Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Presentació de la investigació sobre els canvis d’usos del sòl i abandonament agrícola a la comarca de la Safor (València)(20)

Advertisement

More from Campus de Gandia - Universitat Politècnica de València(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Presentació de la investigació sobre els canvis d’usos del sòl i abandonament agrícola a la comarca de la Safor (València)

  1. Paisatge Elements naturals Acció antròpica Cobertures i usos del sòl Introducció
  2. Cobertures Usos
  3. Paisatge cultural mediterrani
  4. Noce & Santini. 2018. CMCC Mediterrani: “punt calent” de biodiversitat
  5. https://www.iucn.org/
  6. Els “punts calents” de biodiversitat mundial estan amenaçats pels canvis d’usos i cobertures de l’últim segle Myers et al. 2000. Nature
  7. Evolució de la població (1920-2020) Risc de despoblament
  8. Transformació del medi rural ambientals econòmiques demogràfiques Conseqüències
  9. Platja del Portet (Moraira, Alacant) 1960 2020
  10. Platja del Portet (Moraira, Alacant) 1956 2020
  11. Calp, Alacant
  12. Platja de Gandia 1960 2020
  13. Platja de Gandia
  14. Ador 1956 2020
  15. 1956 2000 2020
  16. Abandonament de la citricultura
  17. Morell-Monzó et al. 2021. Remote Sensing Oliva Bellreguard/Almoines
  18. Objectius Programa d’Investigació Científica i Tècnica de Caràcter Ambiental 2021 de COCEDER 1. Desenvolupar una metodologia de mostreig per fotointerpretació ajustada a l’àmbit territorial. 2. Definir una tipologia de cobertures i usos del sòl ajustada als objectius de l’estudi. 3. Realitzar un mostreig d’aquestes cobertures i usos a la comarca de la Safor en quatre moments concrets (1956 – 1975 – 2000 – 2020). 4. Analitzar gràfica i estadísticament els canvis detectats en aquests intervals de temps.
  19. Zona d’estudi • Superfície: 429.6 km2. Conté dues grans valls: l’Horta de Gandia i la Valldigna. • 31 municipis; 174129 habitants (INE, 2020). Altitud màxima: 1013 msnm. • Poblacions de major entitat: Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna. • Alta diversitat d’entorns naturals, paisatges litorals i de muntanya.
  20. Any Escala de vol Resolució (cm) Tipus Organisme 1956-57 (juliol-agost) 1:33000 50 Blanc i negre Vol americà sèrie B (Army Map Service EEUU), imatges escanejades per l’Institut Geogràfic Nacional 1975-76 (hivern) 1:20000 42 Blanc i negre Diputació de València 2000 (agost) 1:20000 50 Color Institut Cartogràfic Valencià 2020 (maig) Digital 25 Color Institut Cartogràfic Valencià i Pla Nacional de Ortofotografia Aèria (PNOA) del Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) Imatges aèries Metodologia Es va valorar el seu recobriment, qualitat i escala, abast temporal i disponibilitat.
  21. Trama de mostratge • Mostratge puntual de distribució sistemàtica. • Malla UTM 500 x 500 m. • Trama de 1724 punts. • Fotointerpretació 1:1500. Cobertures i usos Nivell I Nivell II 1. Forestal (FORE); [cobertura] 1.1. Forestal arbrat (FOAR); [cobertura] 1.2. Forestal matollar (FOMA); [cobertura] 1.3. Pastures i afloraments rocosos (FOPA); [cobertura] 2. Agrícola (AGRI); [ús] 2.1. Agrícola llenyós de regadiu (AGLR); [ús] 2.2. Agrícola herbaci de regadiu (AGHR); [ús] 2.3. Agrícola llenyós de secà (AGLS); [ús] 2.4. Agrícola herbaci de secà (AGHS); [ús] 3. Agrícola abandonat (AGAB); [cobertura] 3. Agrícola abandonat (AGAB); [cobertura] 4. Urbà (URBA); [ús] 4.1. Urbà residencial (URRE); [ús] 4.2. Urbà industrial (URID); [ús] 4.3. Urbà d’infraestructures (URIF); [ús] 5. Altres cobertures i usos (ALTR); [mixt] 5. Altres cobertures i usos (ALTR); [mixt] Altres dades i anàlisi • Dades de població 1950-2020 (INE) → taxa de creixement. • Superfície cremada per incendis forestals 1993-2018 (ICV) • Mapes de distribució espacial. • Matrius de canvi o transició.
  22. Resultats 8% 17% 27% 21% 48% 27% 35% 26% 11% 20% 3% 12%
  23. • Cobertures forestals a la zona interior. • Usos agrícoles a les valls i plana litoral. • Augment remarcable de cultius abandonats i usos urbans a l’any 2020.
  24. • Disminució al 1975 i desaparició al 2000 dels cultius herbacis. • Desaparició dels cultius llenyosos de secà a l’interior. • Augment dels usos urbans entre 2000 i 2020 sobre regadiu. • Majors canvis: 1956-1975. • 44% persistència 1956-2020 → 56% de canvi en 64 anys.
  25. 1956 1975 2000 2020 • Gran persistència de les cobertures forestals. Creixement de FOAR sobre FOMA 2000-2020. • Es confirma la rellevància de la transformació i declivi agrícola.
  26. Canvis demogràfics
  27. Incidència dels incendis forestals
  28. Discussió • L’anàlisi multi-temporal ha mostrat un abandonament massiu de l’agricultura de secà (herbàcia i llenyosa) a partir de la dècada de 1960. També dels cultius herbacis de regadiu. Complementàriament, han augmentat els cultius llenyosos de regadiu. 1956 1975 2020 Tavernes de la Valldigna
  29. 1956 2020
  30. 1975 Gandia 2022 • Representació anecdòtica dels cultius herbacis de regadiu (hortalisses i arròs).
  31. Simat de la Valldigna • Transformació dels cultius llenyosos de secà en regadiu o colonització forestal. 1975 2020 2000 1956
  32. 1956 1975 2020 • L’abandonament agrícola al 2020 suposa un terç dels terrenys cultivables a la comarca.
  33. Delgado-Artés et al. 2022. Land Use Policy • L’abandonament agrícola està ocorrent a Europa i a tot el Mediterrani.
  34. • L’abandonament agrícola està ocorrent a Europa i a tot el Mediterrani. Renwick et al. 2013. Land Use Policy
  35. Weissteiner et al. 2011. Global and Planetary Change • L’abandonament agrícola està ocorrent a Europa i a tot el Mediterrani.
  36. • L’èxode poblacional ha generat un augment de la urbanització a l’àmbit costaner. 1956 2020 Platja d’Oliva
  37. 1956 2020 Miramar • L’èxode poblacional ha generat un augment de la urbanització a l’àmbit costaner.
  38. • Augment de la vegetació forestal (més desenvolupada i densa). 1956 1975 2000 2020 Gandia
  39. Xeresa • Evolució forestal externa i interna.
  40. Conclusions • Augment de la cobertura forestal arbrada. • Abandonament massiu de l’agricultura de secà a partir dels anys 60, i més recentment dels cultius llenyosos de regadiu a la plana litoral. • Èxode poblacional (rural) de l’interior cap a la costa. • Augment de la urbanització i infraestructures en l’àmbit costaner. • Desaparició del paisatge agroforestal en mosaic.
  41. Javier García Escoms (2008)
  42. Agraïments
  43. Gràcies per la vostra atenció!
Advertisement