Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kafa derisi (scalp)Kafa derisi (scalp)
 Kafa derisi ve deri altı dokuların tümüne birden scalp ismi verilir.
 Scalp beş ...
Galea aponeuroticaGalea aponeurotica
 Calvaria’nın santral kısmını miğfer
gibi örten kalın membranöz birgibi örten kalın,...
PericraniumPericranium
 Kafa kemiklerinin dış yüzeyini saran periosteum’un oluşturduğuş y y p ş ğ
tabakadır.
Scalp’ın arterleriScalp ın arterleri
 A supratrochlearis A carotis interna’nın dalları A.supratrochlearis....... A.carot...
Scalp’ın venleriSca p e e
 Arterleri takip eden venleri,
v.supratrochlearis vev.supratrochlearis ve
v.supraorbitalis
v.te...
SCALPSCALP
Kafa derisi altında yoğun bir şekilde yüzeyel damar ve sinirler bulunurKafa derisi altında yoğun bir şekilde yü...
M.temporoparietaliste po opa eta s
 M.auricularis anterior,
 M.auricularis superior,
 M occipitofrontalis’in venter M....
Yüzün mimik kaslarıYüzün mimik kasları
Yü ü l kli i bil k ö lidi Çü kü b h t l kl d ü ü Yüzün normal şeklini bilmek öneml...
M. depressor labii inferiorisM. depressor labii inferioris
 Origo: Symphysis mentalis ile foramen
mentale arasındaki basi...
M.levator labii superiorisM.levator labii superioris
 Origo: Maxilla ve os
zygomaticum’un margoyg g
infraorbitalis’i
I ti...
M.risoriusM.risorius
 Origo: Fascia masseterica ve fascia Origo: Fascia masseterica ve fascia
parotidea’dan başlar.
 In...
M. procerusM. procerus
 Origo:Os frontale ve os nasale
 Insertio: Kaşlar arasındaki (yaInsertio: Kaşlar arasındaki (ya
d...
M. orbicularis oculio b cu a s ocu
 Pars palpebralis.
 Origo: Lig. palpebrale mediale
 Insertio:Raphe palpebralis later...
Kulak kepçesi kaslarıpç
 M.auricularis superior
 M.auricularis posteriorM.auricularis posterior
 M.auricularis anterior...
Yüzün sinirleriYüzün sinirleri
 N.facialis, foramen stylomastoideum’unN.facialis, foramen stylomastoideum un
içinden geçe...
N. trigeminusg
Yüzün Arterleri
a. submentalis
a. labialis inferior
a. labialis superior
r. lateralis nasi
a. facialis
a. a...
A. facialisA. facialis
Yüzün ana arteridir.
Hyoid kemiğinin üst kenarıHyoid kemiğinin üst kenarı
hizasında a.carotis
exter...
A. temporalis superficialisp p
A. transversa faciei
A. maxillaris
A b li
A. infraorbitalis
A. buccalis
A. mentalis
V. faci...
V. retromandibularisV. retromandibularis
 Mandibula’nın arkasında v.maxillaris ve v.temporalisp
superficialis’in birleşme...
Bell’s paralizi (facial sinir felci)p ( )
 Facial sinirin lezyonundan dolayı mimik kasların unilateral felcidir.Facial si...
Yüzdeki tehlikeli alanYüzdeki tehlikeli alan Kornea’nın göz kırpma refleksiKornea nın göz kırpma refleksi
 Kornea üzerine...
4 dis hekimligi-3-yuz-kafaderisi-2015
4 dis hekimligi-3-yuz-kafaderisi-2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 dis hekimligi-3-yuz-kafaderisi-2015

4,718 views

Published on

Dis 326 Anatomi (Bas-Boyun)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

4 dis hekimligi-3-yuz-kafaderisi-2015

 1. 1. Kafa derisi (scalp)Kafa derisi (scalp)  Kafa derisi ve deri altı dokuların tümüne birden scalp ismi verilir.  Scalp beş tabakadan oluşur.p ş ş  Skin (deri),  Connective doku (fascia superficialis) Connective doku (fascia superficialis),  Aponeurosis epicranialis (galea aponeurotica, fascia profunda),  Loose areolar doku (gevşek areolar doku),  Pericranium’dur.  Bu yapılar, calvaria ismi verilen ve arkada linea nuchae superior ile önde margo supraorbitalis arasında kalan kemik çatıyı kaplarmargo supraorbitalis arasında kalan kemik çatıyı kaplar. DeriDeri  Kalın saçlı derinin oluşturduğu bir tabakadır.  Yağ ve ter bezleri ile kıl follikülleri içerir.  Arter, ven ve lenf damarlarından zengindir.  Bu tabaka ileri yaşlarda incelir. Fascia superficialisFascia superficialis  Sıkı, kalın yağ ve bağ dokusundan oluşur.  Kan damarları ve duyu sinirleri yönünden zengindir.  Kafa derisini besleyen arterler burada birbirleri ile anastomoz yapar Kafa derisini besleyen arterler burada birbirleri ile anastomoz yapar.
 2. 2. Galea aponeuroticaGalea aponeurotica  Calvaria’nın santral kısmını miğfer gibi örten kalın membranöz birgibi örten kalın, membranöz bir tabakadır.  Önde m.occipitofrontalis’in her iki venter frontalis’lerinin arasındaventer frontalis lerinin arasında uzanır. Galea aponeuroticaGa ea apo eu ot ca A k d i li h li Arkada ise linea nuchalis suprema ve protuberantia occipitalis externa’ya yapışır. Galea aponeuroticaGalea aponeurotica K f d i i d i lt d k l d t i ilk ü t b k bi bi i Kafa derisi ve deri altı dokularının dıştan içe ilk üç tabakası birbirine sıkıca tutunur.Bu nedenle tek bir tabaka gibidir ve scalp proper denir.  Yaralanmalarda veya cranium’un cerrahi olarak açılması sırasında Yaralanmalarda veya cranium un cerrahi olarak açılması sırasında bu üç tabaka birlikte kalkar.  Bunun nedeni bu tabakalar ile pericranium arasında yer alan gevşek areolar dokudurareolar dokudur. Gevşek areolar dokuGe şe a eo a do u  Bu tabakada süngerimsi bir yapı gösterir.  Az sayıda arter ile vv.emisseriae b lbulunur.  V.emisseria’lar;  kafa derisinin yüzeyel venleri ile kafa kemiklerinde yer alan v.diploica’lar i t i l ö i lve intracranial venöz sinuslar arasında bulunan kapakçıkları olmayan damarlardırolmayan damarlardır
 3. 3. PericraniumPericranium  Kafa kemiklerinin dış yüzeyini saran periosteum’un oluşturduğuş y y p ş ğ tabakadır.
 4. 4. Scalp’ın arterleriScalp ın arterleri  A supratrochlearis A carotis interna’nın dalları A.supratrochlearis....... A.carotis interna nın dalları  A.supraorbitalis............A.carotis interna’nın dalları  A temporalis superficialis A carotis externa’nın dallarıA.temporalis superficialis...A.carotis externa nın dalları  A.auricularis posterior........A.carotis externa’nın dalları  A.occipitalis........................A.carotis externa’nın dalları  Bu arterlerin hepsi ikinci tabaka içinde birbirleri ile anastomoz yaparlar.p ç y p Scalp’ın arterlerip Scalp’ın arterleriScalp ın arterleri  A carotis externa’nın dalı a facialis’in A.carotis externa nın dalı a.facialis in önemli dallarından r.lateralis nasi burun sırtını ve burun kanatlarını beslerbesler.  Bu dal a.carotis interna’nın dalı a.ophthalmica’nın dalı olan a.dorsalis nasi ile anastomoz yapar.y p  Bu anastomozla a.carotis externa ile ti i t ğ la.carotis interna ağızlaşır.
 5. 5. Scalp’ın venleriSca p e e  Arterleri takip eden venleri, v.supratrochlearis vev.supratrochlearis ve v.supraorbitalis v.temporalis superficialis’e v.auricularis posterior’a ve v.occipitalis’e dökülür. Scalp’ı uyaran sinirlerScalp ı uyaran sinirler  N.supratrochlearis N.frontalisN.ophthalmicus  N.supraorbitalis N.frontalisN.ophthalmicusN.supraorbitalis N.frontalisN.ophthalmicus  N.zygomaticotemporalis N.maxillaris  N.auriculotemporalis  N.mandibularis  N.occipitalis minor(C2-3)  Plexus cervicalis( 2 3)  N.occipitalis major(C2)  Plexus cervicalis N i it li t ti (C ) Pl i li N.occipitalis tertius (C3)  Plexus cervicalis Scalp’ı uyaran sinirlerScalp ı uyaran sinirler
 6. 6. SCALPSCALP Kafa derisi altında yoğun bir şekilde yüzeyel damar ve sinirler bulunurKafa derisi altında yoğun bir şekilde yüzeyel damar ve sinirler bulunur. Bu nedenle yaralanmalarında kanama fazla olur. SCALP’t l f düğü ü YOK l f d j dSCALP’ta lenf düğümü YOK lenf drenajı vardır. M. epicraniusep c a us  M.epicranius iki grup kas içerir: M.occipitofrontalis M temporoparietalisM.temporoparietalis M. occipitofrontalisocc p to o ta s Venter frontalis:Venter frontalis:  Origo: Kaşların derisine ve fascia fi i li ’ t tsuperficialis’e tutunur.  Venter frontalis kemiğe tutunmaz.  Insertio:Galea aponeurotica  Sinir: Ramus temporalis (n.facialis’in dalı)p ( )  Fonksiyon: Alın bölgesinde enine (transvers) kırışıklıklar yapar Kaşları(transvers) kırışıklıklar yapar. Kaşları yukarı kaldırır. M. occipitofrontalis Venter occipitalis: occ p to o ta s Venter occipitalis:  Origo:Linea nuchalis suprema’nın 2/3 laterali ve temporal kemiğin mastoid parçası  Insertio:Galea aponeurotica  Sinir: N auricularis posterior Sinir: N.auricularis posterior (n.facialis’in dalı)  Fonksiyon:Kafa derisini geriye çekerek alın bölgesindeki deriyi gerer.
 7. 7. M.temporoparietaliste po opa eta s  M.auricularis anterior,  M.auricularis superior,  M occipitofrontalis’in venter M.occipitofrontalis in venter frontalis’i arasındaki fascia temporalis’te gelişir.  Kulak kepçesi kasları olarak kabul edilir.  Çok fazla etkin bir kas değildir Çok fazla etkin bir kas değildir, kafa derisini yanlara çekerek gerer. Yüzün yüzeyel yapılarıYüzün yüzeyel yapıları  Yüz, yukarıda saç çizgisi ile aşağıda çene uçu arasında, yanlarda kulağın önü arasında kalan bölgeye denir.  Yüz bölgesinin bazı yerlerinde deri altında bol yağ dokusu içeren yüzeyel fascia Yüz bölgesinin bazı yerlerinde deri altında bol yağ dokusu içeren yüzeyel fascia bulunur.  Yüz bölgesinin derisi gevşek bağ dokusu ile yüz kemiklerine tutunmuştur.  Mimik kasları bu gevşek bağ dokusu üzerinde yer alır.  Yüz, kafa derisinde olduğu gibi sinir ve damar yönünden zengindir.  Burada yer alan kaslar deriden deriye veya kemikten deriye yapışırlar.Burada yer alan kaslar deriden deriye veya kemikten deriye yapışırlar.  Yüzde derin fascia yoktur. Philtrum: Üst dudakta her iki tarafın medial bantları arasında ve deri üzerinde, burun deliklerinin altındaki olukturburun deliklerinin altındaki oluktur Yüzün mimik kaslarıYüzün mimik kasları D i lt d ü if d i i l t k l b l Deri altında yüz ifadesini oluşturan kaslar bulunur.  Embriyolojik olarak II. yutak kavsinden gelişen bu kaslarEmbriyolojik olarak II. yutak kavsinden gelişen bu kaslar n. facialis tarafından innerve edilir.  Genel olarak yüz iskeletini yapan kemiklerden veya bu kemikler arasındaki kıkırdak ve bağlardan başlayıp deriye tutunarak sonlanır.  Bu yüzden bu kasların fasciası yoktur.  Genel olarak baştaki doğal delikler etrafında toplanmışlardır.
 8. 8. Yüzün mimik kaslarıYüzün mimik kasları Yü ü l kli i bil k ö lidi Çü kü b h t l kl d ü ü Yüzün normal şeklini bilmek önemlidir. Çünkü bazı hastalıklarda yüzün görünümü tipiktir ve hastalıkların teşhisine yardımcı olurgörünümü tipiktir ve hastalıkların teşhisine yardımcı olur.  Yüz kasları ağız, gözler, burun ve kulak gibi açıklıkların etrafında bulunur, sifinkter ve dilatatör olarak çalışırlar ve bu boşlukları açar ve kapatırlar.  Yüz kasları, yanak ve dudaklar, burun, orbita, göz kapakları ve auricula (kulak kepçesi) çevresinde yer alır.  Kafa derisindeki kaslar  1-M epicranius 1-M. epicranius  Kulak kepçesi kasları:  2- M. auricularis anterior  3- M. auricularis superior  4- M auricularis posterior 4- M. auricularis posterior  Göz çevresindeki kaslar  5- M. orbicularis oculi  6- M. corrugator supercilii  7 M depressor supercilii 7- M. depressor supercilii  Burun çevresindeki kaslar  8- M. procerus  9- M. nasalis 10 M depressor septi 10- M. depressor septi  Ağız çevresindeki kaslar  11- M. levator labii superior  12- M. levator labii superior alaeque nasi 13 M l t li i 13- M. levator anguli oris  14- M. zygomaticus major  15- M. zygomaticus minor  16- M. risoris 17 M d li i 17- M. depressor anguli oris  18- M. depressor labii inferior  19- M. mentalis  20- M. orbicularis oris  21- M. buccinator  22- M. platysma Ağız çevresindeki kaslarAğız çevresindeki kaslar Buradaki birçok kas, şarkı söyleme konuşma yüzünsöyleme, konuşma, yüzün hareketlerinde ağız ve dudağın şeklini değiştirirler. M. orbicularis orisM. orbicularis oris  Pars labialis ve pars marginalis olmakPars labialis ve pars marginalis olmak üzere iki kısımdan oluşur.  Dudakları çevreler ve dudak köşeleriDudakları çevreler ve dudak köşeleri arasında uzanır.  Dudakları kapatır ve büzer Ağız’ın sifinkter Dudakları kapatır ve büzer. Ağız ın sifinkter kasıdır.  Bu kas m buccinator ile birlikte çiğneme Bu kas m.buccinator ile birlikte, çiğneme esnasında yiyecekleri dişler arasında tutmaya yardım edertutmaya yardım eder.  Konuşma, çiğneme ve emme hareketlerinde fonksiyon yaparhareketlerinde fonksiyon yapar.
 9. 9. M. depressor labii inferiorisM. depressor labii inferioris  Origo: Symphysis mentalis ile foramen mentale arasındaki basis mandibula’dan başlar. İ ti Alt d d k d i i İnsertio: Alt dudak derisi  Fonksiyon:Alt dudağı aşağıya çeker.  Üzüntü ve sabırsızlık ifadesini verdiren kastırkastır. M. depressor anguli orisM. depressor anguli oris  Origo: Tuberculum mentale hizasında Origo: Tuberculum mentale hizasında basis mandibula’dan başlar.  Insertio: Alt dudak derisine ve ağızın köşesine yapışırköşesine yapışır.  Fonksiyon: Ağız köşesini aşağıya çekerek kişiye üzüntü ifadesi verdirir. M. mentalisM. mentalis  Origo: Fossa incisiva  Insertio: Çene derisi  Fonksiyon:Çene derisini yukarıya Fonksiyon:Çene derisini yukarıya doğru çekerek yüzde şüphe ifadesi uyandırır.  Kibir ifadesinde olduğu gibi, sulcus mentolabialis’i ve çene derisini yukarı kaldırıryukarı kaldırır.  Çene gamzesini oluşturan kastır. M.levator labii superioris alaeque nasi  Origo:Maxilla’nın processus ffrontalis’inin üst kısmı  Insertio: Burun kanadı ve üst dudağa yapışan iki parçaya ayrılır. Fonksiyon: Fonksiyon:  Üst dudağı yukarıya çeker,  Burun deliğini genişletir.
 10. 10. M.levator labii superiorisM.levator labii superioris  Origo: Maxilla ve os zygomaticum’un margoyg g infraorbitalis’i I ti Ü t d d k d i i Insertio: Üst dudak derisi  Fonksiyon:  Üst dudağı yukarıya çeker. M.levator anguli orise ato a gu o s  Origo:Fossa canina ve maxilla’nın ön yüzündenyüzünden  Insertio: Ağız köşesine ve üst dudak kaslarına  Fonksiyon: Fonksiyon:  Dudak köşesini yukarıya çeker. M.zygomaticus minoryg  Origo: Os zygomaticum’un lateral yüzü ve m.orbicularis oculi’nin kas liflerinden  Insertio: Üst dudak medialine ya daInsertio: Üst dudak medialine ya da m.orbicularis oris’e tutunur. F k i Fonksiyon:  Üzüntüyü göstermek için sulcus nasolabialis’i derinleştirir.  Küçümsemeyi göstermek için ağızç y g ç ğ köşesini ve üst dudağı yukarı dışa çekerçeker. M.zygomaticus majorM.zygomaticus major  Origo:Os zygomaticum’un facies lateralis’i  Insertio: Angulus oris  Fonksiyon: Ağız köşesini yukarı dışa çeker Ağız köşesini yukarı dışa çeker.  Gülme hareketini yaptıran kastır.
 11. 11. M.risoriusM.risorius  Origo: Fascia masseterica ve fascia Origo: Fascia masseterica ve fascia parotidea’dan başlar.  Insertio: Ağız köşesine  Fonksiyon:Fonksiyon:  Dudak köşesini yana çeker.  Tebessüm (gülümseme) hareketini yaptıran kastır.y p M.buccinator  Origo: Maxilla ve mandibula’nın molar dişler hizasında processus alveolaris’lerinden ve raphe pterygomandibularis’in ön kenarından başlar.başlar.  Insertio: Angulus oris, alt ve üst dudak F k i Fonksiyon:  Yanakları dişlere doğru yaklaştırır.  Dil ile birlikte yiyeceğin yanak ve dişler arasında tutulmasını sağlar.ğ  Emme ve üfleme kası olarak da bilinir. Burun çevresindeki kaslarBurun çevresindeki kaslar  M.nasalis M procerus M.procerus  M.depressor septi nasi M. nasalisM. nasalis  İki parçası vardır; pars transversa (compressor naris) ve pars alaris (dilatator naris).  Pars transversa  Origo:Maxilla’nın incisura nasalis’inin üst dış tarafı  Insertio: Dorsum nasi  Pars alaris  Origo: Maxilla’nın inferomedial kısmı Origo: Maxilla nın inferomedial kısmı  Insertio: Ala nasi  F k i Fonksiyon: Transvers parça burun deliklerini daraltır, Alar parça burun deliklerini genişletir.
 12. 12. M. procerusM. procerus  Origo:Os frontale ve os nasale  Insertio: Kaşlar arasındaki (yaInsertio: Kaşlar arasındaki (ya da glabella’daki) deri  Fonksiyon:  Kaşlar arasında enineş kırışıklıklar yapar. M. depressor septi nasip p  Origo: Üst santral kesici dişin üst kısmı (maxilla)kısmı (maxilla)  Insertio: Septum nasalis’in hareketli kısmı  Fonksiyon:Fonksiyon:  Burun deliklerini genişletir. Göz kapakları çevresindeki kaslar  M.orbicularis oculi  M.depressor supercilii  M corrugator supercilii M.corrugator supercilii M. orbicularis oculio b cu a s ocu  Göz’ün sifinkter kasıdır. Üç parçasıç p ç vardır; Pars palpebralis, pars orbitalis ve l i li ( f d )pars lacrimalis(pars profunda).  Pars orbitalis.  Origo: Lig. palpebrale mediale, maxilla’nın processus frontalis’i ve osmaxilla nın processus frontalis i ve os frontale’nin pars nasalis’i  Insertio: Orbita’nın etrafında dönüp origo yerlerine yapışırorigo yerlerine yapışır.
 13. 13. M. orbicularis oculio b cu a s ocu  Pars palpebralis.  Origo: Lig. palpebrale mediale  Insertio:Raphe palpebralis laterale Insertio:Raphe palpebralis laterale  Pars lacrimale(Pars profunda)  Origo:Crista lacrimalis posterior  Insertio:Tarsus’ların medial uçları  Fonksiyon: Palpebral ve orbital parçalar göz kapaklarını kapatırparçalar göz kapaklarını kapatır, lacrimal parça gözyaşı kesesini (saccus lacrimalis) boşaltır. M. depressor superciliidep esso supe c Pars orbitalis’in liflerinin Pars orbitalis’in liflerinin oluşturduğu bir kastır.  Origo:Os frontale, pars nasalis  İnsertio:Kaşların derisine İnsertio:Kaşların derisine  Fonksiyon:  Kaşlar arasında enine kırışıklıklar yapar,kırışıklıklar yapar,  Kaşları aşağıya çeker. M. corrugator superciliiM. corrugator supercilii O i A ili i ’i Origo: Arcus superciliaris’in medial ucu  Insertio: Kaşların lateralindeki derideri  Fonksiyon: K l d b Kaşlar arasında boyuna (vertikal) kırışıklıklar yapar  Kaşları çatar.
 14. 14. Kulak kepçesi kaslarıpç  M.auricularis superior  M.auricularis posteriorM.auricularis posterior  M.auricularis anterior  Fascia temporalis ile auricula kıkırdakları arasında uzanan bu kaslar insanda rudimenter d d d ldurumdadırlar.  Hareket kabiliyetide çok sınırlıdır. M. platysma O: M.pectoralis major ve p y m. deltoideus’un fascia’sı I: M.masseter’in fascia’sı ve basisI: M.masseter in fascia sı ve basis mandibulae civarında deri ve deri altı dokusudokusu S: N.facialis F: Boyun ön ve yan bölgelerinin derisinin gerginliğini sağlar.g g ğ ğ Alt dudak ve ağız köşelerini aşağı ve dışa doğru çeker. Ağ l d dAğzın açılmasına yardım eder
 15. 15. Yüzün sinirleriYüzün sinirleri  N.facialis, foramen stylomastoideum’unN.facialis, foramen stylomastoideum un içinden geçer ve glandula parotidea’nın arkasından ortaya çıkararkasından ortaya çıkar.  Glandula parotidea’nın içine girer ve yüzde ışınsal tarzda uzanan 5 terminal dal verirışınsal tarzda uzanan 5 terminal dal verir. Bu dallar;  rami temporales rami temporales  rami zygomatici  rami buccales rami buccales  ramus marginalis mandibula  ramus colli (cervicalis)’dir ramus colli (cervicalis) dir. N. facialisN. facialis  Bu dallar yüzün mimik kaslarını innerve eder.  Ayrıca kulağın arkasına doğru n.auricularis posterior dalını verir.  Bu sinir m.occipitofrontalis’in venter occipitalis’ini ve auricula’nın kaslarını uyarır.  N.facialis, suprahyoid kaslardan m.stylohyoideus ve m.digastricus’un venter posterior’unu ve boyunun yüzeyel kası platysma’yı uyarır.y y p y y y N. trigeminusg  Yüzün derisinin duyusunu alır Yüzün derisinin duyusunu alır.  N.ophthalmicus’un dalları n.supraorbialis, n.supratrochlearis, n.ethmoidalis anterior’un r.nasalis externus’u, n.lacrimalis’in r palpebralis’i ve n infratrochlearis’tirr.palpebralis i ve n.infratrochlearis tir.  N.maxillaris’in dalları n.infraorbitalis, n.zygomaticus’un dalları olan r.zygomaticofacialis ve r.zygomaticotemporalis’tir.  N.mandibularis’in duyu dalları n.buccalis, n.mentalis vey , n.auriculotemporalis’tir.
 16. 16. N. trigeminusg Yüzün Arterleri a. submentalis a. labialis inferior a. labialis superior r. lateralis nasi a. facialis a. angularis a. buccalis a. infraorbitalis a.mentalis a. maxillaris a. supraorbitalis a. supratrochlearis a. ophthalmica a. supratrochlearis a transversa faciei a. temporalis superficialisa. transversa faciei a. auricularis posterior a. temporalis superficialis A. carotis externa
 17. 17. A. facialisA. facialis Yüzün ana arteridir. Hyoid kemiğinin üst kenarıHyoid kemiğinin üst kenarı hizasında a.carotis externa’dan çıkar. A. facialisA. facialis  A facialis angulus oris’in yaklaşık bir parmak lateralinden geçer A.facialis, angulus oris in yaklaşık bir parmak lateralinden geçer. Arter burada, 1. ve 2. parmaklar arasında yanak sıkıştırıldığı zaman yaşayan kişilerde kolaylıkla hissedilebilir.  Dudağın yaralanmalarında kanamayı kontrol altına almak için, a.facialis’e mandibula’nın alt kenarından baskı yapılarak durdurulmaya çalışılırdurdurulmaya çalışılır.  Eğer kanama yine devam ediyorsa karşı tarafın a.facialis’ine de bastırmak gerekir.Çünkü a.facialis’in dalları arasında anastomozlar vardır. A. facialisA. facialis  A.facialis boyunda;  a. palatina ascendens  r tonsillaris r. tonsillaris,  a. submentalis dallarını verir. A. facialisA. facialis  Yüz üzerinde,  a.labialis inferior,  a labialis superiora.labialis superior  a.lateralis nasi dallarını verir.  A.angularis ile sonlanır.g
 18. 18. A. temporalis superficialisp p A. transversa faciei A. maxillaris A b li A. infraorbitalis A. buccalis A. mentalis V. facialisV. facialis  Supraorbital ve Supraorbital ve supratrochlear venlerin birleşmesi ile oluşan v angularis olarak başlarv.angularis olarak başlar.
 19. 19. V. retromandibularisV. retromandibularis  Mandibula’nın arkasında v.maxillaris ve v.temporalisp superficialis’in birleşmesi ile şekillenir. A t i t i d ll i Anterior ve posterior dallar verir.  Anterior dal, v.facialis ile birleşerek v.facialis communis’i oluşturur ve v.jugularis interna’ya drene olur.  Posterior dal v auricularis posterior ile birleşerek v jugularis Posterior dal, v.auricularis posterior ile birleşerek v.jugularis externa’yı oluşturur. Yüzün lenfatikleri Occipital Mastoid ParotidParotid Buccal Submental Submandibular lenfSubmandibular lenf düğümlerine, oradan derin ve yüzeyel boyun lenf düğümlerine drene olurlar.
 20. 20. Bell’s paralizi (facial sinir felci)p ( )  Facial sinirin lezyonundan dolayı mimik kasların unilateral felcidir.Facial sinirin lezyonundan dolayı mimik kasların unilateral felcidir.  Bell’s paralizi’sinin en yaygın nedeni n.facialis’in foramen t l t id k d i fl dstylomastoideum yakınında inflamasyonudur.  Foramen stylomastoideum içinde liflerinin sıkışması, sinirin şişmesi ve ödemi neden olur.  Başlıca hasta tarafta ağızın köşesi aşağıya sarkar, gülme, ıslık çalma,ş ğ ş ş ğ y , g , ç , üfleme fonksiyonları bozulur. Üst göz kapağında sarkma alt göz kapağında eversion (dışa dönme) Üst göz kapağında sarkma, alt göz kapağında eversion (dışa dönme), gözün kapanması ve açılmasında yetersizlik gözükür. Trigeminal sinir nevraljisiTrigeminal sinir nevraljisi  Bu durum n.trigeminus’un seyri boyunca paroksismal ağrı ile ortaya çıkarortaya çıkar. Yüzdeki tehlikeli alanYüzdeki tehlikeli alan Bu alan v facialis tarafından drene Bu alan, v.facialis tarafından drene olan bir alandır.  Özellikle üst dudak ve burnun yan tarafındaki sivilce ve diğer deriğ infeksiyonları v.facialis ile plexus venosus pterygoideus vevenosus pterygoideus ve v.ophthalmica arasındaki anastomozdan dolayı sinus cavenosus’a yayılabilir.y y
 21. 21. Yüzdeki tehlikeli alanYüzdeki tehlikeli alan Kornea’nın göz kırpma refleksiKornea nın göz kırpma refleksi  Kornea üzerine bir tüy ile dokunulduğu zaman m.orbicularis oculi’ninKornea üzerine bir tüy ile dokunulduğu zaman m.orbicularis oculi nin bilateral kontraksiyonu nedeniyle göz kapağı kapanır.  Buna kornea refleksi denir.  Kornea refleksinin efferent lifleri n.facialis ile, afferent lifleri ise, n.trigeminus’un n.ophthalmica’nın dalı n.nasociliaris’dir. B i i l i h d k ’ fl k i b l Bu sinirlerin hasarında kornea’nın refleksi bozulur.

×