Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради? Ніна Наталенко, смт. Сатанів, 17-18 березня 2016 р.

2,452 views

Published on

Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради? Ніна Наталенко, смт. Сатанів, 17-18 березня 2016 р.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Місцеві бюджети та місцеві податки, що потрібно знати депутатам місцевої ради? Ніна Наталенко, смт. Сатанів, 17-18 березня 2016 р.

 1. 1. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ДЕПУТАТАМ МІСЦЕВОЇ РАДИ. Ніна Наталенко МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ДЕПУТАТАМ МІСЦЕВОЇ РАДИ. Ніна Наталенко Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
 2. 2. Можна мати права, але, не маючи потенціалу, права так і залишаться нереалізованими. Джордж Сорос
 3. 3. Бюджетна система України Державний бюджет Місцеві бюджети Обласні бюджети Районні бюджети Бюджети місцевого самоврядування Бюджети сіл та їх об’єднань Бюджети селищ Бюджети міст (у т.ч. районів у містах) Бюджети територіальних громад Бюджети об’єднаних тер. громад
 4. 4. Стадії бюджетного процесу  складання проектів бюджетів;  розгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети;  виконання бюджету, в т. ч. у разі необхідності внесення змін до рішення про місцеві бюджети;  підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
 5. 5. МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ:  складається із загального й спеціального фондів;  поділяється на поточний (адміністративний) бюджет і бюджет розвитку (капітальний або інвестиційний);  Доходи місцевих бюджетів ОТГ визначені ст.64, 69, 69-1та 71 БКУ;  Видатки ст.89 БКУ
 6. 6. Видатки з бюджетів ОТГ Стаття БКУ 89 Видатки з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, що не об’єднані Стаття БКУ 88 1) Освіту: а) дошкільну освіту; б) загальну середню освіту: в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації г) інші державні освітні програми; ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково- педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів); д) позашкільну освіту. 1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення Всі інші видатки, що забезпечують функціонування їх інфраструктури (садки, будинки культури, бібліотеки – всі вони раніше фінансувалися з сільських, селищних, міських, міст районного значення бюджетів) тепер здійснюються з районного бюджету 2) Охорону здоров'я: а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу б) програми медико-санітарної освіти в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги 3) Соціальний захист та соціальне забезпечення: а) державні програми соціального забезпечення та соціального захисту (за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету); б) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, 5) Культура та мистецтво ( в т.ч.сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи,тощо; 6) фізичну культуру і спорт: 7) Утримання органів місцевого самоврядування У компетенції всіх місцевих бюджетів (не залежно від факту об’єднання громад) залишаються видатки, які регламентуються ст. 91 БКУ
 7. 7. Структура доходів місцевих бюджетів у 2015 році Інші 24% Власні надходження бюджетних установ 20% Податок на доходи фізичних осіб 40% Внутрішні податки на товари та послуги (в т.ч. акциз) 4% Податок на майно 12%
 8. 8. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2015 РОЦІ
 9. 9. БЮДЖЕТНА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Самостійне формування місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних дохідних джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, визначених у проекті державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту до 15 вересня року, що передує плановому (стаття 75) Незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому (стаття 77) Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження принципу “мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Мінфіном (стаття 74) Надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного значення (стаття 16) Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ (стаття 78) Самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю та надання пільг по їх сплаті
 10. 10. ФІНАНСОВА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Встановлення єдиних нормативів відрахувань загальнодержавних податків (податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств ) за кожною ланкою бюджету (статті 64, 66, 69, 69-1) Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та доведення їх до місцевих бюджетів Формування єдиного кошика доходів загального фонду та розширення його джерел Заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та запровадження:  базової дотації – для підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів (статті 98, 99)  реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податко-спроможності територій (статті 98, 99)
 11. 11. НОРМАТИВИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПДФО Надходження на території міст обласного значення, районів, Бюджетів об’єднаних територіальних громад Надходження на території м. Києва Державний бюджет Обласні бюджети Бюджети міст обласного значення, району, об’єднаної громади Бюджет м. Києва 60% 25% 15% 60% 40%
 12. 12. Виконання річних затверджених показників по ПДФО за 2015 рік (%)
 13. 13. МЕХАНІЗМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ Рівень бюджету Вид надходжень для вирівнювання  обласні бюджети  податок на прибуток підприємств (10%)  податок на доходи фізичних осіб (15%)  бюджети міст обласного значення і районів  бюджети об’єднаних територіальних громад  податок на доходи фізичних осіб (60%)  м. Київ  вирівнювання не здійснюється 0,9 1,1 Індекс податко- спроможності Реверсна дотація 1,0 + 80 % - 50 % Базова дотація
 14. 14. Приклад розрахунку горизонтального вирівнювання для громади N: Приклад розрахунку горизонтального вирівнювання для громади N: Податок на доходи фізичних осіб (контингент) 40 706, 4 тис. грн. 60% податку 24 423,84 тис. грн. Населення 26,391 тис.чол. Надходження податку (60%)на 1 жителя 925,46 грн./чол. середнє по Україні (прогноз МФУ на 2016 рік) 808,7 грн./чол. відсоток до середнього по Україні 925,46 / 808,7= 1,14 > 1,1 тому застосовується Реверсна дотація (вилучається 50% суми, що перевищує значення індексу 1,1) Сума реверсної дотації ( вилучення) (24423,84 – 24423,84 тис.грн.*1,1/1,14)*50%= 469,7 тис.грн. Таким чином, згідно проекту БКУ з бюджету громади вилучається 469,7 тис.грн. у формі РЕВЕРСНОЇ ДОТАЦІЇ (ВИЛУЧЕННЯ).
 15. 15. ТРАНСФЕРТНА ПОЛІТИКАТРАНСФЕРТНА ПОЛІТИКА Види міжбюджетних трансфертів: - базова та реверсна дотації (статті 96, 98, 99) - освітня субвенція (стаття 103-2 ) - субвенція на підготовку робітничих кадрів (стаття 103-3 ) - медична субвенція (стаття 103-4 ) - субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм (стаття 103-5 ) Перерахування вищезазначених трансфертів здійснюється Казначейством щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України (стаття 108) Передбачено надання субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (стаття 104) 5
 16. 16. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 8 1) Запроваджено оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості: будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торговельні, гаражі, будівлі підприємств та склади (крім будівель с/г призначення, промисловості, МАФів і ринків тощо); 2) Розмір неоподатковуваної площі:  60 м2 – для квартир  120 м2 – для будинків  180 м2 – для різних об'єктів 3) Ставка податку визначатиметься місцевими органами але її розмір не може бути більше 3%* МЗП за 1 м2 (41,34 грн.) Довідково: податок сплачуватиметься юр.особами у 2016 році за ставками встановленими у 2016 році , фіз.особами - за ставками 2015 року.
 17. 17. Надходження податку на нерухоме майно за 2015 рік Всього надійшло 736,9 млн.грн.
 18. 18. Надходження акцизного податку на 1-го жителя за 2015 рік
 19. 19. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ Плату за землю віднесено до місцевих податків Органам місцевого самоврядування надано право встановлювати ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку самостійно в межах максимально встановлених розмірів:  - за земельні ділянки, де проведена нормативна грошова оцінка (незалежно від місцезнаходження), – не більше 3% від нормативної грошової оцінки;  - за сільськогосподарські угіддя, де проведена нормативна грошова оцінка (незалежно від місцезнаходження), – не більше 1% від нормативної грошової оцінки;  - за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності), де проведена нормативна грошова оцінка (незалежно від місцезнаходження), – не більше 12%;  - за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
 20. 20. СТИМУЛЮВАННЯ ГРОМАД ДО ОБ’ЄДНАННЯ Громади, об'єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про добровільне об'єднання територіальних громад, матимуть такі ж повноваження, як міста обласного значення (стаття 67) Територіальні громади, які об'єднаються до 15 жовтня року, що передує плановому, зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом починаючи з планового бюджетного періоду (стаття 67) Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися, позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень
 21. 21. Варіанти сучасних об'єднань в межах району 1. Одна громада повністю покриває район 2. Декілька громад повністю покривають район 3. Одна громада майже покриває район, залишається декілька невеликих сільрад, які не можуть бути окремими ОТГ 4. Декілька громад майже покриває район, залишається декілька невеликих сільрад, які не можуть бути окремими ОТГ 5. В районі створено одну ОТГ з центром у центрі району, що є менша ніж половина району 6. В районі створено одну чи декілька ОТГ з центрами в селах, що є в сумі меншими, ніж половина району 7. ОТГ є малою за площею та меншою за встановлені методикою показники по населенню (менше 3 тисяч жителів)
 22. 22. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ (СТ.71) НАДХОДЖЕННЯ  дивіденди  плата за місцеві гарантії  кошти від пайової участі  10% від реалізації виробленої продукції…  від відчуження майна  90% від продажу землі не с/г  капітальні трансферти  повернення кредитів  місцеві запозичення  кошти із загального фонду бюджету ВИТРАТИ  погашення місцевого боргу  капітальні видатки  внески до статутного капіталу  проведення грошової оцінки землі  підготовка зем.ділянок для продажу  платежі по гарантійних зобов'язаннях  розробка містобудівної документації
 23. 23. Можливі джерела капітальних трансфертів  Державний фонд регіонального розвитку  Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів…(«Кіотський протокол»)  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів).  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
 24. 24. Закон України “Про засади державної регіональної політики” Принципові зміни:  Фінансування регіонального розвитку винятково з ДФРР, ст.24-1 БКУ визначає пропорцію розподілу коштів між регіонами;  Фінансуються проекти регіонального розвитку, що відповідають стратегії розвитку регіону і є в плані її реалізації.  Всі громади мають бути зацікавлені у участі в розробці СРР та підготовці проектів РР.
 25. 25. Приклади “справедливого” розподілу бюджетних ресурсів на регіональний розвиток 2012,2013 роки
 26. 26. Що слід знати, аби отримати кошти від ДФРР?  Законодавство(див. вище)  Стратегію розвитку області і план її реалізації.  Мати ідеї щодо проектів, які підпадають під пріоритети ДФРР.  Вміти написати проект.  Знати коли працює обласна комісія по відбору проектів і не випускати процес з під контролю.
 27. 27. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від17.06.2014 (набув чинності чинності 25.07.2014 р.) визначив: - принципи співробітництва; - форми співробітництва; - процедуру його організації
 28. 28. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА  Делегування повноважень  Реалізація спільних проектів  Спільне фінансування інфраструктурних проектів  Утворення спільних комунальних підприємств  Утворення спільного органу управління (служби)
 29. 29. ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА Ініціювання співробітництва Розгляд рішення Вивчення Громадське обговорення Прийняття рішення Комісія Громада А Громада В Делегування представників Делегування представників Надсилають пропозицію ДОГОВІР Проект договору 60 днів Громадське обговорення Громадське обговорення Схвалення Схвалення 15 днів 15 днів 30 днів 30 днів 60 днів
 30. 30. Державне стимулювання співробітництва шляхом:  надання субвенцій місцевим бюджетам суб’єктів співробітництва у пріоритетних сферах державної політики;  передачі об’єктів державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва;  методичної, організаційної та іншої підтримки діяльності суб’єктів співробітництва.
 31. 31. Держава стимулює співробітництво якщо:  посилюється спроможність суб’єктів співробітництва до забезпечення реалізації визначених законом повноважень;  до співробітництва залучені додаткові ресурси, у тому числі фінансові;  співробітництво здійснюється більш як трьома суб’єктами співробітництва;  забезпечується широка участь громадськості у здійсненні співробітництва.
 32. 32. Бюджетний процес за програмно-цільовим методом бюджетування Стратегічний план розвитку спроможної територіальної громади Бюджет ОТГПрограми Оцінка результативності програм Прийняття управлінських рішень Проміжна оцінка програм Моніторинг програм Виконання програм
 33. 33.  Фінансові прогнози доходів і видатків пов'язують річний дохід з капітальним бюджетуванням, борговим плануванням та соціально-економічним розвитком.  Правильний підхід до прогнозування залежить від періоду часу, який розглядається.  Для того щоб бути ефективними, прогнози не обов'язково повинні бути точними. Фактично в прогнозуванні точність менш важлива, ніж процес. (якщо органи місцевого самоврядування прогнозують недостачу доходів через два роки, розмір дефіциту менш важливий, ніж факт, що він буде присутній) Фінансове прогнозування
 34. 34. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ http://www.csi.org.ua

×