Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to La biblioteca ressona: fons municipals de la Biblioteca-CRAI ESMUC a l'abast de les universitats catalanes(20)

More from CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya(20)

Advertisement

La biblioteca ressona: fons municipals de la Biblioteca-CRAI ESMUC a l'abast de les universitats catalanes

 1. LA BIBLIOTECA RESSONA FONS MUSICALS DE LA BIBLIOTECA-CRAI ESMUC A L'ABAST DE LES UNIVERSITATS CATALANES SOLEDAD SÁNCHEZ BUENO · MONTSE URPÍ CÁMARA
 2. QUISOM  Biblioteca especialitzada de l'ESMUC.  21 anys de trajectòria.  Integrada a les BEG i al CCUC.
 3. CD 17.700 i DVD 1.380. Pub. periòdiques especialitzades +130. format físic i electrònic. Llibres 9.000. Llibres electrònics 50. Partitures 16.100. BD 40/10 exclusives. Arxius personals > donacions. ELQUE HI HA
 4. QUÈ FEM Serveis als usuaris: formació, desiderates, PI... Eines de recerca: guies, manuals, directoris... Difusió del fons. Catalogació especialitzada. Gestió de lloguers i llicències de repertori. TFG iTFM > RECERCAT. Gestió arxiu institucional de convenis. Suport al servei de Publicacions. Coordinació web institucional. Marxandatge institucional.
 5. •Equip: 1 responsable, 2 tècniques bibliotecàries i 2 auxiliar (mitja jornada). •Xarxes: una de les poques biblioteques vinculades a un centre musical que té xarxes pròpies. •Blog notícies, promoció de recursos i serveis de serveis. •Realització d'exposicions temàtiques. •Expositor de novetats > físic i web. •Concursos. COM HO FEM
 6. FINSON ARRIBEM A la comunitat ESMUC: presencial i virtual > eines de connexió remota. A biblioteques públiques i especialitzades del territori > PI iVALISA. A la ciutadania: consulta a sala sense restricció d'accés i servei de préstec a persones vinculades al món de la música. A biblioteques universitàries europees i de l'Estat Espanyol.
 7. PUNTS FORTS Especialització. Fons exclusiu i accessible. Instal·lacions i equipament. Vincles institucionals:  Xarxes de biblioteques.  Auditori. Conservatoris / Universitats.
 8.  RH  Adaptació a les transformacions en els models de consulta d'usuaris i usuàries.  Noves propostes formatives cap els nostres usuaris > tutorials interactius, visites personalitzades, sessions de formació...  Accessibilitat > Il·luminació, senyalística.  Igualtat > Adquisicions, classificació, descripció, promoció de fons, exposicions. EN PROCÉS DE MILLORA
 9. Estadístiques d‘ús dels recursos digitals. Estadístiques de préstec de documents en format físic. Enquestes de satisfacció sobre els serveis: PI, serveis generals i recursos. Informes AQU d’avaluació universitària Avaluació de la web de la Biblioteca-CRAI. AVALUACIÓ DE LACOL·LECCIÓ I DELS RECURSOS
 10.  Servei millor valorat de l'ESMUC.  Fons documental > usuaris satisfets.  Publicacions especialitzades poc consultades > accions a xarxes.  Recursos digitals infrautilitzats > promoció del servei.  Davallada en la consulta de recursos sonors (físic) > PLA D'ACCIÓ DE PROMOCIÓ DEL FONS SONOR DIAGNOSI I PLANS D'ACCIÓ
 11. PLA D'ACCIÓ DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL FONSSONOR
 12. BIBLIOTECA QUE RESSONA: ACCIONS DE PROMOCIÓ Incorporació de novetats en CD: el format encara no és mort. Campanya a xarxes La playlist ideal. Jornades de formació als usuaris. Exposicions. Activació del fons sonor al PI de VALISA. Destacats a la secció de novetats.
 13. BIBLIOTECA QUE RESSONA: DESCRIPCIÓ DECAS Donació 3.000 exemplars (80.000 potencials) de CDs de la col·lecció personal de músiques tradicionals del món d'Albert Reguant. Accions de promoció de la col·lecció: Exposició Viatge Sonor amb Albert Reguant. Activitats amb el donant. Promoció a xarxes. Destacats a la secció de novetats.
 14. . Hi ha més música fora de la xarxa. Connecta't a nosaltres. @Bibliotecaesmuc bibliotecaesmuc Bibliotecaesmuc (+34)677260073 esmuc.cat/serveis/biblioteca-crai/
Advertisement