Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canvi educatiu i canvi tecnològic: què cal aprendre i com

41 views

Published on

Ponència a càrrec d'Eduard Vallory, responsable del programa per al desenvolupament professional dels mestres i director d'Escola Nova 2, presentada en la 18a edició de la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC) el 30 novembre de 2017 a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvi educatiu i canvi tecnològic: què cal aprendre i com

 1. 1. Canvi educatiu i canvi tecnològic: què cal aprendre i com? Dr. Eduard Vallory Rble. del Programa per al desenvolupament professional dels mestres i Director d’Escola Nova 21 TSIUC’17 - 30 de novembre 2017
 2. 2. Charles Dickens: Temps difícils, 1854
 3. 3. L’ensenyament com una tècnica que ignora el coneixement Boston College 1950 2016
 4. 4. “En la Universidad (en todo el mundo), la formación específica para docentes es ocasional y voluntaria”, dice Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Complutense. “Yo estoy en la Facultad de Educación, donde algunos se sienten obligados a cubrir las apariencias. Pero en la Universidad lo importante son los conocimientos”, afirma. “Son los alumnos los que deben estudiar y aprender. La función del profesor es: a) decirles qué y dónde, y b) explicarles lo que no entiendan”. No lo es “motivar ni hacer atractivos los contenidos. Aunque, claro, está muy bien si además lo hace”, concluye. Font: El País, 14-11-2016
 5. 5. “So far as the mere imparting of information is concerned, no university has had any justification for existence since the popularization of printing in the fifteenth century” Alfred North Whitehead, 1919
 6. 6. “No havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge”. UNESCO, 2015
 7. 7. La pressió pel canvi té tant una justificació educativa com sòcio-conòmica, però ambdues “coincideixen en la conclusió: hi ha evidències en amplis nombres de joves que es desvinculen de l’aprenentatge quan arriben a l’adolescència”. “Cal un ajustament radical, no un pedaç. Cal innovació i urgeix focalitzar-se en augmentar el poder de les escoles i d’altres llocs on es generi aprenentatge. Cal canvi sistèmic, no innovació isolada aquí i allà”. OCDE, ‘Innovative Learning Environments: Implementation & Change’ (abril 2015)
 8. 8. 1. Conèixer i emprar el coneixement existent sobre com aprenem les persones (i actualitzar-lo)
 9. 9. How People Learn Brain, Mind, Experience, and School National Research Council*, 1999 Committee on Developments in the Science of Learning & Committee on Learning Research and Educational Practice, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education *National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and National Academy of Medicine
 10. 10. Set principis de l’aprenentatge: (1) El centre de l’aprenentatge són els alumnes –no la instrucció–, que han de ser conscients del seu rol; –> personalització de l’aprenentatge (2) l’aprenentatge és de naturalesa social, o sigui, sobretot cooperatiu; (3) La motivació i les emocions són part integral de l’aprenentatge; (4) l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals que hi ha en cadascú, inclòs el coneixement previ;
 11. 11. Set principis de l’aprenentatge: (5) l’esforç dels estudiants és clau per a l’aprenentatge, evitant la sobrecàrrega, la monotonia, i la por; (6) l’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge, i té com a objectiu que els alumnes es regulin autònomament; i (7) aprendre és construir connexions horitzontals, superant la divisió entre disciplines. The Nature of Learning (OCDE, 2010) pp. 318-326
 12. 12. 1. Independent study 2. Peer tutoring 3. Team collaborative work (small & mid-sized groups) 4. One-on-one learning with a teacher 5. Lecture format: teacher at center stage (classe magistral) 6. Project-based learning 7. Technology based learning with mobile computers 8. Distance learning 9. Internet-based research 10. Student presentation 11. Performance-based learning 12. Seminar-style instruction 13. Interdisciplinary learning 14. Naturalist learning 15. Social/emotional learning 16. Art-based learning 17. Storytelling (floor seating) 18. Design-based learning 19. Team learning/teaching 20. Play-based learning A traditional cells-and-bells design will come up short against the above list because it is primarily set up for the lecture format. Prakash Nair, Blueprint for Tomorrow: Redesigning Schools for Student-Centered Learning. Harvard Education Press, 2014. Learning modalities in formal education
 13. 13. 2. Comprendre el què i el perquè del propòsit educatiu competencial (i de com mesurar-lo)
 14. 14. L’era d’internet – i la quarta revolució industrial “Internet ha transformat la manera en què les persones accedim a la informació i el coneixement, la manera com interactuem i les pràctiques de la gestió pública i les empreses”.
 15. 15. “El volum d’informació disponible actualment a Internet és aclaparador. El repte esdevé com podem ensenyar els aprenents a trobar sentit a la immensitat d’informació que tenen cada dia a l’abast, identificar fonts creïbles, avaluar la fiabilitat i la validesa del que llegeixen, qüestionar l’autenticitat i la precisió de la informació, connectar aquest nou coneixement amb l’aprenentatge previ i discernir-ne la importància en relació amb la informació que ja entenen”.
 16. 16. “Over the past 30 years the digital revolution has displaced many of the mid-skill jobs that underpinned 20th-cen- tury middle-class life”. “A recent study by academics at Oxford University* suggests that 47% of [US] today’s jobs could be automated in the next two decades”. The Economist, 18-1-14 * Oxford Martin School Programme on the Impacts of Future Technology, 2013
 17. 17. Source: http://asgard.vc/tag/acceleration-growth/
 18. 18. Artificial Intelligence, beyond IBM’s Deep Blue (1997): The deep learning AI involves training artificial neural networks on data and them getting them to make inferences about new data. Even though Go’s gameplay is simpler than chess, Go poses more difficult challenges for intelligence, both artificial and human, because there are many more possible moves that a player can make at any given turn, and many more possibilities for the outcome of the game as a result.
 19. 19. ‘When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts’. Grace, Salvatier et al. (Oxford-Yale). May 2017 https://www.fhi.ox.ac.uk/will-ai-exceed-human-performance-evidence-ai-experts/
 20. 20. Habilitats necessàries per a la 4a revolució industrial “We are today at the beginning of a 4th industrial revolution. “Around 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in a completely new job types that don’t yet exist” The future of jobs World Economic Forum, 2016.  The future of jobs  World Economic Forum, 2016.
 21. 21. “Although the terms skills and competencies are often used interchangeably, a clear difference exists between the two”: “Les competències són la capacitat d’emprar coneixements (informació, comprensió, habilitats, valors i actituds) en contextos específics i per donar resposta a demandes específiques”.
 22. 22. “L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d'alfabetització (literacy) i numèriques (numeracy), així com de competències analítiques, de resolució de problemes, i altres competències cognitives, interpersonals i socials d’alt nivell”.
 23. 23. Canvia l’escenari educatiu “L’escenari educatiu del món actual està patint una transformació radical pel que fa als mètodes, el contingut, i els espais d’aprenentatge. Això és així tant per a l’escolarització com per a l’educació superior. L’augment de la disponibilitat de l’accés a diverses fonts de coneixement està expandint les oportunitats per a l’aprenentatge, que pot ser menys estructurat i més innovador, i afectar l’aula, la pedagogia, l’autoritat del docent i els processos d’aprenentatge”.
 24. 24. Canvia el que entenem per coneixement “El coneixement requerit no es transmet i prou, sinó que s’explora, s’investiga, s’experimenta i es crea segons la necessitat humana. És un coneixement al qual s’arriba per vies que nodreixen el que potser és la competència més important de totes: la capacitat per accedir i processar críticament la informació”. Aprendre a aprendre no ha estat mai tan important com avui”.
 25. 25. Canvia el què i el com mesurem “El discurs actual internacional sobre l’educació, en termes d’aprenentatge, està centrat essencialment en els resultats dels processos educatius, i tendeix a deixar de banda el procés d’aprenentatge. En conseqüència, sobre la base que no es poden mesurar fàcilment, tendeix a ignorar un espectre molt més ampli de resultats d’aprenentatge, que inclouen coneixement, habilitats, valors i actituds que són importants per al desenvolupament individual i social”.
 26. 26. “Do not ask kids what they want to be when they grow up, but what problems they want to solve. This changes the conversation from who do I want to work for, to what do I need to learn to be able to do that” Jaime Casap, Google
 27. 27. Canvi educatiu i canvi tecnològic: què cal aprendre i com? Dr. Eduard Vallory Rble. del Programa per al desenvolupament professional dels mestres i Director d’Escola Nova 21 TSIUC’17 - 30 de novembre 2017

×