Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Situații de învățare în diferite
contexte:
formal, non-formal şi informal, la
ciclul primar
Prof. înv. primar Călina Comșa...
a.Situaţie de învăţare formală:
• Clasa: a II – a
• Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
• Disciplina: LIMBA ŞI LITERATUR...
Prezentarea conţinutului şi a sarcinilor
de învăţare
• Activitate în perechi:
• Se formează perechile de lucru. Se va ţine...
• Toţi elevii îşi vor scrie numele pe fişă. Aceste fişe vor fi afişate la
panoul intitulat„Familia”
• La sfârşitul orei to...
b.Situaţie de învăţare non-formală
• CLASA: a II-a
• ACTIVITATE EXTRACURRICULARǍ: “La bibliotecǎ”
• SUBIECTUL: “Primii paş...
PREZENTAREA ACTIVITǍŢII:
• *Astǎzi este o zi deosebitǎ şi va trebui sǎ realizǎm împreunǎ o
activitate deosebitǎ. Activitat...
DESFǍŞURAREA PROPRIU-ZISǍ A ACTIVITǍŢII:
• Cuvântul de bun venit al doamnei bibliotecare
• Denumirea bibliotecii municipal...
• Copiii spun ghicitori despre carte
• Bibliotecara îi invitǎ pe copii sǎ împrumute cǎrţi
• La întrebarea unui copil “Cum ...
c.Situaţie de învăţare informală
• Locul de desfăşurare: curtea şcolii
• Timpul: pauza mare
• Jocul: “Vieţi”
• Desfăşurare...
Bibliografie:
– Manualul, lucrarea „Să aprofundăm textele
literare”, caietul auxiliar – Editura Ana
– „Ne pregătim pentru ...
Ppt comsa+ david
Ppt comsa+ david
Ppt comsa+ david
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ppt comsa+ david

515 views

Published on

situatii de invatare

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt comsa+ david

 1. 1. Situații de învățare în diferite contexte: formal, non-formal şi informal, la ciclul primar Prof. înv. primar Călina Comșa, Școala Gimnazială Ion Bianu, Valea Lungă, jud. Alba Prof. înv. primar Constantina David,Liceul cu Program sportiv Alba Iulia, jud. Alba
 2. 2. a.Situaţie de învăţare formală: • Clasa: a II – a • Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE • Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ • Subiectul lecţiei: Citirea conştientă a textului literar. Identificarea persoanelor care fac parte din familie. Exerciţii de completare a unui text lacunar cu diminutive, fără noţiuni de teorie. Exerciţii de scriere a formelor de plural ale substantivelor (fără teoretizare). • Text suport: „Familia mea” – după Baruţu Tudor Arghezi. • Semne de punctuaţie: semnul întrebării, punctul. • Durata: 2 ore • Tipul lecţiei: mixtă (predare – învăţare, reactualizare, consolidare, autoevaluare)
 3. 3. Prezentarea conţinutului şi a sarcinilor de învăţare • Activitate în perechi: • Se formează perechile de lucru. Se va ţine cont ca perechile să fie formate dintr-un elev din grupa A, elevii care scriu corect, caligrafic, respectă scrierea substantivelor propii cu literă iniţială mare,etc, şi elevi din grupa B, elevi care intâmpină greutăţi în scrierea substantivelor propii, omit anumite litere în actul scrierii, scriu dezordonat. • Se va citi cerinţa exerciţiului în gând. Elevul din grupa A va scrie munele bunicilor în căsuţa corespunzătoare. Prin imitare colegul din grupa B va scrie numele bunicilor, folosind litera iniţială mare, deşi în timpul dictărilor nu folosea litera mare de tipar nici la scrierea substantivelor propii, dar nici la început de propoziţie. • Se trece la scrierea celorlalte nume ale celorlalţi membrii de familie: mama, tata, sora sau fratele. Prin imitare se va observa că elevii din grupa B au scris corect, caligrafic şi au respectat culoarea corespunzătoare membrilor familiei.
 4. 4. • Toţi elevii îşi vor scrie numele pe fişă. Aceste fişe vor fi afişate la panoul intitulat„Familia” • La sfârşitul orei toţi elevii vor trece prin faţa panoului, vor urmări: corectitudinea scrierii cuvintelor, caligrafie şi integritatea cuvintelor. • Fecare elev va aplica pe fişa colegilor câte o figurină: „masca râde” când nu sunt greseli, iar scrierea este caligrafică, „masca plânge” când sunt greşeli de scriere( fără majusculă, omisiuni de litere, inversiuni de litere, scriere dezordonată). • Se poate face o inventariere a măştilor de pe fiecare fişă. • Se pot aminti elevii cu cele mai multe măşti care râd. Se trece la citirea textului lecţiei. Se stabileşte titlul, autorul şi numărul de alineate din textul dat. Vor răspunde la cateva întrebări, pentru a demontra înţelegerea textului. • Joc didactic în perechi. Anexa 1
 5. 5. b.Situaţie de învăţare non-formală • CLASA: a II-a • ACTIVITATE EXTRACURRICULARǍ: “La bibliotecǎ” • SUBIECTUL: “Primii paşi în lumea minunatǎ a cǎrţilor din bibliotecǎ” • SCOPUL ACTIVITǍŢII: • a) informativ: îmbogǎţirea cunoştinţelor elevilor privind importanţa cǎrţilor; • b) formativ: formarea capacitǎţii de comportare adecvatǎ în cadrul unei biblioteci; • c) educativ: educarea dragostei pentru lecturǎ, pentru întâlnirea cu cartea cu o realǎ bucurie; d) colaborarea între şcoalǎ şi alţi factori; • DESFǍŞURAREA ACTIVITǍŢII • MOMENT ORGANIZATORIC: • -Invitaţii primesc câte un Program al activitǎţii, iar elevii un ecuson simbolizând o carte deschisǎ.
 6. 6. PREZENTAREA ACTIVITǍŢII: • *Astǎzi este o zi deosebitǎ şi va trebui sǎ realizǎm împreunǎ o activitate deosebitǎ. Activitatea portǎ titilul “Primii paşi în minunata lume a cǎrţilor din bibliotecǎ”, iar scopul ei se va observa pe mǎsurǎ ce aceasta îşi va derula cursul. • *Prezentarea invitaţilor şi a elevilor. • SCENETA “COMOARA” din manualul de Limba românǎ, clasa aII-a, Editura Ana, format mare • PROVERBE ŞI ZICǍTORI care decurg din tâlcul scenetei: • “Cartea este o comoarǎ plinǎ de învăţături” • “Omul cu carte de luminǎ are parte” • “Învăţătura este cea mai buna avuţieCARE DECURG DIN TÂ • “Cine are carte are patru ochi“
 7. 7. DESFǍŞURAREA PROPRIU-ZISǍ A ACTIVITǍŢII: • Cuvântul de bun venit al doamnei bibliotecare • Denumirea bibliotecii municipale: “Şcoala Ardeleană” • Se recitǎ poezia “Sfat” de Virgil Carianopol • Pornind de la ultimele versuri, bibliotecara, cu ajutorul elevilor, defineşte biblioteca: • “Mai multe cǎrţi aşezate într-o anumitǎ ordine formeazǎ o bibliotecǎ” şi prezintǎ secţia “Împrumut – carte pentru copii” • Învǎţǎtoarea aratǎ elevilor o carte îngrijitǎ şi o carte neîngrijitǎ, solicitând elevilor sǎ caracterizeze cititorii acestora. Copiii îşi spun pǎreri aprobatoare şi dezaprobatoare. • La cuvintele învăţătoarei: “Probabil cei care nu au pǎstrat cu grijǎ cartea pe care au citit-o nu ştiu cât de greu se face o carte”, un copil recitǎ poezia “Cum se face o carte” de Grigore Vieru • Cu ajutorul elevilor se scoate în evidenţǎ importanţa cǎrţilor: • Învǎţǎtoarea spune ghicitoarea: “E o gradinǎ mândrǎ, semănata
 8. 8. • Copiii spun ghicitori despre carte • Bibliotecara îi invitǎ pe copii sǎ împrumute cǎrţi • La întrebarea unui copil “Cum se procedeazǎ?” rǎspunsul este dat prin dialogul “La bibliotecǎ” între bibliotecarǎ şi douǎ eleve mai mari • Se parcurg etapele de împrumut al unei cărţi şi copiii observǎ direct procedeul şi de asemenea observǎ formulele de adresare folosite de cele douǎ eleve • O elevǎ recitǎ poezia “În pădure” în care existǎ multe cuvinte “magice” (“Vǎ rog”, “Mulţumesc”, “Bunǎ ziua”, etc.) • CONCLUZIA ACTIVITǍŢII Ce am învǎţat cu ocazia acestei activitǎţi ÎNCHEIEREA ACTIVITǍŢII prin cântecele:“Dacǎ vesel se trǎieşte” şi “O lume minunatǎ” • - Copiii primesc semne de carte şi aprieceri asupra activităţii.
 9. 9. c.Situaţie de învăţare informală • Locul de desfăşurare: curtea şcolii • Timpul: pauza mare • Jocul: “Vieţi” • Desfăşurarea activităţii: • Elevii se împart in două echipe; • Se explica regulile jocului de catre un elev: echipa celor care „vânează” se află în exteriorul cercului, nu au voie sa calce pe linie. Acestia vor arunca cu mingea pentru a-i lovi pe elevii din centrul cercului, care se vor feri sau dacă vor prinde mingea în braţe voi câştiga o viaţă, acest lucru însemnând ca dacă sunt loviţi o dată cu mingea mai pot continua jocul; • O echipă se află în centrul cercului; • Se fac cateva exerciţii de probă, sa se observe dacă toţi au înţeles regulile jocului; • Câştigă echipa care „a vânat” toţi elevii cu mingea; • Jocul se poate relua, mingea aparţimând echipei care a câştigat; • Jocul poate continua şi în altă pauză sau în altă zi;
 10. 10. Bibliografie: – Manualul, lucrarea „Să aprofundăm textele literare”, caietul auxiliar – Editura Ana – „Ne pregătim pentru concursurile şcolare” – Editura TIPARG – Îndrumător pentru folosirea manualului de limba şi literatura română – clasa a II-a, Editua Ana

×