Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formativ bedömning och Google Docs

5,639 views

Published on

Från min föreläsning i två delar på CPI i Malmö i januari och februari, 2012.

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Formativ bedömning och Google Docs

 1. 1. Formativ bedömning och Google Docs
 2. 2. Vem är jag?
 3. 3. • Min väg mot formativ bedömning • Den formativa bedömningensPlan grunder • Koppling till Google Docs • Tydliga mål och förväntningar • Att formulera uppgifter och bedömningsanvisningar • Koppling till Google Docs • Eget arbete • Att ge lärande feedback • Koppling till Google Docs • Gemensamma övningar
 4. 4. Min väg mot formativ bedömning!
 5. 5. Min väg mot formativ bedömning• Pågående, ofärdig process• Mål  komma närmre kursplanen• Ämnesinnehåll vs. Kursmål• Analogt  digitalt• Formativ bedömning, va?• Tiden och förutsättningarna
 6. 6. Min väg mot formativ bedömning• Pågående, ofärdig process• Mål  komma närmre kursplanen• Ämnesinnehåll vs. Kursmål• Analogt  digitalt• Formativ bedömning, va?• Tiden och förutsättningarna
 7. 7. Min väg mot formativbedömning
 8. 8. Formativa bedömningens grunder
 9. 9. Formativa bedömningens grunder1. Vad är målet?2. Var befinner sig eleven i förhållande till målet?3. Hur ska eleven ta sig till målet?Konstruktivistisk, sociokulturell kunskapssyn
 10. 10. Gör det med Google Docs!Ha ett väl organiserat samlingssystem!1. En samling per kurs med en samling/elev2. En samling med alla elevers kursdokument (kursvis)3. En samling med alla examinationsmoment4. Var uppmärksam när dokument delas med dig!5. Framtiden: målsman? Mentorsmapp?
 11. 11. Tydliga mål och förväntningar
 12. 12. Kommunicera tydliga mål och förväntningar• Öppenhet kring målen• Stöd och hjälp att förstå dem• Mål formulerade som handlingar• Kriterier av kvalitativ art – inte rätt eller fel
 13. 13. Kommunicera tydliga mål och förväntningar• Visa målen – förklara och utveckla• Illustrera målen med konkreta exempel: • Egna exempel • Tidigare elevers lösningar • Låt eleverna försöka tillsammans• Använd kamratbedömning
 14. 14. Att formulera uppgifter och bedömningsanvisningar
 15. 15. Att formulera uppgifter och bedömningsanvisningar• Autentiska, realistiska uppgifter• Uppgifter som är handlingar• Öppna uppgifter• Uppgifter med hög grad av validitet
 16. 16. Att formulera uppgifter och bedömningsanvisningar• Använd de kända anvisningarna• Bedöm varje mål mer än en gång• Bedöm samma mål på olika sätt• Planera din bedömning• Bedöm endast det kunskapskravet kräver• Jämför med konkreta exempel• Moderera med hjälp av kollega
 17. 17. Gör det med Google Docs!• Samla och dela mål och anvisningar på ett ställe• Omedelbar tillgång till tidigare elevlösningar• Låt eleverna skriva och försöka tillsammans – samarbete i realtid• Distrubuera för kamratbedömning inom Google Docs• Effektivt sätt att dela mål och anvisningar med elever• Examinera i Google Docs
 18. 18. Gör det själv!• Vilka mål/kunskapskrav vill du testa?• Hur ska du testa dem?• Hur ska du formulera uppgiften?• Hur ska du hjälpa eleverna att förstå målens innebörd?• Hur kan Google Docs för att underlätta detta?
 19. 19. Att ge lärande feedback
 20. 20. Att ge lärande feedbackSyftet: atteleverna skakunna görabättre ifrån sigpå liknandeuppgifter iframtiden
 21. 21. Att ge lärande feedbackEffektiv feedback kännetecknas av:• Var är jag i förhållande till målet?• Hur tar jag mig vidare?• Ska vara användbar i en liknande situation Inte vara för generell och allmän• Inte ha något som kopplas till personlighet• Inga betyg eller betygsliknande omdömen• Lätt övervikt av positiv feedback. Balans!• Inte bara förklara. Visa.• Hellre skriftlig än muntlig (m är flyktig och tenderar åt större personlighet)• Hellre omedelbar än fördröjd
 22. 22. Att ge lärande feedbackEffektiv självbedömning• Undvika läraren som krycka• Elever behöver träna på att bedöma sig själv i förhållande till målen• Självbedömning: kontinuerligt och integrerat• Mest effektiva feedbacken är den som hjälper eleven reglera sitt lärande
 23. 23. Gör det med Google Docs!• Feedbacken kan bli mer omedelbar• Mer effektivt kommunikation kring feedbacken• Feedbacken är tillgänglig över tid• Feedback i separat uppgiftsdokument (ex. tal)• Feedback direkt i provdokumentet• Feedback med hjälp av kommentarfunktionen1. Feedback under processens gång2. Feedback utifrån målen vid examination3. Markering i elevens betygsdokument för översikt4. Självbedömning av eleven vid kursens slut
 24. 24. Övningar1. Analys av feedback jag gett2. Fundera över den feedback du brukar ge. Vad fungerar? Vad skulle du behöva ändra för att utnyttja responsens lärande möjligheter mer?
 25. 25. Kontakt och nätverk https://twitter.com/thesmoos ch http://www.facebook.com/ camilla.lindskoug camilla.lindskoug@gmail.com
 26. 26. Källor Alexanderson, Kristina (2011) Cclone 365-2011. Bildset på Flickr.com. Hämtat den 24-25 januari, 2012. Licens: CC BY-NC-SA 2.0) samt med fotografens tillstånd Jönsson, Anders (2010). Lärande bedömning. Andra upplagan. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

×