Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COM FER SOBIRANIA FISCAL
Exemple Tramitació Manual (vàlid per a tots els models)
PAS 1
 1. Realitzar tots els tràmits seguint el calendari
de l’AEAT.
 2. Emplenar el model de forma correcta.
 3. Escol...
PAS 1
PAS 2
 1. Descarregar el formulari de consignació
de
 Dipòsits:
 S26 – Barcelona
 S27 – Girona
 S28 – Lleida
 S29 – ...
PAS 3
 Emplenar el formulari:
 1. Dades del Contribuent.
 2. Dades de qui presenta.
 3. Agència Tributària de
Cataluny...
PAS 4
 Ingressar l’import a pagar al compte de la
Generalitat de Catalunya.
 Destinatari: Agència Tributària de Cataluny...
PAS 5
Portar a qualsevol oficina de l’ATC o
Diputació
dues còpies dels següents documents:
 Model de l’impost presentat a...
PAS 6
Sortir a celebrar que hem pagat els
impostos a Catalunya.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com fer sobirania fiscal

14,147 views

Published on

Com pagar els tributs a Catalunya

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Com fer sobirania fiscal

  1. 1. COM FER SOBIRANIA FISCAL Exemple Tramitació Manual (vàlid per a tots els models)
  2. 2. PAS 1  1. Realitzar tots els tràmits seguint el calendari de l’AEAT.  2. Emplenar el model de forma correcta.  3. Escollir la forma de pagament sempre amb domiciliació bancària. (recordem que per domiciliar els impostos hi ha una data màxima determinada)  4. Domiciliar el pagament al número de compte de l’ATC (aquest núm. el trobarem al formulari de consignació de dipòsits i és diferent per a cada província)  5. Enviar via telemàtica el model a l’AEAT.
  3. 3. PAS 1
  4. 4. PAS 2  1. Descarregar el formulari de consignació de  Dipòsits:  S26 – Barcelona  S27 – Girona  S28 – Lleida  S29 – Tarragona  http://etributs.gencat.cat/ca/programes_d_ajuda_models_i_formularis/formularis/diposits_en_efectiu/
  5. 5. PAS 3  Emplenar el formulari:  1. Dades del Contribuent.  2. Dades de qui presenta.  3. Agència Tributària de Catalunya  4. Indicar aquí model d’impost, trimestre i any sobre el que es fa el pagament. (ex. Mod. 303 , 1r trimestre 2015)  5. Import  6. Data i Signatura
  6. 6. PAS 4  Ingressar l’import a pagar al compte de la Generalitat de Catalunya.  Destinatari: Agència Tributària de Catalunya  Ordenant: Nom del contribuent o Empresa  Concepte: NIF o DNI + Nom  Import: El que ens toqui pagar en el resultat de l’impost.
  7. 7. PAS 5 Portar a qualsevol oficina de l’ATC o Diputació dues còpies dels següents documents:  Model de l’impost presentat a l’AEAT.  Formulari de consignació.  Document d’ingrés Bancari o Transferència. Entrar-ho per Registre i endur-nos una de les còpies segellades.
  8. 8. PAS 6 Sortir a celebrar que hem pagat els impostos a Catalunya.

×