Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

Advertisement

Carme Borrell, Agència de Salut Pública de Barcelona

 1. 1. barcelona.cat/observatorisalut Regeneració urbana i salut Carme Borrell Agència de Salut Pública de BCN
 2. 2. Guió - Impacte de la Llei de Barris en la salut - Salut als Carrers: Les superilles de Barcelona i la salut - Un instrument: l’Observatori de Salut i Impacte de Polítiques http://www.elperiodico.com
 3. 3. Impacte de la Llei de Barris en la salut http://www.sophie-project.eu/videos.htm
 4. 4. Llei de Barris en Barcelona  La ley proporcionó el 50% de la financiación a los gobiernos municipales aceptados en la intervención.  Más de 1.7 billones de € invertidos en casi 141 barrios  Un promedio de 15 millones € por barrio  En Barcelona han participado 15 barrios  En 2004, la Generalitat de Catalunya aprobó la Llei de Barris que tiene como objetivo mejoras en las áreas de:  Espacio público, rehabilitación, equipamientos, nuevas tecnologías, sostenibilidad, igualdad de género, los programas sociales y de accesibilidad,  Treball als Barris  Salut als Barris
 5. 5. MARCO CONCEPTUAL: EFECTOS EN LA SALUD DE LA LLEI DE BARRIS Espacio público Saldo de población Vivibilidad Walkability/Actividad física Accesibilidad Percepción de seguridad Nivel Socio-Económico Empleo Genero Nivel de Estudios Rehabilitación Equipamientos Nuevas tecnologías Sostenibilidad Igualdad de género Programas sociales Treball als Barris Salut als Barris L L E I D E B A R R I S Mejoras en infraestructura física Crecimiento económico Integración social Salud y Desigualdades en Salud
 6. 6. Objetivo de la evaluacion Analizar los cambios en las desigualdades en salud pre y post-intervención Analizar los cambios en la salud percibida y la salud mental pre y post-intervención Analizar las percepciones de los vecinos/as sobre los cambios que han ocurrido el los últimos años y sus efectos e importancia sobre su bienestar Proponer teorías de cómo, quien y porque afectan las regeneraciones urbanísticas la salud y desigualdades en salud
 7. 7. Estudio cualitativo Analizar los cambios en las desigualdades en salud pre y post- intervención, Analizar los cambios en la salud percibida y la salud mental pre y post-intervención, Analizar las percepciones de los vecinos/as sobre los cambios que han ocurrido el los últimos años y sus efectos e importancia sobre su bienestar Proponer teorías de cómo, quien y porque afectan las regeneraciones urbanísticas la salud y desigualdades en salud,
 8. 8. • Concept mapping consiste en 6 fases. • Se hacen 2 sesiones para recoger la información: • Generación de ideas (“brainstorming”) • Estructuración y valoración de ideas (“sorting and rating”) • Se puede hacer una tercera sesión para presentar los resultados y validarlos con los participantes Step 1: Preparación Step 6: Utilización de mapas Concept Mapping – Visión general Step 2: Lluvia de ideas Step 3: Estructuración y valoración de ideas Step 4: Representación de ideas Step 5: Interpretación de mapas / figuras Análisis de datos Recogida de información
 9. 9. Mapa de los barrios del estudio Santa Caterina: 2 grupos = Casal de Joves (Palao Alos) + Casal del Dia Santa Caterina: 2 grupos = Casal de Joves (Palao Alos) + Casal del Dia Roquetes: 1 grupo = Pla Comunitari + Ton i Guida Roquetes: 1 grupo = Pla Comunitari + Ton i Guida
 10. 10. Etapa 3: Estructuración y valoración de ideas
 11. 11. Etapa 4: Mapa de agrupaciones con efectos Grupo del centro de día en Santa Caterina – Ley de Barrios Disminución económica Zonas abandonadas Sentido de inseguridad Accesibilidad con coche Limpieza y mantenimiento de calles Relaciones entre vecinos Reforma de edificios y espacios Espacios y eventos públicos Centros cívicos y de gente mayor CAMBIOS SOCIALES Y DE POBLACION VIVIBILIDAD Algo negativo Muy negativo Muy positivo Algo positivo R. Mehdipanah et al. Health & Place 2013
 12. 12. Conclusiones de esta fase  La mayoría de los proyectos identificados como Llei de Barris fueron considerados importantes y positivos para el bienestar de las y los vecinos.  La mayoría de cambios poblacionales y sociales ocurridos en el barrio fueron percibidos como negativos e importantes para el bienestar.  Se han detectado algunos posibles mecanismos a través de los cuales la Llei de Barris puede haber influido en el bienestar de las y los vecinos.  El método se ha mostrado muy útil ya que incorpora las opiniones de los/las vecinos en todas las fases del estudio, y los resultados son fáciles de interpretar.
 13. 13. Estudio cuantitativo Analizar los cambios en la salud percibida y la salud mental pre y post-intervención Analizar los cambios en las desigualdades en salud pre y post-intervención Analizar las percepciones de los vecinos/as sobre los cambios que han ocurrido el los últimos años y sus efectos e importancia sobre su bienestar Proponer teorías de cómo, quien y porque afectan las regeneraciones urbanísticas la salud y desigualdades en salud
 14. 14. Los barrios de comparación fueren elegidos basados en indicadores del censo 2001. Mapa de los barrios del estudio Barrios comparación Barrios intervenidos
 15. 15. Resultados: Mala Salud Percibida En ambos sexos mejora la salud de la población de los barrios intervenidos, mientras que no se observan cambios significativos en los barrios de comparación, 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2001 2006 2011 "Poor" self-rated health - men 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2001 2006 2011 "Poor" self-rated health - women 0,74*(0,56 0,97) 1,07 (0,85 1,35) 0,53*** (0,36 0,78) 1,04 (0,77 1,41) MUJERES Mala Salud Percibida (2006 ref) HOMBRES Mala Salud Percibida (2006 ref) Intervenido Comparación
 16. 16. Resultados: Desigualdades en mala salud percibida 1,25 (0,69 2,27) 1,93* (1,23 3,01) 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2001 2006 2011 MUJERES Mala salud percibida según clase social -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2001 2006 2011 HOMBRES Mala salud percibida según clase social En ambos sexos se observa una disminución de las desigualdades en la salud percibida en los barrios intervenidos, atribuida a la mejora de la salud en las personas de clases manuales, 0,72*(0,53 0,97) 0,45***(0,29 0,69)
 17. 17. Conclusiones de esta fase • Los resultados de este estudio apuntan a una mejora en la salud de los residentes en los barrios intervenidos por la Llei de Barris en Barcelona, • La Llei de Barris podría haber tenido un impacto en la reducción de las desigualdades en salud mediante la mejora de la salud de las clases manuales, • Este estudio contribuye a una evaluación mixta donde los resultados apoyan nuestras conclusiones en la parte cualitativa,
 18. 18. Salut als Carrers: Les superilles de Barcelona i la salut
 19. 19. “Omplim de vida els carrers”, una resposta davant aquests reptes Nova forma d’organitzar la ciutat que modifica l’actual distribució de l’espai públic, pel que fa a vehicles i persones, prioritzant la ciutadania amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals i de qualitat de vida de la ciutat. Millorar l’habitabilitat de l’espai Mobilitat més sostenible Augmentar espais verds Promoure la participació ciutadana
 20. 20. Marc conceptual per l’avaluació dels efectes en salut i en les desigualtats de les superilles Roshanak Mehdipanah, Ana Novoa, Biaani Leon-Gomez, Maria Jose Lopez, Laia Palencia, Hugo Vasquez, Elia Diez, Carme Borrell and Catherine Pérez. Effects of Superblocks on health and health inequities: a proposed evaluation framework. JECH 2019
 21. 21. Objectiu projecte Salut als Carrers Avaluar, els potencials beneficis ambientals, en la salut i en les desigualtats en salut de les intervencions relacionades amb la mobilitat i l’urbanisme en la implantació de les superilles a Barcelona
 22. 22. ÀMBITS INICIATS ÀMBITS NOUS ÀMBIT CIUTAT (PLA CERDÀ) _ ÀREES ESTUDIADES SUPERILLA D’HORTA SUPERILLA DE SANT ANTONI SUPERILLA DE POBLENOU Com avaluem? Guerrilles etnogràfiques Mesura activitat física /sedentarisme Mesures ambientals Grups de discussió Mesures ambientals Enquesta de salut Índex caminabilitat Mesures ambientals
 23. 23. Alguns resultats: Guerrilles Sant Antoni • Valoració general: La reforma del voltant del mercat (no sempre coneguda com Superilla) es valora en general de manera molt positiva (entre 8 i 10). Es considera una gran millora pel barri i per a la ciutat. “Abans era en blanc i negre i ara és a color” • Aspectes positius: L’aspecte més esmentat és el vinculat a la priorització del vianant vs els cotxes, aportant una experiència més tranquil.la, segura i còmode. També una reconnexió emocional amb el mercat, espai obert i lluminós, zona verda, net, atractiu,.. • Aspectes negatius: Encara massa trànsit, mal estat jardineres, poca zona verda, usos considerats problemàtics, tanques, absència zona jugable, massa bicicletes i patinets. “Li falten espais verds i li sobren espais durs, com sempre a Barcelona”
 24. 24. Guerrilles Sant Antoni (II) • Usos: gran diversitat d’usos (de pas, assegudes, comprant, passejant,...). Us d’aquest espai en comptes d’altre o increment de l’ús de l’espai públic. “La nena va al cole aquí i passem per aquí que és més tranquil.la que Urgell” “He venido aquí a tomar el sol, es más tranquilo que la Rambla del Raval” • Salut: Beneficis de salut emocional (tranquil.litat, seguretat, satisfacció ), millor descans (menys soroll), menys contaminació, més socialització. • Joves: Les persones joves de menys de 35 anys són el perfil menys observat • Famílies/infants: La Superilla permet circular còmodament, però amb infants genera força estrés donat que és un espai “falsament segur” • Gent gran: La gent gran, independent i amb suport mecànic o humà està molt present a la Superilla
 25. 25. Mesures ambientals Sant Antoni Diferència (post - pre) de la mitjana de les diferències horàries (NO2) entre la Unitat Mòbil i l’Eixample (estació fixa de control).
 26. 26. Un instrument: L’Observatori de Salut i Impacte de Polítiques
 27. 27. barcelona.cat/observatorisalut
 28. 28. barcelona.cat/observatorisalut Gràcies Carme Borrell @carme1848

×