Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ. Анатолій Ткачук

1,107 views

Published on

Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ. Анатолій Ткачук

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ. Анатолій Ткачук

 1. 1. Розумне зростання Нова парадигма для ОТГ А. Ткачук
 2. 2. Розумне зростання • Розумна освіта • Розумна місцева економіка • Розумна організація життєвого простору • Розумне використання ресурсів та охорона довкілля • Розумні люди
 3. 3. Розумна освіта • Школи - освітні, виховні, центри розвитку громади, де продукуються ідеї; • де молодь отримує навички управління та підприємництва. Школа стає джерелом ідей та можливостей для зростання доходів домогосподарств та громади.
 4. 4. Розумна місцева економіка Розумна спеціалізація • Розробка бачення для зростання; • Ідентифікація конкурентних переваг; • Визначення стратегічних пріоритетів; • Впровадження розумної політики та дія. Циркулярна економіка
 5. 5. Циркулярна економіка • Традиційна • Добуваємо – переробляємо(мате ріал) – виготовляємо(виріб) – споживаємо(користу ємось) – викидаємо(сміття) - добуваємо • Циркулярна • Добуваємо – переробляємо(мате ріал) – виготовляємо(виріб) – споживаємо(користу ємось) – виготовляємо(новий виріб)
 6. 6. Розумна організація життєвого простору • Люди отримують доступ до основних благ та послуг, які є публічними у максимально зручний спосіб. • Центри міст, селищ та сіл мають бути розумно спланованими та комфортним для людини. • Землі, які знаходяться у межах громади, мають використовуватись максимально ефективно і бути збереженими для майбутніх поколінь.
 7. 7. Розумне використання ресурсів та охорона довкілля • зростання у громадах має забезпечуватись максимально ощадливим використанням невідновлюваних ресурсів; • збереження довкілля забезпечується не наявністю полігонів для захоронення відходів, а їх мінімізацією. Органічні відходи мають перетворюватись у добрива і повертатись в землю, більшість інших відходів мають ставати сировиною для нового виробництва.
 8. 8. Розумні люди • Освіта впродовж життя, зайнятість та самозайнятість, здоровий спосіб життя та поступова відмова від шкідливих звичок дають змогу людям бути потрібними собі, сім‘ї та суспільству; • Місцева ідентичність, яка формується у нових громадах, має базуватись на основних людських цінностях та місцевих традиціях, а також бути складовою розумної спеціалізації громади.
 9. 9. Підсумок • Україна надто відстала від провідних європейських країн у своєму розвитку – це погано. • Україна розпочала реформи і реалізовує децентралізацію – це добре. • ОТГ сьогодні можуть бути локомотивами розвитку на основі розумного зростання.
 10. 10. Підсумок • Україна надто відстала від провідних європейських країн у своєму розвитку – це погано. • Україна розпочала реформи і реалізовує децентралізацію – це добре. • ОТГ сьогодні можуть бути локомотивами розвитку на основі розумного зростання.

×