Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Social Scicene Research Methods Online and in Welsh Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address]
Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation <ul><li>Cyd-destun Addysg Uwch yng Nghymru </li></ul><ul><li>Datblygiad ...
Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context <ul><li>Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol </li></ul><ul><li>Cryfder ...
Datblygiad y Porth Development of Y Porth <ul><li>Hydref 2008 – Is-grwp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau </li></u...
Pam Blackboard? Why Blackboard? <ul><li>Defnydd eang yn SAU Cymru (80+% SAU): </li></ul><ul><ul><li>Technoleg cyfarwydd </...
Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Ebrill 2009 – ffurfio Bwrdd Prosiect </li></ul><ul><li>Enw, brand gweledol ac...
Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg </li></ul><ul><li>Medi ...
Datblygu Adnoddau Gwyddorau Cymdeithas Social Science Resources Development <ul><li>Cydweithredu anffurfiol yn bodoli rhwn...
Y Cynllun The Plan <ul><li>Datblygu set o adnoddau rhyngweithiol gan gynnwys: </li></ul><ul><li>Cyflwyniad i Ddulliau Ymch...
Cryfderau / Gwendidau’r Cynllun Strengths / Weakness of the Plan <ul><li>Adborth myfyrwyr yn ddefnyddiol tu hwnt </li></ul...
Cynlluniau’r Dyfodol Future Plans <ul><li>Datblygu elfennau rhyngweithiol yr adnoddau (9.1 ymlaen) </li></ul><ul><li>Adei...
Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address] www.porth.ac.uk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

658 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

 1. 1. Social Scicene Research Methods Online and in Welsh Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address]
 2. 2. Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation <ul><li>Cyd-destun Addysg Uwch yng Nghymru </li></ul><ul><li>Datblygiad y Porth </li></ul><ul><li>Datblygiad adnoddau dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Gwersi i’w dysgu </li></ul><ul><li>Cynlluniau i’r dyfodol </li></ul><ul><li>The HE context </li></ul><ul><li>The Development of Y Porth </li></ul><ul><li>Development of research methods resources </li></ul><ul><li>Lessons learnt </li></ul><ul><li>Plans for the future </li></ul>
 3. 3. Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context <ul><li>Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol </li></ul><ul><li>Cryfder mewn rhai meysydd a rhai sefydliadau </li></ul><ul><li>2007 – Strategaeth Genedlaethol ac ymrwymiad i ddatblygiad pellach </li></ul><ul><li>Historically sparse provision </li></ul><ul><li>Strength in some fields and in particular institutions </li></ul><ul><li>2007 – National Strategy and commitment to further development </li></ul>
 4. 4. Datblygiad y Porth Development of Y Porth <ul><li>Hydref 2008 – Is-grwp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau </li></ul><ul><li>Blackboard/Moodle annibynnol, OpenLearn … neu RhAD y sefydliadau? </li></ul><ul><li>Chwe 2009 – cymeradwyo argymhelliad i ddatblygu llwyfan annibynnol yn seiliedig ar Blackboard </li></ul><ul><li>Autumn 2008 – E-Learning Sub-Group assess how best to share resources </li></ul><ul><li>Independent Moodle/Blackboard, OpenLearn … or institutional VLEs? </li></ul><ul><li>Feb 2009 – proposal to develop a separate Blackboard-based platform approved </li></ul>
 5. 5. Pam Blackboard? Why Blackboard? <ul><li>Defnydd eang yn SAU Cymru (80+% SAU): </li></ul><ul><ul><li>Technoleg cyfarwydd </li></ul></ul><ul><ul><li>Cyfnewid data yn rhwydd </li></ul></ul><ul><ul><li>Cymuned fywiog Blackboard </li></ul></ul><ul><li>Pecyn Iaith Gymraeg </li></ul><ul><li>Cefnogaeth </li></ul><ul><li>Hyblygrwydd </li></ul><ul><li>Wide-use in Welsh HEIs (80+% HEI): </li></ul><ul><ul><li>Familiar technology </li></ul></ul><ul><ul><li>Ease of data-exchange </li></ul></ul><ul><ul><li>Active Blackboard community </li></ul></ul><ul><li>Welsh Language Pack </li></ul><ul><li>Support </li></ul><ul><li>Flexibility </li></ul>
 6. 6. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Ebrill 2009 – ffurfio Bwrdd Prosiect </li></ul><ul><li>Enw, brand gweledol ac enw parth i’r llwyfan e-ddysgu – ‘Y Porth’ </li></ul><ul><li>April 2009 – Project Board established </li></ul><ul><li>Title, branding and domain for e-learning platform – ‘Y Porth’ (“the gateway”) </li></ul>
 7. 7. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg </li></ul><ul><li>Medi 2009 – myfyrwyr a staff yn cofrestru ar Y Porth, gyda 12 set cychwynnol o adnoddau </li></ul><ul><li>August 2009 – official launch, attended by the Education Minister </li></ul><ul><li>September 2009 – staff and students register on ‘Y Porth’, with initial 12 sets of resources </li></ul>
 8. 8. Datblygu Adnoddau Gwyddorau Cymdeithas Social Science Resources Development <ul><li>Cydweithredu anffurfiol yn bodoli rhwng Ysgolion / Adrannau </li></ul><ul><li>Myfyrwyr ym mhob ysgol (Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd) yn astudio dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Dim adnoddau ar gael yn Gymraeg </li></ul><ul><li>Gwahanol lefelau o ddiddordeb mewn dulliau ymchwil </li></ul><ul><li>Informal collaboration between schools / departments </li></ul><ul><li>Students in every school studying research methods (Bangor, Cardiff and Aberystwyth) </li></ul><ul><li>No resources available in Welsh </li></ul><ul><li>Differing levels of interest among students </li></ul>
 9. 9. Y Cynllun The Plan <ul><li>Datblygu set o adnoddau rhyngweithiol gan gynnwys: </li></ul><ul><li>Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil </li></ul><ul><li>Dulliau Ymchwil Meintiol </li></ul><ul><li>Dulliau Ymchwil Ansoddol </li></ul><ul><li>Develop a set of interactive resources including: </li></ul><ul><li>Introduction to Research methods </li></ul><ul><li>Quantitative Research methods </li></ul><ul><li>Qualitative Research methods </li></ul>Y Porth
 10. 10. Cryfderau / Gwendidau’r Cynllun Strengths / Weakness of the Plan <ul><li>Adborth myfyrwyr yn ddefnyddiol tu hwnt </li></ul><ul><li>Gwahanol lefel o sgiliau technegol ymysg darlithwyr </li></ul><ul><li>Arddull gwahanol darlithwyr ac felly anghenion golygu </li></ul><ul><li>Anodd sicrhau mewnbwn gan aelodau cysylltiol y tîm </li></ul><ul><li>Student feedback very important in developing resources </li></ul><ul><li>Differing levels of technical expertise amongst lecturers </li></ul><ul><li>Differing styles and therefore editorial input </li></ul><ul><li>Securing input from non core team members </li></ul>
 11. 11. Cynlluniau’r Dyfodol Future Plans <ul><li>Datblygu elfennau rhyngweithiol yr adnoddau (9.1 ymlaen) </li></ul><ul><li>Adeiladu’r adnoddau i wahanol modiwlau / cyrsiau </li></ul><ul><li>Ehangu defnydd yr adnoddau tu hwnt i’r Gwyddorau Cymdeithasol </li></ul><ul><li>Development interactive elements of the resources (9.1 onwards) </li></ul><ul><li>Embedding the resources into various modules and courses </li></ul><ul><li>Expanding the use of the resources outside the social sciences </li></ul>
 12. 12. Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address] www.porth.ac.uk

×