Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia
Szeged Megyei Jogú Város
Fenntartható Integrált Városfejlesztési
Stratégiája
Tapasz...
Tematika
• A „Fenntartható integrált városfejlesztési
program előkészítése Szegeden” c. projekt
aktuális státusza
• Szeged...
A „Fenntartható integrált városfejlesztési
program előkészítése Szegeden” c. projekt
aktuális státusza
• Eddig elkészült…
– Partnerségi terv
– FVT elemző tanulmány
– Megalapozó vizsgálat
– A településfejlesztési koncepció mun...
A projekt anyagai elérhetők:
http://www.szegedvaros.hu/2014-2020.html
• Eddig lezajlott
– 4 intézkedéscsoport 5-5 alkalomm...
Szeged MJV ITS tervezésének főbb
irányai
*A Szeged MJV Településfejlesztési Koncepció munkaanyaga alapján (tervezet)
 
A lakói számára magas színvonalú szolgáltatá...
A középtávú célrendszer
meghatározása
• 4 középtávú, specifikus célkitűzés, melyek illeszkednek az EU2020 11 tematikus cél...
A fejlesztési prioritások
meghatározása
4+1 db gazdaságfejlesztési prioritás (P1-P4., és P6.)
6 db infrastruktúra- és körn...
A fejlesztések területi
relevanciájának meghatározása
• 1 város
• 10 városrész
• 4 akcióterület:
– Odessza – város rehabil...
10 városrész – 10 városrészi cél
• Belváros - Cél a városközponti funkciók további
erősítése, a városközpont térbeli kiter...
• Móraváros - A kisvárosias lakófunkció
megőrzése mellett a peremterületeken cél az
ipari-kereskedelmi és rekreációs funkc...
• Újszeged – Szőreg kertváros - A sport és
rekreációs, valamint humán és kereskedelmi
szolgáltatási funkciók bővítése, a t...
• Északi kertváros és Tápé - Cél a városrész
lakófunkciójának megőrzése és a városrészben
elérhető szolgáltatások körének ...
• Tisza-Maros hullámtere - Cél természeti és
társadalmi szempontból egy olyan élettel teli
folyóparti terület kialakítása,...
A fejlesztések területi
relevanciájának meghatározása
• 1 város
• 10 városrész
• 4 akcióterület:
– Odessza – város rehabil...
Odessza
Biopolisz
ELI
Fejlesztési csomagok előzetes,
indikatív meghatározása
• Területi fókusszal
– Előzetes Akcióterületi Tervek
• Tematikus fó...
EATT 1
Projekt 1 Projekt 2
Projekt 3 Projekt 4
Projekt 5 Projekt 6
Projekt 7 Projekt 8
Elkészül 4 db
EATT
Elkészül 4 db IT...
Tervezés-módszertani dilemmák
• Még mindig nem elfogadottak és véglegesek a
2014-2020-as EU-s fejlesztési források
hozzáférését biztosító OP-k és a prog...
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tapasztó Dénes előadása - 2014.06.06

328 views

Published on

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tapasztó Dénes előadása - 2014.06.06

 1. 1. VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia Szeged Megyei Jogú Város Fenntartható Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tapasztó Dénes, külső szakértő Szeged, 2014. június 6.
 2. 2. Tematika • A „Fenntartható integrált városfejlesztési program előkészítése Szegeden” c. projekt aktuális státusza • Szeged MJV ITS tervezésének főbb irányai • Tervezés-módszertani dilemmák
 3. 3. A „Fenntartható integrált városfejlesztési program előkészítése Szegeden” c. projekt aktuális státusza
 4. 4. • Eddig elkészült… – Partnerségi terv – FVT elemző tanulmány – Megalapozó vizsgálat – A településfejlesztési koncepció munkaanyaga – megküldve szakhatósági véleményezésre – Az ITS munkaanyaga – megküldve szakhatósági véleményezésre
 5. 5. A projekt anyagai elérhetők: http://www.szegedvaros.hu/2014-2020.html • Eddig lezajlott – 4 intézkedéscsoport 5-5 alkalommal ült össze, összességében mintegy 150 fő részvételével – Közmeghallgatás a fejlesztési program előrehaladásáról – TFK és ITS szakhatósági egyeztetése a 314/2012. sz. Korm. Határozatnak megfelelően: 2014. június 4-én járt le a határidő, az eddig beérkezett vélemények, javaslatok feldolgozása lezajlott – 2014. június végén a városi közgyűlés tárgyalja a TFK-t és ITS-t
 6. 6. Szeged MJV ITS tervezésének főbb irányai
 7. 7. *A Szeged MJV Településfejlesztési Koncepció munkaanyaga alapján (tervezet)   A lakói számára magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó térségi központ Szeged, meglévő adottságai alapján, nagy távlatban is a tudásgazdaságra alapozott, nemzetközileg ismert és elismert technológiai és kutatási centrum lesz. A tudás-intenzív ipar és a helyi üzleti szolgáltatások fejlesztése dinamikus gazdasági bővülést eredményez, mely folyamat már középtávon is új munkahelyek létrehozásához járul hozzá.   Szeged, mint dinamikusan fejlődő felsőoktatási- és kutatási központ pozíciójának erősítése, a potenciális befektetők számára vonzó üzleti ökoszisztéma továbbfejlesztése Szeged helyzetének stabilizálása a interregionális policentrikus városhálózatban, továbbá fenntartható, minőségi életkörülmények biztosítása a lakossága számára A jövőkép és az átfogó célok meghatározása*
 8. 8. A középtávú célrendszer meghatározása • 4 középtávú, specifikus célkitűzés, melyek illeszkednek az EU2020 11 tematikus célkitűzéséhez (különösen: 3., 4., 6., 8. és 9. sz. TC-k), valamint a TFK hosszú távú célrendszeréhez S1. A város gazdaságának dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése a meglévő adottságokra alapozott versenyképes üzleti infrastruktúra további bővítésével, széleskörű vállalatfejlesztési eszközrendszer kiépítésével S2. Szeged gazdasági növekedésének támogatása a kiváló helyi kutatói hagyományokra épített innovációs programok előkészítésével és lebonyolításával S3. A város népességmegtartó erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek fejlesztésével, a leszakadó városi területek revitalizálásával, új területek integrálásával és a fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával S4. A lakosság életminőségének javítása és a társadalmi befogadás előmozdítása a humán szolgáltatások minőségi fejlesztésével • A specifikus célokhoz a tematikus prioritások, valamint a városi területi (városrészi szintű) célok közvetlen illeszkedést mutatnak
 9. 9. A fejlesztési prioritások meghatározása 4+1 db gazdaságfejlesztési prioritás (P1-P4., és P6.) 6 db infrastruktúra- és környezet fejlesztési prioritás (P5. és P7-P11.) 4 db humán- infrastruktúra fejlesztést és társadalmi felzárkóztatást támogató prioritás (P12-)15. P1. A tudás-intenzív ipar kulcságazataiban működő vállalkozások fejlesztése P2. A városi szintű vállalkozásfejlesztési eszközrendszer és a kapcsolódó magas szintű fizikai üzleti infrastruktúra fejlesztése (kiemelten az ELI Science Park, és Biopolisz Park területén) P3. Vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése (pl. klaszterfejlesztés) P4. Hagyományos ipar fejlesztése, a termékek piacra jutásának elősegítése (pl. KKV telephelyfejlesztés) P5. Külső elérhetőség javítása (pl. intermodalitás biztosítása) P6. A helyi adottságokra építő diverzifikált turizmusfejlesztés (pl. a városi turisztikai programkínálat bővítése) P7. Hatékony vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feltételrendszerének további javítása P8. Épített környezet védelme, városképvédelem P9. Hatékony és tiszta energiagazdálkodás P10. A város belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, (pl. belterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése) P11. Természeti környezet védelme P12. Egészségmegőrzés és prevenció P13. Szociális biztonság javítása (pl. szociális lakásügynökség) P14. Oktatásfejlesztés P15. Közösségfejlesztés, kulturális szolgáltatások fejlesztése
 10. 10. A fejlesztések területi relevanciájának meghatározása • 1 város • 10 városrész • 4 akcióterület: – Odessza – város rehabilitációs akcióterület – Biopolisz – gazdaságfejlesztési és innovációs akcióterület – Korzó-Tisza – városközpont akcióterület – ELI – ipari-innovációs akcióterület
 11. 11. 10 városrész – 10 városrészi cél • Belváros - Cél a városközponti funkciók további erősítése, a városközpont térbeli kiterjesztése és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése, a gazdasági funkció erősítésével, minőségi, élhető környezettel • Alsóváros - a meghatározó történeti és néprajzi hagyományokkal rendelkező városrész jellegének és értékeinek megőrzése, a lakófunkció megtartása és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése
 12. 12. • Móraváros - A kisvárosias lakófunkció megőrzése mellett a peremterületeken cél az ipari-kereskedelmi és rekreációs funkciók megtartása, a meglévő szegregátum megszüntetése • Rókus és lakótelepek - A városrész lakófunkciójának, a lakhatás és az életkörülmények minőségének javítása, a területen működő vállalkozások erősítése • Felsőváros és lakótelepek - A városrész népességvonzó és megtartó képességének erősítése, a meglévő sport, rekreációs és turisztikai potenciálok kihasználásának elősegítése
 13. 13. • Újszeged – Szőreg kertváros - A sport és rekreációs, valamint humán és kereskedelmi szolgáltatási funkciók bővítése, a településrész közlekedési kapcsolatainak és funkcionális szerepének fejlesztése • Déli kertváros és Gyála - A Déli kertváros lakófunkciós karakterének megtartása, a helyi életminőség növelése a városrészi alközpontokban megtalálható funkciók bővítésével, az elérhetőség javításával, valamint a természeti környezettel kapcsolatos szinergiák kihasználásával a rekreáció és a gazdaságfejlesztés terén
 14. 14. • Északi kertváros és Tápé - Cél a városrész lakófunkciójának megőrzése és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése, a hiányzó városrészi alközpontok kialakítása, a meghatározó történeti, néprajzi és vallási hagyományokkal rendelkező Tápé településrész jellegének és értékeinek megőrzése • Nyugati iparváros és Kiskundorozsma - A városrészben cél a gazdasági funkciók további erősítése, világszínvonalú K+F infrastruktúra kiépítése, ezzel párhuzamosan a helyben élők életminőségének további javítása, a szociális feszültségek enyhítése
 15. 15. • Tisza-Maros hullámtere - Cél természeti és társadalmi szempontból egy olyan élettel teli folyóparti terület kialakítása, mely teret engedve a különböző gazdasági és turisztikai funkcióknak, képes Szeged multifunkcionális központjává válni a víz, a jég, a hordalék biztonságos levezetése és az árvízvédelem elsődlegességének figyelembe vételével
 16. 16. A fejlesztések területi relevanciájának meghatározása • 1 város • 10 városrész • 4 akcióterület: – Odessza – város rehabilitációs akcióterület – Biopolisz – gazdaságfejlesztési és innovációs akcióterület – Korzó-Tisza – városközpont akcióterület – ELI – ipari-innovációs akcióterület
 17. 17. Odessza Biopolisz ELI
 18. 18. Fejlesztési csomagok előzetes, indikatív meghatározása • Területi fókusszal – Előzetes Akcióterületi Tervek • Tematikus fókusszal – Integrált Területi Beruházási projektcsomagok
 19. 19. EATT 1 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt 7 Projekt 8 Elkészül 4 db EATT Elkészül 4 db ITB projektcsomag (projekt adatlapok+elemző tanulmányok) Elkészülnek az EATT-kben megjelölt projektjavaslatok adatlapjai Projekt adatlap 1 Projekt adatlap 2 Projekt adatlap 3 Projekt adatlap 4 Projekt adatlap 5 Projekt adatlap 6 Projekt adatlap 7 Projekt adatlap 8 ITB 1 Projekt adatlap 1 Projekt adatlap 3 Projekt adatlap 4 Projekt adatlap 5 Projekt adatlap 6 Projekt adatlap 7 Projekt adatlap 8 Projekt 2 Elemző tanulmány Szeged MJV 2014-2020-as tervezési dokumentumaihoz kapcsolódó projektfejlesztés és projektgenerálás folyamata
 20. 20. Tervezés-módszertani dilemmák
 21. 21. • Még mindig nem elfogadottak és véglegesek a 2014-2020-as EU-s fejlesztési források hozzáférését biztosító OP-k és a programok közötti tematikus lehatárolások, így nehéz meghatározni a projektjavaslatok OP-khoz való illeszkedését • Eljárásrend, szervezeti keretek stb. részletei jelenleg nem ismertek
 22. 22. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

×