Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

  1. 16 a edició Baix Berguedà Ajuntament d'Avià Ajuntament de Berga Ajuntament de Casserres Ajuntament de Cercs Ajuntamentde Gaià Ajuntament de Gironella Ajuntament de Navàs Ajuntament d'Olvan Ajuntament de Puig-reig Creu Roja 26 de maig de 2013 Col.laboren Organitza Ruta de les Colònies Ruta de les Colònies a edició Informació a la xarxa PUIG-REIG GIRONELLA BERGA Cal Riera Cal Vidal Cal Pons Cal Marçal Cal Cases Cal Prat Guixaró Viladomiu Vell Viladomiu Nou Cal Bassacs Cal Metre L'Ametlla de Casserres La Plana Cal Rosal WEBLOG CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLÒNIES http://rutadelescolonies.blogspot.com/ T CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLONIESwitter: http://twitter.com/#!/rutacolonies Facebook CAMINADA PEDALADA RUTA DE LES COLÒNIES: http://www.facebook.com/rutadelescolonies FOTOS C ES ESAMINAD PEDALAD http://www.flickr.com/photos/rutadelescolonies Federació d’Associacions de Veïns del Baix Berguedà En/Na CarrerPoblació Edad TelèfonCorreuelectrònic ParticipovoluntàriamentalaCaminadaPedaladaperlaRutadelesColòniesdeldia2demaigde201iacceptoelreglament.63 SignaturaCaminadaPedalada Porteuemplenadaaquestabutlletapertalquelasortidasiguimésàgil.Gràciespercol.laborar http://www.slideshare.net/CaminadaPedalada BUTLLETAD'INSCRIPCIÓCAMINADAPEDALADAPERLARUTADELESCOLÒNIES 16
  2. El pagament anticipat a Catalunya Caixa ja constarà com a inscripció anticipada. Els pagaments anticipats s'han d'efectuar abans del dia al número de24 de maig compte corrent de Catalunya Caixa 20 . . 0 2052 .13 6036 15. 200 47 Un sol ingrés pot incloure diverses inscripcions. Caldrà presentar el resguard de l'ingrés a la sortida. Per a qualsevol consulta podeu trucar al tel: 660 480 612 93 425 30 75( )Eduard Frias o al (J. Huguet), via e-mail a les adreces d' d'aquest mateixInformació a la xarxa tríptic. - Caminada i pedalada no competitives. Les bicicletes aniran per alguns trams alternatius per evitar llocs de difícil accés. - L’organització no es fa responsable de cap accident que puguin patir els participants. Hi haurà una unitat de la Creu Roja disponible pels possibles trasllats. - Els ciclistes han de portar casc obliga- tòriament. - Els participants es comprometen a respectar el medi natural que els envolta durant tot el recorregut. - En cas de pluja es donarà la sortida igualment. - Abans de la sortida els participants han d’omplir la butlleta d’inscripció. - Si algun participant porta gos, ha d'anar lligat. - Fer la sortida suposa l’acceptació del present reglament. -Tot allò no especificat queda sota la decisió de l’organització. Reglament Presentació Inscripcions anticipades La caminada-pedalada té dues possibilitats de sortida: Berga o Gironella. Tant ciclistes com caminadors . Hi ha unacaben la ruta a Cal Riera servei de transport opcional per ciclistes i caminadors des del punt d'arribada (Cal Riera) als de sortida (Berga o Gironella), a les 7 i a les 8 respectivament. Pedalada 30 Km Caminada 28 Km Caminada 20 Km Lloc de sortida BERGA Institut GIRONELLA Font del Balç Hora 8’30 a 9’30 7’30 a 8’30 12, 13, 14 i 15 nomès a les 12 h. (peatons) (bicicletes) 10 h.’30 Aquest horaris es poden veure modificats si l'organització ho creu convenient. Per facilitar l'organització de la Ruta de les Colònies, els horaris de sortida seran estrictes. Horaris i sortida En acabar la caminada-pedalada hi haurà transport opcional de retorn des del punt d’arribada (Cal Riera) als de sortida (Gironella o Berga). Amb el següents horaris: Retorn de participants Sortida Sortida Cal Gironella Riera INSCRIPCIÓ AUTOCAR 8 euros 4 euros 4 euros 10 euros Fins el 24 de Maig el 26 de Maig Preus NO RETALLEM EL PATRIMONI DE LES COLÒNIES, PRESERVEM-LO. El 2005 la nostra Federació d'Associacions deVeïns va impulsar una petició a la Generalitat, amb el suport dels Ajuntaments i el Parc Fluvial amb la finalitat d'aconseguir protecció per les colònies. El 2007 això es va traduir en un Pla director urbanístic (PDU) el qual va rebre dels veïns moltes al legacions que van ser majoritàriament. desateses. En efecte, el PDU, elaborat en una conjuntura en què prevalia la construcció, basava la sostenibilitat en un augment desmesurat de nous habitatges (passant de mil a dos mil). Per altra banda, el PDU no va ser dissenyat per protegir les colònies com es va veure amb el projecte d'obres aprovat al Guixaró, el qual ha malmès gran part de la zona verda central (camp de futbol i horts). Per cert, en aquells moments cap dels organismes oficials, inclòs el Parc Fluvial, no va donar suport als veïns que havien demandat les obres als tribunals, ni van fer res per escoltar les seves raons. No obstant, molts dels que vàreu participar en les caminades del 2010 i 2011 vàreu ser sensibles a la petició dels veïns contra les obres i contra la tanca que el juny del 2011 l'Ajuntament de Casserres sortint va instal.lar enmig de la plaça del Guixaró i vàreu firmar en contra d'aquesta ignominiosa tanca. Més de 800 firmes es van presentar al tribunal acompanyant la demanda i, ves per on, el tribunal ha donat la raó als veïns i ha declarat nul de ple dret el projecte d'obres. Ara ha canviat la conjuntura econòmica i ja ningú somnia en nous habitatges ni en megaurbanitzacions, però això no implica plegar- se de braços. Els veïns, a qui tots els experts invoquen com els actors més importants d'un nucli habitat, pensem que es pot actuar a favor de les colònies fins i tot en temps de crisi. En primer lloc no fer més mal i procurar que les colònies tinguin una vertadera protecció legal que n'impedeixi la seva destrucció. Aquesta protecció està en mans dels ajuntaments que haurien de demanar que esdevinguin Béns culturals d'interès local (BCIL) en tota la seva extensió. Fer aquesta aprovació no implica despeses, només voluntat política i és per aquí on es comença. En segon lloc, demanarem una revisió del PDU de manera que s'hauria d'eliminar la previsió d'habitatges nous, doncs primer de tot cal pensar en la rehabilitació de molts dels actuals que estan en pèssimes condicions i donen molt mala imatge al conjunt patrimonial En tercer lloc, els ajuntaments no haurien de deixar caure els edificis singulars que estan en mal estat. Ja vindrà un dia que es podran recuperar. Els veïns de les associacions federades demanarem als ajuntaments i Consell Comarcal que s'adhereixin a aquest modest però factible programa de protecció. Recordem i fem nostre avui el que va dir un exalcalde: “Les colònies s'han de conservar tal com eren” Federació d'Associacions de Veïns del Baix Berguedà. Maig 2013
Advertisement