Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres c7 hoofdstuk2

148 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pres c7 hoofdstuk2

 1. 1. Hoofdstuk 2 : IR-techniekenHoofdstuk 2 : IR-technieken en zoekstrategieënen zoekstrategieën Battle of the technics
 2. 2. 1. File structuren (1)1. File structuren (1) Databank  verschillende tabellen Tabel = File met gegevens  gemeenschappelijke soort gegevens Databank = tabellen met links
 3. 3. 1. File structuren (2)1. File structuren (2) Soorten files 1.Lineaire files : “chronologische ordening”  Gemakkelijk om gegevens toe te voegen  Moeilijk om te doorzoeken
 4. 4. 1. File structuren (3)1. File structuren (3) Soorten files 2.Sequentiële files : geordend volgens een criterium (alfanumeriek)  Moeilijker om gegevens toe te voegen  1 positie opschuiven  Gemakkelijker om te doorzoeken
 5. 5. 1. File structuren (3)1. File structuren (3) Soorten files 3.Geïndexeerde files :  Nieuwe aparte file  Link tussen index en deelfile (pointer)  Gemakkelijker om te doorzoeken  Moeilijk om te onderhouden
 6. 6. 1. File structuren (4)1. File structuren (4)
 7. 7. 1. File structuren (5)1. File structuren (5) Soorten files 4.Geïnverteerde indexfiles :  Geen directe files  Recordfile is lineair  Index is technisch heel ingewikkeld  Paradox van snelheid
 8. 8. 1. File structuren (6)1. File structuren (6)
 9. 9. 1. File structuren (7)1. File structuren (7)
 10. 10. 2. Formele modellen (1)2. Formele modellen (1) = Twaalf modellen waarmee een DB kan ondervraagd worden Illustraties : Bordschema met voorbeelden Voorbeelden uit databanken
 11. 11. 2. Formele modellen (2)2. Formele modellen (2) 1.Single descriptor request 2.Set of descriptors request = Complete boolean request 3.Set descriptors request met "cut off value"
 12. 12. 2. Formele modellen (3)2. Formele modellen (3) 4.Set descriptors request met "cut off value" en ranking 5.Gewogen request 6.Gewogen indexering 7.Gewogen request en indexering
 13. 13. 2. Formele modellen (4)2. Formele modellen (4) 8.Cosinus regel 9.Boolean request 10.Full-text retrieval 11.Fuzzy-modellen 12.Clustering
 14. 14. 3. Methodologische aspecten (1)3. Methodologische aspecten (1) Enkel technische aspecten = niet voldoende  Algemeen Methodologisch  Specifieke methodologie  Specifieke strategieën  meestal gebaseerd op geïnverteerde files
 15. 15. 3. Methodologische aspecten (2)3. Methodologische aspecten (2) Analystische methode :  Search interview  Self-interview  Gedetailleerde stappen Verschillende aspecten
 16. 16. 3. Methodologische aspecten (3)3. Methodologische aspecten (3)  Onderwerp :  Formulering in natuurlijke taal  Omzetting naar trefwoorden  Specialisatie aanpassen  Omzetting naar synoniemen  Omzetting naar andere talen
 17. 17. 3. Methodologische aspecten (4)3. Methodologische aspecten (4)  Beginsituatie  Vertrekken van bekende referenties?  Welke periode?  Welke budget?  Interesse in meer of minder publicaties?
 18. 18. 3. Methodologische aspecten (5)3. Methodologische aspecten (5)  Databanken en bronnen  Welke bronnen?  Specifieke informatie en eigenschappen  Trefwoorden omzetten naar DB (thesaurus)  Werkwijze DB aanpassen aan methode  Outputformats
 19. 19. 3. Methodologische aspecten (6)3. Methodologische aspecten (6) Zoekmethoden : 1.Bouwsteenmethode  Vooraf bepaalde zoektermen  Combineren (booleaanse)  Tussenuitkomsten bereiken  Tussenuitkomsten combineren
 20. 20. 3. Methodologische aspecten (7)3. Methodologische aspecten (7) Zoekmethoden : 2.Citation pearl growing  Vertrekpunt = zeer relevant document  Citaties onderzoeken (recenter en ouder)  Varianten  Subject pearl growing  Internet pearl growing
 21. 21. 3. Methodologische aspecten (8)3. Methodologische aspecten (8) Zoekmethoden : 3.Ideal search  Vertrek = zeer enge zoekterm  Vergelijkbaar met bouwsteenmethode 4.Opeenvolgende beperkingen  Zeer ruime verzameling  Beperkingen uitvoeren

×