Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magyar_Anna

296 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magyar_Anna

 1. 1. Közlekedésfejlesztés CSONGRÁD MEGYE Stratégiai Programjában (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. november 28. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke
 2. 2. Kiindulópontok Magyarország 2014-2020 közötti EU-s fejlesztési források felhasználására vonatkozó programozásakor • összes várható forrás: 6.700 milliárd Ft • kormány döntése értelmében ennek 60 %-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani • kevesebb, koncentráltabb, áttekinthetőbb operatív program • az intézményrendszer jelentős átalakítása • integrált programok előnyben részesítése
 3. 3. 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Koordinációs OP (KOP)
 4. 4. Csongrád megye TOP forrásainak allokációja 1831/2013. (XI.14.) Korm határozat szerint a különböző tervezési szintek forrásai az alábbiak szerint alakulnak Csongrád megyére vonatkoztatva: TOP gazdaságfejlesztési program (megyei szint) forrása a 2014-2020. közötti időszakra: 25.498,9 millió Ft Megyei jogú városok fejlesztési forrása a 2014-2020. közötti időszakra: 19.250,9 millió Ft Hódmezővásárhely 5.593,1 millió Ft Szeged
 5. 5. Csongrád megye TOP forrásainak allokációja 1831/2013. (XI.14.) Korm határozat szerint a különböző tervezési szintek forrásai az alábbiak szerint alakulnak Csongrád megyére vonatkoztatva: Kistérségek fejlesztési forrása a 2014-2020. közötti időszakra: Csongrádi kistérség 1.762,0 millió Ft Hódmezővásárhelyi kistérség 509,8 millió Ft Kisteleki kistérség 1.554,1 millió Ft Makói kistérség 2.883 millió Ft Mórahalomi kistérség 1.892,6 millió Ft Szegedi kistérség 1.856,8 millió Ft Szentesi kistérség 2.665,8 millió Ft Összesen: 13.124,1 millió Ft
 6. 6. Egyéb Európai Uniós források 1865/2013. (XI.19.) Korm határozat szerint Csongrád megyét az alábbi határon átnyúló együttműködési programok érintik: - HU-RO Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program magyar oldali forrásallokáció: ~27.917 millió Ft (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, Békés megye,Csongrád megye)
 7. 7. Egyéb Európai Uniós források 1865/2013. (XI.19.) Korm határozat szerint Csongrád megyét az alábbi határon átnyúló együttműködési programok érintik: - HU-SRB Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program magyar oldali forrásallokáció: ~9.768 millió Ft (Bács-Kiskun megye,Csongrád megye)
 8. 8. A megyei tervezési folyamat fontosabb állomásai Előrehaladott fázisban lévő tervezési dokumentumok Feladatkör 1. Helyzetfeltáró dokumentumok 2. Megyei területfejlesztési koncepció Feladatkör teljesítésének határideje Megjegyzés 2012. III-IV. negyedév elkészült 2013. 12.31-ig végleges elfogadás várhatóan a 2013. decemberi közgyűlés alkalmával
 9. 9.   A megyei tervezési folyamat fontosabb állomásai Elkészítés alatt álló tervezési dokumentumok: Feladatkör 3. Megyei területfejlesztési program 3.a megyei stratégiai program 3.b megyei operatív program Feladatkör teljesítésének határideje Megjegyzés   2013.11.30-ig egy közbenső munkaváltozat megküldése, végleges elkészítés: 2014.02.28 2014.02.28-ig   folyamatban folyamatban   4. Megyei területfejlesztési részdokumentumok, ezen belül: 4.a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum (I. fázis) 2013. 11. 15. (A 2013. szeptember 20-ig megküldött fejlesztési irányok pontosítása (TOP 3.0 alapján) és azok megküldése az NTH számára) 4.a TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum továbbfejlesztése (II. fázis – projektfejlesztés) 2014.03.31-2013.09.30. 2014-ben esedékes 2014.03.31-ig folyamatban 4.b Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum - gazdaságfejlesztési részprogram - kistérségi részprogram
 10. 10.   A megyei tervezési folyamat fontosabb állomásai Folyamatos munkát igénylő megyei feladatok: Feladatkör Feladatkör teljesítésének határideje Megjegyzés 2014.09.30-ig Folyamatos feladatok a megye számára 5. Partnerség biztosítása 6. Területi koordináció ellátása 7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése
 11. 11.   Csongrád megye 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit Csongrád Megye Stratégiai Programja foglalja össze
 12. 12.   Csongrád Megye Stratégiai Programja - közlekedés A Csongrád Megye Stratégiai Programjának közlekedési vonatkozásai, tervezett intézkedései (tervezett források: IKOP, HU-RO, HU-SRB, közvetlen brüsszeli források, TOP): - Csongrád megye határain átnyúló infrastrukturális elemeinek tervezése, fejlesztése, kiépítése (belföldi, és szomszédos államok felé haladó közlekedési útvonalak tervezése, kiépítése a közúti, közösségi, valamint kerékpáros közlekedés terén) >Szeged-Szabadka-Arad-Temesvár hiányzó makroregionális közúti és vasúti hálózati elemeinek és hídjainak kiépítése
 13. 13. Csongrád Megye Stratégiai Programja - közlekedés Szeged-Szabadka-Arad-Temesvár hiányzó makroregionális közúti és vasúti hálózati elemeinek és hídjainak kiépítése: Fontossága: - határmenti területek bekapcsolása - gazdasági lehetőségek kiaknázása - magyar-magyar kapcsolatok élénkítése Elemei: * Baja-Szabadka-Szeged-Temesvár vasútvonal * Szeged vasúti híd * Bánáti út, és kapcsolódó Maros híd
 14. 14. Csongrád Megye Stratégiai Programja - közlekedés - Csongrád megye településein és azok között a közúti infrastruktúra fejlesztése, közösségi közlekedési kapcsolatok javítása (települések elérhetősége, elkerülőutak megépítése) Elemei: * Szeged városi közúti híd * 47. sz. főút Hódmezővásárhely északi elkerülő * Tisza-híd bővítése a 47. sz. főúton * Gyorsforgalmi folyosókra való kijutás
 15. 15. Csongrád Megye Stratégiai Programja - közlekedés - Buszos és vízi tömegközlekedés, valamint a kötöttpályás városi/elővárosi közlekedés fejlesztése (tömegközlekedés minőségének javítása; interoperábilis, környezetbarát megoldások alkalmazása) pl.: * Elővárosi vasútvonal (tram-train) * Intermodális eszözváltó pontok * Szegedi közforgalmú kikötő - Kerékpárút építés és fejlesztés (Az EUROVELO, valamint a települések közti és a településeken belül hiányzó kerékpárút szakaszok kiépítése)
 16. 16. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! www.csongrad-megye.hu

×