Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Discussie over Kerk en pedofilie is prematuur

740 views

Published on

Wim Witteman, emeritus hoogleraar, stelt dat de discussie over Kerk en pedofilie prematuur is. Hij vraagt om een gedegen onderzoek en zegt dat het wangedrag van sommigen niet structureel voor de instelling is.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Discussie over Kerk en pedofilie is prematuur

  1. 1. Wim Witteman De discussie over kerk en pedofilie is prematuur
  2. 2. Wim Witteman: discussie is prematuur 2 kennelijk in staat bleken hun pedofiele schandalen Wim Witteman voor de verantwoordelijke leiding te verbergen. Maar nu gaan sommige commentatoren zelfs zo ver dat ze zich uitsluitend richten op de Kerk, veelal De discussie over kerk en pedofilie met onwaarheden. is prematuur Vooral de paus krijgt het zwaar te verduren. Zo zou het priestercelibaat als onmenselijke verplichting Escalatie van kritiek pedofilie veroorzaken (Hans Kung); de paus zou zich hypocriet gedragen en de Kerk corrupt zijn Bij alle verontwaardiging zowel binnen als buiten (Huub Oosterhuis); Rome zou wel degelijk op de de katholieke kerk over de pedofilieschandalen van hoogte geweest zijn van het seksuele misbruik priesters en religieuzen wordt de felheid van de maar was niet bereid om in te grijpen; de paus zou discussie steeds meer verschoven van de daders en de voorkeur geven aan de doofpot etc. slachtoffers naar de Kerk als instituut en haar leiding. Deze wending van de discussie schiet voorlopig het doel voorbij, namelijk het streven naar volledige Er ontstaat een escalatie van kritiek over de volle openheid en het zo veel mogelijk aan de kaak breedte van de Kerk. Het gaat niet langer meer over stellen van deze misdaden met rechtsherstel. individuele priesters en religieuzen die binnen de toenmalige leefcultuur in seminaries en internaten
  3. 3. Wim Witteman: discussie is prematuur 3 Zinvolle discussie optreden beticht, falend lokaal leiderschap gelaakt en ook een aanzet tot zelfonderzoek gegeven. Er Na het vastgestelde misbruik kan pas een zinvolle zullen na het nodige onderzoek nog krachtige discussie volgen betreffende de omvang, de binnenkerkelijke maatregelen volgen. betrokkenheid van de clerus, inadequaat optreden, falende kerkelijke structuren etc. Door het vroegtijdig opschuiven van de discussie kan er niet alleen een vals beeld ontstaan van een relatie kerk en seksuele misbruik maar is er het gevaar van een hetze van haat en laster tegen de kerk waar niemand bij gebaat is. Vooral sommige weblogs zijn schunnig. Natuurlijk draagt de kerkelijke leiding mede- verantwoordelijkheid maar het gaat te ver nu te menen dat de hoogste kerkelijke leiding destijds van het seksueel misbruik op de hoogte was, of zelfs medeplichtig was. Na de choquerende onthullingen en de toelichtende rapportages door de episcopaten (wat meer tijd vraagt dan een persbericht) heeft de paus met ontzetting gereageerd en wel degelijk bisschoppen van slap
  4. 4. Wim Witteman: discussie is prematuur 4 Civiele strafvervolging schuld vastgesteld. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij een ernstige veroordeling door de civiele Genoegdoening in de vorm van volledig rechter er ook voor de ambtsuitoefening van de rechtsherstel voor deze afschuwelijke misdaden zal betrokkene gevolgen zullen zijn. Dus nooit bereikt worden. Maar naast excuus en diep strafvervolging voor seksueel misbruik binnen een medeleven van de paus met de slachtoffers is de kerkelijke instelling zou wel eens niet minder, genoemde samenwerking met de civiele eerder meer kunnen zijn dan voor seksueel autoriteiten die zo nodig tot civiele strafvervolging misbruik buiten de Kerk. zal leiden wel een aanwijzing dat de Kerk het zeer hoog opneemt. Civiele autoriteiten kunnen het beste achter de waarheid komen. Zij kunnen immers een beschuldigde met het slachtoffer confronteren en de verdachte vervolgens scherp ondervragen, zo nodig met kinderpsychologen. Voor een bisschop of een overste van een congregatie is het na ontkenning door de beschuldigde priester of broeder, waarmee hij een vertrouwensrelatie heeft, veel moeilijker om achter de waarheid te komen. Het inschakelen van het Openbaar Ministerie geeft toch wel een extra garantie dat niets zal worden toegedekt en het recht zijn loop zal krijgen. Na een civiele veroordeling is Paus excuseert zich bij slachtoffers pedofilie
  5. 5. Wim Witteman: discussie is prematuur 5 Er blijven vragen deze gang van zaken. Nu blijft er veel onopgehelderd en zal er een sfeer van Helaas zal het herstel van onrecht door verjaring en verdenkingen achterblijven. overlijden van vermeende daders veel te wensen overlaten. Je kunt je dan ook afvragen waarom Na zo veel ophef over meldingen van seksueel hebben vrijwel alle recente aanklagers in ons land, misbruik en de publieke aantijgingen van waarvan velen zeggen hun leven lang al gekweld te hoogwaardigheids-bekleders is het redelijk zijn met zeer schadelijke gevolgen voor hun aandacht te besteden aan de juiste proporties en het persoonlijk welzijn, 40 tot 60 jaar gezwegen, probleem zo mogelijk te relativeren. De commissie althans tegenover verantwoordelijke instanties. Deetman zal de beschuldigingen moeten Natuurlijk kan men zeggen als kind werd ik niet onderzoeken om de ernst en de omvang te kunnen serieus genomen maar dit verklaart toch niet dat vaststellen. Pas dan is een verbreding van de men in een vrij land als Nederland pas als bejaarde discussie zinvol. voor het eerst kans zag om zijn hart te luchten. Door langdurig zwijgen, niet alleen tegenover de kerkelijke overheid maar vooral tegenover justitie hebben zij zich ook onverantwoordelijk gedragen. Eerder ingrijpen had hoogst waarschijnlijk veel leed kunnen voorkomen, daders ter verantwoording kunnen roepen en meer gerechtigheid kunnen geven. Het zou bovendien een zuiverder beeld kunnen geven van de kerkelijke betrokkenheid bij
  6. 6. Wim Witteman: discussie is prematuur 6 Wangedrag is niet structureel gebied van seksualiteit was groot en de geringste uitspattingen of aanwijzingen daarvoor, al waren Ofschoon de omvang van de pedofilieschandalen in het maar intimidaties, zouden dan ook direct veel de media schrikbarend is, blijkt tot nog toe uit de aandacht getrokken hebben en al gauw tot meldingen dat het gaat om een zeer klein fluisterende discussies gevoerd hebben. Dat het percentage van individuele priesters en religieuzen toch kon plaats vinden, geeft een duidelijke in seminaries en internaten van vooral 40 tot 60 aanwijzing dat het zeer gecamoufleerd en jaar geleden. Het is dan ook absurd dit wangedrag geïsoleerd bij uitzondering heeft plaats gevonden. te zien als structureel of het te extrapoleren tot de Dat in de genoemde periode de meeste katholieke hele clerus. De ophef mag dit suggereren maar daar jongeren onderwijs van religieuzen kregen betekent zijn in de verste verte nog geen aanwijzingen voor. natuurlijk nog wel dat de vele uitzonderingen toch een groot aantal kunnen maken. Velen van de oudere katholieke generatie van nu W.J. Witteman hebben hun middelbare vorming te danken aan de Emeritus hoogleraar grote inzet en toewijding van religieuzen. Zij kijken met veel waardering terug op die tijd en betreuren Deze bijdrage is te vinden op: het dat deze vorm van degelijk onderwijs helaas http://www.slideshare.net/group/csr-culture-science-and-religion niet meer voor hun kinderen of kleinkinderen mogelijk is. Velen herinneren zich de sfeer van toen en zijn niet alleen verbijsterd over de berichten maar kunnen het zich ook helemaal niet voorstellen. In tegendeel het zondebesef op het CSR: Culture Science and Religion
  7. 7. Wim Witteman: discussie is prematuur 7 CSR: culture, science and religion Caritas In Veritate Benedictus XVI morele paniek via de media Ed Koch about the Pope Letter of Students to the Pope Herders en schapen
  8. 8. Wim Witteman: discussie is prematuur 8 Paedophile priests and the Pope Het Cantalamessa (Vaticaan) incident http://www.slideshare.net/group/csr-culture-science-and-religion

×