Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unga svenskar och internet

1,490 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unga svenskar och internet

 1. 1. Unga svenskar och Internet<br />- Vad behöver vi veta om ungas Internetvanor när vi tar emot dem på gymnasiet?<br />
 2. 2. Jag besvarar frågan med hjälp av en undersökning gjord 2009 av World Internet Institute, .se (Stiftelsen för Internetinfrastruk-tur) och Medierådet.<br />Du kan hämta undersökningen i pdf-formathär.<br />
 3. 3. Innan eleverna kommer till oss på gymnasiet har:<br />…de som barn (ibland mycket unga) lärt känna Internet via spel och video, och fortsatt att använda nätet främst för kommunikation och underhållning.<br />…flickorna i mellanstadieåldern börjat rikta in sig mer på sociala medier som bloggande, bild- och videoredigering som de sedan delar med sig av, medan pojkarna fortsätter med framförallt spel.<br />…endast 13% av eleverna varit vana vid att använda Internet dagligen i skolan, och 59% någon dag i veckan. Endast en av fyra elever upplever att Internet är viktigt i skolsammanhang.<br />Bild: Deep Blue Sky av shinosan (CC BY 2.0)<br />
 4. 4. Vilka färdigheter har eleverna generellt sätt när de kommer till oss?<br />Undersökningen mäter kompetens genom självskattning och de färdigheter som tas upp rör förmåga att installera nya program och tillbehör samt att använda olika typer av program<br /><ul><li>En majoritet (83%) skattar sig över lag som ”ganska kunniga” eller mer.
 5. 5. De har god erfarenhet av att arbeta med textredigeringsprogram (3.63/5 där 5 står för ”mycket stor erfarenhet”)
 6. 6. De har god erfarenhet, speciellt flickorna) av att arbeta med bildredigering (3.38/5)
 7. 7. De har genomsnittlig erfarenhet av att arbeta med videoredigering (2.49/5)
 8. 8. Allmän datorkompetens (70/100 där 100 står för ”mycken kunnighet”)</li></ul>Över lag bedömer pojkarna att de är mer intresserade av teknik och bättre på det, men flickor är mer kompetenta än de tror.<br />Bild: Building Blocks Library Macros April 02, 20114avSteven Depolo (CC BY 2.0) <br />
 9. 9. Hur påverkar Internetanvändning andra aktiviteter?<br /><ul><li>Generellt sätt kan man se ett positivt samband mellan intensivt Internet-användande och TV-tittning och musiklyssnande.
 10. 10. Skiljer man pojkar och flickor åt finns där två viktiga skillnader. Flickor som spenderar mycket tid på Internet läser mindre, och pojkar som spenderar mycket tid på Internet sportar mindre. Vad som är hönan och ägget framgår dock inte.
 11. 11. Övriga fritidssysselsättningar berörs inte av Internetanvändning.
 12. 12. Överdriven Internetanvändning blir ett problem främst i 16-19-årsåldern, och då gäller det endast en liten del av ungdomarna, ca. 7%</li></ul>Bild:offenseav D’Arcy Norman (CC BY 2.0) <br />
 13. 13. Andra relevanta resultat:<br /><ul><li>Nästa alla barn växer idag upp i familjer där Internet är en del av vardagen.
 14. 14. På en skala från 0-3 där 3 innebar att man kände sig helt och fullt delaktig i informationssamhället låg 14-15-åringarna på 1, 65, och 18-19-åringarna på 1,88.
 15. 15. Av 14-15-åringarna är det bara 13% som använder Internet dagligen i skolan.
 16. 16. Endast 37% av 12-16-åringarna får Internetuppgifter i skolan varje vecka (ospecificerat vad en ”Internetuppgift” är).
 17. 17. Skillnaderna eleverna sinsemellan är väldigt stora när det gäller Internetvana.</li></ul>Teacher’s Desk by mortsan (CC BY 2.0)<br />
 18. 18. Eleverna som kommer till oss<br />Eleverna vi tar emot är vana och villiga Internetanvändare… i fritidssammanhang. Väldigt många är ovana att använda datorn i skolan som arbetsredskap. <br />Med en-till-en bjuder man in fritiden i klassrummet. Läraren måste hjälpa eleverna att se den som ett arbetsredskap.<br />Kompetensen skiljer sig mycket och därför måste läraren ha breda kunskaper som kan hjälpa eleverna framåt från deras olika utgångslägen.<br />Egen bild<br />

×