Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

666 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

 1. 1. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Historie Presentatie voor de Afdeling Energie en Landbouw Achtergronden van de Juridische structuur Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van EL&I 24 januari 2012 René Guldenmund
 2. 2. Historie: 18e eeuw Sociaal-economische structuur: op ambachten gebaseerde gilden Na Franse revolutie: afschaffing gildensysteem Industriële revolutie
 3. 3. Historie: 19e eeuw Gecorrumpeerd kapitalisme Geleidelijk groei arbeidersproletariaat Opkomst communisme en socialisme Toenemende klassenstrijd
 4. 4. Ellende arbeidersklasse In de literatuur: Louis Paul Boon “Pieter Daens” Beeldend relaas van arbeidersellende in België 19e eeuw
 5. 5. Poging tot overbrugging 1891 Paul Leo XIII Encycliek Rerum Novarum (Naar nieuwe toestanden) “Over de toestand der arbeiders” Afwijzing uitbuiting en socialisme
 6. 6. Rerum novarum, par. 2:“…duidelijk zien Wij dat “…vielen de arbeiders,spoedig en afdoende niet verenigd en onver-moet gezorgd worden dedigd als zij waren,voor het proletariaat langzamerhand tendaar een zeer groot prooi aan onmenselijkedeel onverdiend in een praktijken van hunellendige en jammer- meesters en aan eenlijke toestand verkeert.” bandeloze concurrentie- zucht.”
 7. 7. Rerum novarum, vervolg:“De ellende werd nog verkregen over devergroot door een alles- arbeidsmarkt en oververslindende woeker, heel de handel, zodatdie … door hebzuchtige een zeer klein aantalspeculanten wordt machtige geldmagnatenbedreven. Hierbij komt een bijna-slavenjukhet feit, dat enkele hebben opgelegd aanweinigen nagenoeg de de onafzienbaregehele heerschappij menigte proletariërs.”
 8. 8. Eerste aanzet sociale leer Arbeid is geen koopwaar Eendracht tussen kapitaal en arbeid Wederzijdse verplichtingen Geen ondraaglijke arbeid en kinderarbeid Rechtvaardig loon voor levensonderhoud Sociale verzekeringen (weduwen, wezen) Oudedagvoorziening
 9. 9. Eerste wettelijke grondslag Begin 20e eeuw:  1922: art. 134 GW: Eerste ideeën voor “Openbare lichamen nieuwe sociaal- voor beroep en economische bedrijf” structuur Samenwerking tussen ondernemers en werknemers
 10. 10. 40 jaar later: 1931 Pius XI “Quadragesimo anno” Vervolg sociale leer: Werknemers- verenigingen Werkgevers- verenigingen En…..
 11. 11. Quadragesimo anno “Ordinum” mutua  Onderlinge conspiratio samenwerking in “bedrijf- en beroepschappen”
 12. 12. Bedrijf- en beroepschappenId autem in primis Het voornaamste doel vanspectare, in id intendere de Staat en alle invloedrijke burgers moet daarop gerichtet res publica et zijn de strijd der tegenoveroptimus quisque civis elkaar staande “klassen” tedebent, ut “classium” doen eindigen, en een een-oppositarum discepta- drachtige samenwerking intione superata, concors “bedrijf- en beroep-“ordinum” conspiratio schappen” tot stand te brengen en te bevorderenexcitetur et prohevatur.
 13. 13. Wet op de bedrijfsorganisatieDe PBO werd in 1950  Drie convergerendeopgericht bij de levensbeschouwelijkeWet op de bedrijfs- visies:organisatie (Wbo)  Soevereiniteit in eigen kring (Prot. Chr.)  Subsidiariteit (R.K.)  Functionele decentralisatie (Soc.)
 14. 14. SER en schappen De Wbo bevat twee hoofdstukken: Hoofdstuk 1: de Sociaal-Economische Raad (SER) Hoofdstuk 2: de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)
 15. 15. Oprichting Bedrijfslichamen worden  De zogenoemde opgericht: “dragende organisaties” Bij AMvB (het  Bestuur: vertegenwoor- instellingsbesluit) digers van ondernemers Op verzoek van het en werknemers in de georganiseerde bedrijfstak bedrijfsleven en werk-  Voorzitter en vice- nemersorganisaties voorzitter worden Dit is de ruggengraat van benoemd bij KB het schap  Voor een periode van twee jaar
 16. 16. Product- en bedrijfschappen Productschappen (11)  Bedrijfschappen (6) Verticale organisatie  Horizontale Productkolommen organisatie Voorbeelden:  Voorbeelden: Zuivel  Horeca en catering Pluimvee en eieren  Detailhandel Vee en vlees  Ambachten Tuinbouw  Bosschap
 17. 17. Taken Promotie Opleiding / scholing Voorlichting en informatie Veiligheid en arbeids- omstandigheden Plant- en dierziekten Dierenwelzijn
 18. 18. Bevoegdheden - Werkingssfeer Algemene heffingen  Verbindend voor alle Bestemmings- bedrijven die heffingen bepaalde activiteiten verrichten Alg. verbindende voorschriften  De werkingssfeer wordt bepaald door In autonomie het instellingsbesluit In medebewind (in opdracht van rijksoverheid)

×