Successfully reported this slideshow.

Gebouweigenaren en facilitair managers, Energielabel als keurmerk

807 views

Published on

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gebouweigenaren en facilitair managers, Energielabel als keurmerk

  1. 1. Gebouweigenaren en facilitair managers Energielabel als keurmerk
  2. 2. Energielabel voor Energielabel en maatwerkadvies Als gebouwbeheerder of – eigenaar zet u zich in voor de kwaliteit Enkele tips: • Als u verschillende panden tegelijk laat labelen, kunt u wellicht van het gebouw of van uw vastgoedportefeuille. Daarbij is het besparen op kosten. Maak hierover afspraken met de energie­ woningen en energielabel een nuttig instrument. Zeker in combinatie met een maatwerkadvies. Direct werk maken van de energiebesparende maatregelen op het label? Schakel dan een gecertificeerd maatwerk­ labeladviseur. • Voor gebouwen jonger dan tien jaar kunt u een energielabel laten opstellen, gebruik makend van de EPC­berekening. Wel moet gebouwen adviseur in voor een gedetailleerder advies, toegesneden op het specifieke gebouw. nagegaan worden of het gebouw zo gerealiseerd is. • Vraag uw maatwerkadviseur om rekening te houden met de onderhoudsplanning. Het kan gunstig zijn om energiebesparings­ Een maatwerkadviseur houdt rekening met: maatregelen tegelijk met onderhoudswerkzaamheden uit te • het energieverbruikspatroon voeren. Voordelen zijn geringe meerinvesteringen (het combi­ • de relatie tussen energiebesparing en binnenklimaat; neren van werkzaamheden bespaart kosten) en minder ongemak. • kosten en baten van maatregelen • de onderhoudsplanning Samen zijn het energielabel en het maatwerkadvies een prima basis voor de uitvoering van uw energiebesparingsplannen, gericht op het gebouw én het gebruik. Duurzaam Energielabel en de overheid De overheid speelt een voortrekkersrol in energiebesparing: vastgoed • Eigenaren die een gebouw willen verhuren of verkopen aan de Rijksoverheid, moeten in 2010 aantonen dat hun gebouw minimaal over een energielabel C beschikt. Meer informatie op: Duurzaamheid is een belangrijk thema in vastgoed. De energie­ www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen; prestatie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Het • Een duidelijk zichtbaar energielabel moet zijn aangebracht in energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw vastgoed. publiekelijk toegankelijke gebouwen die door de overheid Ook geeft het mogelijke besparingsmaatregelen aan. worden gebruikt. Dat maakt van het label een objectief en waardevol instrument: Meer informatie hierover: www.energielabelgebouw.nl • kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille • onderhandelingsinstrument - klanten hebben inzicht in de energieprestatie; u gebruikt het label als uitgangspunt voor wensen van potentiële kopers of huurders • aanzet voor of onderdeel van een energiebesparingsplan Voordelen van energiebesparingsmaatregelen: • kostenbesparing • een prettigere werkomgeving door verbetering van het binnenklimaat • mogelijk waardevermeerdering van het gebouw • draagt bij aan uw duurzaamheidsplannen en MVO-beleid Meer informatie: www.duurzaamvastgoed.nl
  3. 3. Energiebesparende maatregelen – Energie Investeringsaftrek (EIA) Het energielabel voor gebouwen geeft een eerste indicatie van De EIA stimuleert gebouweigenaren om te investeren in energie­ de mogelijke energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn besparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Zij kunnen in uw gebouw. via de EIA 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale Meer weten over het energielabel voor gebouwen, uw rol en winst van hun onderneming. Indien het effect van maatregelen mogelijkheden voor het nemen van energiebesparende een verbetering van minstens twee labelstappen of het bereiken maatregelen? van label B is, zijn er ruimere aftrekmogelijkheden. • Op www.energielabelgebouw.nl treft u alle relevante Meer informatie: www.agentschapnl.nl/eia. informatie over het energielabel. • Kijk voor onafhankelijke informatie over rendement, – Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE) techniek en wetgeving op De SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige www.agentschapnl.nl/duurzaamvastgoedportal. zekerheid. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs • Voor advies over efficiënter omgaan met energie in uw van niet­duurzame en duurzame energie. Deze regeling wordt organisatie, zie www.slimme-energie.nl. naar verwachting in 2010 weer opengesteld. • Een handige tool voor het in kaart brengen van energie­ Meer informatie: www.agentschapnl.nl/sde. besparingsopties: Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw: www.agentschapnl.nl/utiliteitsbouw. – Groenfinanciering De Regeling Groenprojecten maakt de financiering van zeer Subsidies duurzame utiliteitsbouw aantrekkelijk door leningen met een Momenteel zijn er diverse aantrekkelijke financiële regelingen lager rentetarief. Deze regeling geldt alleen voor nieuwbouw en die energiebesparing in utiliteitsgebouwen stimuleren: voor gebouwen die grootschalig worden gerenoveerd. Meer informatie: www.agentschapnl.nl/groenbeleggen. Meer weten? • over het energielabel en uw rol als professional: www.energielabelgebouw.nl • over het energielabel voor woningeigenaren: www.vrom.nl/energielabel • over beoordelingsrichtijnen en publicaties: Dit is een publicatie van: www.kbi.nl en www.isso.nl Agentschap NL Vragen? NL Energie en Klimaat De Helpdesk is maandag tot en met vrijdag bereikbaar Swentiboldstraat 21 van 9.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u: Postbus 17 | 6130 AA Sittard Telefoonnummer: 088 602 25 33 T 088 602 20 00 E-mail: EPBD@agentschapnl.nl F 088 602 90 21 www.agentschapnl.nl/energieenklimaat © Agentschap NL | februari 2010 Energiebesparingsprogramma gebouwde omgeving Publicatie­nr. 2KPWB1007 Agentschap NL voert in opdracht van VROM WWI ‘Energie­ besparingsprogramma gebouwde omgeving’ uit. Het Energie­ Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van besparingsprogramma gebouwde omgeving heeft tot doel bij Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor te dragen aan de kabinetsdoelstellingen voor vermindering diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie van de CO2­uitstoot van de gebouwde omgeving. en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet­ en regelgeving. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie­ en klimaatoplossingen van de toekomst.

×