Compendium, de geloofsbelijdenis

876 views

Published on

Het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk werd op 28 juni 2005 door Paus Benedictus XVI goedgekeurd en bevat de leer van de Katholieke Kerk zoals die in het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw werd bevestigd. Dit eerste deel behandelt de geloofsbelijdenis of de "twaalf artikelen van het geloof" die teruggaat tot de vroegste tijden van het Christendom.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Compendium, de geloofsbelijdenis

 1. 1. Compendiumvan deCatechismusv/d Katholieke Kerk DEEL 1 - De Geloofsbelijdenis 1
 2. 2. StructuurBron compendium: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663 Indeling (sectie, hoofdstuk, paragraaf) Nummer vraag De bijbehorende vraag uit het Compendium Antwoord uit Compendium http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663] Toelichting bij antwoord: - Bijbelcitaat (Willibrordvertaling, zie http://www.willibrordbijbel.nl/?b=59) - Citaat uit traditie of leergezag van RK Kerk (Catechismus van de Katholieke Kerk: zie http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1). Overeenkomende nummers uit Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) 2
 3. 3. DEEL 1 - De Geloofsbelijdenis Deze miniatuur stelt de hele reeks van zes scheppings-BIJBEL VAN SOUVIGNY, dagen voor tot en met deMiniatuur over de scheppingsdagen, bekoring van de stamoudersBibliothèque Municipale, Moulins DE GELOOFSBELIJDENIS 7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 3
 4. 4. DEEL 1 - De Geloofsbelijdenis “Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer en alles in wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar, grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat Gij daar spelen. - En al deze dieren verwachten van U dat Gij ze voedt op hun tijd. Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij, ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer” (Ps. 104, 24-28.35). DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 4
 5. 5. DEEL 1 - De Geloofsbelijdenis De Kerk looft in de Paasnacht de Heer voor het nog groter werk van de verlossing van de mensheid en de wereld: “Almachtige eeuwige God, Gij zijt wonderbaar in de ordening van al uw werken. Laat allen die door U verlost zijn begrijpen dat de schepping van de wereld in den beginne, overtroffen is op het einde der tijden, toen Christus, ons paaslam, is geslacht.” DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 5
 6. 6. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven1 Welk plan heeft God met de mens?God die oneindig volmaakt en gelukkig is in zichzelf, heeft volgens een planvan zuivere goedheid in vrijheid de mens geschapen, om hem te laten delenin zijn eigen gelukzalig leven.Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God de Vader zijn Zoongezonden als Verlosser en Redder van de mensen, die in zonde gevallenwaren, om hen in zijn Kerk samen te roepen, opdat zij door de werking van deHeilige Geest zijn aangenomen kinderen, en erfgenamen van zijn eeuwigegelukzaligheid zouden worden. De diepste grond van de menselijke waardigheid is gelegen in de roeping van de mens tot gemeenschap met God. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 6
 7. 7. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 1: De mens is bekwaam door God aangesproken te worden2 Waarom leeft in de mens het verlangen naar God?God zelf heeft, door de mens naar zijn beeld te scheppen, in zijn hart hetverlangen gegrift om Hem te zien.Ook al wordt dit verlangen dikwijls miskend, God houdt niet op de mens naarzich toe te trekken, opdat hij leeft, en in Hem die volheid vindt van waarheiden geluk, waarnaar hij zonder ophouden op zoek is.Van nature en krachtens roeping is de mens dus een godsdienstig wezen, datin staat is in gemeenschap te treden met God.Deze intieme en vitale band met God, verleent de mens zijn fundamentelewaardigheid. "Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig . Want Gij hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U." (H. Augustinus) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 26-30; 44-457-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 7
 8. 8. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 1: De mens is bekwaam door God aangesproken te worden Hoe kan men God kennen met alleen maar het licht van3 het verstand?Als hij uitgaat van de schepping, dat wil zeggen van de wereld en van demenselijke persoon, kan de mens, met alleen maar zijn verstand, God metzekerheid kennen als oorsprong en doel van het heelal, en als het hoogstegoed, waarheid en oneindige schoonheid. “Want wat een mens van God kan weten, is in feite onder hen bekend; God zelf heeft het hun geopenbaard. Van de schepping der wereld af wordt zijn onzichtbare wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid”. (Hand. 14, 15.17) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 31-36; 46-477-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 8
 9. 9. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 1: De mens is bekwaam door God aangesproken te worden Ondervraag de schoonheid van de aarde ondervraag de schoonheid van de zee ondervraag de schoonheid van de onmetelijke lucht die ons omgeeft ondervraag de schoonheid van de hemel (…) Ondervraag dit alles. Dit alles antwoordt u: zie hoe schoon wij zijn! Hun schoonheid is een belijdenis (confessio) Wie anders heeft deze schepselen die onveranderlijk schoon zijn, gemaakt dan Hij die onveranderlijk schoon (pulcher) is? (H. Augustinus) DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 9
 10. 10. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 1: De mens is bekwaam door God aangesproken te worden Is het licht van het verstand alleen voldoende om het4 mysterie van God te kennen?Zoekt hij met alleen maar het licht van het verstand God te kennen, dan stuitde mens op tal van moeilijkheden.Bovendien kan hij niet uit zichzelf in de intimiteit van het mysterie van Godbinnengaan.Daarom heeft God hem met zijn Openbaring willen verlichten, niet alleenover waarheden die het menselijk begrip te boven gaan, maar ook overgodsdienstige en zedelijke waarheden die voor het verstand op zichzelf weltoegankelijk zijn, maar die zo door allen gemakkelijk, met vaste zekerheid enzonder risico van dwaling, kunnen worden gekend. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 37-387-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 10
 11. 11. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 1: De mens is bekwaam door God aangesproken te worden5 Hoe kan men spreken over God?Men kan over God tot alle mensen en met alle mensen spreken,als men uitgaat van de volmaaktheden van de mens en van de andereschepselen, die een afspiegeling zijn, – zij het een beperkte – van deoneindige volmaaktheid van God.Maar toch moeten wij ons spreken voortdurend zuiveren van beelden, en vanwat er onvolmaakt aan is, omdat we goed weten dat het oneindige mysterievan God nooit uitputtend verwoord kan worden. Wij kunnen van God niet begrijpen wat Hij is, Maar slechts wat Hij niet is, en in welke verhouding de andere wezens tot Hem staan. (H. Thomas van Aquino) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 39-43; 48-497-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 11
 12. 12. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 1 - De openbaring van God6 Wat openbaart God aan de mensen?In zijn goedheid en wijsheid openbaart God zich aan de mensen.In de gebeurtenissen en in zijn woorden openbaart Hij zichzelf en zijnheilsplan, dat Hij van alle eeuwigheid in Christus voor de mensheid heeftvastgesteld.Dit plan houdt in: alle mensen door de genade van de Heilige Geestdeelgenoten te maken aan zijn goddelijk leven, opdat zij aangenomenkinderen zouden zijn in zijn eniggeboren Zoon. Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen. (Ef. 1,9) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 50-53; 68-697-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 12
 13. 13. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 1 - De openbaring van God7 Wat zijn de eerste fases van de openbaring van God?Vanaf het begin openbaart God zich aan onze stamouders, Adam en Eva, enroept hen tot een innige gemeenschap met Hem.Na hun zondeval houdt Hij niet op zich aan hen te openbaren en belooft Hijvoor al hun nakomelingen het heil.Na de zondvloed sluit Hij met Noach een verbond, tussen Hem en allelevende wezens.“Als de boog in de wolken staat, zal Ik hem zien en daarbij denken aan het altijddurend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft.” (Gen. 12,3) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 54-58; 70-717-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 13
 14. 14. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 1 - De openbaring van God8 Wat zijn de volgende fases van de openbaring van God?God kiest Abram uit, door hem weg te roepen uit zijn land om van hem "devader van een menigte volken" (Gen. 17, 5) te maken, en door hem tebeloven in hem "alle geslachten op aarde" (Gen. 12, 3) te zullen zegenen.De nakomelingen van Abraham, zullen de bewaarders zijn van de goddelijkebeloften, aan de Aartsvaders gedaan. God heeft Israël tot zijn uitverkorenvolk gevormd, door het uit de slavernij van Egypte te redden. Hij sluit er zijnverbond op de Sinaï mee en geeft het door Mozes zijn wet. De profetenkondigen een radicale verlossing van het volk aan, en een heil dat alle volkenin een nieuw en eeuwig verbond zal omvatten. Uit het volk Israël, uit de stamvan koning David, zal de Messias geboren worden: Jezus. “Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.” (Gen. 12,3) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 59-64; 727-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 14
 15. 15. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 1 - De openbaring van God Wat is de volledige en definitieve fase van de openbaring9 van God?Dat is de fase die verwezenlijkt is in het vleesgeworden Woord, JezusChristus, middelaar en de volheid van de openbaring.Omdat Hij de eniggeboren mensgeworden Zoon van God is, is Hij hetvolmaakte en definitieve Woord van de Vader.Met de zending van de Zoon en de gave van de Geest is voortaan deopenbaring geheel en al voltooid, ook al zal het geloof van de Kerk in de loopder eeuwen geleidelijk aan de strekking ervan nog moeten gaan begrijpen. "Sinds Hij heeft ons zijn Zoon gegeven heeft, die zijn enige en uiteindelijke Woord is, heeft God ons geen ander meer te geven. Hij heeft in dit éne Woord alles gezegd in één keer. Méér heeft Hij niet te zeggen." (H. Johannes van het Kruis) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 65-66; 737-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 15
 16. 16. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 1 - De openbaring van God10 Welke waarde hebben privé-openbaringen?Hoewel zij niet tot de geloofsschat behoren, kunnen ze wel helpen datzelfdegeloof te beleven, als ze maar duidelijk op Christus gericht blijven.Het leergezag van de Kerk, aan wie het toekomt zulke privé-openbaringen tebeoordelen, kan er daarom geen aanvaarden, die beweren de definitieveopenbaring die Christus is, te overtreffen of te verbeteren. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 677-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 16
 17. 17. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring Waarom en hoe moet de goddelijke openbaring worden11 doorgegeven?God "wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis komen van dewaarheid" (1 Tim. 2, 4), dat wil zeggen: van Jezus Christus.Daarvoor is het noodzakelijk dat Christus aan alle mensen verkondigd wordt,zoals Hij zelf heeft opgedragen: "Gaat uit over de hele wereld en maakt allevolken tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19).Dat gebeurt in de Apostolische Overlevering. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 747-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 17
 18. 18. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring12 Waarin bestaat de Apostolische Overlevering?De Apostolische Overlevering is het doorgeven van de boodschap vanChristus, wat sinds het begin van het christendom gebeurt door de prediking,het getuigenis, de instellingen, de eredienst en de geïnspireerde geschriften.De apostelen hebben aan hun opvolgers, de bisschoppen, - en door hen aanalle geslachten tot aan de voleinding der tijden, - datgene doorgegeven, watze van Christus ontvangen, en door de Heilige Geest geleerd hebben. De kerk bestendigt in haar leer, leven en eredienst alles wat zij is, en alles wat zij gelooft, en zij geeft dit door aan alle geslachten (DV. 8) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 75-79; 83; 96; 987-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 18
 19. 19. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring13 Hoe gebeurt de Apostolische Overlevering?De Apostolische Overlevering gebeurt op twee manieren:• door de levende doorgave van het Woord van God - ook gewoonweg ‘overlevering’ genoemd - en• door de Heilige Schrift, die dezelfde verkondiging van het heil is, maar dan op schrift gesteld. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 767-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 19
 20. 20. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring Welke verhouding bestaat er tussen de Overlevering en14 de heilige Schrift?De Overlevering en de heilige Schrift zijn nauw met elkaar verbonden enhebben deel aan elkaar.Beide stellen in de Kerk het mysterie van Christus tegenwoordig en maken ditvruchtbaar, en komen voort uit dezelfde goddelijke bron.Samen vormen zij het ene heilige geloofsgoed, waaruit de Kerk haarzekerheid put over al de geopenbaarde waarheden. “…Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Mt. 28, 20) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 80-82; 977-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 20
 21. 21. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring15 Aan wie is het geloofsgoed toevertrouwd?Het geloofsgoed is door de apostelen toevertrouwd aan de Kerk in haartotaliteit.Het gehele Godsvolk neemt, bijgestaan door de heilige Geest en geleid doorhet Leergezag van de Kerk, met zijn bovennatuurlijke geloofszin de goddelijkeopenbaring in ontvangst, begrijpt haar steeds beter en past haar toe op hetleven.“Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het banaal en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis.” (1. Tim. 6, 20) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 84; 91-94; 997-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 21
 22. 22. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring Aan wie komt het toe het geloofsgoed op authentieke16 wijze te interpreteren?De authentieke interpretatie van dit geloofsgoed komt alleen toe aan hetlevende Leergezag van de Kerk, d.w.z. aan de opvolger van Petrus, debisschop van Rome, en aan de bisschoppen in gemeenschap met hem.Aan het Leergezag, dat in dienst van het Woord van God het zekere charismavan de waarheid bezit, komt het ook toe om dogmas te definiëren: dat zijnformuleringen van de waarheden die in de goddelijke openbaring vervat zijn.Dit gezag strekt zich ook uit tot de waarheden die noodzakelijkerwijs met deopenbaring in verband staan. “Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af; maar wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft” (Lc. 10, 16) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 85; 90-1007-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 22
 23. 23. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 2 - Het doorgeven van de goddelijke openbaring Welke verhouding bestaat er tussen de Schrift, de17 Overlevering en het Leergezag?Zij zijn zo nauw met elkaar verbonden en verenigd, dat geen van hen bestaatzonder de anderen.Samen dragen ze, elk op zijn eigen wijze, onder de werking van de HeiligeGeest, werkdadig bij tot het heil van de mensen. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 957-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 23
 24. 24. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift18 Waarom leert de heilige Schrift de Waarheid?Omdat God zelf er de auteur van is.De heilige Schrift wordt daarom geïnspireerd genoemd, en leert zonderdwaling die waarheden, welke voor ons heil noodzakelijk zijn.De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs geïnspireerd, die datgeneopgetekend hebben wat Hij ons heeft willen leren.Toch is het christelijk geloof geen "godsdienst van het boek", maar degodsdienst van het Woord van God, "niet van een geschreven en stom woord,maar van het mensgeworden, levende Woord". (H. Bernardus van Clairvaux). “Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.” (Lc. 24, 45) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 105-108; 135-1367-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 24
 25. 25. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift19 Hoe moet men de heilige Schrift lezen?De Heilige Schrift moet gelezen en verklaard worden met de hulp van deHeilige Geest en onder leiding van het leergezag van de Kerk, aan de handvan drie criteria:1. aandacht voor de inhoud en de eenheid van de hele Schrift;2. de Schrift lezen in de levende traditie van de Kerk;3. eerbiediging van de analogie van het geloof, d.w.z. van de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden. Een middeleeuws distichon vat de vier betekenissen als volgt samen: de letter leert de gebeurtenissen, de allegorie wat men moet geloven, de morele betekenis wat men moet doen en de anagogie waarheen men moet streven DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 109-119; 1377-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 25
 26. 26. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift20 Wat is de canon van de Schrift?De canon van de Schrift is de volledige lijst van de heilige geschriften, zoals deapostolische overlevering die aan de Kerk heeft doen kennen. Deze canon omvat 46 geschriften van het Oude Testament en 27 geschriftenvan het Nieuwe. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 120; 1387-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 26
 27. 27. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige SchriftVoor het Oude Testament zijn dit:• Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium,• Jozua, Rechters, Ruth,• de twee boeken Samuël,• de twee boeken Koningen,• de twee boeken Kronieken,• Ezra en Nehemia, Tobit, Judit, Ester,• de twee boeken Makkabeeën,• Job,• Psalmen,• Spreuken,• Prediker,• Hooglied,• Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach,• Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Baruch, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharias, MaleachiNoot: Vroege profeten; late profeten zijn: grote profeten (3), en kleine profeten (12) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 120; 1387-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 27
 28. 28. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige SchriftVoor het Nieuwe Testament zijn dit:• de evangelies van Matteus, Marcus, Lucas en Johannes,• de Handelingen van de apostelen,• de brieven van Paulus: o aan de christenen van Rome, o de eerste en de tweede brief aan de christenen van Korinte, o de brief aan de Galaten, o de brief aan de christenen van Efeze, Filippi en Kolosse, o de eerste en de tweede brief aan de christenen van Tessalonica, o de eerste en de tweede brief aan Timoteus, o de brief aan Titus, aan Filemon; de brief aan de Hebreeën,• de brief van Jakobus,• de eerste en de tweede brief van Petrus,• de drie brieven van Johannes,• de brief van judas en• de Apokalyps DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 120; 1387-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 28
 29. 29. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift Hoe belangrijk is het Oude Testament voor de21 christenen?De christenen vereren het Oude Testament als waarachtig het woord vanGod: al zijn geschriften zijn door God geïnspireerd en houden een blijvendewaarde.Zij leggen getuigenis af van de goddelijke pedagogie van de reddende liefdevan God.Zij zijn vooral geschreven om de komst van Christus voor te bereiden, deRedder van heel de wereld. De kerk heeft altijd krachtig de gedachte afgewezen van het Oude Testament te verwerpen onder voorwendsel dat het door het Nieuwe Testament achterhaald zou zijn (Marcionisme). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 121; 1237-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 29
 30. 30. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift Hoe belangrijk is het Nieuwe Testament voor de22 christenen?Het Nieuwe Testament, waarvan het centrale onderwerp Jezus Christus is,verschaft ons de definitieve waarheid van de goddelijke openbaring.Daarin vormen de vier evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes,omdat zij het voornaamste getuigenis zijn over het leven en de leer van Jezus,het hart van heel de Schrift, en nemen in de Kerk een unieke plaats in.“Het is bovenal het hele evangelie dat mij gedurende mijn gebed voedsel geeft; hierin vind ik alles wat nodig is voor mijn arme ziel. Ik ontdek er steeds nieuw licht, verborgen en mysterieuze betekenissen.” (H. Teresia van het Kind Jezus) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 124-127; 1397-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 30
 31. 31. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift Welke eenheid is er tussen het Oude en het Nieuwe23 Testament?De Schrift is één, omdat het Woord van God één is, één ook het heilsplan vanGod, en één de goddelijke inspiratie van beide Testamenten.Het Oude Testament bereidt het Nieuwe voor, en het Nieuwe vervult hetOude: de twee verlichten elkaar. “Het nieuwe Testament is verborgen in het Oude Testament en het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament onthuld” (H. Augustinus) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 128-130; 1407-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 31
 32. 32. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 2: God ontmoet de mens ARTIKEL 3 - De heilige Schrift Welke functie vervult de heilige Schrift in het leven van24 de Kerk?De heilige Schrift geeft aan het leven van de Kerk steun en kracht.Voor de kinderen van de Kerk is zij vastheid in het geloof, en voedsel en bronvan geestelijk leven.Zij is de ziel van de theologie en van de pastorale prediking.De psalmist zegt: "Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht opmijn pad." (Ps. 119, 105).Daarom spoort de Kerk aan tot de veelvuldige lezing van de Heilige Schrift,want “de Schriften niet kennen, betekent Christus niet kennen" (H.Hiëronymus). “De Schriften niet kennen, betekent Christus niet kennen." (H. Hiëronymus) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 103-104; 131-133; 1417-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 32
 33. 33. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 1 - Ik geloof25 Hoe antwoordt de mens op God die zich openbaart?De mens, ondersteund door de goddelijke genade, antwoordt met degehoorzaamheid van het geloof, wat inhoudt dat hij zich volledig aan Godtoevertrouwt en zijn Waarheid aanneemt, omdat zij gewaarborgd wordt doorHem die de Waarheid zelf is. “Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter wille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen” (Rom. 1, 5) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 142-1437-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 33
 34. 34. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 1 - Ik geloof26 Hoe antwoordt de mens op God die zich openbaart?Er zijn vele getuigen, maar twee in het bijzonder: Abraham, die "God heeftgeloofd " (Rom. 4, 3) toen hij op de proef werd gesteld, en altijdgehoorzaamde aan de roepstem van God, en die daarom geworden is tot"vader van allen die geloven" (Rom. 4, 11.18); en de maagd Maria, die degehoorzaamheid van het geloof tijdens heel haar leven op de meestvolmaakte manier heeft verwezenlijkt: "Fiat mihi secundum Verbum tuum –Mij geschiede naar uw Woord." (Lc. 1, 38). "Fiat mihi secundum Verbum tuum – Mij geschiede naar uw Woord." (Lc. 1, 38) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 144-1497-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 34
 35. 35. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 1 - Ik geloof27 Wat betekent voor de mens in God geloven?Het betekent, zich tot God zelf bekennen, door zich aan Hem toe tevertrouwen en in te stemmen met alle door Hem geopenbaarde waarheden,omdat God de Waarheid is.Het betekent geloven in één God in drie personen: Vader, Zoon en HeiligeGeest. “Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem’.” (Mc. 9,7) “Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen” (Mt. 11.27) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 150-152; 176-1787-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 35
 36. 36. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 1 - Ik geloof28 Welke zijn de kenmerken van het geloof?Het geloof, een onverdiende gave van God en toegankelijk voor wie er nederig omvragen, is de bovennatuurlijke deugd die noodzakelijk is om gered te worden.Een daad van geloof is een menselijke daad, dat wil zeggen een daad van hetmenselijk verstand dat vrijwillig instemt met de goddelijke waarheid, daartoegedreven door de wil die door God wordt bewogen.Bovendien is het geloof zeker, omdat het gegrondvest is op het Woord van God;het is werkzaam “in liefde" (Gal. 5, 6); het is onophoudelijk in de groei door hetluisteren naar het Woord van God en door het gebed.Het geeft ons een voorsmaak van de hemelse vreugde. “Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel.” (Mt. 16, 17) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 153-165; 179-180; 183-1847-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 36
 37. 37. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 1 - Ik geloof Waarom bestaat er tussen geloof en wetenschap geen29 tegenstelling?Hoewel het geloof het verstand te boven gaat, kan er nooit sprake zijn vaneen werkelijke tegenstelling tussen geloof en verstand, omdat beide hunoorsprong hebben in God.Het is dezelfde God, die de mens zowel het licht van het verstand, als ook hetgeloof schenkt. "Ik geloof om te begrijpen en ik begrijp om beter te geloven" (H. Augustinus). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 1597-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 37
 38. 38. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 2 - Wij geloven Waarom is het geloof zowel een persoonlijke als een30 kerkelijke daad?Het geloof is een persoonlijke daad, omdat het een vrij antwoord van demens is op God, die zich openbaart.Maar tegelijkertijd is het een kerkelijke daad, die zich uitdrukt in debelijdenis: "Wij geloven".Het is immers de Kerk die gelooft; zij gaat zo door de genade van de HeiligeGeest vooraf aan het geloof van de afzonderlijke christen, brengt het voort envoedt het.Daarom is de Kerk de Moeder en Lerares. "Niemand kan God als Vader hebben als hij de Kerk niet als moeder heeft" (H. Cyprianus) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 166-1677-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 38
 39. 39. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 2 - Wij geloven31 Waarom zijn de geloofsformules belangrijk?De geloofsformules zijn belangrijk omdat zij, het mogelijk maken• om de waarheden van het geloof tot uitdrukking te brengen,• ze eigen te maken,• ze te vieren en• samen met anderen te beleven,door het gebruik van een gemeenschappelijke taal. Wij geloven niet in de formules, maar in de werkelijkheden die ze uitdrukken en die het geloof ons toestaat aan te raken. De (geloofs)daad van de gelovige blijft niet staan bij de formulering, maar bij de zaak zelf‘ (H. Thomas van Aquino) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 170-1717-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 39
 40. 40. Sectie 1: Ik Geloof – Wij Geloven Hoofdstuk 3: Het antwoord van de mens aan God ARTIKEL 2- Wij geloven32 In hoeverre bestaat er slechts één geloof van de Kerk?Hoewel de Kerk bestaat uit mensen die van elkaar verschillen in taal, cultuuren riten, belijdt zij eenstemmig het ene geloof, dat zij van de ene Heerontvangen heeft en dat door de ene Apostolische Overlevering wordtdoorgegeven.Zij belijdt één God – Vader, Zoon en Heilige Geest – en leert een en dezelfdeheilsweg.Daarom geloven wij, één van hart en één van ziel, al wat vervat ligt in hetovergeleverde of geschreven woord van God, en door de Kerk wordtvoorgehouden als goddelijk geopenbaard. “…één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen.” (Ef. 4, 4-6) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 172-175; 1827-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 40
 41. 41. DEEL 1 - De Geloofsbelijdenis Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Het Kruis als de Levensboom, detail uit het apsismozaïek (12de eeuw). Basiliek San Clemente, Rome, met vriendelijke toestemming van de Ierse paters Dominicanen. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 41
 42. 42. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Dit oude mozaïek van de basiliek van de heilige Clemens in Rome, viert de overwinning van het Kruis, het centrale geheim van het christelijke geloof. Het laat de weelderige bloei zien van een acanthusstruik, van waaruit naar alle kanten talrijke ranken zich vertakken met hun bloemen en vruchten. De levenskracht van deze plant wordt geschonken door het kruis van Jezus, wiens offer de herschepping betekent van de mensheid en van de kosmos. Jezus is de nieuwe Adam, die door het mysterie van zijn lijden, dood enverrijzenis de mensheid doet opbloeien, door haar te verzoenen met de Vader. Rondom de lijdende Christus zijn er twaalf witte duiven, die de twaalf apostelen voorstellen.Aan de voet van het kruis staan Maria en Johannes, de leerling die Hij liefhad:”Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. Vervolgens zei Hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis” (Joh. 19, 26-27). DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 42
 43. 43. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Bovenaan strekt zich de hand uit van de Vader, die een zegekrans aanbiedt aan zijn Zoon, die de dood overwonnen heeft door zijn paasmysterie. Aan de voet van de plant bestrijdt een klein hert de slang van het kwaad. Aan deze plant, die de boom van de verlossing voorstelt, ontspringt een bron van opborrelend water, die leven geeft aan vier beken, die de vier evangelies symboliseren, waaraan de gelovigen hun dorst lessen, zoals de herten aan de bronnen van levend water. De Kerk wordt hier voorgesteld als een hemelse tuin, die zijn leven ontvangt van Jezus, de ware boom des levens. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 43
 44. 44. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo De apostolische geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 44
 45. 45. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Symbolum Apostolicum Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terra, et in Jesum Christum, Filium Ejus unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus: descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus est judicare vivos ad mortuos. In Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 45
 46. 46. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Geloofsbelijdenis van Nicea – Constantinopel (1) Ik geloof in één God de almachtige Vader Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 46
 47. 47. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Geloofsbelijdenis van Nicea – Constantinopel (2) God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 47
 48. 48. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Geloofsbelijdenis van Nicea - Constantinopel (3) Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 48
 49. 49. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Geloofsbelijdenis van Nicea – Constantinopel (4) Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 49
 50. 50. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Geloofsbelijdenis van Nicea - Constantinopel (5) Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 50
 51. 51. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Symbolum Nicænum Constantinopolitanum (1) Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, Factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum et ex Patre natum ante ómnia sæcula: Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt; qui propter nos hómines et propter nostram salútem, descéndit de cælis, DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 51
 52. 52. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Symbolum Nicænum Constantinopolitanum (2) et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus est, crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto, passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris, Deum verum de Deo vero, et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex Patre Filióque procédit, DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 52
 53. 53. SECTIE 2 - De belijdenis van het christelijk geloof Het Credo Symbolum Nicænum Constantinopolitanum (3) qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus est per prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum Baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen. DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 53
 54. 54. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof33 Wat zijn geloofsbelijdenissen?Dat zijn formules in artikelen onderverdeeld, ook "geloofssymbola" of"Credo" genoemd, waarmee de Kerk vanaf haar eerste begin haar geloofsamenvattend heeft uitgedrukt en doorgegeven, in een voor alle gelovigenbindende en gemeenschappelijke taal. “Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.” (Rom. 10, 9) Het Griekse woord symbolon duidde de helft van een gebroken voorwerp aan (b.v. een zegel) dat men aanbood als een teken van herkenning. De gebroken gedeelten werden weer samengevoegd om de identiteit van de drager te verifiëren. Het geloofssymbolon is dus een teken van herkenning en van gemeenschap onder de gelovigen DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 185-188; 192-1977-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 54
 55. 55. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof34 Wat zijn de oudste geloofbelijdenissen?De oudste zijn de geloofsbelijdenissen bij het Doopsel.Omdat het Doopsel toegediend wordt "in de naam van de Vader en de Zoonen de Heilige Geest" (Mt. 28, 19), worden de geloofswaarheden die daarbijbeleden worden, ingedeeld overeenkomstig hun verwijzing naar de driepersonen van de Allerheiligste Drie-eenheid. De geloofsbelijdenis bestaat dus uit drie delen:1. In het eerste deel wordt de eerste goddelijke Persoon en het wonderbare werk van de schepping behandeld;2. in het tweede deel de tweede goddelijke Persoon en het mysterie van de verlossing van de mensen;3. in het derde deel de derde goddelijke Persoon, beginsel en bron van onze heiliging. (Catech. R. 1,1,4) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 189-1917-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 55
 56. 56. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof35 Wat zijn de belangrijkste geloofsbelijdenissen?De belangrijkste zijn de geloofsbelijdenis van de apostelen, die de oudedoopbelijdenis is die de Kerk van Rome gebruikte;en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, vrucht van de twee EersteOecumenische Concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381) en tot op dedag van vandaag nog steeds gemeenschappelijk aan alle grote kerken vanOost en West. Deze geloofsbelijdenis is het geestelijk zegel, het is de overdenking van ons hart en de voortdurend aanwezige hoedster, het is stellig de schat van onze ziel. (H. Ambrosius) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 193-1967-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 56
 57. 57. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God Waarom begint de geloofsbelijdenis met:36 "Ik geloof in God "?Omdat de bevestiging "ik geloof in God " de meest fundamentele is,de bron van alle andere waarheden over de mens en de wereld,en van heel het leven van ieder die in Hem gelooft. De artikelen van het Credo hangen alle af van het eerste artikel, precies zoals bij de Tien geboden de negen andere een nadere uitleg zijn van het eerste. De andere artikelen doen ons God beter kennen, zoals Hij zich steeds meer aan de mensen geopenbaard heeft. (Catech. R. 1,2,2) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 198-1997-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 57
 58. 58. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God37 Waarom belijden wij één God?Omdat Hij zich aan het volk Israël heeft geopenbaard als de Enige, toen Hijzei: "Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen!" (Dt. 6, 4); "Ik benGod en niemand anders" (Jes. 45, 22). Jezus zelf heeft dit bevestigd toen Hijzei, dat God "de enige Heer" is (Mc. 12, 29).Belijden, dat ook Jezus en de Heilige Geest God en Heer zijn, brengt in de eneGod geen enkele scheiding aan. “Als God niet uniek is, is Hij geen God.” (Tertullianus) Jezus antwoordde: “Het eerste is dit: Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” (Mc. 12, 29,30) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 200-202; 2287-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 58
 59. 59. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God38 Met welke Naam openbaart God zich?God openbaart zich aan Mozes als de levende God, als “de God van Abraham,de God van Isaak en de God van Jakob" (Ex. 3, 6).God openbaart aan diezelfde Mozes ook zijn mysterievolle naam "Ik ben dieis” (YHWH). De onuitsprekelijke Naam van God werd al in de tijd van hetOude Testament door het woord Heer vervangen.Wanneer Jezus dan ook in het Nieuwe Testament Heer wordt genoemd,verschijnt Hij als waarachtig God. En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. (Ex. 3, 6) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 203-205; 230-2317-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 59
 60. 60. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God39 "Is" God alleen?Terwijl alle schepselen al wat zij zijn en al wat zij hebben, van Hem ontvangenhebben, is Hij alleen de volheid van het zijn en van alle volmaaktheid.Hij is de "Hij die Is", zonder begin en zonder einde. Jezus openbaart dat ookHij de goddelijke naam draagt: "Ik ben". (Joh 8, 28) Daarom ging Jezus verder: ‘Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat Ik het ben en dat Ik niets uit Mijzelf doe; alleen datgene wat de Vader Mij geleerd heeft, dat verkondig Ik. (Joh. 8, 28) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 212-213; 2297-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 60
 61. 61. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God40 Waarom is de Openbaring van Gods naam belangrijk?Wanneer God zijn naam openbaart, maakt Hij de rijkdommen bekend die inzijn onuitsprekelijk mysterie vervat liggen: Hij alleen is, van oudsher en vooraltijd, degene die de wereld en de geschiedenis overstijgt. Hij heeft de hemelen de aarde geschapen. Hij is de trouwe God, die zijn volk altijd nabij is omhet te redden. Hij is de Heilige bij uitstek, "rijk aan erbarming" (Ef. 2, 4) enaltijd bereid om te vergeven. Hij is het geestelijke Wezen, alles overstijgend,almachtig, eeuwig, persoonlijk, volmaakt. Hij is waarheid en liefde. "God is het oneindig volmaakte Wezen, de allerheiligste Drieëenheid" (H. Turibius van Mogrovejo) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 206-2137-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 61
 62. 62. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God41 In welke zin is God de waarheid?God is de waarheid zelf, en als zodanig bedriegt Hij zichzelf niet, en kan Hijniet bedriegen. Hij "is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis" (1 Joh. 1,5). De eeuwige Zoon van God, de mensgeworden Wijsheid, werd in de wereldgezonden "om getuigenis af te leggen van de waarheid." (Joh. 18, 37) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 214-217; 2317-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 62
 63. 63. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God42 Hoe openbaart God dat Hij liefde is?God openbaart zich aan Israël als degene wiens liefde groter is dan die vaneen vader of moeder voor hun kinderen, of dan die van een bruidegom voorzijn bruid. In zichzelf is Hij "Liefde" (1 Joh. 4, 8.16), die zich volmaakt en omniet wegschenkt. "Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijneniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat de wereld door Hem zou wordengered." (Joh. 3, 16-17) Door zijn Zoon en de heilige Geest te zendenopenbaart God dat Hijzelf eeuwige uitwisseling van liefde is. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 218-2217-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 63
 64. 64. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 1: Ik geloof in God43 Wat brengt geloven in één God met zich mee?Geloven in de ene en enige God, brengt met zich mee: besef hebben van zijngrootheid en majesteit; leven in dankzegging jegens Hem; altijd op Hemvertrouwen, zelfs bij tegenspoed; de eenheid en de ware waardigheid vanalle mensen erkennen, geschapen als zij zijn naar zijn Beeld; op de juistemanier gebruik maken van wat door Hem geschapen is. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 222-227; 2297-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 64
 65. 65. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader Wat is het centrale mysterie van het christelijk geloof en44 het christelijk leven?Het centrale mysterie van het christelijk geloof en het christelijk leven is hetmysterie van de allerheiligste Drie-eenheid. De christenen worden gedoopt inde naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 232-2367-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 65
 66. 66. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader Kan het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid met45 het menselijke verstand alleen gekend worden?God heeft wel sporen van zijn drie-ene wezen nagelaten in de schepping en inhet Oude Testament, maar zijn diepste wezen als heilige Drie-eenheid vormteen mysterie dat voor het menselijk verstand alleen niet toegankelijk is,evenmin voor het geloof van Israël, vóór de menswording van Gods Zoon ende zending van de heilige Geest.Dit mysterie werd door Jezus Christus geopenbaard, en vormt de bron vanalle andere mysteries. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 2377-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 66
 67. 67. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader Wat openbaart Jezus Christus ons over het mysterie van46 de Vader?Jezus Christus openbaart ons, dat God "Vader" is: niet alleen als Schepper vande wereld en van de mens, maar vooral omdat Hij van alle eeuwigheid in zijnschoot de Zoon voortbrengt, die zijn Woord is, "de afstraling van Godsheerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen" (Heb. 1, 3). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 2377-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 67
 68. 68. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader Wie is de Heilige Geest, ons door Jezus Christus47 geopenbaard?Hij is de derde persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid.Hij is God, één met en gelijk aan de Vader en de Zoon.Hij "gaat uit van de Vader" (Joh. 15, 26), die als beginsel zonder begin, deoorsprong is van heel het leven van de Drie-eenheid.Hij komt ook voort uit de Zoon (Filioque), omdat de Vader Hem als eeuwigeGave meedeelt aan de Zoon.Door de Vader en door de mensgeworden Zoon gezonden, leidt de heiligeGeest de Kerk tot de kennis van “de volle waarheid" (Joh. 16, 13). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 243-248; 263-2647-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 68
 69. 69. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader48 Hoe drukt de Kerk haar geloof in de Drie-eenheid uit?De Kerk drukt haar geloof in de Drie-eenheid uit, wanneer zij één God belijdtin drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.De drie goddelijke personen zijn één enige God, want ieder van hen isidentiek met de volheid van de enige en ondeelbare goddelijke natuur.Zij zijn werkelijk van elkaar onderscheiden door de betrekkingen waarmee zijnaar elkaar verwijzen: de Vader brengt de Zoon voort, de Zoon wordt door deVader voortgebracht, de heilige Geest komt voort uit de Vader en de Zoon. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 249-256; 265-2667-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 69
 70. 70. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 2: De Vader49 Hoe werken de drie goddelijke personen?Ondeelbaar in hun éne wezen, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar inhun handelen: de Drie-eenheid heeft slechts één en hetzelfde handelen.Maar binnen het ene goddelijke handelen is iedere persoon aanwezig op dewijze die hem eigen is in de Drie-eenheid. "O mijn God, Drieëenheid, die ik aanbid, (...) Breng mij tot rust en stilte - mijn hart een hemel voor U, een geliefd huis waar Gij rusten kunt! Dat ik U daar nooit alleen laat: ik wil bij U zijn met heel mijn wezen, heel wakker in geloof, heel en al aanbidding, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht!" (Z. Elisabeth van de Drieëenheid). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 257-260; 2677-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 70
 71. 71. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 3: De Almachtige50 Wat betekent het, dat God almachtig is?God heeft zich geopenbaard als "de sterke, de machtige" (Ps. 24, 8), alsDegene voor wie "niets onmogelijk" is (Lc. 1, 37).Zijn almacht is universeel, vol mysterie, en openbaart zich in de scheppingvan de wereld uit het niets, en van de mens uit liefde, maar vooral in demenswording en de verrijzenis van zijn Zoon, in het geschenk ons als zijnkinderen aan te nemen, en in de vergeving van de zonden.Daarom richt de Kerk haar gebed tot de "almachtige, eeuwige God"(“Omnipotens sempiterne Deus ... "). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 268-274; 275-2787-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 71
 72. 72. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper Waarom is het belangrijk om te bevestigen:51 "In het begin schiep God hemel en aarde" (Gen. 1, 1)?Omdat de schepping het fundament is van alle goddelijke heilsplannen; zijlaat de almachtige en wijze liefde zien van God; zij is de eerste stap in derichting van een verbond van de enige God met zijn volk; zij is het begin vande heilsgeschiedenis, die in Christus zijn hoogtepunt heeft; zij is een eersteantwoord op de fundamentele vragen van de mens naar zijn oorsprong enzijn doel. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 279-281; 282-289; 3157-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 72
 73. 73. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper52 Wie heeft de wereld geschapen?De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn het enige en ondeelbare beginselvan de wereld, ook al wordt het werk van de schepping van de wereld vooralaan God de Vader toegeschreven. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 290-292; 3167-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 73
 74. 74. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper53 Waartoe is de wereld geschapen?De wereld is voor de glorie van God geschapen, die zijn goedheid, waarheiden schoonheid heeft willen laten zien en heeft willen meedelen. Hetuiteindelijke doel van de schepping is dat God in Christus "alles in allen" kanzijn (1 Kor. 15, 28), tot zijn glorie en tot onze zaligheid. "De glorie van God is immers de levende mens, en het leven van de mens is immers de aanschouwing van God." (H. Ireneüs). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 293-294; 3197-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 74
 75. 75. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper54 Hoe heeft God het heelal geschapen?God heeft het heelal uit vrije wil met wijsheid en liefde geschapen.De wereld is niet het product van een of andere noodzaak, van een blind lotof van het toeval.God heeft "uit het niet" ("ex nihilo" (2 Mak. 7, 28)) een geordende en goedewereld geschapen, die Hij oneindig overstijgt.God houdt zijn schepping in stand en ondersteunt haar, terwijl Hij haar demogelijkheid geeft te handelen en haar naar haar voltooiing leidt door middelvan zijn Zoon en van de heilige Geest. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 295-301; 317-3207-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 75
 76. 76. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper55 Waarin bestaat de goddelijke voorzienigheid?Zij bestaat in de beschikkingen, waarmee God zijn schepselen tot deuiteindelijke volmaaktheid leidt, waartoe Hij ze geroepen heeft.God is de soevereine oorsprong van zijn heilsplan.Maar om dit plan te verwezenlijken bedient Hij zich ook van de medewerkingvan zijn schepselen.Tegelijkertijd schenkt Hij zijn schepselen de waardigheid zelf te handelen, enelkaars oorzaak te zijn. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 301-306; 3217-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 76
 77. 77. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper Hoe werkt de mens mee met de goddelijke56 Voorzienigheid?In respect voor zijn vrijheid, geeft God de mens de mogelijkheid en verlangtHij van hem mee te werken door zijn handelen, zijn gebeden, maar ook doorzijn lijden, terwijl Hij in hem "zowel het willen als het doen tot stand brengtom zijn heilsplan te verwezenlijken" (Fil. 2, 13). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 307-308; 322-3237-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 77
 78. 78. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper Als God almachtig is en voorzienigheid, hoe kan dan het57 kwaad bestaan?Op deze vraag, tegelijkertijd smartelijk maar ook vol mysterie, kan alleen hetchristelijk geloof in zijn geheel een antwoord geven.God is op geen enkele manier, direct noch indirect, de oorzaak van hetmorele kwaad.Hij verheldert het mysterie van het kwaad door zijn Zoon Jezus Christus, diegestorven en verrezen is om het grote morele kwaad te overwinnen, dat dezonde van de mensheid is, en dat de wortel is van alle andere kwaad. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 309-310; 324; 4007-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 78
 79. 79. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 4: De Schepper58 Waarom laat God het kwaad toe?Het geloof geeft ons de zekerheid dat God het kwaad nooit zou toelaten, alsHij niet uit datzelfde kwaad het goede zou laten voortkomen.God heeft dit al op wonderbare wijze gedaan in de dood en de verrijzenis vanChristus: uit het ergste morele kwaad, het vermoorden van zijn Zoon, heeftHij het allergrootste goed laten voortkomen: de verheerlijking van Christus enonze verlossing. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 311-314; 3247-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 79
 80. 80. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde59 Wat heeft God geschapen?De heilige Schrift zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen.1, 1). In haar geloofsbelijdenis verkondigt de Kerk dat God de Schepper is vanal wat zichtbaar en onzichtbaar is, van alle geestelijke en stoffelijke wezens,dat wil zeggen van de engelen en van de zichtbare wereld, en in het bijzondervan de mens. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 325-3277-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 80
 81. 81. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde60 Wie zijn de engelen?De engelen zijn louter geestelijke schepselen, niet lichamelijke, onzichtbare,onsterfelijke, persoonlijke wezens, begiftigd met verstand en wil.Terwijl zij God voortdurend aanschouwen van aangezicht tot aangezicht,verheerlijken zij Hem, dienen zij Hem, en zijn zij Zijn boodschappers bij devervulling van de heilszending voor alle mensen. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 328-333; 350-3517-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 81
 82. 82. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde61 Hoe zijn de engelen aanwezig in het leven van de Kerk?De Kerk verenigt zich met de engelen om God te aanbidden; zij roept hunbijstand in en viert van sommige liturgisch de gedachtenis. "Iedere gelovige wordt door een engel ter zijde gestaan om hem naar het Leven te geleiden." (H. Basilius de Grote) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 334-336; 3527-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 82
 83. 83. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde Wat leert de Heilige Schrift over de schepping van de62 zichtbare wereld?Door het verhaal van de “zes dagen” van de schepping, doet de Heilige Schriftons de waarde kennen van het geschapene en zijn gerichtheid op de lof vanGod en op de dienst aan de mens.Elk ding dankt zijn bestaan aan God, van Wie het zijn eigen goedheid envolmaaktheid, zijn eigen wetten en zijn plaats in de wereld ontvangt. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 337-3417-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 83
 84. 84. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde63 Welke plaats heeft de mens in de schepping?De mens is het hoogtepunt van de zichtbare schepping in zoverre hijgeschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 343-344; 3537-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 84
 85. 85. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde Wat voor band bestaat er tussen de schepselen64 onderling?Tussen de schepselen bestaat er een door God gewilde onderlingeafhankelijkheid en hiërarchie.Tegelijkertijd bestaat er tussen de schepselen een eenheid en solidariteit,omdat allen dezelfde Schepper hebben, allen door Hem worden bemind enop zijn heerlijkheid zijn geordend.De wetten eerbiedigen die staan ingeschreven in de schepping, en deverhoudingen die voortvloeien uit de natuur der dingen, is dan ook eenbeginsel van wijsheid en een fundament van de moraal. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 343-344; 3537-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 85
 86. 86. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde Geprezen zijt Gij, Heer, met al uw schepselen Vooral zuster zon, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En zij is schoon en stralend met grote glans: van U, Allerhoogste is zij het zinnebeeld. Geprezen zijt Gij, mijn Heer, om zuster water die zeer nuttig en nederig en kostbaar en rein is…. Geprezen zijt Gij, mijn Heer, om onze zuster, moeder aarde Die ons onderhoudt en voedt En verscheidene vruchten voortbrengt Samen met kleurrijke bloemen en gras Prijst en zegent de Heer en dankt Hem En dient Hem in grote nederigheid (H. Franciscus van Assisi) DE GELOOFSBELIJDENIS7-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 86
 87. 87. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 5: De hemel en de aarde Welke verhouding bestaat er tussen het scheppingswerk65 en het verlossingswerk?Het scheppingswerk vindt zijn hoogtepunt in het nog grotere werk van deverlossing.Met het verlossingswerk begint in feite de nieuwe schepping, waarin alles zijnvolledige zin en zijn voltooiing zal hervinden. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 345-3497-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 87
 88. 88. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens66 In welke zin is de mens “als beeld van God” geschapen?De mens is geschapen naar het beeld van God, in de zin dat Hij in staat is invrijheid zijn eigen Schepper te kennen en lief te hebben.Hij is het enige schepsel op aarde dat God om zichzelf heeft gewild en dat Hijgeroepen heeft met Hem zijn goddelijk te leven delen in de kennis en in deliefde.Omdat hij naar het beeld van God geschapen is, heeft de mens dewaardigheid van een persoon: hij is niet iets, maar iemand, in staat zichzelf tekennen, zich in vrijheid te geven en in gemeenschap te treden met God enandere personen. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 355-3577-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 88
 89. 89. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens67 Waartoe heeft God de mens geschapen?God heeft alles voor de mens geschapen, maar de mens is geschapen omGod te kennen, te dienen en te beminnen, om Hem in deze wereld heel deschepping in dankzegging aan te bieden, en om verheven te worden tot hetleven met God in de hemel.Alleen in het mysterie van het mensgeworden Woord wordt het mysterie vande mens op de juiste wijze belicht.Want de mens is voorbestemd om getrouw het beeld weer te geven van demensgeworden Zoon van God, die het volmaakte “beeld van de onzichtbareGod” is (Kol. 1, 15). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 358-359; 3817-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 89
 90. 90. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens68 Waarom vormen de mensen een eenheid?Alle mensen vormen de eenheid van het mensengeslacht, vanwege hungemeenschappelijke oorsprong die zij van God hebben.God heeft bovendien “heel het mensengeslacht uit één doen ontstaan”(Hand. 17, 26).Vervolgens hebben allen een en dezelfde Redder, en zijn allen geroepen omte delen in het eeuwig geluk van God. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 360-3617-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 90
 91. 91. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens Hoe vormen in de mens de ziel en het lichaam een69 eenheid?De menselijke persoon is een wezen dat tegelijk lichamelijk en geestelijk is.In de mens vormen de geest en de stof één enkele natuur.Deze eenheid is zo diep dat, dank zij het geestelijke beginsel dat de ziel is, hetlichaam dat stoffelijk is, een menselijk en levend lichaam wordt, en deelheeftaan de waardigheid van het beeld van God. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 362-365; 3827-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 91
 92. 92. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens70 Wie geeft de ziel aan de mens?De geestelijke ziel komt niet van de ouders, maar wordt direct door Godgeschapen en is onsterfelijk. Wanneer zij zich in het uur van de dood van hetlichaam scheidt, vergaat zij niet; en zij zal zich opnieuw met het lichaamverenigen op het ogenblik van de uiteindelijke verrijzenis. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 366-368; 3827-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 92
 93. 93. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens Welke verhouding heeft God bepaald tussen de man en71 de vrouw?Man en vrouw zijn door God geschapen in een gelijke waardigheid alsmenselijke personen, en tegelijkertijd in een wederzijdse aanvulling tenopzichte van elkaar doordat zij mannelijk en vrouwelijk zijn.God heeft hen voor elkaar gewild om een gemeenschap van personen tevormen. Samen zijn ze ook geroepen het menselijk leven door te geven, doorin het huwelijk “één vlees” te worden (Gen. 2, 24; letterlijk), en om als“rentmeesters” van God de aarde te onderwerpen. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 369-373; 3837-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 93
 94. 94. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 6: De mens Wat was naar Gods plan de oorspronkelijke toestand van72 de mens?Bij de schepping van de man en de vrouw had God hun een bijzonderedeelname gegeven aan zijn eigen goddelijk leven, in heiligheid enrechtvaardigheid. Naar Gods plan had de mens niet hoeven te lijden noch testerven. Bovendien heerste er een volkomen harmonie in de mens zelf,tussen het schepsel en de Schepper, tussen man en vrouw, alsook tussen heteerste mensenpaar en heel de schepping. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 374-379; 3847-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 94
 95. 95. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval73 Hoe is de realiteit van de zonde te verstaan?In de geschiedenis van de mens is de zonde aanwezig.Deze realiteit wordt slechts ten volle duidelijk in het licht van de goddelijkeOpenbaring en vooral in het licht van Christus, de Redder van alle mensen,die de genade mateloos heeft doen zijn, juist daar waar de zonde heeftgewoekerd. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 385-3907-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 95
 96. 96. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval74 Wat betekent de val van de engelen?Met deze uitdrukking duidt men aan dat Satan en de andere demonen, overwie de Heilige Schrift en de Overlevering van de Kerk spreken, ofschoon zedoor God als goede engelen geschapen waren, zich in slechte engelenveranderd hebben, omdat zij in vrije en onherroepelijke keuze God en zijnRijk hebben afgewezen, en daarmee de hel hebben doen ontstaan.Zij proberen de mens te betrekken in hun opstand tegen God; maar Godbevestigt in Christus zijn zekere overwinning over de Boze. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 391-395; 4147-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 96
 97. 97. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval75 Waarin bestaat de eerste zonde van de mens?De mens, verleid door de duivel, heeft in zijn hart het licht van hetvertrouwen in zijn Schepper laten uitgaan, en in ongehoorzaamheid aan Hem,heeft hij “gelijk aan God” willen zijn, maar dan zonder God en niet volgensGod.Daarmee verloren Adam en Eva onmiddellijk voor zichzelf en voor al hunnakomelingen, de oorspronkelijke genade van de heiligheid en van derechtvaardigheid. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 396-403; 415-4177-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 97
 98. 98. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval76 Wat is de erfzonde?De erfzonde, waarin alle mensen geboren worden, is een staat van gemis vande oorspronkelijke heiligheid en rechtvaardigheid.Het is een zonde die wij “meekrijgen” maar niet hebben “begaan”.In deze staat is de mens van geboorte af aan. Het is geen persoonlijke daad.Omdat alle mensen uit een en dezelfde oorsprong zijn, wordt deze staat vangemis op de nakomelingen van Adam overgedragen met de menselijkenatuur, “niet door navolging maar door voortplanting”.Dit doorgeven van de erfzonde is een mysterie dat wij niet ten volle kunnenbegrijpen. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 404; 4197-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 98
 99. 99. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval77 Welke andere gevolgen roept de erfzonde op?Ten gevolge van de erfzonde is de menselijke natuur weliswaar niet geheelverdorven, maar wel in haar natuurlijke krachten gewond, onderworpen aanonwetendheid, aan het lijden, aan de heerschappij van de dood, en is zijgeneigd tot zonde. Deze neiging heet concupiscentie (begeerlijkheid) DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 405-409; 413-4187-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 99
 100. 100. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 1: Ik geloof in God de Vader ARTIKEL 1 - "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde“ Paragraaf 7: De zondeval78 Wat heeft God na de eerste zonde gedaan?Na de eerste zonde werd de wereld overstroomd door zonden, maar Godheeft de mens niet overgelaten aan de macht van de dood.Integendeel: hij heeft hem op mysterievolle manier voorzegd - in het “proto-evangelie” (Gen. 3, 15) - dat het kwaad overwonnen en de mens uit zijnzondeval overeind geholpen zou worden.Dit is de eerste aankondiging van de Messias, de Verlosser.Daarom zal de zondeval zelfs “gelukkige schuld” genoemd worden, “waaraanwij de Verlosser danken” DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 410-412; 420-4217-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 100
 101. 101. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 2: Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God79 Wat is de Blijde Boodschap voor de mensen?Dat is de aankondiging van Jezus Christus, de “Zoon van de levende God” (Mt.16, 16), gestorven en verrezen.Ten tijde van koning Herodes en van keizer Augustus heeft God de beloftendie Hij aan Abraham en zijn nakomelingen gedaan had, in vervulling doengaan, door “zijn Zoon” te zenden, “geboren uit een vrouw, geboren onder deWet, opdat Hij hen die onder de wet stonden, zou bevrijden, opdat wij derang van zonen zouden verkrijgen.” (Gal. 4, 4-5). DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 422-4247-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 101
 102. 102. Sectie 2: De belijdenis van het christelijk geloof Hoofdstuk 2: Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God80 Hoe wordt de Blijde Boodschap verspreid?Vanaf het begin hadden de eerste leerlingen het vurig verlangen JezusChristus te verkondigen, met de bedoeling om alle mensen te brengen tot hetgeloof in Hem.Ook vandaag wordt uit de liefdevolle kennis van Christus het verlangengeboren om te evangeliseren en te catechiseren, dat wil zeggen in zijnPersoon heel het heilsplan van God te onthullen, en de mensheid te brengentot de gemeenschap met Hem. DE GELOOFSBELIJDENIS CKK 425-4297-1-2013 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 102

×