2a Jornada de formació sobre l'ús del servei de càlcul

Jornada de formació sobre el funcionament de la infraestructura i el programari de càlcul disponible, les eines de desenvolupament i l'entorn de treball al CSUC, celebrada el 19 de febrer de 2020. Jornada de formació sobre el funcionament de la infraestructura i el programari de càlcul disponible, les eines de desenvolupament i l'entorn de treball al CSUC, celebrada el 19 de febrer de 2020. ...Show More

  • 3 clips
  1. Add notes to your clips

    As helpful reminders for you or to share your thoughts with others

×