Kerstmis

8,190 views

Published on

Met beelden uit Nazareth en Bethlehem en stukken uit het evangelie wordt de betekenis van Kerstmis verduidelijkt. Als illustratie wordt ook een schilderij van Matthias Gruenwald getoond met de geboorte van Christus.

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

Kerstmis

 1. 1. De betekenis<br />van <br />kerstmis<br />Alfred Driessen<br />Driessen.Alfred@gmail.com<br />december 2010<br />
 2. 2. Inhoud<br />het kerstfeest<br />historie en nu<br />advent: de voorbereiding<br />de bijbel (oude testament)<br />Nazareth<br />het huis van Maria<br />de boodschap van de engel<br />Bethlehem<br />de geboorte van Jezus<br />de herders<br />Grünewald<br />Isenheimeraltaar<br />Mayné, 1975, retabelTorreciudad<br />
 3. 3. Kerstmis (historie)<br />Heidensfeest, datgekerstendwerd<br />Germanen: midwinter of joelfeest<br />(ziebrandendzonnerad)<br />Middellandse zee: tot 4e eeuw<br />zonnegod Nimrod<br />BijoudeGermanen: <br />altijd-groene boom (symbool van leven, vruchtbaarheid)<br />Kerstmis: Christus-Mis<br />
 4. 4. Kerstmis, nu<br />Nu weer een heidens feest?<br />O, dennenboomO, dennenboomWat zijn je takken wonderschoon<br />O, dennenboomO, dennenboomWat zijn je takken wonderschoon <br />Ik heb je laatst in 't bos zien staanToen zaten er nog geen kaarsjes aan<br />O, dennenboomO, dennenboomWat zijn je takken wonderschoon <br />(favoriet kerstlied in neopagaans Nazi Duitsland)<br />
 5. 5. kerstmis, nu<br />
 6. 6. Advent: de voorbereiding I<br />Genesis 3, 14-15 (circa 900 voor Christus) <br />[14] God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven, lang. <br />[15] Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.<br />
 7. 7. Advent: de voorbereiding II<br />2 Samuel 7, 12-14 (7e eeuw voor Christus)<br />[12] Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. [13] Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. [14] Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon.<br />
 8. 8. Advent III<br />Jesaja, 7, 13-14 (8e eeuw voor Christus)<br />[13] Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? [14] Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw (maagd) is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. <br />
 9. 9. De aartsengel Gabriel en de maagd Maria I <br />Lucas, 1, 26-28 (1e eeuw)<br />[26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ <br />De kerk boven het huis van Maria in Nazareth<br />
 10. 10. Nazareth: De kerk met het huis van Maria<br />
 11. 11. De aartsengel Gabriel en de maagd Maria II <br />Lucas, 1, 31-33 (1e eeuw)<br />[31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.<br />De kerk met het huis van Maria <br />
 12. 12. De aartsengel Gabriel en de maagd Maria III <br />Lucas, 1, 35 + 38 (1e eeuw)<br /> [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.<br />[38] Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.<br />Het huis van Maria in Nazareth<br />
 13. 13. De aartsengel Gabriel en de maagd Maria IV <br />Johannes, 1, 14 (1e eeuw)<br /> [14] Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende.<br />VERBUM CARO HIC FACTUM EST<br />Het Woord is hier vlees geworden<br />
 14. 14. De kerk boven de grot van Bethlehem<br />
 15. 15. De geboorte van Christus in Bethlehem<br />Lucas, 2, 1+4-5 (1e eeuw)<br /> [1] In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. <br />[4] Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, [5] om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. <br />De ingang van de grot van Bethlehem<br />
 16. 16. De geboorte van Christus in Bethlehem<br />Lucas, 2, 6-7 (1e eeuw)<br /> [6] Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, [7] en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. <br />Binnen de grot van Bethlehem<br />
 17. 17. De plaats van de geboorte in Bethlehem<br />
 18. 18. De plaats van de geboorte in Bethlehem<br />Hic de Virgine Maria Iesus Christus nascit<br />Hier is Iesus Christus geboren uit de Maagd Maria<br />
 19. 19. Het herdersveld bij Bethlehem<br />Lucas, 2, 8-10 (1e eeuw)<br /> [8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. [9] Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. [10] De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang'.<br />Het herdersveld bij Bethlehem<br />
 20. 20. De geboorte van Christus in Bethlehem<br />Lucas, 2, 11-12 (1e eeuw)<br /> [11] Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. [12] Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’<br />De voederbak in de grot van Bethlehem<br />
 21. 21. Herdersveld bij Bethlehem: fontein<br />Lucas, 2, 13-14 (1e eeuw)<br />[13] En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:[14] Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.<br />De omgeving van het herdersveld bij Bethlehem<br />
 22. 22. Herdersveld bij Bethlehem<br />Lucas, 2, 13-14 (1e eeuw)<br />[13] En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:[14] Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.<br />De omgeving van het herdersveld met fontein bij Bethlehem<br />
 23. 23. Grünewald (1470-1528): Isenheimer altaar<br />
 24. 24. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Boodschap van de aartsengel Gabriel aan de maagd Maria<br />
 25. 25. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Lucas, 1, 35 + 38 (1e eeuw)<br /> [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. <br />
 26. 26. Grünewald: de profeet Jesaja<br />
 27. 27. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Jesaja, 7,14 (8e eeuw voor Christus)<br />Ecce virgo concepiet. . . . <br />[14] Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw (maagd) is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. <br />
 28. 28. Grünewald: Isenheimer altaar<br />
 29. 29. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Johannes, 1, 14 (1e eeuw)<br /> [14] Ja, het woord is vlees geworden! <br />Paulus (1e eeuw) brief aan de Filippenzen, 2, 14-16<br /> [6] Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn.   [7] Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen  [8] heeft Hij zich vernederd.<br />
 30. 30. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Paulus (1e eeuw), brief aan Timoteüs, 6,16<br />[16] Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.<br />Geloofsbelijdenis Nicea:<br />God van God, licht van licht. Ware God van ware God. Een in wezen met de Vader.<br />
 31. 31. Grünewald: Isenheimer altaar<br />Lucas, 2, 8-9 (1e eeuw)<br /> [8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. [9] Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. <br />
 32. 32. Ten slotte<br />De teksten uit de heilige Schrift zijn van:<br />http://www.willibrordbijbel.nl/<br />De foto's in Nazareth en Bethlehem zijn genomen tijdens een verblijf in Israel van 25 juli t/m 16 augustus 2009. <br /> CSR: Culture, Science and Religion <br />Deze en anderepresentatieszijn te zien op:<br />http://www.slideshare.net/CSRsource<br />Icoon in kerk van Betlehem<br />

×