Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemend hoofddorp 1e kwartaal 2011

725 views

Published on

Interview met Hans van Schie van CROP Hoofddorp over de rol van Social Media in het bedrijfsleven.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ondernemend hoofddorp 1e kwartaal 2011

  1. 1. sociale media horen er ook zakelijk Bij“Of we bij CROP de sociale media omarmd hebben? Nou, dat is watoverdreven. Maar we staan er positief tegenover. Bij gepast zakelijkgebruik zien we meer voor- dan nadelen”, zegt Hans van Schie.Hij is partner bij CROP registeraccountants We organiseerden op 8 maart een lezing overen belastingadviseurs, een maatschap met Het Nieuwe Werken, in samenwerking metlandelijk zes vestigingen. CROP Hoofddorp het Natuur- en Milieucentrum Haarlemmer-vierde onlangs de 20-jarige aanwezigheid in meer. Dat communiceerden we niet alleen viade Haarlemmermeer. “We zijn gestart in een gewone post en e-mail, maar ook via Twitter.pand langs de Hoofdweg, maar sinds 10 jaar Gezien de reacties, sloeg dat duidelijk aan.”‘wonen’ we aan de Opaallaan op Graan voorVisch-Zuid. Tegenover het politiebureau. Vanzelfsprekend krijgen LinkedIn en TwitterEen mooie locatie: een prima werkplek voor van CROP niet zomaar het groene licht.ons team en uitstekende faciliteiten om onze Van Schie: “Ook hier geldt: overdaad schaadt.klanten van dienst te zijn.” Als je continu maar allerhande info de wereld in stuurt, loop je het risico dat ontvangersZoals bij elke onderneming staat ook bij zeggen: Weer CROP, het zal wel. Voorop staatCROP ‘bij de tijd blijven’ bovenaan. dus: Ga er selectief mee om.”“Daarom staan we positief tegenoversociale media, zoals LinkedIn en Twitter. Gedragscode Ook Hans is op Twitter te vinden: @hansvanschieWaarom? Simpel, omdat ze niet meer zijn Bang voor teveel privétweets van zijn mede-weg te denken. De enorme snelheid waarmee werkers is hij niet echt. “In geen enkel bedrijf ik in een brief. Maar digitale taal is losser enje klanten en relaties iets kunt laten weten, is het wenselijk dat er teveel privé wordt de beschikbare ruimte kleiner. Dan ontstaatdaar kan geen ‘conservatief’ medium tegen- getelefoneerd, ge-e-maild of geïnternet. er sneller een tekst die tot misverstanden kanop. Bovendien horen ze bij een bedrijf als het Iedere werknemer is zich daarvan bewust. leiden. Enige vuistregels zijn daarom nooitonze. Ze zorgen voor snelle communicatie en Tenminste, daar gaan we vanuit. Maar sociale weg, zoals: vermeld nooit de identiteit vanstaan voor een dynamische uitstraling. media kennen een ander gevaar: je bent snel cliënten, of gegevens die op hen betrekkingBeide vinden we belangrijk. LinkedIn gebruiken te loslippig. Dat kan zowel persoonlijk als hebben. Schrijf altijd in de eerste persoon,we om zakelijk tot problemen zelfs als je boodschap vaktechnisch is.contacten te leiden. Als ergens En vergeet nooit dat je persoonlijk verant-onderhouden Digitale taal is losser geldt: wie schrijft, woordelijk bent voor de inhoud van jeen om te die blijft, is dat hier. berichten, want wat op internet staat gaatweten waar en de beschikbare ruimte kleiner. We hebben daarom er nooit meer af.”relaties mee een aantal collega’sbezig zijn. een rondje langs onze Van Schie en de zijnen laten hun personeelBovendien is het nuttig bij sollicitanten. vestigingen laten maken met een training de gedragscode niet apart ondertekenen.Twitter is vooral voor het verspreiden van sociale media. En vanuit de maatschap heb- “Ze hebben al een personeelsreglement envakmatige info. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief ben we een gedragscode ontwikkeld met een geheimhoudingsverklaring getekend.van de SRA, onze branchevereniging. 17 stellingen over wat nu juist wel of niet We geven deze gedragscode mee alsJe verwijst ernaar in 140 tekens en dat doet zou moeten. In wezen is er weinig verschil voorbeeld. En een goed voorbeeld doetduidelijk wonderen. Ander voorbeeld? met vroeger, toen je nog leerde: wat schrijf goed volgen. Zeker op Twitter!” Belastinghulp via Twitter Ook de belastingdienst gaat met zijn tijd mee. In maart werd gestart met een proef voor hulp aan particulieren bij het doen van belastingaangifte via Twitter. Doel van dit alles was het vergroten van de bereikbaarheid en door het open karakter van Twitter ook meer mensen te helpen met een zelfde antwoord. Via Twitter beantwoordde het team vragen over de aangifte voor zover het ging om gegevens die publiekelijk gedeeld kunnen worden. Vertrouwelijke gegevens zoals inkomsten, gezinssituatie en BSN werden niet gecommuniceerd. Per 1 april wordt het @BDaangifte account op non-actief gezet en wordt deze voor de Belastingdienst nieuwe vorm van dienstverlening geëvalueerd. | 17

×