Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La ciutat contemporània

114 views

Published on

La ciutat contemporània com a Ciutat-Territori. Estratègies i propostes per millorar l’habitabilitat

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La ciutat contemporània

 1. 1. La ciutat contemporània com a Ciutat-Territori Estratègies i propostes per millorar l’habitabilitat Bet Alabern Cortina Juny 2019
 2. 2. Marc: Ciutat Contemporània “En una hermosa mañana de mayo, una esbelta amazona, montada en una suntuosa jaca alazana recorria las avenidas llenas de flores del Bosque de Bolonia.” La Peste, Albert Camus
 3. 3. Marc: Ciutat Contemporània La ciutat és l’invent més important de la humanitat. En ella es resolen les necessitats bàsiques i les oportunitats insospitades de creativitat en la interacció entre persones i ciutadania.
 4. 4. Marc: Ciutat Contemporània La ciutat és la suma dels elements i els processos de transformació de la forma urbana en les diferents etapes de la història urbana.
 5. 5. Marc: Ciutat Contemporània Etapes de desenvolupament urbà des de la perspectiva genealógica.
 6. 6. Marc: Ciutat Contemporània La Ciutat compacte.
 7. 7. Marc: Ciutat Contemporània Nous assentaments.
 8. 8. Marc: Ciutat Contemporània Creació de perifèries.
 9. 9. Marc: Ciutat Contemporània Terciarització.
 10. 10. Marc: Ciutat Contemporània Ciutat Territori.
 11. 11. Taxonomia: Ciutat Territori
 12. 12. Taxonomia: Ciutat Territori
 13. 13. Taxonomia: Ciutat Territori
 14. 14. Taxonomia: Ciutat Territori UNTITLED VIII Arizona. Christoph Gielen; Jovis Verlag, Berlin 2013
 15. 15. Taxonomia: Ciutat Territori CONVERSIONS VII Urban California. Christoph Gielen; Jovis Verlag, Berlin 2013
 16. 16. Taxonomia: Ciutat Territori
 17. 17. Taxonomia: Ciutat Territori
 18. 18. Taxonomia: Ciutat Territori
 19. 19. Ciutat Territori
 20. 20. Ciutat Territori La ciutat territori es forma amb l’ocupació del territori pels usos de la ciutat.
 21. 21. Ciutat Territori La ciutat territori es forma amb l’ocupació del territori pels usos de la ciutat. S’estableixen graus d’intensitat de centralitat diferents, sobre el fons verd del territori.
 22. 22. Ciutat Territori La ciutat territori es forma amb l’ocupació del territori pels usos de la ciutat. S’estableixen graus d’intensitat de centralitat diferents, sobre el fons verd del territori. El territori esquitxa la ciutat amb algun dels seus elements morfològics, turons, rieres o grans masses boscoses que canvien d’ús per convertir-se en parcs de diferents dimensions.
 23. 23. Ciutat Territori La ciutat territori es forma amb l’ocupació del territori pels usos de la ciutat. S’estableixen graus d’intensitat de centralitat diferents, sobre el fons verd del territori. El territori esquitxa la ciutat amb algun dels seus elements morfològics, turons, rieres o grans masses boscoses que canvien d’ús per convertir-se en parcs de diferents dimensions. Les característiques del urbà s’allarguen travessant el territori per connectar entre si els diferents espais habitats, connexions que porten en el seu recorregut, els atributs formals i estructurals propis de la via mentre es voregen, els diferents accidents de l’orografia.
 24. 24. La ciutat es alhora ciutat i ciutadania: un entorn físic i un hàbitat. Richard Sennet
 25. 25. La mesura de la urbanitat L’anàlisi físic convencional és objectivable i mesurable racionalment segons factors diferents. Factor quantitatiu Factor qualitatiu DENSITAT Factor geogràfic Factor econòmic
 26. 26. Factorquantitatiu
 27. 27. Factorqualitatiu
 28. 28. Factorgeogràfic
 29. 29. La mesura de la urbanitat Tot i l’anàlisi, en realitat els paràmetres d’ocupació, d’accessibilitat, d’urbanitat o de proximitat, per sí sols no expliquen com es viu a un territori.
 30. 30. La mesura de la urbanitat Tot i l’anàlisi, en realitat els paràmetres d’ocupació, d’accessibilitat, d’urbanitat o de proximitat, per sí sols no expliquen com es viu a un territori. El que compta al final per la gent és la conceptualització dels espais percebuts i el grau d’habitabilitat que generen.
 31. 31. La mesura de la urbanitat Tot i l’anàlisi, en realitat els paràmetres d’ocupació, d’accessibilitat, d’urbanitat o de proximitat, per sí sols no expliquen com es viu a un territori. El que compta al final per la gent és la conceptualització dels espais percebuts i el grau d’habitabilitat que generen. És important entendre els mecanismes perceptius d’evocació de la realitat i la seva relació amb els sentits, responsables de l’emoció que cada un d’ells aporta.
 32. 32. La percepció és allò que fem sense pensar-ho. Humberto Maturana
 33. 33. Sistemes per evocar la percepció L’anàlisi psicogeogràfic
 34. 34. El mapa mental
 35. 35. El viatge no ha de ser considerat únicament el que ens porta a entorns exòtics, … Claudio Magris
 36. 36. un desplaçament d’una habitació a una altra també pot ser considerat un viatge. Claudio Magris
 37. 37. El viatge El viatge activa la capacitat d’imaginar una realitat mental pròpia.
 38. 38. El viatge El viatge activa la capacitat d’imaginar una realitat mental pròpia. El viatge estructura la comprensió del que es veu segons paràmetres d’empatia – rebuig, evidenciant la importància de la percepció a l’hora de jutjar un entorn físic i abstreure’n una valoració que es mantindrà a la nostra memòria com a record.
 39. 39. El viatge SOLITUD/aglomeració (Islàndia)
 40. 40. El viatge LLEUGERESA / gravetat (Chicago)
 41. 41. El viatge SORPRESA / rutina (Xile)
 42. 42. COMPLEXITAT / banalitat (Marraqueix) El viatge
 43. 43. El viatge ESPLENDOR / decadència (Isfahan)
 44. 44. El mundo no es lo que pienso sino lo que vivo (…) Merleau-Ponty
 45. 45. El recorregut El recorregut evoca a la percepció dels sentits a partir de l’olor, la vista, mentre es travessa un entorn desconegut.
 46. 46. Les situacions El trajecte
 47. 47. Les situacions La llibertat
 48. 48. Les situacions Les vistes
 49. 49. Les situacions La improvització
 50. 50. Els elements
 51. 51. Els elements
 52. 52. El projecte urbà renovat La ciutat es molt més que un conjunt d’instruments i eines que milloren l’eficiència del seu funcionament.
 53. 53. El projecte urbà renovat A pesar de las millores atribuïdes a la tecnologia, hi ha qui la rebutja per tenir una visió únicament econòmica promoguda per la gestió intel·ligent de la Smart City, per no tenir en compte als ciutadans.
 54. 54. El projecte urbà renovat A pesar de las millores atribuïdes a la tecnologia, hi ha qui la rebutja per tenir una visió únicament econòmica promoguda per la gestió intel·ligent de la Smart City, per no tenir en compte als ciutadans. Aquest és l’autèntic repte del urbanisme del segle vint-i-ú.
 55. 55. El projecte urbà renovat
 56. 56. El projecte urbà renovat • A l’equipament plurifuncional • A l’espai de trobada • A l’avinguda urbana • A l’eix cívic • A la infraestructura verda • A la sendera • A l’espai frontissa • De l’edifici abandonat • Del nus viàri • De la carretera mercat • Del camí històric • De la carretera local • Del passeig urbà • Del límit (barreres)
 57. 57. El projecte urbà renovat • La Ciutat Sostenible • La Ciutat Jugable • La Ciutat Saludable • La Ciutat Segura • La Ciutat Cuidadora • La Ciutat de les Persones
 58. 58. Easy City Una pregunta i un repte.
 59. 59. Easy City Pregunta: Aconseguirem que aquestes iniciatives siguin sostenibles econòmicament?
 60. 60. Easy City Pregunta: Aconseguirem que aquestes iniciatives siguin sostenibles econòmicament? Repte: Aconseguir que aquestes iniciatives orientades a la Easy City, fins ara molt centrades a la ciutat central siguin aplicables a la Ciutat Territori.
 61. 61. Moltes gràcies Territori 24 Bet Alabern Cortina Juny 2019

×