Verduurzaaming bestaand vastgoed gpr gebouw

785 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verduurzaaming bestaand vastgoed gpr gebouw

  1. 1. Veel winst te halen met verduurzamen bestaande bouwWie gaat daadwerkelijk werk maken van de bestaande voorraad?Donderdag 3 december 2009 vond de manifestatie ‘Daadkrachtig Duurzaam’plaats, de afronding van het project ‘Naar een duurzame voorraad’.Dagvoorzitter Mary Fiers, wethouder Eindhoven, riep op om nu vooral door tepakken. ‘Kennis en ervaring uitwisselen is essentieel, maar het daadwerkelijkverduurzamen van de voorraad is het doel’, aldus Fiers. Ook VROM juicht eenvervolg toe, waarbij deze eerste ervaringen worden omgezet in de praktijk.’Alleen dan kunnen partijen de belofte van klimaat- of energieneutraalwaarmaken. De G27 nam in 2008 het initiatief voor dit landelijke project om ervaring op te doen met het prestatiegericht werken bij verbetering van de bestaande bouw en kennis hierover te delen. Het aantal deelnemers groeide in totaal uit tot zo’n 40 gemeenten, corporaties en schoolbesturen. In de slotbijeenkomst zijn niet alleen praktijkervaringen besproken, conclusies getrokken, maar is ook vooruit gekeken. Tijdens de middagsessie overhandigde Gert van den Elsen (projectgroep) het eindrapport aan Piet van Luijk van VROM (zie foto).Prestatiegericht werken goed toepasbaar voor bestaande bouwUit de ervaringen van de deelnemers komt naar Handreikingen gemeentenvoren dat prestatiegericht werken ook primatoepasbaar is voor de bestaande voorraad. GPR Marjolein van der Klauw deed inGebouw brengt overzichtelijk de uitgangssituatie opdracht van W/E onderzoek naar dein beeld, tevens kan berekend worden wat het praktijkervaringen van gemeenten meteffect is van beoogde ingrepen en of dit voldoet duurzame nieuwbouw om succes-aan de vooraf gestelde ambities. Op basis van factoren te kunnen benoemen. Hetberekeningen kunnen weloverwogen beslissingen resultaat is een zeer toegankelijkworden genomen of renovatie zinvol is en op rapport met praktische tips voorwelke wijze. Punt van aandacht is de gemeenten. Zij vertelde tijdens haarcommunicatie met bewoners en gebruikers. Juist presentatie welke factoren vanbij renovaties is communicatie een essentieel doorslaggevend belang zijn.onderdeel in het traject om een renovatie goedte laten verlopen.Voor iedereen is duidelijk dat verduurzamen van bestaande bouw een flinke winstoplevert, niet alleen financieel ook voor het milieu en de gezondheid. De aanpak vanbestaande woningen en gebouwen levert veelal forse energiebesparingen op. Ook blijktdat bij diverse projecten reducties van de CO2-uitstoot van 50% of meer gerealiseerd kanworden. Daarnaast leiden renovaties vaak tot een beter binnenmilieu met positieveeffecten voor de gezondheid. Tot slot kan bij renovatie aandacht gegeven worden aan dehuidige gebruikerswensen en hierdoor leegstand worden voorkomen.
  2. 2. Daadkrachtig vervolg met doel klimaatneutraalVoor veel deelnemers was het een eerste kennismaking met prestatiegericht werken.Tijdens de bijeenkomst vertelden gemeenten Den Haag, Maastricht en corporatieStadgenoot over hun ervaringen. Duidelijk werd dat slechts een klein aantal deelnemerseen vervolgstap heeft kunnen zetten door de werkwijze beleidsmatig te verankeren.Daarom wordt een vervolg vanuit de projectgroep en VROM aangemoedigd, want alleendan kunnen doelstellingen alsklimaatneutraal of energieneutraal Kwantificeren en communicerenrealiteit worden. Piet van Luijk (VROM) prijst de constructieveVoor een vervolgproject raadt Van samenwerking met de projectgroep. Met tweeden Elsen aan om in ieder geval kernwoorden typeert hij dit project; kwantificerenmeer commitment te vragen aan en communiceren. Kwantificeren is de basis vandeelnemers door een actieve inbreng prestatiegericht werken. Wat is deen financiële bijdrage. uitgangssituatie en waar wil je naar toe? Alleen dan valt de verbeterslag te monitoren. Centraal inOp dit moment tonen deze het traject staat communicatie. Het spreken vangemeenten interesse voor een één taal is wezenlijk, aldus Van Luijk. Voorvervolg. Dat zijn Alkmaar, Apeldoorn, beleidsmakers wordt het makkelijker alsBreda, Den Haag, Eindhoven, instrumenten op elkaar afgestemd zijn. Tot slotHaarlem, Heerlen, Helmond, Tilburg pleit hij voor een integrale in plaats van eenen Venlo. Woningcorporaties en sectorale werkwijze, wat zowel binnen VROM alsschoolbesturen worden ook voor het gemeenten allesbehalve vanzelfsprekend is.vervolg uitgenodigd wederom te.Duurzaamheid gebouwen krijgt Gemeenschappelijke taalAan het einde van de middag werd gesproken over de ontwikkeling van eengemeenschappelijke taal voor duurzaamheid gebouwen. Een belangrijk onderwerp datbreed leeft en waar nog veel onduidelijkheid over is. John Mak van W/E adviseurs verteltdat een harmonisatietraject is ingezet voor GPR Gebouw, BREEAM-NL en Greencalc+. Opverzoek van DGBC, Sureac, G32 en W/E steunt VROM de ontwikkeling van eengezamenlijke onderlegger en te komen tot één bepalingsmethode. Het doel van deharmonisatie is dat onderliggende bepalingsmethoden voor overlappende thema’s van deinstrumenten hetzelfde zijn. Voor gebruikers betekent dit dat zij vanuit hun eigenbehoefte voor een instrument kunnen kiezen. De verschillende instrumenten blijvenafzonderlijk bestaan, omdat elk specifieke gebruiksdoelen en gebruikersgroepen heeft. Deplanning is dat tot de zomer onderleggers vastgesteld worden voor gemeenschappelijke
  3. 3. thema’s, zoals materialen, energie, water en gezondheid. Op basis van de resultatenworden in de tweede helft van het jaar de instrumenten aangepast en zal een strategievoor de overige onderwerpen worden bepaald.Interesse in Daadkrachtig Verduurzamen van de voorraad?Voor deelname aan het vervolg kunt u contact opnemen met Joop Bemelmans,bestuursadviseur gemeente Eindhoven: j.bemelmans@eindhoven.nl of 040-2382294.Jolanda Reitsma (wethouder gemeente Apeldoorn) legt nadruk op het mogelijk makenvan verduurzamen van bestaande bouw. ‘Met financiële regelingen krijg je mensen inbeweging en dat is van belang. Opgetogen vertelt ze, ‘dat nog zo’n 30 regelingen in demaak zijn voor burgers.’Verder benadrukt Reitsma het belang van het delen van kennis. ‘Als grote gemeentewillen we graag onze verworven expertise regionaal inzetten en kleine gemeentenondersteunen. Alleen, ook wij kunnen ons geld maar één keer besteden. We hebben bijVROM het verzoek neergelegd om deze actieve trekkersrol waar te kunnen makenmiddels een financiële ondersteuning.’Jetty Karthaus (gemeente Den Haag) geeft aan dat zij bijvoorbeeld gebruik maken vanaantrekkelijke regelingen om verduurzaming te stimuleren. ‘Bij duurzame renovatiesneemt de gemeente een deel van de kosten op zich, als 30% CO2-reductie wordtgerealiseerd en de woningen voor dezelfde doelgroep beschikbaar blijven. Het mag nietzo zijn dat verduurzaming leidt tot uitsluiting van groepen.’Aleida Verheus (corporatie Stadgenoot) geeft aan dat zij specifieke beweegreden haddenvoor deelname. Zij willen renovaties niet alleen meer vanuit onderhoudskosten gaanbenaderen, maar vanuit een breder perspectief. Het perspectief van leefbaarheid enbewoonbaarheid, waarbij verschillende afdelingen van de eigen organisatie een rolhebben en daarom betrokken zijn. Voor Stadgenoot stond het verbeteren van de internesamenwerking centraal om de eigen voorraad duurzaam en efficiënt te verbeteren. Van links naar rechts: Jetty Karthaus, Mary Fiers (dagvoorzitter), Aleida Verheus en Sander Schoutrop vertellen over hun ervaringen.Sander Schoutrop (Gemeentelijk Vastgoed, gemeente Maastricht). ‘We hebben dewerkwijze toegepast op een oude busremise voor de huisvesting van gemeentewerken.Het gebouw is grotendeels in goede staat, behalve het kantoorgedeelte. Naast hetverbouwen van het kantoor is het de bedoeling om duurzame maatregelen toe te passen,zoals vergaande isolatie en hergebruik van water.’

×