Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiedon jakaminen: Case Mobility as a Service MaaS

238 views

Published on

Maria Rautavirta, Liikenne- ja viestintäministeriö: Tiedon jakaminen: Case Mobility as a Service MaaS

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tiedon jakaminen: Case Mobility as a Service MaaS

  1. 1. Tiedon jakaminen Case: Mobility as a Service - MaaS Jaetun tiedon hallinta verkottuneessa liiketoiminnassa, työseminaari 1.11.2016 Yli-insinööri Maria Rautavirta
  2. 2. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus liikenteessä – liikenteen digitalisoinnin vauhdittaminen hyödyttää kaikkia Asiakas • Saumattomat matkaketjut asiakkaalle • Rahan sitominen vain omaa käyttöä vastaaviin palveluihin Elinkeinot ja yritystoiminta • Lisää käyttäjiä olemassaoleville resursseille • Uusia palveluja ja asiakkaita Yhteiskunta • Liikennejärjestelmän tehokkuus ja kapasiteetin hyödyntäminen • edellyttää myös fyysisen liikenteen rajoitusten purkamista ja erilaisten liiketoimintamallien mahdollistamista • Ilmastotavoitteet, maankäyttö • Julkisen talouden tasapaino
  3. 3. Liikennekaaren tiedon avaamis- ja yhteentoimivuusvaatimukset pohjana saumattomille matkaketjuille ja MaaS-paketoinnille =Multimodal Information and Ticketing Systems Rajapintojen avaaminen ja käyttöoikeus Yhteiset käytänteet ja liiketoiminta- mallit
  4. 4. Liikennekaaren tiedon avaamis- ja yhteentoimivuusvaatimukset pohjana saumattomille matkaketjuille ja MaaS-paketoinnille Ostotapahtuma =Multimodal Information and Ticketing Systems Asiakas sisään reittioppaan tai lippukaupan kautta Maksujen tilitys ja tasaus
  5. 5. Liikennekaaren tiedon avaamis- ja yhteentoimivuusvaatimukset pohjana saumattomille matkaketjuille ja MaaS-paketoinnille Ostotapahtuma =Multimodal Information and Ticketing Systems Asiakas sisään reittioppaan tai lippukaupan kautta Tekninen yhteentoimivuus; standardit, API:t Rajapintojen dokumentointi Edelleenjako ID asiakkuudelle ID matkustusoikeudelle Henkilön (identity) tunnistetietojen jakaminen rajattu Lento- ja laivaliikenteessä matkustajatiedot myös lipulla ja operaattorilla Maksujen tilitys ja tasaus Back office laskenta, subv. clearing, roaming Vapaaeht. tiedonluovutus/ MyDatan hallinta
  6. 6. Liikennekaaren tiedon avaamis- ja yhteentoimivuusvaatimukset pohjana saumattomille matkaketjuille ja MaaS-paketoinnille • Tietosuoja • Tunnisteid en vaihto • Avainten hallinta ja luovutus Ostotapahtuma =Multimodal Information and Ticketing Systems Asiakas sisään reittioppaan tai lippukaupan kautta Tekninen yhteentoimivuus; standardit, API:t Rajapintojen dokumentointi Edelleenjako ID asiakkuudelle ID matkustusoikeudelle Henkilön (identity) tunnistetietojen jakaminen rajattu Lento- ja laivaliikenteessä matkustajatiedot myös lipulla ja operaattorilla Maksujen tilitys ja tasaus Back office laskenta, subv. clearing, roaming Vapaaeht. tiedonluovutus/ MyDatan hallinta

×