Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El desenvolupament de la CDD en la formació inicial del professorat en entorns 3D. El projecte SIMUL@B.

51 views

Published on

Ponència de Mercè Gisbert, de la URV, presentada en la 18a edició de la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC) el 30 novembre de 2017 a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El desenvolupament de la CDD en la formació inicial del professorat en entorns 3D. El projecte SIMUL@B.

 1. 1. El desenvolupament de la CDD en la formació inicial del professorat en entorns 3D. El projecte SIMUL@B Castelldefels, novembre de 2017 Mercè Gisbert Cervera Departament de Pedagogia Universitat Rovira i Virgili Applied Research Group in Education and Tecnology http://late-dpedago.urv.catTSIUC’17
 2. 2. Larraz, V. (2013) La competència digital a la Universitat. U. d’Andorra Esteve, F. (2015) La competencia digital del futuro docente. Análisis de su autopercepción y evaluación de su desempeño por medio de un entorno 3D. URV. Lázaro, J. L. (2015) La competència digital docent com a eina per a garantir la qualitat en l’ús de les TIC a un centre escolar. URV. Esteve, V. (2015) Els entorns de simulació 3D per a la formació en competències transversals a la Universitat. URV.
 3. 3. PROJECTES SIMUL@B: Laboratorio de Simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente - COMDID: Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent - L’acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitjà del portafolis digital. Un procés pel seguiment i l’avaluació de les pràctiques externes a les escoles - MOBILECOM - Estratègia formativa CDD: creació de material didàctic - Active Learning Group
 4. 4. Canviar la perspectiva
 5. 5. Sempre connectats
 6. 6. “L’aprenentatge és experiència, tota la resta és informació” -Albert Einstein- C: JMMuñoz
 7. 7. Sempre estic fent el que no puc fer per a poder aprendre con fer-ho -Pablo Picasso- C: JMMuñoz Guernica Picasso. By AK Rockefeller (CC BY-SA 2.0)
 8. 8. La tecnologia, un element disruptiu?
 9. 9. Món real vs. Món virtual Els dos són reals però ocupen diferents espais
 10. 10. Aprenents Digitals http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/4316682649/ http://images.martechadvisor.com/images/uploads/content_images/bb52dc203a4567d9c8b43fb1e353c0fc.jpg
 11. 11. http://ingvihrannar.com/14-things-that-are-obsolete-in-21st-century-schools/
 12. 12. Les TIC i els processos d’E-A
 13. 13. Aula de Fray Luis de León /Uni Salamanca -S XVI- C: JMMuñoz
 14. 14. Espais per a la construcció del coneixement http://www.educomunicacion.com/2012/02/una-escuela- sueca-elimina-las-aulas.html
 15. 15. Professors Digitals http://now.vg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511
 16. 16. El Professor Alec Couros University of Regina (Canadà)
 17. 17. Espais virtuals d’aprenentatge en entorns 3D Desenvolupament i avaluació de la competència digital en la formació inicial del professorat
 18. 18. Participants en el projecte 70 Estudiants del grau d’Educació 5 professors 3 Universitats 3 Grups de recerca
 19. 19. La simulació en la formació de mestres Com estratègia d’aprenentatge significatiu En entorns immersius 3D La simulació 3D i les competències transversals La simulació 3D i la formació de mestres (ref. EDU2013-42223-P)
 20. 20. La competencia digital docente Koehler y Mishra, 2008
 21. 21. La competència digital: identitat digital i presència social (Esteve, V., 2015)
 22. 22. http://late-dpedago.urv.cat/simula
 23. 23. A mode de conclusió
 24. 24. “Mai ningú ens podrà prendre Tot allò que hem après” Moltes gràcies! @: merce.gisbert@urv.cat @merce_g http://late-dpedago.urv.cat http://mercegisbert.cat

×