Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El temps de l'oblit

375 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El temps de l'oblit

  1. 1.  Hem escollit aquesta imatge perqué té un gran valor en la vida d’en Textu, ja qué el seu pare era un membre.
  2. 2.  Aquesta imatge té una gran importancia, doncs va matenir una relació amb la Ainhoa; ella va ser el seu primer i únic amor.
  3. 3.  El concert té està relacionat amb la’amistat que tenien en Carles i en Textu ja que va ser un dia que es van divertir tots dos, i es van ajudar ja que en Carles va portar a casa a en Textu perqué estava borracho.
  4. 4.  Ens em sentrat amb l’amistat entre el Textu i el Carles. El pare del Carles va matar al pare del Textu , i despres de moltes baralles , van continuar amb la seva amistat.
  5. 5.  Aquesta imatge està relacionada amb la mort del pare del Textu, el qual va ser assassinat per el pare de en Carles. També el moment en que el Carles és troba en una disputa entre la vida i la mort ja que en Textu és volt venga per la mort del seu pare.

×