Prestatie gericht onderhoud TU Eindhoven

2,014 views

Published on

 • Be the first to comment

Prestatie gericht onderhoud TU Eindhoven

 1. 1. PRESTATIE GERICHT ONDERHOUD Ronald van Nattem Hoofd beheer en Onderhoud Technische Universiteit Eindhoven
 2. 2. Inhoud <ul><li>Knoppen </li></ul><ul><li>Risico’s en de daaraan verbonden contracten </li></ul><ul><li>Competenties </li></ul><ul><li>Ondernemend samenwerken </li></ul><ul><li>Prestatie indicatoren </li></ul><ul><li>Aanbesteding </li></ul>Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 3. 3. Knoppen Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 Wie draait aan welke knop
 4. 4. Touwtrekken of kartrekken en samenwerken Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 OF
 5. 5. Risico management in de keten TU/e
 6. 6. RISICODELING = WINSTDELING Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 Inspanningscontract Resultaat contract Prestatie contract BUDGET & KOSTEN RAPPORT MIDDELEN ONDER- HOUD WERK- STROOM ONDERH & PROJ'N TS ONDER- HOUDS- CONCEPT TS PRESTA- TIES TS Markt/ Klanten Leveran- ciers Financieel Risico Benutting Risico Efficiency Risico Effectiviteit Risico Technisch Risico Commerc. risico Reputatie Risico Ontbindings- Risico Volume contract Contract en risico’s
 7. 7. Competenties Opdrachtgever en Opdrachtnemer Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 H O O G L A A G LAAG HOOG Project mgt Storings Onderhoud Jaarplan Beheer plan Contract regie Conditie Monitoring Preventief onderhoud Installatie beheer Gebouwen dossier Vervangend onderhoud Toezicht Installatie Verantwoord. Front office SLA Meet en regel Tu/e activiteiten Account management Opdrachtgever Risico management
 8. 8. Ondernemend samenwerken Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 9. 9. Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 10. 10. Prestatie indicatoren Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 Contractors Facilitaire dienst Opdrachtnemer Opdrachtgever Contracten SLA Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren Ondernemend samenwerken Conditiemeting Hersteltijden Klantentevredenheid Gebruikswaarde Risicomanagement Prestatie indicatoren Verbetervoorstellen Samenwerking
 11. 11. Prestatie indicatoren <ul><li>Kritische succes factoren </li></ul><ul><ul><li>Klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovatie </li></ul></ul><ul><li>Ondernemend Samenwerken </li></ul><ul><ul><li>Samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Cross functionele teams </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbetervoorstellen </li></ul></ul>Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 12. 12. Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 13. 13. Europese Aanbesteding <ul><li>Concurrentie gerichte dialoog </li></ul><ul><ul><li>Voorselectie 4 bedrijven per vakgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>Dialoog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van aanpak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondernemend samenwerken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monitoring en Web portal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prestatie indicatoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inschrijving </li></ul></ul><ul><ul><li>Gunning </li></ul></ul>Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 14. 14. Aanbesteding Ondernemend Samenwerken Gunningcriteria <ul><li>Prijs 50% </li></ul><ul><li>Kwaliteit 50% </li></ul><ul><ul><li>Plan van aanpak “succes verzekerd” 20% </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan van aanpak “Implementatie” 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenties sleutelpersonen 15% </li></ul></ul>Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11
 15. 15. Aanbesteding Ondernemend Samenwerken Prijs Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 Bedrag hoogste punt is het Gemiddelde van “de directie begroting en de één na hoogste en één na laagste inschrijving” Prijs inschrijver
 16. 16. Vastgoedbeheer Dienst Huisvesting PAGE 02-02-11 Heeft U nog vragen?

×