Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CSIRT-Kit : Your Security Response toolkit

141 views

Published on

Presentació a càrrec de Javier Berciano (INCIBE) i Borja Guaita (CSUC) duta a terme dins la celebració de la 53a edició del TF-CSIRT Meeting & FIRST Regional Symposium Europe, celebrat a Hamburg del 5 al 7 de febrer de 2018.
La presentació tracta sobre l'eina CSIRT-Kit, útil en la construcció d'ún Equip de Resposta a Incidents de Seguretat (CSIRT, Computer Security Incident Response Team), ja que ofereix una col·lecció d'eines plug&play per proporcionar els primers passos a seguir per als nous equips de tractament d'incidents.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CSIRT-Kit : Your Security Response toolkit

  1. 1. CSIRT-KIT • javier.berciano@incibe.es borja.guaita@csuc.cat
  2. 2. Motivation
  3. 3. Tools

×