Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Semestrální projekty a závěrečné práce na FEL ČVUT - jak na to?

 1. 1. Nadpis třetí úrovně Semestrální projekt a bakalářská práce 3. 5. 2017
 2. 2. Co vás čeká? Obecná pravidla Rady vyučujícího Zkušenosti studenta Možná témata Diskuse 3. 5. 2017
 3. 3. Podmínky pro úspěšné ukončení bakalářského studia  Povinnost absolvovat všechny předepsané povinné zkoušky programu a oboru v předepsané skladbě (splnit studijní plán).  Dosažení minimálně 180 kreditů (včetně kreditů z volitelných předmětů a kreditů za předmět Bakalářská práce).  Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Pro to je třeba: • Vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci. • Úspěšně složit státní zkoušku z teoretických základů a odborné problematiky studovaného programu.
 4. 4. Projekt 3. 5. 2017 • měl by (ale nemusí) souviset s tématem bakalářské práce • student si vybere téma a domluví se s vedoucím BP, že v rámci předmětu Semestrální projekt bude připravovat podklady pro BP či vypracuje některé úvodní části BP • téma BP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem
 5. 5. Průběh 3. 5. 2017  Teoretický úvod - rešerše  Praktická část • formulace problému • návrh řešení • realizace návrhu • vyhodnocení / testování  Finalizace a prezentace výsledku  V dalším semestru - dokončení v podobě bakalářské práce  https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachelor/ukonceni-zaklad
 6. 6. Formální náležitosti 3. 5. 2017 • citace a zdrojování • http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou- praci • struktura práce • existující šablony - (La)TeX • http://petr.olsak.net/ctustyle.html
 7. 7. Rady vyučujícího 3. 5. 2017
 8. 8. Vyučující  Ing. Pavel Náplava  Centrum znalostního managementu  Historická zkušenost: • Dle KOSu dosud vedoucí u cca. 216-ti prací (176 BP, zbytek DP) • Cca. půl na FEL a půl na FIT • Oponent u cca. 42 prací • Několik prací i mimo ČVUT (VŠE, ČZU, MFF) • 3x v komisi soutěže Diplomka roku  Téměř všechny BP/DP se začaly řešit v rámci semestrálních/magisterských projektů. 3. 5. 2017
 9. 9. O čem by měl být semestrální projekt  Předstupeň bakalářské práce • Seznámení s problematikou • Provedení rešerše literatury/existujících řešení • Ověření základní funkčnosti, použitelnosti technologie  V ideálním případě se na konci zkonkretizuje praktická část BP.  V tom horším případě se dojde k závěru, že tudy cesta nevede a z projektu BP nevznikne (minimum případů).  Vedlejším efektem práce na projektu je „(ne)sehrání“ se týmu student + vyučující. 3. 5. 2017
 10. 10. Výběr zadání  Kdy? • Včas! Nejpozději před začátkem semestru.  Typ práce? • Vědecká • Vývojářská • Analytická • Ověřující • Rešeršní • …  U koho (vedoucí)? 3. 5. 2017
 11. 11. Jak poznat dobrého vedoucího?  Má zkušenosti (historii) s vedením.  Má za sebou úspěšně obhájené práce.  Má mezi studenty dobrou pověst.  Rozumí tomu, co je náplní práce a jasně definuje, co se má udělat.  Má čas a ochotu vést studenty! Nenechá je v tom, když mají problémy!  Najde si čas na svou účast při obhajobě! 3. 5. 2017
 12. 12. Jak vybrat vedoucího?  Zaujalo nás jím vypsané téma.  Zaujala nás oblast, na kterou se zaměřuje (kterou vyučuje).  Známe ho z výuky.  Máme s ním dobré zkušenosti.  Má s námi dobré zkušenosti.   Máme na něj dobré reference.  Má kapacitu na vedení práce.  Má alespoň představu o oponentovi. 3. 5. 2017
 13. 13. Jak vybrat téma?  Vybereme si ze seznamu vypsaných (když takový seznam existuje ).  Zeptáme se vyučujícího, kterého máme mezi těmi, které jsme si vybrali jako oblíbené.  Pracujeme v oblasti, která nás zajímá a chtěli bychom z ní psát ZP (POZOR! Musíme si ale sami najít vedoucího na fakultě).  Zaujalo nás téma mimo fakultu a chceme na něm pracovat (POZOR! Musíme si ale sami najít na fakultě garanta tématu). 3. 5. 2017
 14. 14. Jak by to mělo probíhat  Úvodní schůzka s vedoucím, kde se dohodne náplň, výstupy a postup práce.  Průběžná práce.  Průběžná koordinace s vedoucím (kontrolní body).  Zpracování závěrečné zprávy.  Závěrečná prezentace a obhajoba práce.  Potvrzení zadání BP. 3. 5. 2017
 15. 15. Jak to dělám já?  Na začátku se sejdu se všemi studenty, které vedu a sdělím jim pravidla.  Studenti vytvoří vlastní harmonogram práce, který si odsouhlasíme.  Nejméně 1x za 14 dní se pravidelně na cca. 30 minut s každým studentem scházím a koordinujeme práci.  Na závěr připravíme závěrečnou zprávu a prezentaci, seznámím studenty se svým hodnocením.  Poznámka: před bakalářskou prací se navíc dohodneme na revizi textu a zkušební prezentaci, včetně simulace dotazů. 3. 5. 2017
 16. 16. Minimalizace problémů během práce  Harmonogram práce studentům ukazuje, jak na tom jsou. V případě krize společně řešíme co dál.  Průběžné konzultace minimalizují slepé cesty, v rámci diskuse řešíme nejasnosti, další postup a hodnotíme právě dokončenou práci.  Příprava studentů na konzultace jim pomáhá si srovnat myšlenky a efektivně využívat čas na konzultaci. 3. 5. 2017
 17. 17. Závěrečná doporučení  Téma a vedoucího si najděte co nejdřív.  Co nejdřív se dohodněte s vedoucím na způsobu a formě spolupráce.  Pracujte průběžně a ihned od počátku.  Práci berte vážně! Čas nelze vrátit!  Vyžadujte, aby váš vedoucí dodržoval to, co jste si dohodli.  O všem důležitém komunikujte se svým vedoucím.  V okamžiku, kdy indikujete jakékoliv problémy s vedoucím kontaktujte garanta nebo radu SITu! (pozor ale na externí zadavatele). 3. 5. 2017
 18. 18. Na co se často zapomíná  Semestrální a bakalářská práce jsou vizitkou a výsledkem práce: • Studenta • Vedoucího • Katedry • Fakulty • Univerzity  Když něco pokazíme v semestrálním projektu, tak máme šanci to napravit v bakalářské práci! 3. 5. 2017
 19. 19. Zkušenosti studenta 3. 5. 2017
 20. 20. Možná témata v CZM 3. 5. 2017
 21. 21. Témata související s projekty CZM • Moodle (upgrade jádra, řešení problémů ve vlastních komponentách, pluginech) • CourseWare (vývoj nových komponent, integrace s KOS) • Webová prezentace pro podporu studijního programu • Mapování a elektronizace procesů (Camunda, IBM BPM) • Absolventský portál - komunikace fakulty s absolventy • Nový web FEL • Aplikace pro hodnocení výkonu pracovníků
 22. 22. Odkazy 3. 5. 2017 Obecné informace • https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachel or/ukonceni-zaklad • Blog CZM • http://blog.czm-cvut.cz/cesta-za-uspesnou- obhajobou-zaverecne-prace-1-cast • http://blog.czm-cvut.cz/zaver-bakalarske- etapy-na-felfit-ocima-studenta • http://blog.czm-cvut.cz/jak-na-psani- zaverecnych-praci Témata • Web CZM: http://czm.fel.cvut.cz/cs/student/zaverecne- prace • KOS
 23. 23. Prostor pro další diskuzi 3. 5. 2017

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Prezentace z workshopu pořadaného Centrem znalostního managementu FEL ČVUT o tom, jak se postavit k zpracování semestrálních projektů a bakalářským pracem na FEL ČVUT.

Views

Total views

449

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×