Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Változások az adó és az adóeljárási szabályokban, 2013.csmkik

7,928 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Változások az adó és az adóeljárási szabályokban, 2013.csmkik

 1. 1. Változások az adó- és az adóeljárást érintő szabályokban, 2013. Dr. Papp István főigazgató NAV Dél-Alföldi Regionális Adó Főigazgatóság2013. 01. 24. 1
 2. 2. Változások az adó- és az adóeljárási szabályokban, 2013. A magyar adórendszer sémája, 2013. A Nemzeti Adó- Helyi adók, helyi és Vámhivatal önkormányzat Nem az által kezelt által kezelt adóhatóságok elvonások elvonások (különböző hatóságok) által kezelt elvonások Az állami A vámhatóság adóhatóság által által kezelt kezelt elvonások elvonások2013. 01. 24. 2
 3. 3. A NAV által kezelt 2013. évi bevételi előirányzatok Adatok: Mrd Ft és % 2012. évi Eltérés 2013.évi 2013. évi Eltérés %- módosított előir - 2012.évi előirányzat ban előirányzat mód előir (MFt)NAV összesen 10 532,0 10 901,0 369,1 103,5% A 2013. évi költségvetési törvény (2012. évi CCIV. Tv. (MK. 172.)) alapján a NAV teljes bevételi előirányzata 10 901,0 Mrd Ft. Ez az összeg 369,1 Mrd forinttal haladja meg a 2012. évi előirányzatot. 2013. 01. 24. 3
 4. 4. Nem adóhatóság által kezelt elvonások Tűzvédelmi Földvédelmi Hulladék-Bánya- Tenyésztési Vadvédelmi hozzájárulás járulék, - Élelmiszer- lerakásijáradék Vízkészlet-járulék hozzájárulás Erdőfenn- hozzájárulás * bírság lánc- járulék**(95,0 tartási felügyeletimrd) járulék díj * A biztosítási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezte, de az adónem „kivezetése” a NAV feladata lesz. [2012. évi CII. törvény 7. (5) bekezdés] ** A legújabb adónem. 2013. 01. 24. 4
 5. 5. Nem adóhatóság által kezelt elvonásokSorszám Az elvonás megnevezése Az elvonást kezelő hatóság1. Bányajáradék Magyar Bányászati és Földtani Hivatal2. Vízkészlet-járulék Vízügyi hatóság3. Tűzvédelmi hozzájárulás megszűnt 2013. január 1-jétől4. Tenyésztési hozzájárulás 2008. január 1-jével megszűnt5. Erdőfenntartási-járulék 2008. január 1-jétől megszűnt6. Vadvédelmi-hozzájárulás vadászati hatóság7. Földvédelmi járulék ingatlanügyi-hatóság8. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal9. Hulladéklerakási járulék Környezetvédelmi hatóság 2013. 01. 24. 5
 6. 6. Helyi adók, illetve részben vagy egészben a helyi önkormányzatoknál maradó központi elvonások Kommunális Szennyvízelhelyezéshez Gépjárműadó Ebrendészeti jellegű helyi kapcsolódó talajterhelési (44,1 mrd) hozzájárulás adók díj Vagyoni típusú Helyi iparűzési helyi adók adó Magánszemélyek kommunális Idegenforgalmi adója adóÉpítményadó Telekadó 2013. 01. 24. 6
 7. 7. Önkormányzati adóhatóság által kezelt elvonások• Adóhatóság lesz a fővárosi és a megyei kormányhivatal is, ha az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el.• Az önkormányzati adóhatóság is (meghatározott szabályok szerint) közzéteheti az adóslistáját;• A Magyar Államkincstár adatbázist hoz létre és tesz közzé a helyi adózás segítésére.2013. 01. 24. 7
 8. 8. Vámhatóság által kezelt elvonások Jövedéki adó Regisztrációs adó Vámok* (14,0 mrd) (947,1 mrd)2013. 01. 24. 8
 9. 9. Hatásköri változások az állami adóhatóság szervezetén belül2013. január 1-jétől az adószakterületre átkerülőadók: • a környezetvédelmi termékdíj,néhány feladat kivétellel, • az energiaadó, a kivetéses feladatok kivételével, • a népegészségügyi termékadó.2013. 01. 24. 9
 10. 10. A regisztrációs adó változásaiból…• Valamennyi hibrid gépjármű után 76 ezer forint a fizetendő regisztrációs adó, a belső égésű motor lökettérfogatától függetlenül;• 2012. november 20-ától a gépjárműflotta üzemeltető – kikerült az általa bérbeadott személygépkocsikkal kapcsolatosan az elektronikus eljárási körből; – adófizetési kötelezettségének teljesítéséről szóló igazolást a vámhatóság már elektronikusan is továbbítja a rendőrség részére.2013. 01. 24. 10
 11. 11. A jövedéki adó néhány változása…I.• Nő az LPG (cseppfolyósított gáz) ezer kilogrammonkénti adómértéke két lépésben is: – 2013. január 1-jétől 47 900 Ft-ról 71 850 Ft-ra, – 2013. május 1-jétől 71 850 Ft-ról 95 800 Ft-ra.• A benzin, a gázolaj, a kerozin, a fűtőolaj, az üzemanyagcélú földgáz, valamint a targoncagáz és a fűtési célú LPG adómértéke változatlan maradt.2013. 01. 24. 11
 12. 12. A jövedéki adó néhány változása…II.• A kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 500 ezerről 200 ezer forintra csökken 2013. január 1-jétől.• A bérszeszfőzdéknek évente csak egyszer kell készletfelvétellel egybekötött elszámolást végezniük, a korábbi háromhavonkénti helyett.• A kereskedelmi szeszfőzdék jövedéki biztosítéka is mérséklődik 10 millióról 2 millió forintra, ha évente legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesz-mennyiséget állítanak elő (mennyiségi korlát).2013. 01. 24. 12
 13. 13. A jövedéki adó néhány változása…III.• A cigaretta tételes, ezer darabonkénti adója 11 900 Ft-ról 12 500 Ft-ra, a minimálisan fizetendő adója pedig ezer szálanként 22 300 Ft-ról 24 920 Ft-ra emelkedik. (19 szálas dobozra (mint szokásos kiszerelésre) átszámolva 423 forint 70 fillérről 473 forint 48 fillérre)• A finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány (pipadohány) minimálisan fizetendő adója kilogrammonként 11 150 Ft-ról 12 460 Ft-ra emelkedik (40 grammos csomagra (mint szokásos kiszerelésre) számolva 446 Ft-ról 498 forint 40 fillérre)2013. 01. 24. 13
 14. 14. A jövedéki adó néhány változása…IV.• 2013. január 1-jétől már a papíralapú adó- visszaigénylésekhez sem kell csatolni az azok alapjául szolgáló számlákat, bizonylatokat.• A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó- visszaigénylési kérelmet 2014. január 1-jétől csak elektronikusan lehet majd benyújtani.• A kereskedelmi gázolaj utáni jövedéki adó havonta is visszaigényelhető.• A vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását a bekövetkezéstől számított 10 napon belül kell bejelenteni, nem pedig haladéktalanul, mint eddig kellett.2013. 01. 24. 14
 15. 15. A jövedéki adó néhány változása…V.• 2013. július 1-jétől megszűnik a dohánygyártmányok mozgóbolt útján történő értékesítésre vonatkozó tilalom, jöhetnek a trafikok is.• Az elkobzott ásványolajokat a NAV adóztatási szerve is felhasználhatja üzemanyagként, a döntést követően, már a jogerőre emelkedés előtt is.• Az adóbírság fő szabályként 100 százalék marad, de ha az adóhiányt szándékos magatartás (eltitkolás, meghamisítás, megsemmisítés) okozta, 200 százalékig terjedhet.2013. 01. 24. 15
 16. 16. Állami adóhatóság által kezelt elvonások Fogyasztáshoz, Nyereséget, jövedelmet Adóhatóság által kezelt forgalomhoz kapcsolt terhelő elvonások egyéb elvonások elvonások (közvetett (közvetlen adók) adók)2013. 01. 24. 16
 17. 17. Fogyasztáshoz, forgalomhoz kapcsolt elvonások Általános Népegész-- Környezetvé forgalmi Kulturális Energiaadó ségügyi delmi adó adó (17,5 mrd) termékadó termékdíj (2953,2 (0,5 mrd) (21,2 mrd) (60,0 mrd) mrd)2013. 01. 24. 17
 18. 18. Változások az általános forgalmi adóban• A jogutódlással történő megszűnés nem áfafizetési pont köztestületek esetében.• A közlekedési eszköz nem adóalany részére történő bérbeadása esetén változik a teljesítés helye.• Változások a fordított adózásban: bővül az alkalmazási kör.• Számlamegőrzés: lehetséges az elektronikus megőrzés is.• Az áfa gyakoribb elszámolásának engedélyezése mérlegelési alapon.2013. 01. 24. 18
 19. 19. Változások az általános forgalmi adóban• Számlázás, elektronikus számlázás, egyszerűsített számla, gyűjtőszámla;• Pénztárgépi adatszolgáltatás.2013. 01. 24. 19
 20. 20. Változások az általános forgalmi adóban• Az alanyi adómentesség választására esetén 6 millió forint az új összeghatár.• Az alanyi adómentesség és a kata-választás kapcsolata folyamatos adózók esetén.2013. 01. 24. 20
 21. 21. Változások az általános forgalmi adóban• A készpénzfizetés korlátozása.• A pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei: – az adózó gazdasági célú letelepedési helye belföld legyen, – ne álljon csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, – e válasszon alanyi adómentességet, – az áfa nélkül számított bevétele ne haladja meg a 125 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.• A pénzforgalmi elszámolás tartalma.2013. 01. 24. 21
 22. 22. A belföldi áfa összesítő készítésének néhány szabálya Ki? Mikor? Milyen módon? Hol? Az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri 1365A számú áfabevallás vevő vagy meghaladja számlánként 1365M-02 lapja adólevonási jog gyakorlása esetén Az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri 1365A számú áfabevallás eladó számlánként vagy meghaladja 1365M-01 lapja adómegállapítás esetén Ugyanazon adómegállapítási időszakban ugyanazon vevő által kibocsátott 1365A számú áfabevallás vevő összevontan több számlában 2 millió 1365M főlap 06. sora forintot eléri vagy meghaladja az adólevonás összege2013. 01. 24. 22
 23. 23. Változások az általános forgalmi adóban• A különbözet szerinti adózás• Gyógyászati segédeszközök adómértékének változása• A szabadtéri rendezvények 18%-os kedvezményes adókulcs alá tartoznak 2012. július 20-ától.2013. 01. 24. 23
 24. 24. A kulturális adó változásai…• A kulturális adó hatályát a jogalkotó kiterjesztette azokra a televíziós kábelszolgáltatókra, műholdas, illetve földi terjesztésű műsorelosztókra, amelyek az általuk nyújtott műsorszolgáltatás keretein belül pornográf tartalmú csatorna hozzáférését teszik lehetővé az előfizetők számára.2013. 01. 24. 24
 25. 25. Az energiaadó változásai…• Az adóztatással kapcsolatos feladatokat (a kivetéses adózás kivételével) a NAV adóztatási szerve veszi át.2013. 01. 24. 25
 26. 26. A népegészségügyi termékadó (neta) változásai…• Bővül a neta alá tartozó termékek köre;• Az adóztatási feladatok a NAV állami adóhatóságához kerül.2013. 01. 24. 26
 27. 27. A környezetvédelmi termékdíj változásai…• Az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés körének bővülése;• Képviselet termékdíjügyekben;• Az adóztatási feladatok a vámszervtől az adóztatási szervhez kerülnek.2013. 01. 24. 27
 28. 28. Illetékek Nyereséget, jövedelmet terhelő elvonások Eljárási illetékek Rehabilitációs hozzájárulás A háztartási munka regisztrációs díja (65,0 mrd) Igazgatási és bírósági szolgáltatások díjaTársasági adó Személyi jövedelemadó (320,8 mrd) (1501,6 mrd) Pénzügyi tranzakciós illeték (301,1 mrd)98 százalékos különadó (0,9 Egyszerűsített vállalkozói adó mrd) (108,1 mrd) Vagyonszerzési illetékek lakossági illetékek: 111,0 mrd) Kisadózó vállalkozások tételes adója (74,3Kisvállalati adó (130,2 mrd) mrd) öröklésiTávközlési adó (44 Cégautóadó mrd) (39,0 mrd) AjándékozásiEgészségügyi hozzájárulás (113,8 Szociális hozzájárulási adó mrd) (1847,0 mrd) Visszterhes vagyonátruházási Társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék (1423 Szakképzési hozzájárulás mrd) (54,8 mrd) Biztosítási adó Egyszerűsített foglalkoztatás (27,5 mrd) (4,95 mrd) Gyógyszerforgalmazók különadói (49,0 Egyszerűsített közteherviselési mrd) hozzájárulás (? Mrd)Energiaellátók és közszolgáltatók jövedelemadója (Robin Hood adó) – 80,0 mrd2013. 01. 24. 28
 29. 29. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény változásaiból…• A látványcsapatsport támogatásának minősül az utánpótlás nevelését végző közhasznú alapítvány támogatása is.• Fejlesztési kedvezmény igénybevétele a szabad vállalkozási zónában.• Az elhatárolt veszteség elszámolása, ha az adózó az átalakulást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik.2013. 01. 24. 29
 30. 30. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény változásaiból…• Változás az adóalanyi körben: kikerül a kivás és a katás• Háromszoros K+F adóalap-kedvezmény alkalmazása érdekében megállapodás köthető a gazdasági társaságként működő kutatóintézetekkel.• Nem elismert költség a kivás részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás.2013. 01. 24. 30
 31. 31. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény változásaiból…• Változás az adóalanyi körben: kikerül a kivás és a katás• Háromszoros K+F adóalap-kedvezmény alkalmazása érdekében megállapodás köthető a gazdasági társaságként működő kutatóintézetekkel.• Nem elismert költség a kivás részére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás.2013. 01. 24. 31
 32. 32. A személyi jövedelemadó törvény változásaiból…• A családi kedvezmény közös érvényesítésére akkor kerülhet sor, ha ugyanazon kedvezményezett eltartott esetében több magánszemély is jogosult a kedvezményre.• Megosztásról pedig abban az esetben beszélünk, ha a jogosult az őt megillető kedvezményt jogosultnak nem minősülő más magánszeméllyel osztja meg.2013. 01. 24. 32
 33. 33. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.• Megszűnt a „szuperbuttósítás”, ami tényleges 16 százalékos adóterhelést, és emiatt bizonyos jövedelemsávokban szja-csökkenést, nettó jövedelemnövekedést jelent.• Egyszerűsödött az előlegalap-számítás.• A béren kívüli juttatásokat 10 helyett 14 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli 2013. január 1-jétől.2013. 01. 24. 33
 34. 34. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.• Havi 8 ezer forint lehet a kedvezményesen juttatható Erzsébet-utalvány.• Új Erzsébet-utalványokat vezet be a Nemzeti Üdülési Szolgálat.• Nem bruttósítják a nyugdíjakat, így megmarad az adómentességük is.2013. 01. 24. 34
 35. 35. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013. Összevont adóalap c) A megállapította) Az önálló és nem önálló b) Átalányadózás esetén az jövedelem 78%-a, ha a tevékenységből származó átalányban megállapított szocho, ill. a 27%-os eho jövedelem jövedelem megfizetésére a magánszemély kötelezett2013. 01. 24. 35
 36. 36. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.• A béren kívüli juttatások körének változásai és az egyes meghatározott juttatások: munkahelyi étkezés, Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatásbéren kívüli juttatás kerete.• Az adónyilatkozat (söralátétes bevallás) egyszerűsödik.2013. 01. 24. 36
 37. 37. Az adónyilatkozat nyomtatványképével kapcsolatos változások a 2013. évben Pontosításra kerültek a sorok megnevezései, az egyszerűbb kitöltés érdekében.2013. 01. 24. 37
 38. 38. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.• Nyugdíj- és NYESZ-számla: átmeneti szabály vonatkozik a 2012. december 31-éig megnyitott NYESZ-számlákra.• Az adómentes bevételek, jövedelmek néhány változása.2013. 01. 24. 38
 39. 39. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.A biztosítások adókötelezettségének,adómentességének újraszabályozása:• A magánszemély által a saját biztosítására fizetett díj nem adóköteles semmilyen jogcímen, de szja-adókedvezmény sem érvényesíthető után.2013. 01. 24. 39
 40. 40. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.A biztosítások adókötelezettségének,adómentességének újraszabályozása:• az szja-törvény 2013-tól fő szabályként egyrészt akkor minősít adókötelessé, azaz akkor adóztat, ha a biztosítási díjat más, és nem a biztosított fizeti, illetve• az adómentessé, adókötelessé tétel szempontjából a biztosítási szolgáltatásokat, kifizetéseket vizsgálja.2013. 01. 24. 40
 41. 41. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.A biztosítási díjat ténylegesen fizető személyeszerint fő szabály, hogy szja-köteles a biztosítottmagánszemély szempontjából az a biztosítási díj,amelyet a magánszemély biztosítottra kötöttbiztosítási szerződés alapján más személy fizet.Az szja-törvény kimondja: adóköteles biztosítási díjesetében a biztosított magánszemély szerzi megaz adóköteles bevételt a biztosítási díjformájában.2013. 01. 24. 41
 42. 42. Milyen biztosítások vannak az szja-törvény szerint? Biztosítások az szja-törvény szerint Nem csökkenőSzemély- Kockázati Életbizto- Nyugdíj- Járadék- Betegség Baleset- összegűbiztosítás biztosítás sítás biztosítás biztosítás biztosítás biztosítás járadék- szolgálta- tás2013. 01. 24. 42
 43. 43. Cégek, szervezetek által A biztosító szolgáltatása, Biztosításfajták fizetett díj kifizetése Biztosítások adózása 2013-ban Kockázati (halál esetére A biztosítás 1 hónapra jutó díja adómentesvisszavásárlásiszolgáltatás és(nincs lejárati szóló) életbiztosítás biztosítások Kockázati a minimálbér 30 százalékáig érték) Balesetbiztosítás adómentes, felette adóköteles. Adómentes, kivéve a Az 51,17%-os közterhet (16% jövedelempótló Betegségbiztosítás szja+ 27% eho) a cég fizeti az szolgáltatásból a napi 15 (egészségbiztosítás) 1,19%-kal szorzott díjra ezer forintot meghaladó részt.* Hagyományos, határozott A hozam idejű vegyes életbiztosítás kamatjövedelemnek (van lejárati szolgáltatás, és/vagy minősül, az adó 16%., 50, Megtakarítási biztosítások Határozott idejű illetve 100%-os kedvezmény A biztosítás díja adóköteles. Az vehető igénybe a biztosítás visszavásárlási érték) életbiztosítás 51,17%-os közterhet (16% szja időtartamától függően.** és 27 eho) a cég fizeti az Nyugdíjbiztosítás****** 1,19%-kal szorzott díjra. Adómentes a nyugdíjszolgáltatás, illetve járadékszolgáltatás, ha a Járadékbiztosítás******* felhalmozási idő legalább 10 év volt.*** A biztosítás rendszeres díja A haláleseti szolgáltatás Határozatlan idejű , összeghatár nélkül adómentes, adómentes, az egyéb befektetési egységhez a nem rendszeres díj teljesítés egyéb kötött életbiztosítás adóköteles.**** jövedelem***** 2013. 01. 24. 43
 44. 44. A biztosítási díj adókötelezettsége• Az adókötelezettség attól függ, hogy személy- vagy nem személy biztosításról van-e szó.• Nem személybiztosítás esetén a magánszemélynek akkor keletkezik (a díjfizetővel fennálló jogviszonya által meghatározott önálló, nem önálló vagy egyéb) összevonandó adóköteles jövedelme, ha ő a kedvezményezett.• Ha a biztosító teljesítésére a díjat ténylegesen fizető jogosult, a magánszemélynek nem keletkezik jövedelme.2013. 01. 24. 44
 45. 45. A biztosítási díj adókötelezettségeA személybiztosítás más személy által fizetettdíja az adókötelezettség szempontjából lehet:• adómentes (például a kizárólagosan kockázati biztosítás);• a kifizetőnél adóköteles (a személybiztosítás nem kockázati része);• jogviszony szerint adóköteles (például a kifizetőnek nem minősülő, külföldi munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díj).2013. 01. 24. 45
 46. 46. A biztosító juttatása utáni adókötelezettségA biztosító által a biztosítási szerződés alapján nyújtottszolgáltatás jellemzően adómentes, kivéve:• a jövedelmet helyettesítő felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítés,• a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás törvényben meghatározott adóköteles része,• a személybiztosítás alapján nyújtott olyan szolgáltatást, amely nem minősül halál esetére szóló biztosítási szolgáltatásnak,• olyan biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy részét a magánszemély költségként elszámolta.2013. 01. 24. 46
 47. 47. A biztosító juttatása utáni adókötelezettségA teljes életre szóló, visszavásárlási értékkelrendelkező életbiztosítás részleges vagy teljesvisszavásárlásakor, illetve a szerződésátalakításakor a biztosítónak (mint kifizetőnek)meg kell állapítania (visszavásárlás esetén le iskell vonnia) a magánszemélyt terhelő szja-t, éserről igazolást is ki kell állítania.2013. 01. 24. 47
 48. 48. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.Őstermelői tevékenység 2013-tól a sajátgazdaságban termelt gyümölcs felhasználásávalbérfőzés keretében történő párlatkészítés is.A Kormány felhatalmazást kapott, hogyrendeletben szabályozza az őstermelőiigazolvány kiadásának szabályait, és az abbanfoglaltak valódisága vizsgálatának ellenőrzésévelés elektronikus ügyintézésével kapcsolatosszabályokat.2013. 01. 24. 48
 49. 49. A személyi jövedelemadó változásaiból, 2013.A vadászrész (kompetencia) lehet• lehet bevételnek nem minősülő tétel,• minősíthető csekély értékű ajándéknak (legfeljebb évi 3 alkalommal), és• adózhat egyéb jövedelemként.2013. 01. 24. 49
 50. 50. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos néhány változás, 2013.• Nem bevétel az, ha az egyéni cég megtéríti a volt egyéni vállalkozó kiadását.• Az átalányadózásnál a tevékenységi körből csak azt kell figyelembe venni, amelyből bevétel is származott.• Átalányadózást az is választhat, aki munkaviszonyban áll.• A közvetített szolgáltatás fogalmának meghatározása.2013. 01. 24. 50
 51. 51. A külföldiek kedvezményei, 2013.• A külföldi illetőségű magánszemélyek kedvezményei: csak, ha a jövedelmeik háromnegyede belföldön adóköteles.• A külföldi és belföldi illetőségű magánszemélyt csak arra az időszakra illeti meg a kedvezmény, amelyre más államban nem jogosult hasonló kedvezményre.• A külföldön adóztatható jövedelem csak tájékoztató adat: csak akkor kell bevallani, ha van más jövedelem is.• Külföldről származó osztalék: nem negyedévente kell az adót megfizetni, hanem az éves bevallás benyújtásakor.2013. 01. 24. 51
 52. 52. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásA 2013. január 1-je után szerzett ekhoalapotképező jövedelem egészére 15 százalék az ekho,ha a jövedelmet szerző magánszemély nemnyugdíjas.A 2013. január 10-éig megszerzett ekhoskifizetésekre még alkalmazni kell ajárulékplafont.2013. 01. 24. 52
 53. 53. Az egészségügyi hozzájárulás• A béren kívüli juttatás ehoja 10 százalékról 14 százalékra emelkedett.• Hatályát veszítette a következő rendelkezés: „Nem kell megfizetni a százalékos ehot az önkéntes kölcsönös pénztár által jóváírt támogatói adomány után.” A pénztár nem minősül kifizetőnek, ezért a magánszemélynek kell megfizetnie.2013. 01. 24. 53
 54. 54. A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vettjövedelem utánA béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások *Szja tv. 70. §]* 27%adóalapként meghatározott összege utánA kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulásA béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után 14%Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme utánA tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó 15%mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a utánA fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha etevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak -alapulvételével 20% A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig ** A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §) Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §) Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §) 14%Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljesösszeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés)Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) egészségügyihozzájárulás fizetési kötelezettség nincs. 2013. 01. 24. 54
 55. 55. A közművezetékek adója 700.0 627.4 600.0 548.2 500.0 Tényleges vonalhossz Adóköteles vonalhosszezer km 400.0 300.0 230.9 230.3 200.0 160.8 160.6 100.0 82.9 81.5 66.0 33.0 43.3 41.5 21.7 20.7 2.0 0.4 0.0 2013. 01. 24. 55
 56. 56. Az energiaellátók és közműszolgáltatók jövedelemadója (Robin Hood adó)• Bővült az adózói kör: a villamosenergia- és földgázelosztói engedélyesekkel, valamint a víz- és csatornaszolgáltatókkal.• Az adókulcs 31 százalékra emelkedett.2013. 01. 24. 56
 57. 57. Illetékváltozások• Visszterhes vagyonszerzések esetén egy illetékkulcs alkalmazandó: 4%-os• A 35 év alattiak lakásszerzési kedvezményei bővültek.• Megszűnt az illetékelőleg.2013. 01. 24. 57
 58. 58. Illetékváltozások• Az öröklési és ajándékozási illetékeknél két illetékkulcsot vezettek be: 18% az általános, 9% a kedvezményes illetékkulcs;• Az értékhatár nélküli illetékmentességi szabályozás kiterjed a jövőben az özvegyek öröklésére is;• Megszűnt a negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség;2013. 01. 24. 58
 59. 59. A tranzakciós illeték, 2013.• Nem adóalany a Magyar Nemzeti Bank;• Illetékköteles a pénzváltói tevékenység is;• A tranzakciós illeték általános mértéke 0,2 százalék, míg a készpénzbevételre 3 ezrelékes illetékkulcsot kell alkalmazni;• Bizonyos kincstári műveletek mentesülnek az illetékfizetés alól;• A NAV számlákon végrehajtott műveletek mentesek az illeték alól.• Az állampapír-forgalmazásra 6 ezer forint illetékmaximum vonatkozik.2013. 01. 24. 59
 60. 60. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013. Választható adózási formák 2013-ban Egyszerűsített vállalkozói adó (eva) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) Kisvállalati adó (KIVA) Személyi jövedelemadóban az átalányadózás2013. 01. 24. 60
 61. 61. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.Adónem Adómérték Bevételi Kik választhatják? Kiváltott közterhek határ/év Egyéni vállalkozó, kkt., bt., kft., szövetkezet, lakásszövetkezet, Eva 37% 30 millió szabadalmi ügyvivői-, ügyvédi-, Szja, áfa végrehajtói- és közjegyzői iroda, erdőbirtokossági társulat Társasági adó, szakképzési hozzájárulás 50 000 Ft/ hó, nem főállású Egyéni vállalkozó, kizárólag után 25 000 magánszemély taggal rendelkező Szja, járulékok, eho, Ft/fő*; a 6 kkt. és betéti társaság (az szociális hozzájárulási Egyéni cég Kata millió Ft 6 millió adóalanyiság választásának nem adó, eho, vállalkozói feletti rész akadálya, ha az adóalany az adóévre szja és osztalékadó után az az szja szerinti átalányadózást vagy adómérték evát választott.) 40% Kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet és lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtói-, ügyvédi-, Szociális hozzájárulási Kiva 16% 500 millió közjegyzői, szabadalmi ügyvivői adó iroda, külföldi vállalkozó, belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy 2013. 01. 24. 61 * Nem jár utána társadalombiztosítás
 62. 62. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.• Az eva választása az adóévet megelőző év december 20. napjáig történhetett, és ugyanezen napig vissza is volt vonható;• A már EVA szerint adózót kijelentkezés hiányában az adóhatóság továbbra is evásnak tekinti.• Kijelentkezni is az adóévet megelőző év december 20-áig lehet, mely ugyanezen időpontig vissza is vonható.• A kijelentkezés kötelező, ha a feltételeknek nem felel meg, illetve, ha adóhatóságnál adótartozása van.• A kivásnak ki kellett jelentkeznie az eva alól, és be kell/kellett jelentkeznie a kiva alá, míg a katás eva alanyisága a törvény erejénél fogva szűnik/szűnt meg.2013. 01. 24. 62
 63. 63. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.• A kata alá bejelentkezni az erre a célra rendszeresített NAV nyomtatványon lehet, elektronikusan vagy papíralapon, akár már működő, akár újonnan alakuló cégnek. Az adóalanyiság előbbi esetben a bejelentést követő hónap első, utóbbi esetben a nyilvántartásba-vétel napján jön létre.• A bejelentést 2012. decemberétől lehet megtenni, az év során bármikor.• A bejelentkezés visszavonására (mint pl. az evánál) nincs lehetőség.• Ha a vállalkozás adószámát törlik, a kata adóalanyiság is megszűnik, míg az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése nem eredményezi ugyan ezt.2013. 01. 24. 63
 64. 64. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.A kata alá való bejelentkezés módja:a) 2013-ban az okmányirodai és a cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejűleg kérelmüket előterjesztők (tevékenységüket év közben kezdők) esetében a nyilatkozat adatai elektronikus úton – az ún. egyablakos rendszeren keresztül – érkeznek meg az állami adóhatósághoz;b) a közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelentkező, szja-törvény 3. 17. pontja szerinti egyéni vállalkozók a ’T101 jelű adatlapot (az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az szja- törvény említett pontja szerint egyéni vállalkozónak minősülő adózók, pl. ügyvéd) használhatják;c) a T101E bejelentő lapot a már működő, egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók nyújtják be;d) a már működő kkt., bt., egyéni cég a ’T201T jelű adatlap útján, kizárólag változás-bejelentés keretében jelentkezhet be.2013. 01. 24. 64
 65. 65. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban, 2013.A kata megfizetése• A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön-külön kell megfizetnie.• A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt – bizonyos kivételekkel (pl. a hónap teljes időtartamában táppénzen van) – minden megkezdett naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni.• Ha az adózó a naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősül, a naptári évben elért bevételének a 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet (a Katv. bizonyos esetekben a bevételi értékhatár időarányos számítását írja elő). A százalékos mértékű adót bevallani és megfizetni az adóévet követő év február 25-ig – illetve az adóalanyiság megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30. napig – kell.2013. 01. 24. 65
 66. 66. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013. A kata adóalanyok által teljesítendő adókötelezettségeket a következő táblázat összegzi: Az adóalanyiság Tárgyhónapot követő Az adóévet követő év megszűnését követő 30. hónap 12. napja február 15-éig napig A tételes adó megfizetése, bevallási kötelezettség Nyilatkozat az adóévi bevétel nagyságáról* nélkül A tárgyhónapra vonatkozóadókötelezettség hiányának Százalékos mértékű különadó bevallása és megfizetése* bejelentése2013. 01. 24. 66
 67. 67. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.• A kiva alá bejelentkezni az erre a célra rendszeresített NAV nyomtatványon lehet, elektronikusan.• A bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év (először 2012.) december 1-jétől legkésőbb 2013. január 15-éig lehet megtenni.• A bejelentkezés visszavonására (mint pl. az evánál) a bejelentkezést követő év január 15. napjáig van lehetőség, szintén elektronikusan, szintén NAV által rendszeresített nyomtatványon.2013. 01. 24. 67
 68. 68. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.A kiva alá történő bejelentkezés formája:• A kisvállalati adóalanyiság választása kizárólag elektronikus úton a ’T203KV számú nyomtatványon történhet. A nyomtatvány 2012. december 1-jétől elérhető az állami adóhatóság honlapján.• A bejelentkezés feltétele, hogy annak napján az adózó végrehajtható adótartozása ne haladja meg az 1 millió forintot.• Az adózói bejelentkezés a bejelentést követő naptári év január 15-éig a ’T203KV nyomtatványon – szintén elektronikus úton – visszavonható.2013. 01. 24. 68
 69. 69. Változások az adóeljárási és az azokat érintő adószabályokban 2013.A kiva megfizetése, bevallása:• Az adóalany a kisvállalati adót 2013. adóévben a 13KIVA bevalláson vallja be, melynek benyújtási határideje az adóévet követő év május 31-e.• Az adóévre megállapított adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni, illetve a visszajáró adót szintén ezen időponttól lehet visszaigényelni.2013. 01. 24. 69
 70. 70. Adóhatóság által kezelt egyéb elvonások 8,5 mrd Környezetterhelési díj Levegőterhelési díj Vízterhelési díj Talajterhelési díj 47,0 mrd Baleseti adó, 24 mrd Játékadó 53,0 mrd Szolidaritási elvonások Innovációs járulék Hitelintézetek járadéka 37,4 Hitelintézetek különadója 5 mrd mrd Pénzügyi szervezetek különadója* 144,0 mrd2013. 01. 24. 70
 71. 71. A játékadó néhány változása• 2013. januárjától az állami adóhatóság lefoglalhatja és elkobozhatja az engedély nélkül szervezett szerencsejátékhoz használt eszközt, az ilyen játékhoz kapcsolódó téteket, nyereményeket is.• Ha az ügyben büntetőeljárás is folyik, a NAV a lefoglalt dolgot (ingóságot, pénzt, értékpapírt) átadja a büntetőügyben eljáró hatóság részére.2013. 01. 24. 71
 72. 72. Az innovációs járulék, 2013.2012. december 1-jétől az innovációs járulék fizetésérekötelezetteknek a járulékelőleget – az adóév utolsó hónapjának20. napjáig – ki kell egészíteniük az adóévi várható fizetendőjárulék összegére (feltöltési kötelezettség).A nem teljesítés 20 százalékos mulasztási bírsággal sújtható.2013. 01. 24. 72
 73. 73. Néhány adójogszabály-változás, 2013. Ismét módosult a NAV-ról szóló 2010. évi CXXII. törvény: fő szabályként 2013-ra is megmarad a már ismert szervezet, egy változással: a kiemelt adózók esetében közös adó- és vám- főigazgatóság jön létre január 1-jétől. 2013-tól a KAIG látja el – kizárólagos hatáskörrel az állami garancia (kezesség) kiutalásával, valamint az állami garancia beváltásához kapcsolódó állami adóhatósági ellenőrzési feladatokat.2013. 01. 24. 73
 74. 74. Néhány adójogszabály-változás, 2013.A csoportos adóalanyiság időszakában az az adóigazgatóság járel a csoport adóügyeiben, és minden egyéb, a csoportosadóalanyisággal kapcsolatos eljárásban, amely a csoportosadóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselőadóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgelrendelkezik.2013. 01. 24. 74
 75. 75. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Kiemelt adózónak minősülnek az adóévet megelőző év utolsónapján csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolásieljárás, kényszer-végelszámolási eljárás vagy kényszertörlésieljárás alatt nem álló az rt. formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint azon adózók – a költségvetési szervek, az szja-törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek kivételével – amelyek  az adóévet megelőző második évben vagy azt megelőzően kezdték meg a tevékenységüket, és  adóteljesítményük értéke az 1 milliárd 800 millió forintot elérte.2013. 01. 24. 75
 76. 76. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelem- és illetőségigazolás = adóhatósági igazolások) kiállításának határideje a beérkezéstől számított 8 napról 6 napra csökken.2013. 01. 24. 76
 77. 77. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Az adóigazolás formái:• Általános: az adóhatóságnál fennálló adótartozás vagy annak hiánya + a behajthatatlanság címén nyilvántartott, még el nem évült tartozás + valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztása• Nemleges: az adóhatóságnál nincs nyilvántartott, lejárt esedékességű adótartozás a kiállítás napján vagy a kérelemben megjelölt napon.• Együttes: az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás + a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozás + végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások vagy azok hiánya. Ha közbeszerzéshez kapcsolódik: + az adózó neve, székhelye, adóazonosító száma.2013. 01. 24. 77
 78. 78. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Nem kell semmilyen eljáráshoz adóigazolást, együttesadóigazolást kérnie az adózónak (akár magánszemély, akárvállalkozó), ha a meghatározott határidő utolsó napján vagy ahatárnapon szerepel az adóhatóság köztartozásmentes adózóiadatbázisában.2013. 01. 24. 78
 79. 79. 2013. 01. 24. 79
 80. 80. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Egyszerűsödő fizetéskönnyítés és adómérséklési szabályok: pl. 150 ezer forintot meg nem haladó szja tartozás 6 egyenlő részletben fizethető meg a bevalláson történő bejelölés mellett.2013. 01. 24. 80
 81. 81. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Visszakerül az Art.-be a „felhívás önellenőrzésre” c. jogintézmény. A felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, ezért mulasztási bírsággal nem sújtható, és a felhívástól számított 30 napig az ellenőrzés nem kezdhető meg.2013. 01. 24. 81
 82. 82. Néhány adóeljárási szabályváltozás, 2013.A NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:• adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiadása,• magánszemély részére adóazonosító jel kiadása, vámazonosító kiadása, adószám kiadása, adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés,• START-kártyával kapcsolatos ügyintézés,• egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség bejelentésével kapcsolatos ügyintézés,• adófolyószámlával, és bevallással kapcsolatos tájékoztatás és kivonat kiadásügyében.2013. 01. 24. 82
 83. 83. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Bejelentési kötelezettség terheli az elektronikusan vezetettkönyvek, bizonylatok őrzési helyét, online hozzáférést biztosítva.2013. 01. 24. 83
 84. 84. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Az adózó bejelentkezése 4 módon történhet:• okmányirodán keresztül, egyablakos” rendszerben – egyéni vállalkozók;• cégbíróságon keresztül – a cégbejelentésre kötelezett adózók, „egyablakos rendszer”;• bírósági bejegyzés útján – szintén „egyablakos rendszer” – pl. civil szervezetek;• közvetlenül a NAV-hoz.2013. 01. 24. 84
 85. 85. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha:a) hivatalos irat két egymást követő alkalommal történő „címzett ismeretlen” megjegyzéssel történő visszaérkezése,b) hitelt érdemlő információ szerzése helyszíni eljárás során arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,c) az adózó a bevallási, illetve adófizetési kötelezettségének 365 belül – felhívás ellenére – sem tesz eleget.2013. 01. 24. 85
 86. 86. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Az adószám megállapításának megtagadása tárgyábanhozott határozatot az adóhatóság visszavonja, ha az adózóbizonyítja, hogy• azért nem fizetett, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét részben vagy egészben nem egyenlítették ki,• a kintlévőségei ellenértéke a tartozása összegét eléri vagy meghaladja,• a követelései érvényesítése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.2013. 01. 24. 86
 87. 87. Néhány adójogszabály-változás, 2013.2013-tól cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózóesetében, ha az adószám törlésére• nem valós cím,• képviselő be nem jelentése, vagy• ha a bejelentett képviselő nem valós személyokán kerül sor, az állami adóhatóság a határozata jogerőreemelkedését követő napon a cégbíróság elektronikus útontörténő értesítésével kezdeményezi az adószámtörlésselérintett adózó megszüntetésére irányuló eljárást.A törlés az adóhatóság honlapján közzétételre kerül.2013. 01. 24. 87
 88. 88. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Az „elkésett fellebbezés”-t, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint a jogorvoslati kérelemmel önállóan meg nem támadható végzés ellen beadott fellebbezést az adóigazgatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.• Az adópolitikáért felelős miniszter dönt olyan felügyeleti intézkedés iránti kérelmek tárgyában, ahol a NAV elnöke hozott döntést.2013. 01. 24. 88
 89. 89. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• A végrehajtás kivételes felfüggesztése, a hatósági átutalási megbízás visszavonása.• Kölcsönzött kulturális javak védelme.• Diákhitel-végrehajtás polgári peres úton.• Átvezetés végrehajtási eljárás esetén.• Végrehajtás hagyatékra.2013. 01. 24. 89
 90. 90. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• 2013-tól kötelező a szakmai képviselet a következő ügyekben: – az adó feltételes megállapítása, – a feltételes adómegállapítás alkalmazhatósága, – a szokásos piaci ár meghatározása, – felügyeleti intézkedés iránti eljárás a miniszternél.• A NAV hivatásos állományú tagjainak közreműködése az eljárásokban.2013. 01. 24. 90
 91. 91. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Az állami adóhatóság ellenőrzés során végezhető cselekményeinek bővülése a mintavétellel.• A központosított ellenőrzés új szabályai: nem elkülönült szervezet, hanem ellenőrzési módszer.• A kapcsolódó vizsgálat és az alapellenőrzés kettéválik az ellenőrzés befejezése szempontjából.• Iratbevonás az egész ellenőrzési eljárás során lehetséges, nem csak annak megkezdésekor.2013. 01. 24. 91
 92. 92. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• A kiutalás előtti ellenőrzés határideje szempontjából érvényes a megalapozatlan adózói nyilatkozat is.• Új eljárás, kapcsolódó vizsgálat, illetve külföldi adóhatóság megkeresése esetén az értesítés személyesen is átadható.• A határidő szünetelése alatt is folytatható az ellenőrzés.2013. 01. 24. 92
 93. 93. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Az adó- és járulékkülönbözet elszámolása munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén• Végrehajtás során a behajtási költség elsőbbséget élvez• A túlfizetés elszámolásának új szabálya• Elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság és a pénzforgalmi intézmények között• Adótitok átadása az EUTAF részére• A társadalombiztosítási szerv igazolása a kifizetésekről2013. 01. 24. 93
 94. 94. Néhány adójogszabály-változás, 2013.Az adózónak soron kívül kell bevallást benyújtaniavalamennyi adójáról, ha• az üzletvezetés helyét belföldről külföldre helyezi, és emiatt a belföldi adóalanyisága megszűnik;• az EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társaságba olvad bele, egyesül, és emiatt a magyar cégnyilvántartásból törlik.2013. 01. 24. 94
 95. 95. Néhány adójogszabály-változás, 2013.• Megszűnt a székhelyszolgáltatás jogintézménye;• Tovább csökkent az egyszerűsített bevallás adminisztrációja;• A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekkel bővült azon adózói kör, amely – feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem érnek el, költséget, ráfordítást nem számolnak el – társasági adóbevallás helyett nemleges nyilatkozatot tehet.2013. 01. 24. 95
 96. 96. A minimálbér változásai Időszak Minimálbér 30% 30-ad rész1998.01.01-1998.12.31. 19.500,-Ft 5.850,-Ft 195,-Ft1999.01.01-1999.12.31. 22.500,-Ft 6.750,-Ft 225,-Ft2000.01.01-2000.12.31. 25.500,-Ft 7.650,-Ft 255,-Ft2001.01.01-2001.12.31. 40.000,-Ft 12.000,-Ft 400,-Ft2002.01.01-2003.12.31. 50.000,-Ft 15.000,-Ft 500,-Ft2004.01.01-2004.12.31. 53.000,-Ft 15.900,-Ft 530,-Ft2005.01.01-2005.12.31. 57.000,-Ft 17.100,-Ft 570,-Ft2006.01.01-2006.12.31. 62.500,-Ft 18.750,-Ft 625,-Ft 2007.01.01-2007.12.31 65.500,-Ft 19.650,-Ft 655,-Ft2008.01.01-2008.12.31. 69.000,-Ft 20.700,-Ft 690,-Ft2009.01.01-2009.12.31. 71.500,-Ft 21.450,-Ft 715,-Ft 2010.01.01-2010.12.31 73.500,-Ft 22.050,-Ft 735,-Ft 2011.01.01-2011.12.31 78.000,-Ft 23.400,-Ft 780,-Ft 2012.01.01-2012.12.31 93.000,-Ft 27.900,-Ft 930,-Ft2013.01.01-től 98.000,-Ft 29.400,-Ft 980,-Ft2013. 01. 24. 96
 97. 97. A garantált bérminimum változásai A garantált bérminimum összege* 30-ad része 2011.01.01-2011.12.31 94.000,-Ft 3.133,33 Ft 2012.01.01-2012.12.31 108.000,-Ft 3.600,-Ft 2013.01.01-től 114.000,-Ft 3.800,-Ft *a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén2013. 01. 24. 97
 98. 98. A járulékok, 2013. A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől Foglalkoztató Biztosított által fizetendő által fizetendő Nyugdíjjárulék egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék korkedvezmény nem -biztosítási magán- természetbeni pénzbeli járulék munkaerő- nyugdíj- mpt. tag egészségbizto- egészségbizto- piaci járulék pénztári sítási járulék sítási járulék tag 13% 10% 4% 3% 1,5%2013. 01. 24. 98
 99. 99. A járulékfizetési felső határA nyugdíjjárulék-fizetési felső határ megszűnt, de a2013. január 10-éig megszerzett, 2012. december havijáruléklapot képező jövedelmekre még alkalmazni kell a2012. december hónapról benyújtott bevallásban.A felső határ felett levont nyugdíjjárulék a 2012. évielszámoláskor visszaigényelhető.2013. 01. 24. 99
 100. 100. Megállapodás szolgálati idő szerzéséreA belföldi nagykorú, nem saját nyugdíjas• ha biztosítással járó jogviszonyban nem áll,• vagy, ha a biztosítása szünetelnyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapotképező jövedelem szerzése céljából 34% nyugdíjjárulékfizetésének vállalása mellett megállapodást köthet anyugdíjfolyósító szervvel. 2013. január 1-jétől ez alehetőség megilleti a magánnyugdíjpénztár tagját is.2013. 01. 24. 100
 101. 101. ÉvvásárlásA felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója(a doktorandusz képzésben résztvevő is), ha az öregséginyugdíjhoz legfeljebb 5 éve hiányzik, a minimálbérutáni 34 százalék nyugdíjjárulék vállalásával ésmegfizetésével szolgálati időt vásárolhat.2013. január 1-jétől ez a lehetőség megilleti amagánnyugdíjpénztár tagját is.2013. 01. 24. 101
 102. 102. Az elszámolás módjai, 2012.• 12M29 munkáltatói elszámolás, melyhez a munkáltató felé a nyilatkozat megtételének határideje 2013. január 31.• 1253NY nyilatkozatot kitöltve egyszerűsített adóbevallással, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel 2013. február 15-éig .• 1253ADÓNYILATKOZAT kitöltésével, melynek benyújtási határideje 2013. május 21.• A 1253-as teljes adattartalmú bevallás kitöltésével és benyújtásával, határidő: 2013. február 25., illetve 2013. május 21.• 1253M csökkentett adattartalmú bevallás kitöltésével és benyújtásával, határidő: 2013. május 21.2013. 01. 24. 102
 103. 103. Egyszerűsített bevallás 1253NY• külföldi cím és e-mail cím nem szerepeltethető a nyilatkozaton,• őstermelésből származó bevételre nemleges nyilatkozatot lehet tenni,• lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos adatokat meg kell adni,• rákerült a nyilatkozatra: – 1+1% rendelkező nyilatkozat, – önkéntes kölcsönös pénztár, – NYESZer• nyilatkozni kell a családi kedvezmény megosztásáról.2013. 01. 24. 103
 104. 104. 1253NY nyilatkozat változások• A családi kedvezmény összegét bizonyos esetekben kiszámítjuk feltétel: az adózó nem osztja meg a kedvezményt, és 1 vagy 2 eltartottról nyilatkozik ki kell tölteni a 1253NY-03 lapot (más esetben nem tölthető ki) új mező2013. 01. 24. 104
 105. 105. 1253E ajánlat változásaiA bevallás ajánlat: – tértivevényes levélben vagy – ügyfélkapun keresztültörténik.Ha az adózó nem küldi vissza az ajánlatot, az bevallásnak minősül,Vissza kell küldeni az adózónak a bevallást: – a családi kedvezmény megosztása, – ingatlan, vagyoni értékű jog, illetve ingó értékesítése, – visszafizetendő adókedvezmény keletkezése, – a felső határt meghaladóan levont nyugdíjjárulék visszaigényléseesetén.2013. 01. 24. 105
 106. 106. Bevallások változásai, új bevallások: 1343 EVA bevallás – Áfa bevallás mintájára (értékesítésre vonatkozóan), 1320 Biztosítási adó, 1221 Tűzvédelmi hozzájárulás, 13KATA Kisadózó vállalkozások tételes adója, 13KIVA Kisvállalati adó, 1308 Járulékbevallás (szakképzési hozzájárulás), 1229 Társasági adóbevallás (innovációs járulék), 1392 Közművezeték adó, 1391 Távközlési szolgáltatás, 13P90 Tranzakciós illeték, 13J03 Energia adó, 12KTA Környezetvédelmi termékdíj, 12KESZ Készletre vételezés (termékdíj)2013. 01. 24. 106
 107. 107. Szociális hozzájárulási adókedvezmények A kedvezmény megnevezése A kedvezmény tartalma1) Szakképzetlenek adókedvezménye A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a.2) 25 év alattiak, 55 év felettiek A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a. A munkabér 100adókedvezménye ezer forint feletti részére a szocho 27%.3) 25 év alatti pályakezdő A foglalkoztatás első két évében a munkabér (de legfeljebb 100 ezer forint)adókedvezménye, ha legfeljebb 180 nap után nem kell szochot (és szakképzési hozzájárulást sem) fizetni.biztosítási kötelezettséggel járómunkaviszonnyal rendelkezik.4) Tartósan álláskeresők adókedvezménye A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után a foglalkoztatás első 2 évében nem kell szochot és szakképzési hozzájárulást fizetni. A5) Anyasági ellátásról munkába harmadik évben 14,5% a kedvezmény és 1,5 százalék a szakképzésivisszatérők kedvezménye hozzájárulás.6) Kedvezmény kutatók, fejlesztők után A bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint nem kell szochot fizetni.7) Rehabilitációs és közfoglalkoztatási A rehabilitációs részkedvezmény mértéke a saját maga után megállapított,kedvezmények de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a. A közfoglalkoztatási adókedvezmény felső határa a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-a, maga a kedvezmény a bér 13,5%-a.8) Karrier Híd Program kedvezménye A programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a.9) Kedvezmény szabad vállalkozási A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után a foglalkoztatás elsőzónában 2 évében nem kell szochot és szakképzési hozzájárulást fizetni. A 2013. 01. 24. harmadik évben 14,5 a szocho-kedvezmény. 107
 108. 108. Start-kártyához kapcsolódó szocho-kedvezmények A START- MeddigSor- kártya érvényesít- A kedvezmény tartalmaszám megnevezése hető? Legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének Pályakezdők 17%-a az első évben, 7%-a a második évben. Felsőfokú 2014.1. START-kártyája végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb december 31. a minimálbér kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első 9 hónapjában, majd az azt követő 3 hónapban 7 százalék. A bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér2. START-PLUSZ kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első évében, majd 7 százaléka a másodikban. A bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér 2013.3. START-EXTRA kétszeresének 27%-a a foglalkoztatás első évében, majd december 31. 17%-a a másodikban. A részkedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de START-4. legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 27 százaléka a BÓNUSZ foglalkoztatás első évében. 2013. 01. 24. 108

×