Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SimpleSAMphp, el cas d'ús de la URV

59 views

Published on

Presentació de Jordi Tomàs, de la URV, a la sessió 2 sobre Experiències d'implementacions d'IDP i/o SP's, dins la Jornada d'identitat federada: UNIFICA'T!

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SimpleSAMphp, el cas d'ús de la URV

  1. 1. www.urv.cat Cas d'ús de la URV CAS + SimpleSAMLphp Jordi Tomàs Boqué Servei de Recursos Informàtics i TIC Universitat Rovira i Virgili Jordi.tomas@urv.cat Maig 2018
  2. 2. www.urv.cat Situació prèvia a UNIFICAT • Universitat amb SSO (any 2015): – Sun Access Manager • Intranet, Tràmits, SIR.... • Evolució i noves aplicacions requereixen actualitzar el SSO – CAS (Central Authentication Service project) - Integració amb Framework Java - Backend Usuaris: LDAP,
  3. 3. www.urv.cat Inici amb UNIFICAT • UNIFICAT -> Protocol utilitzat: SAMLv2 • CAS (Central Authentication Service project) – Versió 4, no implementa SAML v2 • Implantació SimpleSAMLphp
  4. 4. www.urv.cat • Què és SimpleSAMLphp ? – Software lliure lleuger que implementa diferents protocols de Federació escrit en PHP – Implementa principalment SAML 2.0 • Shibboleth, CAS, OpenID, OAuth…. – Pot actuar tan com a Service Provider (SP) com a Identity Provider (IdP)
  5. 5. www.urv.cat Arquitectura SSO - URV SAMLv2 CAS CASIntranet J2EE MoveOn Ezproxy Aplicacions OCU iMarina http://www.rediris.es/sir2/http://www.unificat.cat SSO - URV Aplicacions Aplicacions
  6. 6. www.urv.cat La experiència .... • Amb el producte de SimpleSAMLphp: – Eina simple en ús i fàcilment integrable • Amb Grup de Treball CSUC – Universitats – Temps d’implantació baix – Ajuda tècnica.
  7. 7. www.urv.cat Moltes Gràcies UNIFICA'T!

×