Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CSC;n palvelut korkeakouluille

360 views

Published on

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Kosken esitys korkeakoulujen IT-päivillä Oulussa 10.11.2016

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CSC;n palvelut korkeakouluille

 1. 1. CSC – Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus CSC:n palvelut korkeakouluille Kimmo.Koski@csc.fi 10.11.2016
 2. 2. 10.11.20162
 3. 3. 10.11.20163
 4. 4. CSC:n palvelut 10.11.20164
 5. 5. Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:n kanssa tekemän palvelusopimuksen ansiosta suomalaisten korkeakoulujen tutkimuksen ja koulutuksen käytössä on kansainvälisesti huippuluokkaa olevat palvelut. 10.11.20165 Tutustu palveluvalikoimaan: okm-palvelut.csc.fi
 6. 6. Vuosisopimus yhteensä n. 18,0 miljoonaa euroa 6 8,4 Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille 3,8 Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfra- struktuurin palvelut 2,2 OKM:n tietovarasto- palvelut 2,8 Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet 0,8 Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuri- palvelut Lisätietoja: www.slideshare.net/CSCfi/opetus-ja-kulttuuriministerin-korkeakouluille-ostamat-palvelukokonaisuudet 10.11.2016
 7. 7. Jäsenyyteen kuuluvat palvelut o Funet-verkkoyhteydet o FunetCERT -tietoturvapalvelut o Haavoittuvuusskanneri o Varmennepalvelu o eduroam-verkkovierailujärjestelmä o Funet FileSender –tiedostonjakopalvelu Lisämaksulliset palvelut o Funet Etuubi -videotallennepalvelu o Funet Silta -videoneuvottelusiltapalvelu o FunetTiimi -verkkokokousjärjestelmä o Funet-valopolut o Reititinpalvelu o Suoratoistopalvelu Funet – kansalliset ja kansainväliset tietoliikenneyhteydet sekä palvelut 10.11.20167 360 000 loppukäyttäjää 75 Funet-jäsentä
 8. 8. Palveluja tietohallinnon työn tueksi • Käyttövaltuuksien sähköinen hallinta oREMS (Resource Entitlement Management System) on ELIXIR- hankkeessa rakennettu sähköinen tutkimusaineistojen ja -resurssien käyttövaltuuksien hallinnan väline. • Pilviympäristöjä opetustilanteisiin oRakenna räätälöity kurssiympäristö pilveen – pb.csc.fi oSäästää aikaa varsinaiseen opetukseen • Yhteistyötä turvallisesti yli organisaatiorajojen oEduuni.fi – yli tuhannen organisaation yhteistyöalusta oHaka-käyttäjätunnistuspalvelut kattavat 95 % korkeakouluista oORCID-tutkijatunniste, tutkijatunniste.fi 10.11.20168
 9. 9. Tukea tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa 10.11.20169 Suunnittele Asiakasportaali Asiakaspalvelu ja asiantuntijat WWW-sivut Oppaat Koulutus Tuota & kerää Data Kansainväliset resurssit Mallinnus Ohjelmistot Supertietokoneet Analysoi Datatiede Laskenta Ohjelmistot Pilvipalvelut Tallenna B2SAFE B2SHARE HPCArchive IDA Tietokannat Pitkäaikaissäilytys Jaa & julkaise AVAA B2DROP B2SHARE Tietopankit Etsin Funet FileSender
 10. 10. Koulutusta palvelujen käyttöön CSC:n tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa asiakkaita CSC:n tarjoaman infrastruktuuriin ja sen tehokkaaseen käyttöön. oUusimmat uutiset, trendit ja tulevaisuuden näkymät tieteen tietotekniikan alalla oAsiakkaiden välisen verkostoitumisen edistäminen oTärkeä asiakasrajapinta 10.11.201610 www.csc.fi/ training Suomalaisen tieteen, tutkimuksen ja tuotekehityksen kilpailukyvyn tukeminen
 11. 11. Tietokoneresurssien käyttö tiedealoittain 10.11.201611 H1/2016
 12. 12. Tietokoneresurssien käyttö organisaatioittain 10.11.201612 H1/2016
 13. 13. • Kokonaisarkkitehtuuri, sanastot, ohjausyhteistyö oOppijan, opettajan ja tutkijan toiminta ei rajoitu yhden organisaation sisälle, siksi kehityksen ratkaisee yhteentoimivuuden hallinta • Valtakunnallisiin liittymiin kiinnittyvät sovellukset oKoulutus- ja opetusyhteistyö sekä paikallisia painotuksia tukevat valinnat ekosysteemissä ovat mahdollisia, kun sovellukset käyttävät yhteisiä, valtakunnallisia rajapintoja ja palveluita • Raportointi, analytiikka ja tietovarastointi oOpetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tiedontuotannon ratkaisut parantuneet kehittyessään kuntien ja valtionhallinnon tarpeisiin oOperatiivisten järjestelmien big data-analytiikasta tulosraportointiin Yhteentoimiva opiskelun ja opetuksen tuki 10.11.201613
 14. 14. • ARVO – Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu oKorkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon integroitu työkalu palaute- ym. opiskelijakyselyihin oKäytetään valtakunnallisissa Kandipalautteessa ja Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen -kyselyssä (AVOP) • Funet Etuubi –Videoiden hallintapalvelu (Kaltura) oFlipped Clasroom, Blended Learning, Online Learning, BYOD… • OILI – lukukausi-ilmoittautuminen oMyös jatkavien opiskelijoiden käyttöön oUutena opiskelijana ilmoittautuminen korkeakouluun jatko-opiskelijoille • extra.vipunen.fi -tietopalvelut oKorkeakoulun räätälöityihin tarpeisiin oValtion datan pohjalta eli ilman eri tietovarastointi-investointeja oTieto voidaan eritellä korkeakoulun sisäisiin toimintarakenteisiin oeDuuni-tunnistus oLiittymiin pohjautuvan oppimisanalytiikkadatan kehitys… Uusia palveluita opiskelun ja opetuksen tukeen 10.11.201614
 15. 15. CSC:stä sekä valtion että korkeakoulujen in-house yhtiö • Hallituksessa 2/7 jäsentä korkeakoulujen valitsemina: orehtori Matti Manninen, JY orehtori Jouko Paaso, OAMK • Neuvottelukunta 5+5 henkeä Osakkeenomistajat Korkeakoulut CSC:n omistajiksi 10.11.201615 70 % valtio 30 % korkeakoulut
 16. 16. Laajenevat yhteistyömahdollisuudet • Virtualisointi ja laiteinvestointien optimoiminen • Yhteiset järjestämät ja säästöt muun muassa ohjelmistolisensseissä ja ylläpitotyössä • Kajaanin datakeskuksen hyödyntäminen (pieni sähkönkulutus, valmis infrastruktuuri) • Kansainvälisten projektien tulosten tehokkaampi hyödyntäminen Yhteistyö palvelujen tuottamisessa 10.11.201616
 17. 17. Laajenevat yhteistyömahdollisuudet • Tutkimus- ja muun datan säilyttäminen ja saatavuus • Data-analyysi eri alueilla (myös mm. oppimisanalytiikka) • Opetuksen ja oppimisen digitaaliset palvelut • Pilvipalvelut ja yhä dataintensiivisempi tieteellinen laskenta Yhteistyö uusilla alueilla 10.11.201617
 18. 18. Tästä eteenpäin! Omistajajärjestelyt saatetaan loppuun Keskusteluja käynnissä CSC:n roolista korkeakoulujen palvelukehityksen ja ICT- yhteensopivuuden tukemisessa CSC entistä tiiviimmin läsnä korkeakouluyhteistyössä 10.11.201618
 19. 19. https://www.facebook.com/CSCfi https://twitter.com/CSCfi https://www.youtube.com/c/CSCfi https://www.linkedin.com/company/csc---it-center-for-science Kuvat CSC:n arkisto ja Thinkstock Kimmo Koski toimitusjohtaja CSC –Tieteen tietotekniikan keskus Oy Kimmo.Koski@csc.fi puh. 09 457 2293 www.csc.fi

×