Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció a la Noviolència: definició, reptes i límits

57 views

Published on

Xavier Garí, professor de la Facultat d'Humanitats, UIC

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introducció a la Noviolència: definició, reptes i límits

 1. 1. Curs II. NOVIOLÈNCIA, Història i estratègia Dr. Xavier Garí de Barbarà Escola Pau i Conflictes - UIMP Barcelona. Facultat d’Humanitats, UIC-Barcelona
 2. 2. Escola Pau i Conflictes Consorci UIMP-Barcelona Proposta diversificada de cursos: 1.  Introducció a la Cultura de Pau 2.  Introducció als Drets Humans 3.  Introducció la Democràcia 4.  Introducció al Desarmament 5.  Teoria i Estratègia de la Noviolència 6.  Desobediència Civil i Resistència Pacífica 7.  Educació per a la Pau i els Drets Humans 8.  Mediació i resolució de Conflictes 9.  El perdó i la reconciliació 10.  Història de la Pau (.../...)
 3. 3. Curs II. NOVIOLÈNCIA ESTRUCTURA Sessió 1. Introducció a la Noviolència (X.Garí) Sessió 2. Educació per a la Noviolència (P.Cascón) Sessió 3. Visió de gènere i Noviolència (C.Barbeito) Sessió 4. Comunicació noviolenta (C.Barbeito) Sessió 5. Teoria política de la resistència noviolenta (M.López) Sessió 6. La resistència civil en el món actual (M.López)
 4. 4. Recordatori del Curs I, Cultura de Pau 1. Pau 2. Violència 3. Conflicte 4. Noviolència
 5. 5. a) Lluita arriscada per la dignitat •  L’home del tanc (Tiananmenn, 1989)
 6. 6. b) Reconeixement del dolor de l’altre •  Willy Brandt homenatja les víctimes del nazisme (Varsòvia, 1970)
 7. 7. c) Persecució permanent d’un somni •  Martin Luther King (Washington, 1963)
 8. 8. d) La pau implica el coratge del perdó •  Nelson Mandela i Frederik De Klerk (Cape Town, 1991)
 9. 9. e) Les religions, camins sagrats de pau
 10. 10. f) La pau és sempre possible
 11. 11. 6 elements bàsics 3 actituds essencials 1.  DIGNITAT 2.  COHERÈNCIA 3.  PERSEVERÀNCIA a)  Lluita per la dignitat b)  Reconeixement del dolor de l’altre c)  Persecució d’un somni d)  Coratge del perdó e)  Les religions, camins sagrats de pau f)  La pau és sempre possible
 12. 12. I. Definició de violència i cultura violenta •  VIOLÈNCIA: actitud, comportament o conducta que constitueix una violació o privació a l’ésser humà d’allò que li és essencial com a persona: •  Integritat física, psíquica, moral, drets, llibertats…
 13. 13. II. Procés de la violència Violència cultural Violència estructural Violència directa
 14. 14. III. Tipologies de Violència
 15. 15. IV. Hi ha més violència ara que abans? 15
 16. 16. V. El ‘quid’ de la qüestió: Militarisme & Armamentisme
 17. 17. VI. Definició científica de Conflicte •  És la disputa o divergència que hi ha quan es dóna una contraposició d’idees, desitjos o necessitats entre dues o més parts.
 18. 18. VII. Elements claus dels Conflictes 1.  Els conflictes no són ni bons ni dolents; els conflictes són, existeixen. 2.  Els conflictes són consubstancials a les relacions humanes. 3.  Són inel·ludibles i avancen perquè són dinàmic. 4.  El CONFLICTE pot ser un agent de canvi i transformació clau, que fomenti la Cultura de Pau i enriqueixi les parts enfrontades sempre que empri la NOVIOLÈNCIA com a gestió del mateix.
 19. 19. VIII. Gestió/Transformació de Conflictes
 20. 20. IX. Definició del concepte de Pau És el benestar espiritual, humà i material de tothom, de manera constant i sense cap risc de perdre-ho. - Les 4 ‘D’ de Johan Galtung: 1.  Drets Humans 2.  Democràcia 3.  Desenvolupament 4.  Desarmament 21
 21. 21. >> Què NO és la lluita per la Pau? 1.  Simplicitat (Conflicte) 2.  Comoditat (Incòmode) 3.  Felicitat (Lluita) 4.  Descoberta (Conquesta) 5.  Benestar (Recerca) 6.  Passivitat (Proactivitat) 7.  Gratuïta (Caríssima)
 22. 22. X. Quin és el mitjà/fi preferents de la Pau? •  NOVIOLÈNCIA – Ahimsa – Satyagraha 23
 23. 23. La GRAN alternativa: NOVIOLÈNCIA 1.  És una mística. 2.  És una forma de vida. 3.  És una manera de relacionar-se. 4.  És un mètode de resolució de conflictes. 5.  És el mitjà imprescindible per a les relacions humanes i internacionals.
 24. 24. Mirem la nostra Història? EXEMPLE: >> Història del segle XX explicada a les escoles… 1.  Tema 1: La Primera Guerra Mundial 2.  Tema 2: El món d’Entreguerres 3.  Tema 3: la Segona Guerra Mundial 4.  Tema 4: La Guerra Freda 5.  Tema 5: La Guerra contra el Terrorisme 25 Guerra Mundial? Màxim desarmament mundial? Màxim creixement pacifisme al món?
 25. 25. L’accent sobre les percepcions… (!!!!)
 26. 26. A. Història ANTIGA (fins s. V) •  Xina, India, Grecs, Romans, Cristians… 27
 27. 27. B. Història MEDIEVAL (V-XV) 28
 28. 28. C. Història MODERNA (XVI-XVIII) 29
 29. 29. D. Història CONTEMPORÀNIA (XIX-XX) •  Pre-GANDHISME (fins 1930) •  El GANDHISME (1930-1950) •  Post-GANDHISME (d/d 1950) 30
 30. 30. Pre-GANDHISME •  Henry David Thoreau •  Rebuig d’Hungria a la invasió austríaca •  Independència de Noruega-Suècia (negociació pacífica) •  Peace Society •  Rebuig xinès a les mercaderies japoneses (boicot) •  Resistència a la russificació de Finlàndia (no- col·laboració). •  Leon Tolstoi •  International Peace Bureau (Ginebra) •  Moviment de les sufragistes (EUA) 31
 31. 31. El GANDHISME •  M. Gandhi •  Vinoba Bahe •  Lanza del Vasto •  Resistències i oposicions en la Segona Guerra Mundial 32
 32. 32. Post-GANDHISME •  Drets civils dels negres als EUA (M.L.King) •  Lluita antiapartheid Sudàfrica (N. Mandela) •  Caiguda del Mur de Berlín (1989) •  Revoltes Tiannanmen (1989) •  Caiguda de Milosevic (Belgrad, 2000) •  Final Guerra Civil Libèria (Leymah Gbowee, 2003) •  Les Primaveres Àrabs (010) •  Gene Sharp, Albert Einstein Institution 33
 33. 33. 1.  Sobre el concepte •  AHIMSA (renúncia a tot mal) •  SATYAGRAHA (adhesió a la veritat) – No violència – No-violència – Noviolència
 34. 34. GANDHI: el poder de la Noviolència •  https://www.youtube.com/watch?v=GMp_uSAhUw4
 35. 35. 2. Principis i valors constitutius 1.  No matar 2.  Cerca de la veritat 3.  Diàleg i escolta activa 4.  Pensament alternatiu i creatiu
 36. 36. > No matar 1.  Preservar la vida amb dignitat. 2.  Humanitzar la humanitat. 3.  AHIMSA = no fer cap mal, no ferir, no perjudicar, no causar sofriment. 4.  És un deure però també és un dret.
 37. 37. > Cercar la veritat 1.  No és la veritat epistemològica, ètica o religiosa = és l’ACTITUD de/vers la veritat. 2.  SAT-YAGRAHA = ésser, essència, absolut… –  recerca de la VERITAT. 3.  La veritat com a experiència, predisposició, encontre (Gandhi parlava d’una ‘aventura cordial’). 4.  Buscar la veritat es distingeix de posseïr-la, per tant cal altres principis gandhians com la “falibilitat” (la realitat és polièdrica i la pròpia veritat és parcial: cal la dels altres).
 38. 38. GANDHI: el valor en la noviolència •  https://www.youtube.com/watch?v=dhtgxsvxzAY&list=PLKlATUBR3CA2IgPljDp3XKSsj_fRhp4vx&index=3
 39. 39. > Diàleg i escolta activa 1.  Diàleg, imprescindible i exclusiu de la condició humana. 2.  Di-àleg: DOS. “Enraonar”. Escoltar i explicar. 3.  Escolta activa: concentrada, atenta, humil, empàtica, no-judicial. A la recerca de l’altre… 4.  Enraonar és la base del reconeixement, de la comunicació oberta, sense monopoli de certeses 5.  El diàleg reconeix / en-raona / aprofundeix / concilia
 40. 40. > Pensament alternatiu i creatiu 1.  Implica ser conscients de les possibilitats de transformar la realitat: –  Els canvis són processuals, com la nostra consciència –  Així, es poden crear altres models i paradigmes, de les pròpies actituds o de la realitat a canviar. –  La racionalitat permet múltiples camins i evolucions 2.  Construir alternativament vol dir: resistir-se moralment, desobeïr civilment, no-cooperar amb el mal… 3.  Raonar creativament vol dir –  deslegitimar l’ús i les raons de les violències. –  no deixar-se seduir per les solucions immediates i fàcils, amb resultats superficials. –  Reconèixer la capacitat destructiva dels qui pateixen i exerceixen la violència
 41. 41. 3. Dimensions de la noviolència 1.  Mètode d’intervenció en conflictes 2.  Mitjà de lluita contra la injustícia 3.  Fòrmula d’humanització de la política 4.  Viatge interior i personal 5.  Cosmovisió humana
 42. 42. > Mètode d’intervenció en conflictes 1.  Conjunt de procediments i tècniques per a transformar conflictes i transcendir-los. 2.  Intenció clau: fer desaparèixer els índex de violència presents i tendir ponts de diàleg i d’entesa. 3.  La metodologia té els seus propis instruments d’anàlisi, eines d’intervenció, procediments i recomanacions.
 43. 43. > Mitjà de lluita contra la injustícia 1.  No només és un mètode sinó també un mitjà de lluita, no armada ni cruenta, contra la injustícia. 2.  Renuncia a l’ús de tota violència per aconseguir més llibertat, justícia, igualtat… 3.  Es nega a la passivitat i a la cooperació. 4.  Deixa obertes les vies de negociació, diàleg i entesa amb l’adversari.
 44. 44. GANDHI: sobre la resistència pacífica •  https://www.youtube.com/watch?v=6868KFPUV2U&t=146s
 45. 45. > Fòrmula d’humanització de la política 1.  La dimensió política (organització social) de la noviolència és un dels elements centrals. 2.  Pretén una política sense violència, que alliberi totalment la humanitat, però no que la sotmeti mentre l’allibera… 3.  És fer política sense justificar la violència ni haver de matar, i deixant de matar-se… viure.
 46. 46. > Viatge interior i personal 1.  Pràctica i domini de l’auto-coneixement, dels propis límits i d’autocontrol. 2.  Meditació, contemplació, silenci, pacificació interior. 3.  Viatge socràtic, meditació espiritual, budisme envers l’interior humà. 4.  Diàleg interior que busca i dialoga sobre el propi equilibri mental, corporal i espiritual. 5.  Implica trobar un sentit íntim i profund de la vida, del que fem i del què ens passa. 6.  Alt nivell d’exigència i compromís, coherència i permanència, de llibertat interior i obertura als altres. 7.  La força és a dins d’un mateix.
 47. 47. > Cosmovisió humana 1.  Cosmovisió de l’ésser humà, de la humanitat i de la natura. 2.  Concepció de l’ésser humà obert a canvis i transformacions, incomplet i imperfecte. 3.  Amb consciència moral i capacitat de raonament i sensibilitat. 4.  Filosofia de la història basada en la llibertat i la dignitat humana com a aspiració bàsica i suprema.
 48. 48. 4. Arguments favorables 1.  Relació mitjans i fins 2.  Contra les conseqüències de la violència 3.  A favor d’un món en pau
 49. 49. > Relació mitjans i fins 1.  La noviolència identifica plenament els mitjans (la manera) amb les fins (l’objectiu). 2.  Ha d’haver equilibri entre valoració moral i efectivitat. 3.  Cap mitjà immoral és acceptable ni per al més gran objectiu, cap.
 50. 50. GANDHI: sobre la no-col·laboració •  https://www.youtube.com/watch?v=KTZQDSEIKto&t=19s
 51. 51. > Contra les conseqüències de la violència 1.  Noviolència és molt més que negar la violència, …per convicció, ètica o responsabilitat. 2.  La violència: a)  És deshumanitzadora i destructiva, sempre. Insensibilitza als autors provocant “alexitimia” (incapacitat d’expressar sentiments -que permet cometre més crueltat i barbàrie, base de l’ensenyament militar-). b)  Causa la progressiva degradació dels fins que buscava, amb la traició dels mitjans. c)  Precipita el perill greu de militarització de la societat i dels individus (institucionalitzar la violència), i desviació cap a l’autoritarisme, despotisme o arbitrarietats.
 52. 52. > A favor d’un món en pau 1.  Si la violència només es manté amb violència… la Pau només s’aconsegueix amb la Pau. 2.  La Noviolència és l’eina, l’arma, el mitjà i la fi. 3.  L’essència de la vida està lligada a la noviolència i la pau, no a la violència i la guerra. 4.  La Noviolència educa els infants, comunica als adults, pacifica les societats, reconcilia les parts i evoluciona la política. 5.  La Noviolència és la reversibilitat de la violència i la transformació dels conflictes.
 53. 53. EPÍLEG És posible el triomf de la Pau? És possible l’èxit de la Noviolència? >>> Sí però cal: 1.  Conèixer-la (en la infància, en els grans i petits moments vitals) 2.  Estudiar-la (a l’escola, en l’educació del lleure, a la universitat, al món cívic i associatiu, en la Història…) 3.  Experimentar-la (rebre exemple, testimoniatge, referents, notícies) 4.  Practicar-la (conèixer-se, tenir voluntat personal i col·lectiva, defensa conjunta i col·laborativa) 5.  Lluitar-hi (coherència, perseverança, treballar-hi, no rendir-se mai) 54 Ø  La consecució de la PAU i la viabilitat de la NOVIOLÈNCIA… …no és un lloc on s’arriba per quedar-s’hi > …és una ruta, és un camí, és una actitud, és un procés, és una conver- sió, és una descoberta…
 54. 54. Curs II. NOVIOLÈNCIA, Història i estratègia Dr. Xavier Garí de Barbarà Escola Pau i Conflictes - UIMP Barcelona. Facultat d’Humanitats, UIC-Barcelona

×