Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAH T2 2016

431 views

Published on

Föreläsning som hölls för lärarstudernande T2 på Malmö Högskola den 8/2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MAH T2 2016

 1. 1. Relationer och ledarskap i klassrummet - Ett 1:1-perspektiv
 2. 2. Innehåll • Bakgrund • Kommunikationen i 1:1-klassrummet • Ledarskapet i 1:1-klassrummet • Konflikter i 1:1-klassrummet
 3. 3. De fyra frågorna Vilka nya vägar för kommunikation ges i ett 1:1-klassrum och vilka för- och nackdelar har det för kommunikationens kvalitet? Bör lärare, och i så fall i vilken utsträckning, kommunicera med elever på sociala medier? Hur påverkas det pedagogiska ledarskapet i ett 1:1-klassrum? Vilken typ av konflikter kan 1:1-klassrummet ge upphov till? Hur kan dessa dels förebyggas och dels lösas?
 4. 4. Andel elever som har personlig elevdator. Siffran för högstadiet är från 2015 och för gymnasiet 2012
 5. 5. govote.at/6632e4 Gå till den här länken och svara på frågan som ställs! (Funkar på mobilen också!)
 6. 6. Vilka för- och nackdelar ser ni när det gäller de mer informella möjligheterna till kommunikation?
 7. 7. Öppenhet Dokumen- tation TillgänglighetVuxen- närvaro Pedagogiskt Stress Myten om multitasking
 8. 8. • Balans • Små steg framåt • Lärarrollen
 9. 9. PAUS
 10. 10. Det pedagogiska ledarskapet i 1:1- klassrummet – grundläggande begrepp • Formell och informell ledare • Auktoritär ledare • Demokratisk ledare • Passiv ledare
 11. 11. Plickers
 12. 12. Den auktoritäre ledaren • Svårare att utöva kontroll • Sociala medier bygger på dialog • Fusk blir ett stort problem • Datorn används inte
 13. 13. Den demokratiske ledaren • Datorn kommer att ses som en tillgång • Många nya alternativ till dialog mellan lärare och elever • Datorn kommer att användas för att utveckla undervisningen
 14. 14. Den passive ledaren • Datorn används fritt • Ansvaret ligger hos eleverna • Eleverna distraheras • Datorn blir ett problem eftersom de missbrukas • Läraren ingriper inte
 15. 15. Hur gör man då? • Orientera dig • Digital utgångspunkt • Snitslad bana • Sökstöd • Skärm ner • Led!
 16. 16. Kränkningar - Sociala relationer - Vanligt förekommande - Dygnet runt - Andra förutsättningar - Inga vuxna där
 17. 17. - Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud vid Skolinspektioen
 18. 18. Fall ett En elev får snuskiga sms från en klasskompis på fredag- och lördagkvällarna. Strax efter messen skickats, skriver kompisen igen och ber tusen gånger om ursäkt, och säger att det kompisarna som tagit telefonen och skickat messen. Hen tror att klasskompisen talar sanning, men tycker situationen är lite obehaglig.
 19. 19. Fall två En elev har filmats dansande på en fest med appen Periscope och under tiden har en del smått hånfulla kommentarer publicerats till videon. Mentor uppdagar detta då eleven blivit ledsen under en lektion, där videon diskuterats av klasskamraterna.
 20. 20. Bara en sak till… Tyck om! Tro på! Utvecklas!
 21. 21. Utvärdering korta.nu/Wjd camilla.lindskoug@gmail.com
 22. 22. Källor Alexanderson, K. and Davidsson, P. (2015) Eleverna och internet 2015. iis.se (Hämtad den 5 February 2016) En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (2014) Digitaliseringskommissionen.se IT-användning och IT-kompetens i skolan. Rapport 386. (2013) Skolverket.se Jelmini, M. and Brandel, T. (2014) Världsbäst på att dela ut datorer – sämst på att använda dem. Svenska dagbladet. (Hämtad den 5 February 2016).
 23. 23. Bildkällor Bild 11: Sheriff, Rusty. 2007. ”Microphone” från Flickr.com. CC BY-NC 2.0 Bild 16: Hets. 1944. svensk filmindustri. Stillbild Bild 17: Dead Poet’s Society. 1989. Touchstone Pictures och Silver Screen Partners IV. Stillbild Bild 18: Barentz, Leander. ”Mid Adult Teacher…”. Gettyimages.se Bild 19: Someformofhuman – “The Singapore Skyline” , CC BY-SA 3.0, Bild 20: Skärmklipp från pewdiepies Youtubekanal, Hexfrvr och min egen Fbsida) Bild 21: Skärmklipp från sajten Internet-map.com Bild 22: pixoman. ”Question mark”. 2014 på Pixabay.som. CC0 Bild 23: bngdesigns. ”Ledsen tonåring”. 2014 på Pixabay.com. CC0 Bild 30: Sevilla, Sonia. 2013. ”Climber” från Wikimedia Commons. CC0 Bild 31: Feverpitched. ”Finish Line Just Ahead”. 2011 at CanStock.com
 24. 24. Vidare läsning Facebookgruppen IKT-verktyg Tülays IKT-sida - Tülay Gürgün fick Guldäpplet för sitt arbete med IKT 2015 IKT-skafferiet (min blogg) Livets glada pussel – blogg av Camilla Askebäck Diaz (lärare, föreläsare och författare) IKT i skolan – blogg av Johan Lindström IT i skolan – blogg av Danne Johansson

×