Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultados enquisa de valoración II Xornadas de Innovación Docente na UDC

781 views

Published on

O presente documento ofrece as estatísticas resultantes da enquisa online que pasamos a todos os participantes nas II Xornadas de Innovación Docente organizadas polo CUFIE.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resultados enquisa de valoración II Xornadas de Innovación Docente na UDC

  1. 1. Enquisa​ ​de​ ​valoración II​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​Docente​ ​na​ ​UDC Fac.​ ​de​ ​CC​ ​da​ ​Educación 27​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2017 A​ ​continuación​ ​amósanse​ ​os​ ​resultados​ ​obtidos​ ​coa​ ​enquisa​ ​dixital​ ​(a​ ​través​ ​da​ ​ferramenta GoogleForms)​ ​que​ ​lles​ ​enviou​ ​por​ ​correo​ ​electrónico​ ​ás​ ​143​ ​persoas​ ​inscritas​ ​na​ ​segunda edición​ ​das​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​da​ ​Universidade​ ​da​ ​Coruña.
  2. 2. Enquisa​ ​de​ ​valoración II​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​Docente​ ​na​ ​UDC Fac.​ ​de​ ​CC​ ​da​ ​Educación 27​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2017
  3. 3. Enquisa​ ​de​ ​valoración II​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​Docente​ ​na​ ​UDC Fac.​ ​de​ ​CC​ ​da​ ​Educación 27​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2017
  4. 4. Enquisa​ ​de​ ​valoración II​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​Docente​ ​na​ ​UDC Fac.​ ​de​ ​CC​ ​da​ ​Educación 27​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2017
  5. 5. Enquisa​ ​de​ ​valoración II​ ​Xornadas​ ​de​ ​Innovación​ ​Docente​ ​na​ ​UDC Fac.​ ​de​ ​CC​ ​da​ ​Educación 27​ ​de​ ​outubro​ ​de​ ​2017

×