Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KBAT

6,222 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

KBAT

 1. 1. SME 3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES BIL . NAMA NO. MATRIK 1. MOHAMMAD FAIZ BIN SAMURI D20101037396 2. NURUL AFIQAH BINTI MD NASARUDIN D20101037371 3. SITI NOR NAQIAH BINTI JUSOH D20101037314 4. NURUL SYUHADA BINTI MOHAMAD RAZALI D20101037330
 2. 2. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
 3. 3. Apakah itu KBAT?
 4. 4.  Onosko & Newmann (1994), mentakrifkan KBAT sebagai penggunaan potensi minda untuk menangani cabaran baru. KBAT memerlukan seseorang memahami, menterjemah, menganalisis dan memanipulasikan maklumat.  Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu (KPM,2013)
 5. 5. 5 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global 5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Kemahiran memimpin Identiti nasional Kemahiran dwibahasa Etika dan Kerohanian Kemahiran berfikir Pengetahuan 6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global
 6. 6. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kemahiran berfikir aras tinggi biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom edisi semakan (Anderson & Krathwohl, 2001) mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.
 7. 7. TUJUAN DIPERKENALKAN KBAT 1. Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman 2. Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan (lebih banyak analisa, menilai dan mencipta) 3. Mewajarkan penyelesaian dan penemuan 4. Diperlukan untuk penyiasatan saintifik
 8. 8.  Soalan “aras tinggi” menggalakkan pembelajaran sebab jenis soalan ini memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.
 9. 9. RUTIN BUKAN RUTIN  “Masalah boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa digunakan oleh pelajar dengan mereplikasikan kaedah yang dipelajari sebelum secara langkah demi langkah.”  “Masalah yang memerlukan analisis dan penaakulan matematik; banyak masalah bukan rutin boleh diselesaikan dengan lebih daripada satu cara, dan mungkin mempunyai lebih daripada satu penyelesaian.”
 10. 10. Tidak semua tugasan sama, tugasan yang berbeza menggalakkan tahap dan jenis pemikiran yang berbeza. Tahap pemikiran di mana murid melibatkan diri akan menentukan tahap pembelajaran mereka. Soalan Bukan Rutin yang memerlukan tahap kognitif yang lebih tinggi dapat membentuk KBAT dalam kalangan murid.
 11. 11. ISU GURU DALAM KBAT
 12. 12. ISU GURU DALAM KBAT Guru menggunakan kaedah tradisional dalam pengajaran Pendidikan berpusatkan peperiksaan Guru tidak bersedia Aras soalan yang digunakan
 13. 13. GURU MENGGUNAKAN KAEDAH TRADISIONAL DALAM PENGAJARAN. •Teacher-centered. •Murid tidak boleh berfikir. •Ilmu berbentuk nota  hafalan  tiada perbincangan dalam kalangan murid  murid bergantung pada guru untuk memahami sesuatu topik. •Rosli (1998): amalan biasa dibilik darjah masih bersifatkan tradisional iaitu guru masih menggunakan sebahagian besar masa PdP utk bercakap dan memberi penerangan manakala penglibatan murid hanya didapati apabila menjawab soalan.
 14. 14. ARAS SOALAN Teknik penyoalan guru di dalam kelas. Respon guru kepada soalan murid •Aras soalan yang diberikan berada di aras rendah. •Soalan tak menggalakkan murid berfikir. •90 peratus soalan yang dikemukakan oleh guru adalah pada aras rendah.(Rajendran, 2001) •Respons guru terhadap soalan yang diberikan oleh murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid
 15. 15. Robert Sternberg (American Cognitive Psychologist), 7 aras dalam memberi respons kepada persoalan murid. 1. Singkirkan soalan murid. 2. Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon. 3. Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada persoalan murid. 4. Berikan galakan kepada murid untuk mendapatkan jawapan respon atau jawapan daripada pihak yang boleh memberi jawapan. 5. Galakkan sumbang saran atau menyuarakan pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif. 6. Galakkan murid untuk mempertimbangkan jawapan alternatif dan kaedah untuk menilai kemungkinan jawapan tersebut. 7. Menggalakkan murid untuk mempertimbangkan pelbagai kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan kaedah pembuktian berserta mengambil tindakan susulan untuk menilai jawapan tersebut.
 16. 16. PENDIDIKAN BERLANDASKAN PEPERIKSAAN •Guru ajar untuk peperiksaan. •Fokus kepada soalan peperiksaan. •Mengajar pelajar menguasai maklumat untuk peperiksaan dan mengembang daya pemikiran adalah dua matlamat yang berlainan (Pushpalatha,2006) •Melahirkan murid yang struktural kuat ingatan menghafal dan mengingat pelajaran berbanding memberikan pendidikan holistik yang melahirkan murid inovatif dan kreatif (Berita Harian, 2010)
 17. 17. GURU TAK BERSEDIA •Aspek pengetahuan: guru lebih yakin dari segi ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk mengajar berbanding ilmu pengetahuan mengenai KBAT. •Kemahiran Padagogi: guru lebih yakin dari segi kemahiran padagogi yang miliki untuk mengajar subjek berbanding kemahiran padagogi mengajar KBAT. •Faktor yg mempengaruhi persepsi guru tentang ilmu kemahiran dan sikap: guru yg menghadiri kursus KBAT tidak percaya mereka bersedia mengajar KBAT. Rajendran(2001)
 18. 18. ISU SEMASA 1) KBAT-Memerlukan Pelajar Yang Aktif Berfikir 1) Pengenalan i-THINK Kepada Sistem Pendidikan Negara
 19. 19. KBAT- Memerlukan Pelajar Yang Aktif Berfikir KONSEP BERFIKIR • Edward de Bono ( 1976 ) - Kemahiran berfikir membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah • Dewey ( 1910 ) menegaskan : - Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. • Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi.
 20. 20.  Menurut N.S. Rajendran, 2001 menyatakan KBAT memerlukan pelajar yang aktif.  Pelajar aktif- aktif berfikir, aktif ketika proses PdP  Pelajar pasif lebih kepada menghafal berbanding memahami.  Suasana kelas mempengaruhi keaktifan pelajar.  Kesediaan pelajar – kurang mampu untuk menjawab item KBAT.
 21. 21. KESAN PERLAKSANAAN KBAT TERHADAP PELAJAR
 22. 22. Pengenalan i-THINK Dalam Pendidikan  Diperkenalkan pada November 2012.  i-THINK membawa maksud innovative THINKing (pemikiran inovatif)  Bertujuan meningkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir.  Melahirkan pelajar berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
 23. 23. Status Pelaksanaan i-THINK
 24. 24. Peluasan i-THINK
 25. 25. Sekolah Showcase i-THINK (10 buah sekolah) 27 SMK Tun Hussien Onn, Perai SK Pusat Bukit Besar, Kuala Terengganu SMK Kota Marudu SMK Convent Muar SK Paya Pulai, Termeloh SK Kiaramas, Kual a Lumpur SJKC Wen Hua, Melaka SMK Gaal, Pasir Puteh SJKT Port Dickson SK Padawan Empat buah sekolah menengah Enam buah sekolah rendah
 26. 26. Harapan untuk program i- THINK
 27. 27. MENGAPAKAH KITA PERLU MEMBUAT REFLEKSI DAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEPERIKSAAN PUSAT?
 28. 28. Pentaksiran sekolah di Malaysia menilai semua aspek kehidupan terutamanya: Pengajaran dan pembelajaran Kepimpinan sekolah Penumpuan kepada peningkatan prestasi sekolah
 29. 29. Peningkatan kualiti soalan KBAT dalam penilaian akan menjadi kritikal dan bukan hanya bergantung dengan peratusan sahaja Soalan KBAT hari ini  …sering berulang-ulang dan arahan sama setiap tahun  …dibuat secara terhad dan menggunakan rangsangan asas  …mengikut struktur yang ditetapkan dan biasa, membimbing pelajar ke arah jawapan  …kebanyakannya terhad kepada kata arah berimpak rendah Selain daripada sistem kelas yang terbaik seperti PISA dan TIMSS, soalan KBAT dalam penilain di Malaysia perlu penambahbaikan dalam beberapa bidang….
 30. 30. Rangsangan Pemikiran Berlapis Kandungan Bukan Rutin Situasi Sebenar Tidak berulang Ciri utama soalan KBAT
 31. 31. RANGSANGAN  Menggunakan stimulus secara ekstensif untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis  Contoh: Petikan, gambar rajah, graf KBAR / LOTS Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria? KBAT/HOTS Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda?
 32. 32. PEMIKIRAN BERLAPIS  Mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar  Pemikiran aras tinggi memberi tumpuan kepada: Mengaplikasi Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu Menganalisis Mencerakinkan atau menstukturkan maklumat ke dalam bahagian yang kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau maklumat yang berkaitan antara satu sama lain Menilai Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksaan dan kritikan Mencipta Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana idea, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu.
 33. 33. HASIL PROSES ANALISIS SEGIEMPAT SEGITIGA BULATAN
 34. 34. HASIL PROSES SINTEKSIS
 35. 35. KONTEKS YANG BAHARU ~ Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada pelajar. ~ Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari didalam bilik darjah KBAT/HOTS - Bolehkah sisiempat mengandungi empat sudut cakah? Bagaimana anda tahu? - Bolehkah segitiga mengandungi lebih daripada satu sudut cakah? Terangkan. - Bolehkah sisiempat mengandungi dua sudut cakah? Sekiranya boleh, lukiskan rajah. Sekiranya tidak, terangkan. - Bolehkah sisiempat mengandungi tiga sudut cakah? Sekiranya boleh, lukiskan rajah. Sekiranya tidak, terangkan.
 36. 36. SITUASI SEBENAR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar KBAR / LOTS 1.Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar 17 meter. 2.Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter persegi dan lebar 6 meter. KBAT/HOTS Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia mempunyai 20 meter wayar pagar. 1.Apakah saiz segiempat yang boleh beliau hasilkan? 2.Bentuk manakah yang terbaik?
 37. 37. ITEM TIDAK BERULANG • Item pelbagai/berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks bagi mewujudkan situasi yang baharu KBAR / LOTS Bundarkan 726 kepada ratus yang terdekat? KBAT/HOTS Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700?
 38. 38. Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang penting bagi setiap guru. Sama seperti seorang mekanik yang baik memilih alat yang tepat dan sesuai untuk kerja dan menggunakannya dengan betul. Seorang guru yang baik menggunakan soalan yang sesuai dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang baik dan berkesan. ( Willian G Camp, Virginia Polytechnic Institute and State University)
 39. 39.  KBAT perlu diselaraskan dengan kurikulum sedia ada.  Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, menganalisis dan membuat inferens berupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran.  Jika aspek KBAT dikuasai dengan baik, ia akan menjadi satu alat yang berguna untuk membantu murid belajar. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri.  Sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.
 40. 40. Sekian, terima kasih 44

×