Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Notis mesy. agung 29 2010

844 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Notis mesy. agung 29 2010

  1. 1. PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG). SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG SEMANGGOL, 34400 SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL, PERAK. TEL : 05-8901714 Bil : (33) dlm.SKGS/SU/PIBG/02/0010 Jilid 3 Yang Dihormati, Tarikh : 8 Mac 2010 Ibu Bapa / Penjaga/ Waris, Murid-murid, SK. Gunong Semanggol. Dato /Datin /Tuan /Puan, Notis Mesyuarat Agung PIBG Ke-29 Dan Jemputan Ke Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik SK. Gunong Semanggol 2010 Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa majlis dan mesyuarat tersebut, insya-Allah akan dirasmikan oleh Tuan Pengurus Besar GSL Water Sdn Bhd, Encik Zulkepli b. Mishat seperti ketentuan berikut: Tarikh : 13 Mac 2010 Hari : Sabtu Tempat : Dewan Sekolah Kebangsaan Gunong Semanggol Masa : 10.30 pagi 3. Sehubungan itu, Dato /Datin /Tuan /Puan dengan segala hormatnya adalah dijemput hadir ke majlis dan mesyuarat tersebut dan adalah dipohon untuk memberikan sumbangan ikhlas bagi menampung sebahagian kos jamuan pada hari tersebut. 4. Untuk makluman Dato’ /Datin /Tuan /Puan juga, sepanjang mesyuarat tersebut berjalan akan turut diadakan cabutan nombor bertuah. 5. Bagi kemudahan pengurusan, Dato’ /Datin /Tuan /Puan adalah dipohon supaya mengembalikan Lampiran Akuan Kehadiran, sumbangan ikhlas dan Usul (sekiranya ada) melalui anak jagaan Dato’ /Datin /Tuan /Puan kepada Setiausaha PIBG selewat-lewatnya pada 11 Mac 2010. 6. Di atas segala kerjasama, keprihatinan dan kehadiran Dato’ /Datin /Tuan /Puan itu di dahului dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………………….. (MOHD JAMIL KHAMIS) Setiausaha PIBG, s.k. - Penasihat Merangkap Guru Besar SKGS - Pengerusi PIBG
  2. 2. ALAMAT: …………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Tarikh :…………………… Kepada : Setiausaha, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, SK. Gunong Semanggol, 34400 Simpang Empat, Semanggol, Perak. Akuan Kehadiran, Sumbangan Ikhlas Dan Usul Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-26 SK. Gunong Semanggol Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan itu insya-Allah , 2.1 Saya akan hadir * ke mesyuarat tersebut. 2.2 Maaf, saya tidak dapat hadir kerana ………………………………. …….. ………………………………………………………………………… 3. Sumbangan ikhlas daripada saya sebanyak : 4. Usul-usul daripada saya adalah seperti berikut : 4.1 …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4.2 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Sekian, untuk makluman. Sekian, terima kasih. Saya yang benar, ………………………………………. ( ) Nota : Sila tandakan pada petak berkenaan / RM
  3. 3. PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG). SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG SEMANGGOL, 34400 SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL, PERAK. TEL : 05-8901714 Bil : (370)dlm.SKGS/SU/PIBG/02/006 Tarikh : 2 MAC 2007 En. Zulkepli b. Mishat Pengurus Besar, GSL Water Sdn Bhd, Logi Pembersihan Air Gunong Semanggol, 34400 Simpang Empat, Semanggol, Perak Darul Ridzuan. Tuan, Jemputan Perasmian Mesyuarat Agung PIBG Ke-26 Dan Hari Anugerah Kecemerlangan SK. Gunong Semanggol 2006 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak PIBG sekolah ini akan mengadakan majlis berkenaan seperti ketetapan yang berikut : Tarikh : 10 MAC 2007 Hari : Sabtu Masa : 8.30 Pagi Tempat : Dewan SK. Gunong Semanggol 3. Sehubungan itu, pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah ini amat berbesar hati menjemput dan mempersilakan Tuan untuk hadir bersama-sama bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan perasmian majlis tersebut. 4. Kerjasama, keprihatinan dan kehadiran Tuan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan mudah-mudahan majlis tersebut diberkati oleh Allah S.W.T. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, …………………………………….. (KHAIRUL ANUAR B. SULAIMAN) Setiausaha, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, SK. Gunong Semanggol s.k. 1. Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kerian 2. Penasihat PIBG merangkap Guru Besar SKGS. 3. Pengerusi PIBG. PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG). SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG SEMANGGOL, 34400 SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL, PERAK. TEL : 05-8901714
  4. 4. Bil : (371)dlm.SKGS/SU/PIBG/02/006 Yang dihormati, Tarikh : 2 MAC 2007 YB. Dato’/Datin/Tuan/Puan , …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. YB. Dato’/Datin/Tuan/Puan , Memohon Sumbangan Bagi Membiayai Pembelian Hadiah Hamper Dan Jamuan Untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Dan Mesyuarat Agung PIBG Ke-26 Dengan hormat dan penuh takzim, perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah ini akan mengadakan majlis tersebut seperti ketentuan berikut: Tarikh : 10 MAC 2007 Masa : 8.00 pagi. Tempat : Dewan SK. Gunong Semanggol. 3. Sehubungan dengan itu pihak PIBG dan sekolah memohon jasa baik YB. Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk menghulurkan sumbangan ikhlas bagi menampung sebahagian daripada kos jamuan, pembelian hadiah dan hamper untuk majlis tersebut. 4. Sumbangan ihklas tersebut hendaklah disalurkan kepada Bendahari PIBG Sekolah Kebangsaan Gunong Semanggol. Di atas kerjasama, sokongan dan sumbangan daripada YB. Dato / Datin/ Tuan / Puan adalah sangat dihargai dan hanya Allah S.W.T yang dapat membalasnya. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ………………………………………. (KHAIRUL ANUAR B. SULAIMAN) Setiausaha PIBG, s.k. - Tuan Penasihat merangkap Guru Besar SKGS - Tuan Pengerusi PIBG ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… Kepada : Tarikh : ………………………….. Bendahari PIBG, SK. Gunong Semanggol, 34400 Simpang Empat, Semanggol, Perak.
  5. 5. Tuan, Memohon Sumbangan Bagi Membiayai Pembelian Hadiah , Hamper Dan Jamuan Untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Dan Mesyuarat Agung PIBG Ke-26 Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan berhubung perkara di atas. Bersama ini disertakan MO/PO/Cek/ Wang Tunai sebanyak : RM…………………… sebagai sumbangan ikhlas untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Yang benar, …………………………………………… Nama ( ) Alamat :………………………………………….. …………………………………………… PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG). SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG SEMANGGOL, 34400 SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL, PERAK. TEL : 05-8901714 Bil : (372)dlm.SKGS/SU/PIBG/02/006 Yang dihormati, Para Dermawan, Tarikh : 5 MAC 2007 YB. Dato’/Datin/Tuan/Puan , Memohon Sumbangan Untuk Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan 2006 Dan Mesyuarat Agung PIBG Ke-26 Dengan hormat dan penuh takzim, perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah ini akan mengadakan majlis tersebut seperti ketentuan berikut:
  6. 6. Tarikh : 10 MAC 2007 Masa : 8.00 pagi. Tempat : Dewan SK. Gunong Semanggol. 3. Sehubungan dengan itu pihak PIBG dan sekolah memohon jasa baik YB. Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk menghulurkan sumbangan ikhlas bagi menampung sebahagian daripada kos untuk majlis tersebut dengan menulis pada senarai lampiran yang disediakan. 4. Sumbangan ihklas tersebut hendaklah disalurkan kepada Bendahari PIBG Sekolah Kebangsaan Gunong Semanggol. Di atas kerjasama, sokongan dan sumbangan daripada YB. Dato / Datin/ Tuan / Puan adalah sangat dihargai dan hanya Allah S.W.T yang dapat membalasnya. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ………………………………………. (KHAIRUL ANUAR B. SULAIMAN) Setiausaha PIBG, s.k. - Tuan Penasihat merangkap Guru Besar SKGS - Tuan Pengerusi PIBG Senarai para penderma untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan Dan Mesyuarat Agung PIBG ke-26 BIL NAMA PENDERMA JUMLAH (RM) TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  7. 7. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Senarai para penderma untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan Dan Mesyuarat Agung PIBG ke-26 BIL NAMA PENDERMA JUMLAH (RM) TANDATANGAN 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  8. 8. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

×