Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polítiques Metropolitanes: Quin rol poden desenvolupar els actors socials i econòmics ?

9 views

Published on

Saida Elhiluch, secretaria de Socioeconomia i Aliances Socials de la Unió Intercomarcal Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf de CCOO

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polítiques Metropolitanes: Quin rol poden desenvolupar els actors socials i econòmics ?

 1. 1. Polítiques Metropolitanes : Quin rol poden desenvolupar els actors socials i econòmics ?
 2. 2. ALGUNES DADES Segons Nacions Unides 2018 aquest percentatge és del 51% 2030 arribarà al 60% 2050 al 66% 1950 el 30% de la població mundial vivia en àrees urbanes
 3. 3. Aquestes aglomeracions inevitablement ens comporten una sèrie de reptes com la cohesió social i el canvi climàtic
 4. 4. El Baix Llobregat, és un territori amb una forta identitat pròpia com a comarca. Els agents socials i econòmics i les entitats Diàleg social. Polítiques de coordinació metropolitanes –> polítiques de proximitat per millorar les condicions de vida de les persones. Paper actiu, d’influència i incidència en la governança de la comarca
 5. 5. La coordinació a nivell metropolità : • Local • Supralocal • Comarcal
 6. 6. Cal apostar perquè la cohesió vagi de la mà de processos que siguin capaços de transformar i general ocupació de qualitat. Promocionar un treball digne, i de qualitat en l’àmbit de la cura de les persones. Cal que aquest impuls sigui públic i no sempre privat.
 7. 7. • Cal incorporar realment la perspectiva de gènere en els plecs de condicions dels Ajuntaments • La igualtat • La no discriminació en qualsevol de les seves formes • Els convenis col·lectius • La llei sobre discapacitat han d’estar per sobre dels econòmics.
 8. 8. EL PAPER DE CCOO
 9. 9. La Concertació • Incidir en l’agenda de cooperació dels diferents actors del nostre territori, tenint sempre en compte el context, el moment, la situació i les veritables prioritats de la comarca. • Identificar objectius concrets per construir una xarxa de cooperació que ens permeti assolir un alt nivell de compromís i implicació de tots els agents, tant entitats locals com agents privats. • Considerant la diversitat existent a la nostra comarca, fent un exercici de reflexiósobre la realitat de les diferents zones i àrees que no tenen perquè coincidir amb l’àmbit comarcal. • Generar un creixementeconòmic a la comarca que comporti la millora de les condicions de treball actuals, com ara la precarietat i la temporalitat.
 10. 10. Concertació Municipal. Ciutats per viure i treballar. Dinamitzant-les tant econòmica con industrialment. Polítiques actives en la formació continua al llarg de la vida, que dignifiquin la Formació Professional i la col·loquin al lloc on mereix. Repensar els horaris, anar cap a una conciliació real de la vida laboral i familiar que sigui sostenible en el temps i en la forma. Sostenibles, especialment amb el model energètic i de mobilitat. Promocionant i incentivant l’economia verda.
 11. 11. Un model de gestió directa dels serveis públics, que sigui transparent, amb garanties tant socials com laborals. Fomentant i recolzant el cooperativisme social i de consum. Ciutats i pobles feministes, amb igualtat real, lluitant contra tots els tipus de violències masclistes.
 12. 12. CONCLUSIÓ
 13. 13. • A diferència d’altres períodes històrics, amb el que estem vivint ara, és la transformació de la societat i del món del treball en particular, que s’està donant a un ritme trepidant, molt intens i molt accelerat. • La clau és estar a l’alçada i participar activament dels canvis amb capacitat de resposta, des de la negociació, la mobilització i la concertació.
 14. 14. Gràcies per la seva atenció

×