ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตุรกี
ประวัติของประเทศตุรกี
ก่อนสมัยเติร์ก <ul><li>คาบสมุทรอานาโตเลีย ( หรือที่เรียกว่า เอเชียไมเนอร์ ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตุ...
<ul><li>ประมาณ 1200 ปีก่อนคริสตกาล ชายฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียถูกครอบครองโดยชาวกรีกไอโอเลียนและอีโอเนียน ชาวเปอร์เซียแห่...
สมัยเติร์กและจักรวรรดิออตโตมัน <ul><li>ตระกูลเซลจุกเป็นสาขาหนึ่งของ โอกุสเติร์ก ซึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 9 อาศัยอยู่บริเวณ...
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เขา Ararat
<ul><li>เขา Ararat (16940 ฟุต , 5165 เมตร ) เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานขณะนี้ , การปะทุครั้ง...
กรุงอีสตัลบูล
<ul><li>เป็นมหานครของสองทวีปเอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของกรีกแล...
เมือง ทรอย
<ul><li>ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตที่ถูกสร้าง ขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งในอดีตผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้...
อะโครโปลิส
<ul><li>ซากโบราณสถานที่ยังคงความสวยงามของอะโครโปลิส ( Acropolis) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้...
เมืองเอฟฟิซุส ( City of Ephesus)
<ul><li>เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก ( Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข...
เมืองคัปปาโดเจีย ( Cappadocia )
เมืองคัปปาโดเจีย ( Cappadocia
น้ำตกเกลือแร่แห่งนี้ ชื่อว่า ปามุคคาเล่ ( Pamukkale)
กำแพงเมืองทรอย
ทัวร์ 2 วัน 3 คืน <ul><li>ราคา 49,900 บาท </li></ul><ul><li>กำหนดการเดินทาง </li></ul><ul><li>วันที่หนึ่ง : 7 ก . ค...
<ul><li>วันที่สอง : 8 ก . ค 54 </li></ul><ul><li>06.00 น . คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Ataturk Istanbul ประเทศตุร...
<ul><li>12.00 น .  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHENCHENG </li></ul><ul><li>นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi...
<ul><li>วันที่สาม : 9 ก . ค . 54 </li></ul><ul><li>08.00 น .  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม </li></ul><ul><li>0...
<ul><li>12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SELALE (Barbeque Menu) </li></ul><ul><li>บ่าย นำท่านชมเมืองอาคารและสถ...
เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศตุรกี <ul><li>1. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง </li><...
อัตรานี้รวม <ul><li> ค่าตัว๋เครื่องบินไปกลับ โดยสารการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัด </li></ul><ul><li> ค่าภาษีสนามบ...
<ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย แคลวิน ล็อก </li></ul><ul><li>ม .6/7 เลขที่ 5 </li></ul><ul><li>เสนอ </li></ul><u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์11111

565 views

Published on

นาย แคลวิน ล็อก ม6/7 เลขที่ 5

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์11111

 1. 1. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตุรกี
 2. 2. ประวัติของประเทศตุรกี
 3. 3. ก่อนสมัยเติร์ก <ul><li>คาบสมุทรอานาโตเลีย ( หรือที่เรียกว่า เอเชียไมเนอร์ ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตุรกี เป็นดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องมายาวนานเพราะอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานในตอนต้นของ ยุคหินใหม่ เช่น ชาตัลเฮอยืค ( Çatalhöyük), ชาเยอนู ( Çayönü), เนวาลี โจลี ( Nevali Cori), ฮาจิลาร์ ( Hacilar), เกอเบกลี เทเป ( Göbekli Tepe) และ เมร์ซิน ( Mersin) นับได้ว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก [2] การตั้งถิ่นฐานในเมืองทรอยเริ่มต้นในยุคหินใหม่และต่อเนื่องไปถึง ยุคเหล็ก ในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ ชาวอานาโตเลียใช้ ภาษาอินโดยูโรเปียน , ภาษาเซมิติก และ ภาษาคาร์ตเวเลียน และยังมีภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา นักวิชาการบางคนเสนอว่าอานาโตเลียเป็นศูนย์กลางที่ภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียนนั้นกระจากออกไป </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ประมาณ 1200 ปีก่อนคริสตกาล ชายฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียถูกครอบครองโดยชาวกรีกไอโอเลียนและอีโอเนียน ชาวเปอร์เซียแห่ง จักรวรรดิอาเคเมนิด สามารถพิชิตพื้นที่ทั้งหมดได้ในศตวรรษที่ 6 ถึง 5 ก่อนคริสตกาล แต่หลังจากนั้นดินแดนแห่งนี้ก็ตกเป็นของ อเล็กซานเดอร์มหาราช ในปี 334 ก่อนคริสตกาล [5] อานาโตเลียจึงถูกแบ่งออกเป็นดินแดนเฮลเลนิสติกขนาดเล็กหลายแห่ง ( รวมทั้ง บิทูเนีย คัปปาโดเกีย แพร์กามอน และ พอนตุส ) ซึ่งดินแดนเหล่านี้ตกเป็นของ จักรวรรดิโรมัน ในกลางศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล [6] ในปี ค . ศ . 324 จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 เลือกเมืองไบแซนเทียมให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของจักรวรรดิโรมัน และตั้งชื่อให้ว่า โรมใหม่ ( ภายหลังกลายเป็นคอนสแตนติโนเปิล และ อิสตันบูล ) หลังจากที่ จักรวรรดิโรมันตะวันตก เสื่อมลง เมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองหลวงของ จักรวรรดิไบแซนไทน์ </li></ul>
 5. 5. สมัยเติร์กและจักรวรรดิออตโตมัน <ul><li>ตระกูลเซลจุกเป็นสาขาหนึ่งของ โอกุสเติร์ก ซึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 9 อาศัยอยู่บริเวณตอนเหนือของ ทะเลแคสเปียน และ ทะเลอารัล [8] ในคริสต์วรรษที่ 10 พวกเซลจุกเริ่มอพยพออกจากบ้านเกิดมาทางตะวันออกของอานาโตเลีย ซึ่งในที่สุดกลายเป็นดินแดนแห่งใหม่ของเผ่าโอกุสเติร์ก หลังจากสงครามแมนซิเกิร์ตในปี 1071 ชัยชนะของเซลจุกในครั้งนี้ทำให้เกิดสุลต่านเซลจุกในอานาโตเลีย ซึ่งเป็นเสมือนอาณาจักรย่อยของ อาณาจักรเซลจุก ซึ่งปกครองบางส่วนของเอเชียกลาง อิหร่าน อานาโตเลีย และตะวันออกกลาง </li></ul>
 6. 6. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 7. 7. เขา Ararat
 8. 8. <ul><li>เขา Ararat (16940 ฟุต , 5165 เมตร ) เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานขณะนี้ , การปะทุครั้งล่าสุดที่ได้รับอาจจะภายในระยะเวลา 10,000 ปี มันจะอยู่ในตุรกีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่อยู่ใกล้พรมแดนกับอิหร่านและอาร์เมเนีย ตะวันตกเฉียงใต้ของยอดเขาหลักที่อยู่ใน Little Ararat (12877 ฟุต , 3896 m) Gorge Ahora เป็นเหวตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลง - 6000 ฟุตจากด้านบนของภูเขาและเป็นจุดเน้นของการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ใน 1840 จำนวนของการเรียกร้องโดยนักสำรวจที่แตกต่างกันจะได้พบเศษของ Noah's Ark บนภูเขา Ararat ได้นำไปดำเนินการต่อไป expeditions ภูเขาหลายแห่งซึ่งได้มุ่งเน้นการค้นหาของพวกเขาในพื้นที่หุบ รูปภาพ STS102 - 344 - 23 ได้มาจากกระสวยอวกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2001 ใช้กล้องฟิล์ม 35 มม . มารยาทของวิทยาศาสตร์โลกและการวิเคราะห์ภาพห้องปฏิบัติการ Johnson Space Center ภาพเพิ่มเติมที่ถ่ายโดยนักบินอวกาศและ cosmonauts สามารถดูได้ที่ประตูนาซา - JSC กับการถ่ายภาพนักบินอวกาศของโลก </li></ul>
 9. 9. กรุงอีสตัลบูล
 10. 10. <ul><li>เป็นมหานครของสองทวีปเอเซียและยุโรป เป็นเมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์โลกมานานหลายศตวรรษ นับแต่ยุคสมัยของกรีกและโรมัน  ในสมัยของพวก กรีก ก็คือเมืองไบแซนติอุม มีอายุอยู่ในระหว่าง 675 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงปี ค . ศ .330 จึงเสียอาณาจักรโรมัน  และเคยเป็นเมืองหลวงของโรมันทางด้านตะวันออก ในนามของกรุงคอนสแตนติโนเปิล จนกระทั่งถึงปี ค . ศ .1453 จึงได้ถูกพวกออตโตมาน ทำลายลงและเปลี่ยนชื่อมาเป็น อิสตันบูล </li></ul>
 11. 11. เมือง ทรอย
 12. 12. <ul><li>ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีตที่ถูกสร้าง ขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งในอดีตผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีต ชมความสวยงามของม้าไม้ ที่ได้จำลองจากต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล ชมโรงละครโรมันที่ถูกสร้างขึ้นภายในบริเวณเมืองทรอย </li></ul>
 13. 13. อะโครโปลิส
 14. 14. <ul><li>ซากโบราณสถานที่ยังคงความสวยงามของอะโครโปลิส ( Acropolis) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้นและมีความเจริญรุ่งเรือง ที่เมืองเพอร์กามัม </li></ul>
 15. 15. เมืองเอฟฟิซุส ( City of Ephesus)
 16. 16. <ul><li>เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก ( Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน  </li></ul>
 17. 17. เมืองคัปปาโดเจีย ( Cappadocia )
 18. 18. เมืองคัปปาโดเจีย ( Cappadocia
 19. 19. น้ำตกเกลือแร่แห่งนี้ ชื่อว่า ปามุคคาเล่ ( Pamukkale)
 20. 20. กำแพงเมืองทรอย
 21. 21. ทัวร์ 2 วัน 3 คืน <ul><li>ราคา 49,900 บาท </li></ul><ul><li>กำหนดการเดินทาง </li></ul><ul><li>วันที่หนึ่ง : 7 ก . ค 54 </li></ul><ul><li>20.30 น .  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U สายการ </li></ul><ul><li>บินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสัมภาระ </li></ul><ul><li>ก่อนการเดินทาง </li></ul><ul><li>23.35 น .  นำท่านออกเดินทาง เที่ยวบินที่ TK69 BKKIST 2335 0600 โดยบินตรงสู่นครอิตันบูล หรือกรุงคอนสแตน </li></ul><ul><li>ติโนเปิ้ล สมัยจักรวรรด์ไบเซนไทม์ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ พร้อมสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกบน </li></ul><ul><li>เครื่อง Personal TV ทุกที่นั่ง อบอุ่นจากการต้อนรับของพนักงานต้อนรับสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ </li></ul>
 22. 22. <ul><li>วันที่สอง : 8 ก . ค 54 </li></ul><ul><li>06.00 น . คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Ataturk Istanbul ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับ </li></ul><ul><li>สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม ) </li></ul><ul><li>07.00 น .  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ( ถ้าห้องว่างสามารถเช็คอินเข้าได้เลย ) ถ้าห้องไม่ว่างออกทำทัวร์ก่อน </li></ul><ul><li>09.00 น . นำท่านเข้าชม สุเหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้าง </li></ul><ul><li>มัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ็นต์โซเฟียของจักรวรรดิออตโตมันที่มี </li></ul><ul><li>ความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ็นต์โซเฟียของจักรวรรดิไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้าง </li></ul><ul><li>ประจันหน้ากับโบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ซึ่งโบสถ์เซ็นต์โซเฟียมีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์ </li></ul><ul><li>เซนต์โซเฟีย St. Sophia ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ </li></ul>
 23. 23. <ul><li>12.00 น .  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CHENCHENG </li></ul><ul><li>นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออต </li></ul><ul><li>โตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น </li></ul><ul><li>เพชร 96 กะรัต กริชองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ </li></ul><ul><li>นำท่าน เข้าชมฮาเร็ม เขตหวงห้าม ซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่อยู่ของนางใน 19.00 น .  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร GREAT HONG KONG </li></ul>
 24. 24. <ul><li>วันที่สาม : 9 ก . ค . 54 </li></ul><ul><li>08.00 น .  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม </li></ul><ul><li>07.00 น . ท่านเดินทางสู่ท่าเรือซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองเล็กๆ ของเมือง ยาโลว่า ( Yalova) เพื่อนำท่านข้ามเรือเฟอร์รี่ข้าม </li></ul><ul><li>ทะเล มาร์มาร่า เดินทางสู่เมืองเบอร์ซ่า ( Bursa) เมืองเล็กแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอิสตันบูล ซึ่ง </li></ul><ul><li>เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมานบนอนาโตเลีย ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ฝั่งยุโรปและย้ายไปอยู่ที่ </li></ul><ul><li>อิสตันบูล ในที่สุด นอกจากนี้เมืองเบอร์ซ่าเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับจากชาวตุรกีโดยทั่วไปว่าเป็นเมืองแห่ง </li></ul><ul><li>“ กาบัป” ( เนื้อย่าง แกะย่าง รับประทานพร้อมโรตีแป้ง ) ที่อร่อยที่สุดของตุรกี ใครมาถึงที่นี่ก็จะต้องหาโอกาสไป </li></ul><ul><li>ชิมดูสักครั้ง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) เราไปหาซื้อขนม Turkish Delight กันก่อน </li></ul>
 25. 25. <ul><li>12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SELALE (Barbeque Menu) </li></ul><ul><li>บ่าย นำท่านชมเมืองอาคารและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แบบออตโตมัน ซึ่งเป็นแบบผสมระหว่างเปอร์เซียนและไบเซน </li></ul><ul><li>ไทน์ และยังถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของเส้นทางการค้าผ้าไหมอีกด้วยชมบ้านเรือนและสุเหร่าประจำเมือง สุเหร่า </li></ul><ul><li>ใหญ่ Ulu Mosque และ Green Mosque ของชาวมุสลิมและมีเสาคานอันงดงาม เนื่องจากสุเหร่านี้ยังใช้ประกอบ </li></ul><ul><li>พิธีอยู่ เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะเข้าไปต้องมีผ้าคลุมศีรษะด้วย จากนั้นทำนำท่านสู่ ตลาดผ้าไหม ( Silk Market) </li></ul><ul><li>ซึ่งที่มีเยอะมากก็จะเป็นผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมือง ( เนื่องจากที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม ) นอกนั้นก็จะเป็น </li></ul><ul><li>เสื้อผ้าบ้าง ที่นี่เป็นตลาดที่สวยแห่งหนึ่งเลย และสมเด็จพระนางเจ้าควีนอลิซาเบท เคยเสด็จเยือนมาแล้ว และถ้า </li></ul><ul><li>ท่านเสด็จเข้าไปร้านไหนที่ตู้กระจกหน้าร้านก็จะมีรูปท่านวางอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองอิสตันบูล </li></ul><ul><li>19.00 น .  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( ขึ้นอยู่กับเวลาถ้าไม่ค่ำเกินเราจะทานที่เมืองอิสตันบูล ) </li></ul>
 26. 26. เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศตุรกี <ul><li>1. หนังสือเดินทาง : ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง </li></ul><ul><li>และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ( ขอเล่มเก่าด้วยถ้ามี ) </li></ul><ul><li>2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) </li></ul><ul><li>3. สำเนาทะเบียนบ้าน </li></ul><ul><li>4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร และสำเนาเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>5. ทะเบียนสมรส สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว </li></ul>
 27. 27. อัตรานี้รวม <ul><li> ค่าตัว๋เครื่องบินไปกลับ โดยสารการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ชัน้ ประหยัด </li></ul><ul><li> ค่าภาษีสนามบิน ทัง้ในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่อิสตันบูล </li></ul><ul><li> โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า </li></ul><ul><li> ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ </li></ul><ul><li> รถสำหรับนำเที่ยวตามรายการ </li></ul><ul><li> บริการไกด์จากประเทศตุรกี ภาษาอังกฤษ / สำหรับกลุ่ม คณะ 15 ท่านขึ้นไปจะมีหัวหน้าทัวร์คนไทย </li></ul><ul><li> ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท </li></ul><ul><li> ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ำระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และระหว่างวัน </li></ul><ul><li> ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศตุรกี </li></ul><ul><li>อัต </li></ul>
 28. 28. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย แคลวิน ล็อก </li></ul><ul><li>ม .6/7 เลขที่ 5 </li></ul><ul><li>เสนอ </li></ul><ul><li>อ . อินทิรา รัตนนานันท์ </li></ul>

×