Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Semestrální projekty a závěrečné práce na FEL ČVUT - jak na to?

Semestrální projekty a závěrečné práce na FEL ČVUT - jak na to?

Download to read offline

Prezentace z workshopu pořadaného Centrem znalostního managementu FEL ČVUT o tom, jak se postavit k zpracování semestrálních projektů a bakalářským pracem na FEL ČVUT.

Prezentace z workshopu pořadaného Centrem znalostního managementu FEL ČVUT o tom, jak se postavit k zpracování semestrálních projektů a bakalářským pracem na FEL ČVUT.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Semestrální projekty a závěrečné práce na FEL ČVUT - jak na to?

 1. 1. Nadpis třetí úrovně Semestrální projekt a bakalářská práce 3. 5. 2017
 2. 2. Co vás čeká? Obecná pravidla Rady vyučujícího Zkušenosti studenta Možná témata Diskuse 3. 5. 2017
 3. 3. Podmínky pro úspěšné ukončení bakalářského studia  Povinnost absolvovat všechny předepsané povinné zkoušky programu a oboru v předepsané skladbě (splnit studijní plán).  Dosažení minimálně 180 kreditů (včetně kreditů z volitelných předmětů a kreditů za předmět Bakalářská práce).  Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Pro to je třeba: • Vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci. • Úspěšně složit státní zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky studovaného programu.
 4. 4. Projekt 3. 5. 2017 • měl by (ale nemusí) souviset s tématem bakalářské práce • student si vybere téma a domluví se s vedoucím BP, že v rámci předmětu Semestrální projekt bude připravovat podklady pro BP či vypracuje některé úvodní části BP • téma BP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem
 5. 5. Průběh 3. 5. 2017  Teoretický úvod - rešerše  Praktická část • formulace problému • návrh řešení • realizace návrhu • vyhodnocení / testování  Finalizace a prezentace výsledku  V dalším semestru - dokončení v podobě bakalářské práce  https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachelor/ukonceni-zaklad
 6. 6. Formální náležitosti 3. 5. 2017 • citace a zdrojování • http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou- praci • struktura práce • existující šablony - (La)TeX • http://petr.olsak.net/ctustyle.html
 7. 7. Rady vyučujícího 3. 5. 2017
 8. 8. Vyučující  Ing. Pavel Náplava  Centrum znalostního managementu  Historická zkušenost: • Dle KOSu dosud vedoucí u cca. 216-ti prací (176 BP, zbytek DP) • Cca. půl na FEL a půl na FIT • Oponent u cca. 42 prací • Několik prací i mimo ČVUT (VŠE, ČZU, MFF) • 3x v komisi soutěže Diplomka roku  Téměř všechny BP/DP se začaly řešit v rámci semestrálních/magisterských projektů. 3. 5. 2017
 9. 9. O čem by měl být semestrální projekt  Předstupeň bakalářské práce • Seznámení s problematikou • Provedení rešerše literatury/existujících řešení • Ověření základní funkčnosti, použitelnosti technologie  V ideálním případě se na konci zkonkretizuje praktická část BP.  V tom horším případě se dojde k závěru, že tudy cesta nevede a z projektu BP nevznikne (minimum případů).  Vedlejším efektem práce na projektu je „(ne)sehrání“ se týmu student + vyučující. 3. 5. 2017
 10. 10. Výběr zadání  Kdy? • Včas! Nejpozději před začátkem semestru.  Typ práce? • Vědecká • Vývojářská • Analytická • Ověřující • Rešeršní • …  U koho (vedoucí)? 3. 5. 2017
 11. 11. Jak poznat dobrého vedoucího?  Má zkušenosti (historii) s vedením.  Má za sebou úspěšně obhájené práce.  Má mezi studenty dobrou pověst.  Rozumí tomu, co je náplní práce a jasně definuje, co se má udělat.  Má čas a ochotu vést studenty! Nenechá je v tom, když mají problémy!  Najde si čas na svou účast při obhajobě! 3. 5. 2017
 12. 12. Jak vybrat vedoucího?  Zaujalo nás jím vypsané téma.  Zaujala nás oblast, na kterou se zaměřuje (kterou vyučuje).  Známe ho z výuky.  Máme s ním dobré zkušenosti.  Má s námi dobré zkušenosti.   Máme na něj dobré reference.  Má kapacitu na vedení práce.  Má alespoň představu o oponentovi. 3. 5. 2017
 13. 13. Jak vybrat téma?  Vybereme si ze seznamu vypsaných (když takový seznam existuje ).  Zeptáme se vyučujícího, kterého máme mezi těmi, které jsme si vybrali jako oblíbené.  Pracujeme v oblasti, která nás zajímá a chtěli bychom z ní psát ZP (POZOR! Musíme si ale sami najít vedoucího na fakultě).  Zaujalo nás téma mimo fakultu a chceme na něm pracovat (POZOR! Musíme si ale sami najít na fakultě garanta tématu). 3. 5. 2017
 14. 14. Jak by to mělo probíhat  Úvodní schůzka s vedoucím, kde se dohodne náplň, výstupy a postup práce.  Průběžná práce.  Průběžná koordinace s vedoucím (kontrolní body).  Zpracování závěrečné zprávy.  Závěrečná prezentace a obhajoba práce.  Potvrzení zadání BP. 3. 5. 2017
 15. 15. Jak to dělám já?  Na začátku se sejdu se všemi studenty, které vedu a sdělím jim pravidla.  Studenti vytvoří vlastní harmonogram práce, který si odsouhlasíme.  Nejméně 1x za 14 dní se pravidelně na cca. 30 minut s každým studentem scházím a koordinujeme práci.  Na závěr připravíme závěrečnou zprávu a prezentaci, seznámím studenty se svým hodnocením.  Poznámka: před bakalářskou prací se navíc dohodneme na revizi textu a zkušební prezentaci, včetně simulace dotazů. 3. 5. 2017
 16. 16. Minimalizace problémů během práce  Harmonogram práce studentům ukazuje, jak na tom jsou. V případě krize společně řešíme co dál.  Průběžné konzultace minimalizují slepé cesty, v rámci diskuse řešíme nejasnosti, další postup a hodnotíme právě dokončenou práci.  Příprava studentů na konzultace jim pomáhá si srovnat myšlenky a efektivně využívat čas na konzultaci. 3. 5. 2017
 17. 17. Závěrečná doporučení  Téma a vedoucího si najděte co nejdřív.  Co nejdřív se dohodněte s vedoucím na způsobu a formě spolupráce.  Pracujte průběžně a ihned od počátku.  Práci berte vážně! Čas nelze vrátit!  Vyžadujte, aby váš vedoucí dodržoval to, co jste si dohodli.  O všem důležitém komunikujte se svým vedoucím.  V okamžiku, kdy indikujete jakékoliv problémy s vedoucím kontaktujte garanta nebo radu SITu! (pozor ale na externí zadavatele). 3. 5. 2017
 18. 18. Na co se často zapomíná  Semestrální a bakalářská práce jsou vizitkou a výsledkem práce: • Studenta • Vedoucího • Katedry • Fakulty • Univerzity  Když něco pokazíme v semestrálním projektu, tak máme šanci to napravit v bakalářské práci! 3. 5. 2017
 19. 19. Zkušenosti studenta 3. 5. 2017
 20. 20. Možná témata v CZM 3. 5. 2017
 21. 21. Témata související s projekty CZM • Moodle (upgrade jádra, řešení problémů ve vlastních komponentách, pluginech) • CourseWare (vývoj nových komponent, integrace s KOS) • Webová prezentace pro podporu studijního programu • Mapování a elektronizace procesů (Camunda, IBM BPM) • Absolventský portál - komunikace fakulty s absolventy • Nový web FEL • Aplikace pro hodnocení výkonu pracovníků
 22. 22. Odkazy 3. 5. 2017 Obecné informace • https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachel or/ukonceni-zaklad • Blog CZM • http://blog.czm-cvut.cz/cesta-za-uspesnou- obhajobou-zaverecne-prace-1-cast • http://blog.czm-cvut.cz/zaver-bakalarske- etapy-na-felfit-ocima-studenta • http://blog.czm-cvut.cz/jak-na-psani- zaverecnych-praci Témata • Web CZM: http://czm.fel.cvut.cz/cs/student/zaverecne- prace • KOS
 23. 23. Prostor pro další diskuzi 3. 5. 2017

Editor's Notes

 • Čím začít? Vedoucím nebo tématem? Nelze jednoduše říct. Oba parametry jsou důležité

×