Communicatie is guerrilla; social media horen daarbij

1,464 views

Published on

Artikel uit Accountancynieuws nr 8 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Communicatie is guerrilla; social media horen daarbij

  1. 1. An marketing Communicatie is guerrilla; social media horen daarbij Hans van Schie en Sigurd Felix Uitzonderlijke voorbeelden van de impact van social media zijn er genoeg. Wie had van je positie eigenlijk nog wel op per- zonder YouTube van Esmée Denters gehoord? Zou de politieke omwenteling in Egypte soonlijke titel schrijven of wordt iedere ook plaats hebben gevonden zonder Twitter en Facebook? Maar meer op onze be- uiting per definitie als mededeling van de roepsgroep gericht, kijk naar de invloed van hervormingsbeweging #TUACC dankzij organisatie geïnterpreteerd? Perceptie is die social media. Geleidelijk aan overwinnen accountantskantoren hun schroom. waarheid; bij digitale communicatie kan een bericht anders op een lezer overko- vooral relevant op de momenten dat pri- men dan de schrijver het heeft bedoeld. S ocial media zijn een uitstekende ma- nier om je bedrijf en je medewerkers te presenteren. Veel accountants en ande- vé- en werkgerelateerde zaken in elkaar dreigen over te lopen. Het is voor de lezer Zeker bij social media als Twitter, waar immers een bericht aan een maximale re professionals maken zich wel zorgen immers altijd lastig om te beoordelen van lengte van 140 tekens is gebonden. over de openbaarheid van sociale netwer- wie de boodschap afkomstig is: van de ken. Je kunt vrij eenvoudig persoonlijke schrijver als privépersoon of van de En last but not least: alles wat je op inter- informatie over iemand verzamelen die net zet, gaat er nooit meer vanaf ! Het is op netwerksites als Facebook, LinkedIn niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk, om of microblogs als Twitter actief is. Door informatie naderhand te verwijderen. Ze- ‘In feite verschillen die ‘online’ openhartigheid kan natuur- ker als Twitter-berichten eenmaal ‘gere- de sociale omgangsvormen lijk informatie op straat komen te liggen tweet’ worden, verspreidt de olievlek zich die normaal gesproken door geheimhou- online niet van die zoals ze razendsnel en is het verwijderen van het ding vertrouwelijk moet blijven. ‘offline’ gelden.’ originele bericht niet meer voldoende. Incidenten met onder andere tv-persoon- lijkheden, politiefunctionarissen en jour- Gedragscode nalisten – professionals die toch beter schrijver als verpersoonlijking van de or- Een gedragscode voor het gebruik van so- zouden moeten weten – bewijzen dat ganisatie waar hij of zij voor werkt? Zeker cial media helpt om verantwoord met de voorzichtigheid op zijn plaats is. Daar- vennoten en stafleden moeten zich be- hiervoor geschetste risico’s om te gaan. naast kan een foto van een uit de hand wust zijn van de bijzondere verantwoor- Om te beginnen is het noodzakelijk om in gelopen feestje op Facebook tot reputa- delijkheid die zij dragen: kun je op grond online profielen de persoonlijke identiteit tieschade leiden, zowel voor een mede- werker als voor de werkgever. Actief online Risico’s CROP registeraccountants is sinds een jaar actief met haar Twitteraccount Van nature zijn accountants gewend om @CROPonline. De laatste maanden is een dialoog gestart tussen de medewer- in termen van risico’s te denken. kers van CROP over de mogelijkheden en risico’s van social media. Iedereen die Bij social media moeten deze risico’s ze- wil, denkt en doet mee aan de ontwikkeling van een online identiteit. En hoewel ker niet worden onderschat. Het is echter minder spectaculair dan in het intro van dit artikel aangehaald, brengt die in- de kunst om – net als in ons eigenlijke spanning nu ook al zijn eerste vruchten voort: een nieuwsbrief op Slideshare vakgebied – een gedegen risicoanalyse te wordt in een week honderden keren bekeken. Een discussiegroep op LinkedIn maken, bedreigingen te onderkennen en heeft na een weekend 40 leden. Via Twitter en LinkedIn worden contacten gelegd afdoende mitigerende maatregelen te ne- met potentiële en inmiddels ‘gerealiseerde’ cliënten! Social media bieden een men om deze risico’s tot een minimum veel breder communicatieplatform dan traditionele mailings, nieuwsbrieven en te beperken. Een organisatie doet er in advertenties. Overigens dienen traditionele media ook in de tijd van internetcom- dat kader goed aan om social media- municatie nog steeds een doel. @CROPonline werd gelanceerd op 23 april 2010, richtlijnen op te stellen. Deze richtlijnen maar staat – zoals CROP zelf aangeeft – nog steeds in de kinderschoenen. Het dragen bij aan een positief gebruik van komende jaar zal ze een enorme ontwikkeling doormaken en versneld volwassen social media en beschermen tegelijkertijd worden. Reacties zijn uiteraard welkom, rechtstreeks of via het forum op Accoun- de belangen van zowel werkgever als tancynieuws. werknemer. Dergelijke richtlijnen zijn28 www.accountancynieuws.nl
  2. 2. marketing Analtijd duidelijk te maken. Dus werkne- vooral in het begin, af en toe eens iets start met de bewustwording bij diegenenmers worden geacht niet de organisatie- ‘mis’ gaat, is niet erg. Juist bij een groot, die zich bezig houden met dergelijkenaam of de term ‘accountant’ in hun groeiend sociaal netwerk van collega’s en communicatie. Positief-kritisch gefor-nickname te gebruiken. Verder adviseren andere geïnteresseerde ‘volgers’, kun je muleerde richtlijnen zijn hierbij onont-wij om altijd in de eerste persoon en on- elkaar helpen een aantrekkelijk, interes- beerlijk.der persoonlijke titel te schrijven. Zelfs sant en professioneel profiel op te bou- Want zeker bij social media geldt: goedals de boodschap zakelijk en vaktech- wen. Op deze wijze worden de naar voorbeeld doet goed volgen! Annisch relevant is. Een andere, wat ons be- buiten gebrachte berichten op positief-treft belangrijke, gedragsregel is dat kritische manier gecontroleerd en werktnooit (over) de identiteit van cliënten uiteindelijk iedereen mee aan het op- enwordt gepubliceerd, of over gegevens die uitbouwen van een positief imago endirect betrekking hebben op cliënten. En naamsbekendheid.uiteraard moet het wettelijk vastgelegdebeeld-, auteurs- en citaatrecht worden Omgangsvormen niet andersgerespecteerd. In feite verschillen de sociale omgangs- vormen online niet van die zoals ze ‘off-Maar zelfs indien alle zorgvuldigheid in line’ gelden. Net als in de accountancy-acht wordt genomen, kan de plaatser van theorie over verklaringen richt je je bijeen bericht (of een lezer ervan) constate- social media tot het ‘maatschappelijk ver-ren dat de inhoud anders wordt geïnter- keer’. Je hebt wel een idee wie de lezerspreteerd dan bedoeld. In dat geval is rec- van jouw uitingen zijn, maar feitelijk is Hans van Schie RA (l.) is vennoot bij CROPtificatie op zijn plaats; niet simpelweg deze groep onbekend groot en van onbe- registeraccountants. Sigurd Felix werkt bijdoor het verwijderen van het bericht kende samenstelling. Dit vereist dus om, hetzelfde kantoor als hoofd automatisering.maar door het zelf te wijzigen of door net als bij andere uitingen van accoun- Beiden zetten zich in voor positief gebruik vanerop terug te komen en daarbij de reden tants, zorgvuldig om te gaan met de in- scoial media bij CROP. Dit artikel is geschrevenvan de wijziging aan te geven. Dat er, houd van de communicatie. Dit proces op persoonlijke titel. www.accountancynieuws.nl 29

×