Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portal de la Recerca de Catalunya

84 views

Published on

Presentació del Portal de la Rrecerca de Catalunya (PRC) duta a terme a la reunió de directors dels centres de recerca CERCA (15 de maig de 2018).

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Portal de la Recerca de Catalunya

  1. 1. http://portalrecerca.csuc.cat/ PORTAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA Reunió de directors CERCA 15 de maig de 2018
  2. 2. QUÈ ÉS EL CSUC? • Centre de serveis compartits • COOPETICIÓ – Fer coses junts voluntàriament – Aprendre els uns dels altres
  3. 3. Departaments, Instituts i Àrees (385) Departaments i àrees vigents Instituts universitaris de recerca propis i vigents Grups de recerca (1.485) SGR Grups de recerca propis i vigents Publicacions (523.969) Articles Llibres Tesis Projectes de recerca (32.374) Competitius Investigadors (10.446) PDI i PSR amb ORCID i 1 activitat Universitats i centres de recerca (14) Properament
  4. 4. arespa
  5. 5. Fases

×