Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN
UNIVERSITAT POLITÈCN...
2 de 27
RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ
AMB FINANÇAMENT EXTERN1
ÍNDEX:
0. Q...
3 de 27
ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
AMB FINANÇAMENT EXTERN
0. Quadre resum de principals indicadors
...
4 de 27
1.- Actividad Activitat en R+D+i, segons tipus de treball
Quadre 2
ACCIONS DE R+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TRE...
5 de 27
Figura 3
16%84%
Distribució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2014
I+D+i Competitiva
Con...
6 de 27
Quadre 3
VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i SUBSCRITA SEGONS TIPUS DE TREBALL
(milers d'Euros)
2012 2013 2014
R+D+i Competiti...
7 de 27
Figura 5
40%
60%
Distribució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball
2014
I+D+i Competitiva
...
8 de 27
2- Activitat de R+D+i en vigor, segons tipus d'activitat
Quadre 4
ACCIONS DE R+D+I EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGO...
9 de 27
Figura 7
Figura 8
22%
22%
34%
22%
Distribució de les accions de R+D Competitiva en vigor que generen Drets
segons ...
10 de 27
Figura 9
61%
20%
19%
Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que
generen Drets segons...
11 de 27
Quadre 5
VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL
(milers d'Euros)
2012 2013 201...
12 de 27
Figura 11
Figura 12
2%
15%
28%
55%
Distribució del volum econòmic de R+D+i Competitiva en vigor que genera
drets ...
13 de 27
Figura 13
23%
75%
2%
Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis en vigor que
generen drets segons el...
14 de 27
3.- Activitat de R+D+i Competitiva, segons l'origen dels fons.
Quadre 6
ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA SUBSCRITES S...
15 de 27
Quadre 7
VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA SUBSCRITA SEGONS L'ORIGEN DELS FONS
(Milers d'Euros)
2012 2013 2014
...
16 de 27
Quadre 8
ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS L'ORIGEN DELS FONS1
(Nombre d'accions)
20...
17 de 27
Quadre 9
VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS L'ORIGEN
DELS FONS (milers d'Euros)...
18 de 27
Figura 21
4.- Activitat de Contractes i Convenis de R+D, segons el tipus d'entitat
Quadre 10
ACCIONS DE CONTRACTE...
19 de 27
Figura 23
Quadre 11
VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS SEGONS EL TIPUS
D'ENTITAT (milers d'...
20 de 27
Figura 25
Quadre 12
ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS
D'ENTITAT1...
21 de 27
Figura 27
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014
nombred'accions
Evolució de les accions de Contractes i Convenis ...
22 de 27
Quadre 13
VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS
SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT (mi...
23 de 27
5.– Activitat de R+D+i procedent d'entitats privades, segons l'origen geogràfic
Quadre 14
ACCIONS DE CONTRACTES I...
24 de 27
Quadre 15
VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES
SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFI...
25 de 27
Quadre 16
ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS
PRIVADES SEGONS L'ORIGE...
26 de 27
Quadre 17
EMPRESES PRIVADES DIFERENTS, SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC, AMB QUÈ S'HAN GENERAT
DRETS (nombre d'entitats)...
27 de 27
Quadre 18
VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB
ENTITATS PRIVADES (milers d'...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2014

Download to read offline

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2014

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2014

 1. 1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA CAMPUS DE GANDIA Any 2014
 2. 2. 2 de 27 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN1 ÍNDEX: 0. QUADRE RESUM DE PRINCIPALS INDICADORS 3 1.- ACTIVITAT EN R+D+I, SEGONS TIPUS DE TREBALL 4 2- ACTIVITAT DE R+D+I EN VIGOR, SEGONS TIPUS D'ACTIVITAT 8 3.- ACTIVITAT DE R+D+I COMPETITIVA, SEGONS L'ORIGEN DELS FONS. 14 4.- ACTIVITAT DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D, SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT 18 5.– ACTIVITAT DE R+D+I PROCEDENT D'ENTITATS PRIVADES, SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC 22 1 No inclou infraestructura ni programa propi.
 3. 3. 3 de 27 ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN 0. Quadre resum de principals indicadors Quadre 1 QUADRE RESUM 2012 2013 2014 1.- Nombre d'accions subscrites/concedides 78 70 79 2.- Volum econòmic de R+D+i (Drets Reconeguts en Milers d'Euros) 671 1.315 914 3.- Resultats protegits (Sol·licituds de patents) NC 0 1 4.- Llicències sobre Resultats 0 1 0 5.- Ingressos per Llicències1 0 0 0 (Drets Reconeguts en Milers d'Euros) 0 0 0 * Inclou els imports corresponents a cotitulars de les tecnologies NC: No Calculat Figura 1 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 DretsReconeguts(milersd'euros)) Evolució del finançament de l'activitat de R+D+i amb fons externs
 4. 4. 4 de 27 1.- Actividad Activitat en R+D+i, segons tipus de treball Quadre 2 ACCIONS DE R+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 I+D+i Competitiva1 3 5 13 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 1 1 2 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 1 2 4 Projectes de recerca 0 2 6 Projectes R+D col·laborativa 1 0 1 Contractes i Convenis 75 65 66 Càtedres d'empresa 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 52 51 46 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 6 6 8 Llicències Tecnologia 0 1 0 Altres 0 0 0 Serveis i Assajos 17 7 12 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 78 70 79 1 Accions concedides per Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. Figura 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de R+D subscrites segons tipus de treball. 2011- 2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 5. 5. 5 de 27 Figura 3 16%84% Distribució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 6. 6. 6 de 27 Quadre 3 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i SUBSCRITA SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers d'Euros) 2012 2013 2014 R+D+i Competitiva 1 464 235 384 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 6 0 9 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 9 33 65 Projectes de recerca 0 202 228 Projectes R+D col·laborativa 449 0 82 Contractes i Convenis 2 992 602 580 Càtedres d'empresa 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 199 132 108 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 754 180 460 Llicències Tecnologia4 0 281 0 Altres3 0 0 0 Serveis i Assajos 39 9 12 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 1.456 837 964 1 Subvencions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Import de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Figura 4 0 200 400 600 800 1000 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball. 2012-2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 7. 7. 7 de 27 Figura 5 40% 60% Distribució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball 2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 8. 8. 8 de 27 2- Activitat de R+D+i en vigor, segons tipus d'activitat Quadre 4 ACCIONS DE R+D+I EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 R+D+i Competitiva 1 9 11 9 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 1 1 2 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 1 1 2 Projectes de recerca 5 5 3 Projectes R+D col·laborativa 2 4 2 Contractes i Convenis 2 87 77 62 Càtedres d'empresa 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 59 55 38 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 8 13 12 Llicències Tecnologia4 1 1 0 Altres3 0 1 0 Serveis i Assajos 19 7 12 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 103 88 71 1 Subvencions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Import de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Figura 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2012-2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 9. 9. 9 de 27 Figura 7 Figura 8 22% 22% 34% 22% Distribució de les accions de R+D Competitiva en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2014 Eventos Financiación RRHH Proyectos de investigación Proyectos I+D colaborativa 13%87% Distribució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 10. 10. 10 de 27 Figura 9 61% 20% 19% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2014 Consultoría, estudios técnicos Contratos y Convenios I+D Servicios y Ensayos
 11. 11. 11 de 27 Quadre 5 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers d'Euros) 2012 2013 2014 R+D+i Competitiva 1 219 570 291 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 0 0 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 6 1 5 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 9 9 44 Projectes de recerca 151 233 83 Projectes R+D col·laborativa 53 327 159 Contractes i Convenis 2 452 745 623 Càtedres d'empresa 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 208 131 142 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 205 575 469 Llicències Tecnologia4 0 0 0 Altres3 0 31 0 Serveis i Assajos 39 8 12 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 671 1.315 914 1 Subvencions rebudes en Projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Facturació de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, conveniades o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador Figura 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2012-2015 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 12. 12. 12 de 27 Figura 11 Figura 12 2% 15% 28% 55% Distribució del volum econòmic de R+D+i Competitiva en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2014 Eventos Financiación RRHH Proyectos de investigación Proyectos I+D colaborativa 32% 68% Distribució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2014 I+D+i Competitiva Contratos y Convenios
 13. 13. 13 de 27 Figura 13 23% 75% 2% Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis en vigor que generen drets segons el tipus de treball. 2014 Consultoría, estudios técnicos Contratos y Convenios I+D Servicios y Ensayos
 14. 14. 14 de 27 3.- Activitat de R+D+i Competitiva, segons l'origen dels fons. Quadre 6 ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA SUBSCRITES SEGONS L'ORIGEN DELS FONS1 (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 Generalitat Valenciana 1 1 10 Administració Central 1 3 2 Unió Europea 1 0 1 Altres2 0 1 0 TOTAL 3 5 13 1Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 14 Figura 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de R+D+i Competitiva subscrites segons l'origen dels fons. 2012-2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros 77% 15% 8% Distribució de les accions de R+D Competitiva subscrites segons origen dels fons. 2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea
 15. 15. 15 de 27 Quadre 7 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA SUBSCRITA SEGONS L'ORIGEN DELS FONS (Milers d'Euros) 2012 2013 2014 Generalitat Valenciana 9 9 101 Administració Central 6 225 201 Unió Europea 449 0 82 Altres1 0 1 0 TOTAL 464 235 384 1 Empreses, Universitats, Centres d‘Investigació i Administració local Figura 16 Figura 17 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de R+D+i Competitiva subscrita segons l'origen dels fons. 2012-2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros 26% 52% 22% 0% Distribució del volum econòmic R+D Competitiva subscrita segons l'origen dels fons. 2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros
 16. 16. 16 de 27 Quadre 8 ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS L'ORIGEN DELS FONS1 (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 Generalitat Valenciana 2 1 4 Administració Central 7 8 3 Unió Europea 0 1 2 Altres2 0 1 0 TOTAL 9 11 9 1Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 18 Figura 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 2013 2014 nombred'accions Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2012-2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros
 17. 17. 17 de 27 Quadre 9 VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS L'ORIGEN DELS FONS (milers d'Euros) 2012 2013 2014 Generalitat Valenciana 15 9 49 Administració Central 203 313 83 Unió Europea 0 247 159 Altres1 0 1 0 TOTAL 218 570 291 1 Empreses, Universitats, Centres d‘Investigació i Administració local Figura 20 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2012-2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros 45% 33% 22% 0% Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros
 18. 18. 18 de 27 Figura 21 4.- Activitat de Contractes i Convenis de R+D, segons el tipus d'entitat Quadre 10 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITES SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT1 (nombre d'accions) 2012 2013 2014 Administració 3 4 6 Empreses 65 51 47 Altres2 8 11 13 TOTAL 76 66 66 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 22 17% 28% 55% 0% Distribució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2014 Generalitat Valenciana Administración Central Unión Europea Otros
 19. 19. 19 de 27 Figura 23 Quadre 11 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT (milers d'Euros) 2012 2013 2014 Administració 24 22 72 Empreses 1154 526 829 Altres1 74 54 14 TOTAL 1252 602 914 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 24 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2012-2014 Administración Empresas Otros 9% 71% 20% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2014 Administración Empresas Otros
 20. 20. 20 de 27 Figura 25 Quadre 12 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT1 (nombre d'accions) 2012 2013 2014 Administració 7 8 8 Empreses 65 58 42 Altres2 9 10 12 TOTAL 81 76 62 Incloses les Prestacions de Servei per import inferior a 12.000 Euros (IVA inclòs). 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 26 0 200 400 600 800 1000 1200 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons el tipus d'entitat. 2012-2014 Administración Empresas Otros 8% 91% 1% Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons origen dels fons. 2014 Administración Empresas Otros
 21. 21. 21 de 27 Figura 27 0 10 20 30 40 50 60 70 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2012-2014 Administración Empresas Otros 13% 68% 19% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2014 Administración Empresas Otros
 22. 22. 22 de 27 Quadre 13 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT (milers d'Euros) 2012 2013 2014 Administració 67 66 71 Empreses 321 640 534 Altres1 65 39 18 TOTAL 453 745 623 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 28 Figura 29 0 100 200 300 400 500 600 700 2012 2013 2014 DerechosReconocidosenmilesdeEuros Evolució del volum econòmic de Convenis i Contractes de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'entitat. 2012-2014 Administración Empresas Otros 11% 86% 3% Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'Entitat. 2014 Administración Empresas Otros
 23. 23. 23 de 27 5.– Activitat de R+D+i procedent d'entitats privades, segons l'origen geogràfic Quadre 14 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC1 (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 Comunitat Valenciana 37 39 31 Resta d’Espanya 26 8 9 Resta d’Europa 2 4 7 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 65 51 47 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Figura 30 Figura 31 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2012-2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo 66% 19% 15% 0% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo
 24. 24. 24 de 27 Quadre 15 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC (Nombre d'accions) 2012 2013 2014 Comunitat Valenciana 843 126 203 Resta d’Espanya 39 60 151 Resta d’Europa 13 111 141 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 895 297 495 Figura 32 Figura 33 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2012-2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo 41% 31% 28% 0% Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo
 25. 25. 25 de 27 Quadre 16 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC1 (nombre d'accions) 2012 2013 2014 Comunitat Valenciana 40 49 27 Resta d’Espanya 26 8 12 Resta d’Europa 2 4 8 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 68 61 47 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Figura 34 Figura 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2012-2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo 57%26% 17% 0% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo
 26. 26. 26 de 27 Quadre 17 EMPRESES PRIVADES DIFERENTS, SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC, AMB QUÈ S'HAN GENERAT DRETS (nombre d'entitats) 2012 2013 2014 Comunitat Valenciana 25 22 18 Resta d’Espanya 10 7 8 Resta d’Europa 2 2 3 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 37 31 29 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Figura 36 Figura 37 0 5 10 15 20 25 2012 2013 2014 nombred'accions Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2012-2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo 62% 28% 10% 0% Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo
 27. 27. 27 de 27 Quadre 18 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES (milers d'Euros) 2012 2013 2014 Comunitat Valenciana 266 521 302 Resta d’Espanya 42 35 163 Resta d’Europa 13 84 69 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 321 640 534 Figura 38 Figura 39 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 milersd'Euros Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2012- 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo 57%30% 13% 0% Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2014 Comunidad Valenciana Resto de España Resto de Europa Resto del Mundo

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2014

Views

Total views

78

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×