Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CRM in het onderwijs       Wij doen Microsoft CRM
Onderwijs is bij uitstek ‘people business’.Ging het vroeger vooral om de student,in het moderne onderwijslandschap gaathet...
1. CRM in het onderwijsTrends CRM onderwijs                   Wie is de klant?             ...
2. De CRM domeinenOm het onderwijsinstellingen eenvoudiger te   Om het CRM-land liggen de overige domeinen,    Een b...
3. Centraal NAWEen onderwijsinstelling kent vele soorten engroepen van (interne- en externe) relaties,die professioneel en...
3. Centraal NAWDenk aan de Gemeente, waar het College van Bestuur bestuurlijke contacten    In een dergelijke situatie ...
4. Werving en instroomDaarnaast moeten er nieuwe doelgroepen worden    Bij dergelijke individuele trajecten ontstaat  ...
4. Werving en instroomDe bekostiging van het beroepsonderwijs isvoornamelijk gebaseerd op studenten-aantallen. Dat is één ...
5. Stages en afstuderenDe relatie met de leerbedrijven moetprofessioneel onderhouden worden.Voor sommige opleidingen zal e...
5. Stages en afstuderen     Met name in het HBO komt het ook veel voor dat een student zelf op zoek gaat naar     ...
6. Strategisch relatiebeheer en PR‘Behoorlijk bestuur’ is een beginsel dat van alle organisaties  In deze governance code...
6. Strategisch relatiebeheer en PRStrategisch relatiebeheer gaat om inzichten contacten met belangrijke stakeholders.Deze ...
7. Contractonderwijs en EVCDoor de toegenomen concurrentie en hetafnemen van de bekostiging is het verkopenvan contractond...
7. Contractonderwijs en EVCHet op contractbasis commercieel aanbieden van onderwijs    De onderwijstemplate voor Contra...
8. Zorg en begeleidingOp grote schaal wordt er door veel instellingen    Dikwijls zijn er binnen de instellingen speci...
8. Zorg en begeleidingMet name middelbaar beroepsonderwijsinstellingen zien het als hun maatschappelijkeverantwoordelijkhe...
9. Leveranciers en contractenHet contractregister vervult een belangrijkeadministratieve taak, namelijk het bijhoudenen ma...
9. Leveranciers en contractenDe producten of diensten die door sommige leveranciers        Supplier Relationship M...
10. Alumni    Het onderhouden van relaties met de afgestudeerden is een verhaal apart. Hoe zorg je    er immers voor...
10. AlumniAlumni zijn de ambassadeurs voor deinstelling in het werkveld. Wie beter dan jeeigen oud-studenten kunnen je ver...
11. HelpdeskHelpdesks zijn niet meer weg te denken uitonze samenleving. We zijn er aan gewendstoringsnummers te kunnen bel...
11. Helpdesk    Ook customer service balies en klachtenafdelingen zijn in feite helpdesks, die vragen    of klacht...
12. Social CRM en onderwijsDe sociale klant van een onderwijsinstelling bestaat uit een  Werving en PR: de sociale klant...
12. Social CRM en onderwijsDoor de impact van social media, zoalsFacebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, YouTube...is een nieu...
13. Additionele (web)diensten  en add-onsCRM Resultants biedt onderwijsinstellingeneen aantal standaard add-ons en integ...
13. Additionele (web)diensten en add-ons    Web- en contentservices    Dit type diensten is bij ons sterk in ontwi...
14. CRM Resultants: CRM toepassingen in het onderwijs        Vanaf het begin heeft CRM Resultants zich ingezet om M...
14. CRM Resultants: CRMtoepassingen in het onderwijsCRM Resultants is een innovatiefbedrijf dat zich volledig richt opMicr...
15. Microsoft Dynamics CRMIn korte tijd is Microsoft Dynamics CRMéén van de marktleiders in CRM geworden.Dit succes heeft ...
15. Microsoft Dynamics CRM       Volgens Microsoft is gebruikersadoptie succesfactor nummer één. Iedereen in de org...
16. ReferentiesEen groot aantal onderwijsinstellingen maakt gebruik van de templates en dienstenvan CRM Resultants. Sommig...
Over CRM ResultantsCRM Resultants was één van de eerste bedrijvendie CRM op basis van Microsoft technologie op deEuropese ...
CRM in het onderwijs overview
CRM in het onderwijs overview
CRM in het onderwijs overview
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CRM in het onderwijs overview

1,752 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CRM in het onderwijs overview

 1. 1. CRM in het onderwijs Wij doen Microsoft CRM
 2. 2. Onderwijs is bij uitstek ‘people business’.Ging het vroeger vooral om de student,in het moderne onderwijslandschap gaathet over een grote verzameling van interne-en externe relaties. Om al deze relaties opeen goede manier te bedienen én om ervoorte zorgen dat de daarmee samenhangen-hangende processen efficiënt en effectiefverlopen, kiezen steeds meer onderwijs-instellingen voor een CRM oplossing.En velen kiezen specifiek voorMicrosoft Dynamics CRM. Bij veel van dezeinstellingen - MBO, HBO en Universitair -heeft CRM Resultants Microsoft CRMgeïmplementeerd. In deze brochure biedenwij u een overzicht van alle aspecten enmogelijkheden van CRM voor onderwijs.
 3. 3. 1. CRM in het onderwijsTrends CRM onderwijs Wie is de klant? van het beroepsonderwijs? Wellicht is het ookCustomer Relationship Management (CRM) in Naast “een leven lang leren”, is er dus de noodzaak verstandig om het Ministerie van OC&W,het beroepsonderwijs? Duidt dit op een van “een leven lang relaties onderhouden”. als partij die het meeste geld in de kas vanvercommercialisering van het onderwijs of is er En om relaties te kunnen onderhouden is het de instellingen stort, te beschouwen alsiets anders aan de hand? In het beroepsonderwijs eerst noodzakelijk te weten met wie en wat de ‘hoofdklant’ . Of wellicht de gemeente enis een aantal trends te zien: inhoud van die relatie is. De vraag “wie is de klant” de locale politiek? En natuurlijk ook de is complexer dan in eerste instantie lijkt. Het ligt docenten en lectoren, die veelal als part-timers• Intensivering van het contact met het bedrijfsleven voor de hand te zeggen dat de studenten de of freelancers de core business van de• Omslag naar competentiegericht leren klanten zijn. instellingen verzorgen. Ook zij moeten op• Toenemende concurrentie z’n minst als “klant” behandeld worden.• Afnemende overheidsbekostiging “Bij de invoer van CRM is het van belang eerst te bepalen wie de klant is. In het onderwijs is dieDeze trends maken het noodzakelijk dat onderwijs- vraag echter niet zo simpel te beantwoorden:instellingen zich meer moeten inspannen om er zijn steeds meer verschillende soorten klanten.”veelsoortige relaties te onderhouden. Maar dan wellicht ook de aanmelders,Traditioneel bestaat de informatiearchitectuur de belangstellenden, de alumni.. Uiteraard horenbij onderwijsinstellingen uit vier componenten: de opdrachtgevers voor contractonderwijs ookeen studentenadministratiesysteem, een studie- tot de klanten van een onderwijsinstelling,volgsysteem, een personeelsadministratiesysteem maar ook met de leerbedrijven en de netwerk-en een financieel pakket. Al deze systemen zijn en ketenpartners worden intensieve relatiesgericht op de interne processen. Maar in het onderhouden. Er is dus veel voor te zeggen ommoderne onderwijs zijn ook relaties met externen deze partijen ook als klanten te zien of ze op z’nvan cruciaal belang. Van de zorg voor instroom minst als zodanig te behandelen.van nieuwe studenten, het onderhouden van Of is vooral de arbeidsmarkt, als afnemer van hetintensieve relaties met het bedrijfsleven tot en product ‘opgeleide student’ de belangrijkste klantmet de oud-student (de Alumnus).
 4. 4. 2. De CRM domeinenOm het onderwijsinstellingen eenvoudiger te Om het CRM-land liggen de overige domeinen, Een bijzondere positie neemt het ‘deeldomein’ die vaak een directe relatie hebben met CRM. Social CRM in. Dit betreft de interactie tussenmaken om te navigeren in CRM-land, hebben wij Dit zijn de domeinen van financiële systemen, activiteiten van relaties in sociale netwerken studentenvolgsystemen, studentenadministratie en (Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, MSN e.d.)de CRM Landkaart ontwikkeld. In de landkaart portfoliosystemen. Het domein Sociale Netwerken, en CRM. vroeger onbebouwd, komt echter steeds dichterhebben we de belangrijkste CRM domeinen bij de CRM domeinen te liggen. Dit vormt eenweergegeven en de centrale halteplaatsen. overgangs- gebied met dynamische ontwikkelingen. De CRM domeinen, die relevant zijn voor onderwijsinstellingen, zijn: • Centraal Relatiebestand • Werving en Instroom • Stage- en afstudeermanagement • Leveranciers en contracten • Contractonderwijs • Strategisch relatiebeheer en PR • Alumni • Zorg en begeleiding • Helpdesk en customer service
 5. 5. 3. Centraal NAWEen onderwijsinstelling kent vele soorten engroepen van (interne- en externe) relaties,die professioneel en efficiënt beheerd moetenworden. Veelal zullen de relaties gedeeld wordendoor diverse afdelingen van de instelling.
 6. 6. 3. Centraal NAWDenk aan de Gemeente, waar het College van Bestuur bestuurlijke contacten In een dergelijke situatie is de kans groot dat adressen en contactgegevens van de relatie in meerdere bestanden enmee onderhoudt, maar waar uiteraard ook contacten mee zijn vanuit de afdeling bestandjes worden bijgehouden. Maar hoe groot is de kans dat een adreswijziging ook naar meerdere afdelingenhuisvesting, en waar wellicht ook nog enkele studenten stage lopen. gestuurd wordt?Tegelijk kan diezelfde Gemeente ook nog opdrachtgever zijn voor het uitvoeren “Er bestaan vaak tientallen Excel- en Accessbestanden, waarinvan inburgeringscursussen en bestaan er in dat verband contacten met zowel iedere afdeling of medewerker naar eigen inzicht contacten en afspraken met derden registreert of wijzigt. Deze situatie heeftde onderwijsuitvoering als met de financiële administratie. tot gevolg dat iets relatief simpels als het versturen van kerstkaarten een hopeloze klus blijkt.” En hoe waarschijnlijk is het dat de diverse personen binnen de onderwijsinstelling van elkaar weten wat er met de externe relatie besproken is? En hoe professioneel komt dit over? Hierbij hebben we meteen ook de voornaamste reden voor onderwijs-instellingen om CRM te implementeren te pakken. Er is behoefte aan een centraal NAW bestand en aan inzicht in de diverse contact-momenten. Tevens bestaat er behoefte aan het beleggen van eigenaarschap van relaties. Een goed NAW bestand is het fundament onder CRM.
 7. 7. 4. Werving en instroomDaarnaast moeten er nieuwe doelgroepen worden Bij dergelijke individuele trajecten ontstaat Voor evenementen als bijvoorbeeld eenaangeboord waarin studenten gevonden worden. de behoefte aan centraal benaderbare dossiers, open dag, open les, documentatieaanvragenDenk hierbij aan buitenlandse studenten of aan waarin het met de toekomstig student besprokene is o.a. beschikbaar:werkenden als prospects voor vervolgonderwijs. voor meerdere betrokkenen inzichtelijk is.De in CRM systemen aanwezige marketing- Een dergelijk dossier wordt steeds vaker ingericht • De mogelijkheid belangstellenden en hunfunctionaliteit kan goed worden ingezet ter in een CRM systeem. Om de instroom en de opleidingsinteresses te registreren.ondersteuning van communicatie en werving. toestroom naar de verschillende studierichtingen beter te kunnen monitoren, zetten onderwijs- • Rapportages die inzicht verschaffen in welke “Voor ons staat voorop dat we zorgen dat iedere instellingen nu ook BI-tools in. Zo komt d.m.v. belangstellenden zich later daadwerkelijk student op de juiste opleiding terechtkomt. grafische dashboards toegankelijke stuur- hebben aangemeld o.a. d.m.v. Bij werving gaat kwaliteit boven kwantiteit” informatie beschikbaar. heldere dashboards. Hogeschool Utrecht Onderwijstemplate Werving • Functionaliteit voor het direct versturen vanSteeds vaker worden traditionele marketing- In de Onderwijs templates van CRM Resultants opleidingsdocumentatie vanuit Microsoftuitingen en evenementen (zoals bijvoorbeeld breiden wij Microsoft CRM, dat al uitgebreide Dynamics CRM (per email of per reguliere post).een open dag) opgevolgd door individuele functionaliteit ten behoeve van marketing- enstudiekeuzetrajecten, waarin de toekomstig campagnemanagement biedt, verder uit met • De mogelijkheid allerhande vragen te registreren,student individueel begeleid wordt naar de functies voor instroommanagement. categoriseren en intern op te volgen.best bij hem of haar passende studie. • Bewaking van de opvolging van geregistreerde vragen of informatieverzoeken binnen een afgesproken termijn.
 8. 8. 4. Werving en instroomDe bekostiging van het beroepsonderwijs isvoornamelijk gebaseerd op studenten-aantallen. Dat is één van de oorzaken dat deconcurrentie in het onderwijsveld toeneemt.Het is dus zaak voor onderwijsinstellingenom hun marktaandeel te behouden of lievernog te vergroten. Scholieren vantoeleverende scholen uit de regio moetenb.v. niet opeens naar het naburige ROC gaan.Hiervoor zijn imago, kwaliteit en communicatienatuurlijk sleutelbegrippen. In toenemendemate gaan instellingen al in een vroegtijdigstadium relaties met individuele potentiëlestudenten aan.
 9. 9. 5. Stages en afstuderenDe relatie met de leerbedrijven moetprofessioneel onderhouden worden.Voor sommige opleidingen zal er actiefnaar stageplekken gezocht moeten worden,voor andere opleidingen zal er juist meervraag zijn naar stagiairs dan er studentenbeschikbaar zijn.
 10. 10. 5. Stages en afstuderen Met name in het HBO komt het ook veel voor dat een student zelf op zoek gaat naar een stageplek en dat de instelling vervolgens een kwalificerende rol speelt. Stageplekken worden beoordeeld op geschiktheid. Intern door een docent of een stagecoördinator, soms ook extern, zoals het geval is bij accreditatie door de kenniscentra voor de BPV in het MBO. “Voor de stages is contact met bedrijven essentieel. Daar spelen vragen als: welke bedrijven bieden stageplaatsen aan? Wat zijn de gegevens van deze bedrijven? Hoe registreren wij contacten tussen studenten en bedrijven? Hoe monitoren wij de voortgang?” Het onderhouden van de relatie met praktijkbedrijven, het actief werven van stageplekken en het kwalificeren van stage aanvragen en het vastleggen van de afspraken die gemaakt zijn tussen instelling en leerbedrijf, zijn typische CRM processen.
 11. 11. 6. Strategisch relatiebeheer en PR‘Behoorlijk bestuur’ is een beginsel dat van alle organisaties In deze governance codes is met nadruk opgenomen dat het door de Colleges van Bestuur uitgezette beleidslijnen getoetst dienen te worden aan de mening vanverwacht mag worden. Wanneer er echter sprake is van door relevante externe stakeholders. Om dit te kunnen doen is het wel noodzakelijk voor de instellingen om eerst in kaart te brengen wie per onderwerp de relevantemiddel van belastinggeld bekostigde instellingen, geldt dit externe stakeholders zijn. Een CRM systeem kan helpen bij het aldus profileren en segmenteren van de externe bestuurlijke contacten.eens te meer. Het is dan ook niet vreemd dat de brancheorganisaties van het beroepsonderwijs (de HBO-Raad, Gastdocenten en lectoren Binnen de externe relaties van een onderwijs-instelling vormen gastdocenten ende VMBO-Raad en de AOC-Raad) zich in de afgelopen jaren lectoren een bijzondere groep. Vanwege de aard van hun werkzaamheden zijn zij immers primair contacten van de onderwijsteams, maar tevens hebben zij alsbezig hebben gehouden met het opstellen van zogenaamde leverancier een factuurrelatie met de instelling.‘Governance Codes’, die door de meeste instellingen “De moderne onderwijsinstelling zal met steeds meer verschillende groepen ‘klanten’ relaties moeten aangaan en onderhouden. Dit zijn bedrijven, overheden,geadopteerd zijn. kennisinstituten, andere scholen, leveranciers, gastdocenten…” Leveranciers Ook leveranciers zijn externe relaties, en zo beschouwd kan het beheren van de relatie de instelling met hen heeft ook gezien worden als een toepassing van CRM. Door juist ook de leveranciersrelaties mee te wegen in de beantwoording van de vraag ‘welke externe bedrijven zijn van de grootste waarde voor onze organisatie’, kan werkelijk strategisch relatiebeheer bedreven worden.
 12. 12. 6. Strategisch relatiebeheer en PRStrategisch relatiebeheer gaat om inzichten contacten met belangrijke stakeholders.Deze stakeholders bevinden zich in de(locale) overheid, politiek, bedrijven, kennis-instellingen en andere onderwijsinstellingen.
 13. 13. 7. Contractonderwijs en EVCDoor de toegenomen concurrentie en hetafnemen van de bekostiging is het verkopenvan contractonderwijs topprioriteit.Dit is echter vaak matig georganiseerden een goed inzicht in de omzet versusde daadwerkelijk gefactureerde kostenontbreekt meestal.
 14. 14. 7. Contractonderwijs en EVCHet op contractbasis commercieel aanbieden van onderwijs De onderwijstemplate voor Contractonderwijs stelt instellingen nu in staat de contractactiviteiten te professionaliseren, structureren en inzichtelijk engeschiedt doorgaans in twee vormen: ofwel er worden overdraagbaar te maken. Of het nu om maatwerktrainingen, duaal bekostigde trajecten of open inschrijvingstrajecten gaat.cursussen of opleidingen aangeboden waar geïnteresseerden Ook EVC-trajecten vallen te beschouwen als contractonderwijs. EVC staat voorzich voor kunnen inschrijven, ofwel er wordt een opleidings- Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC procedure geeft inzicht in detraject op maat ontwikkeld voor een opdrachtgever eerder verworden competenties van iemand. Het maakt daarbij niet uit of deze competenties verworven zijn tijdens eerder gevolgd onderwijs, thuis of bij het(meestal een bedrijf ). In het eerste geval wordt gesproken uitoefenen van een hobby.over ‘open aanbod’, in het tweede geval gaat het om Wanneer iemand een EVC-procedure doorloopt krijgt hij na afloop een zogenaamd Ervaringscertificaat of ‘EVC Rapportage’. In dit rapport wordt beschreven over welke‘maatwerk trainingen’ . Voor beide varianten moeten er competenties de deelnemer beschikt, ten opzichte van een bepaalde standaard, zoals de kwalificaties van de CREBO of CROHO opleidingen.marketing en verkoopactiviteiten uitgevoerd worden,en dat zijn typische CRM processen. EVC procedures worden vaak gebruikt als een soort van nulmeting voor het opstellen van een Persoonlijk Opleidingsplan. Werkgevers zijn dan ook vaak opdrachtgevers voor het uitvoeren van een EVC procedure voor hun medewerkers. Ook kan een EVC procedure worden ingezet als toetsing voor de toelating tot een opleiding.
 15. 15. 8. Zorg en begeleidingOp grote schaal wordt er door veel instellingen Dikwijls zijn er binnen de instellingen specialisten werkzaam, die deze extra zorg in 2e of 3e lijn (uitgaande van het idee dat het onderwijseen zogenaamde ‘ aanval op de uitval’ uitgevoerd, zelf de 1e lijn is) wordt geboden. Meestal gaat het hierbij zo dat de hulpvraag door een docent in de eerste lijn gesignaleerd wordt,waarbij extra zorg voor leerlingen die daar behoefte en wordt doorgespeeld naar de decaan of studieloopbaanbegeleider. In een dergelijke situatie wil de instelling vaak als een soort vanaan hebben op professionele wijze wordt geboden. ‘case manager’ de regie houden op het totale zorgtraject, waarin diverse externe specialisten zich tegelijkertijd om de student bekommeren. “Zorg en begeleiding speelt een belangrijke rol in het voorkomen van uitval van studenten.” Een CRM systeem leent zich uitstekend om de dossiers van dergelijke zorgtrajecten bij te houden, en kan een goede hulp zijn in het efficiënt laten samenwerken van de diverse externe betrokkenen.
 16. 16. 8. Zorg en begeleidingMet name middelbaar beroepsonderwijsinstellingen zien het als hun maatschappelijkeverantwoordelijkheid om leerlingen op teleiden voor een kansrijke positie in demaatschappij en dus te voorkomen datstudenten vroegtijdig de studie staken.
 17. 17. 9. Leveranciers en contractenHet contractregister vervult een belangrijkeadministratieve taak, namelijk het bijhoudenen managen van alle contracten metleveranciers. Leveranciers maken eenbelangrijk deel uit van de externe relatiesvan een onderwijsinstelling. Een goederelatie met de leverancier kan leiden tot eengunstige inkoopprijs.
 18. 18. 9. Leveranciers en contractenDe producten of diensten die door sommige leveranciers Supplier Relationship Management Het proces van gestructureerd samenwerken met die leveranciers die kritischgeleverd worden kunnen van grote strategische waarde voor zijn voor een bedrijf of instelling, wordt vaak aangeduid met de term SRM (Suppliers Relationship Management). SRM processen omvatten niet alleen hetde instelling zijn. Door inzichtelijk te maken welke waarde relatiemanagement, maar ook het structureren van (complex) inkoopprocessen,de instelling voor de leverancier vertegenwoordigt, kunnen contractmanagement en het zogenaamde ‘supplier performance management’, waarbij het gaat om de waardebepaling van hetgeen ingekocht wordt.leveranciers ook benaderd worden als strategisch partner. Onderwijsinstellingen maken ook gebruik van inkooporganisaties, waardoor deDat kan van belang zijn voor b.v. het verkrijgen van stageplaatsen. SRM processen in sommige gevallen ook uitbesteed worden. Voorbeelden van deze inkooporganisaties zijn SURFdiensten en SLBdiensten, voor de aanschaf van software licenties. Segmentatie van leveranciers Om te kunnen komen tot relevant SRM, moeten instellingen nadenken over een beleid waarbij leveranciers ingedeeld worden in diverse segmenten. Segmentatie geeft inzicht in het belang en het risico van de relatie die een instelling met een leverancier heeft. Allemaal zaken die perfect in CRM ingericht kunnen worden.
 19. 19. 10. Alumni Het onderhouden van relaties met de afgestudeerden is een verhaal apart. Hoe zorg je er immers voor dat je weet waar de afgestudeerden nu wonen, waar zij werken en wat ze bezighoudt? En hoe blijf je ze vervolgens betrekken bij de instelling? Hoe kun je communities op internet gebruiken in dit proces? Allemaal vragen die direct betrekking hebben op CRM processen. “ De meest directe bindende factor tussen instellingen en bedrijven zijn de alumni.” CRM Resultants heeft CRM uitgebreid met een systeem voor het beheren van relaties met alumni. Het alumni template van CRM Resultants voorziet in geavanceerde koppelingen met diverse Sociale Netwerken, zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Hierdoor is het gemakkelijker om verbonden te blijven met uw oud-studenten.
 20. 20. 10. AlumniAlumni zijn de ambassadeurs voor deinstelling in het werkveld. Wie beter dan jeeigen oud-studenten kunnen je vertellen wathet beroepsveld wil dat er op school geleerdwordt? Wie anders dan de alumni zouden heteerste aanspreekpunt moeten zijn als hetgaat om het verwerven van stageplaatsenen wie zijn de meest logische prospects voorhet volgen van vervolgonderwijs?
 21. 21. 11. HelpdeskHelpdesks zijn niet meer weg te denken uitonze samenleving. We zijn er aan gewendstoringsnummers te kunnen bellen wanneerer een probleem met een apparaat ofprogramma is en zijn vertrouwd geraaktmet procedures als de uitgifte van een casenummer en het volgen van de behandelingvan een storingsnummer via internet.
 22. 22. 11. Helpdesk Ook customer service balies en klachtenafdelingen zijn in feite helpdesks, die vragen of klachten registreren, behandelen, beantwoorden en afsluiten. Binnen onderwijsinstellingen is er vaak sprake van diverse helpdesks. Uiteraard is er een ICT-helpdesk beschikbaar voor de medewerkers, gericht op de support van de kantoorautomatisering en het beantwoorden van gebruikersvragen. In toenemende mate worden deze helpdesks ook opengesteld voor niet-medewerkers, waaronder in eerste instantie de studenten. De servicebalies die voor studenten zijn ingericht zijn natuurlijk ook een soort helpdesks. Bij sommige instellingen zijn dit slechts administratieve steunpunten, waar je als student bijvoorbeeld een adreswijziging kunt doorgeven of je rooster kunt afhalen, maar soms ook zijn de studenten servicecentra, waarvan de servicebalie de toegangspoort is. Dit zijn expertisecentra, waar bijvoorbeeld het decanaat of het zorgteam is ondergebracht. Nieuw daarbij is de opkomst van “Webcare”, waarbij de instelling reageert op alle digitale contactmomenten, maar ook meedoet met discussies in sociale netwerken over topics, die voor de instelling relevant zijn. Helpdesk- en customer service processen zijn ook typische CRM processen, omdat zij gericht zijn op het tevreden stellen (en daarmee behouden) van een klant.
 23. 23. 12. Social CRM en onderwijsDe sociale klant van een onderwijsinstelling bestaat uit een Werving en PR: de sociale klant is uitstekend geïnformeerd, zoekt uitgebreid naar wat anderen over u zeggen en is vaak op gelijk niveau als de `verkoper`. Voor werving is hetgroot aantal verschillende relaties: (toekomstig)studenten, nodig om (potentiele) studenten op het sociale web te vinden en te kwalificeren.docenten, politiek, opinievormers etc. Maar vooral de student Marketing: ook hier is de tijd van“broadcasting your message” voorbij. Het gaat nu vooral om authenticiteit, de menselijke stem, de gedeelde ervaring.is tegenwoordig actief op tal van sociale netwerken en isgewend via deze kanalen te communiceren. De mening van Service: klanten praten al vaak over u. Het is zaak dit goed te volgen en waar mogelijk pro-actief te handelen. Het is niet langer genoeg om te wachten op een call,anderen telt daarin zwaar. Hoe kunnen moderne maar om ook actief de conversatie monitoren en er aan deel te nemen.CRM systemen, zoals Microsoft CRM, hiermee omgaan? Social CRM bestaat deels uit technologie, zoals de integraties van Facebook, Twitter en LinkedIn met Microsoft CRM en deels een strategie voor het omgaan met deze nieuweSociale netwerken en de sociale klant, hebben grote impact op vormen van communicatie. Daarover bestaan veel meningen, maar weinig concrete praktische ervaring. Social CRM in onderwijs zal zich ontwikkelen via “learning by doing”.de traditionele CRM domeinen: verkoop, marketing en service.
 24. 24. 12. Social CRM en onderwijsDoor de impact van social media, zoalsFacebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, YouTube...is een nieuwe type klant ontstaan: de ’socialcustomer’. Ging CRM aanvankelijk alleen overklantbeheer, de moderne organisatie zoektnu de dialoog. Een dialoog waarin de klantactief meepraat of waarin de organisatiewordt uitgedaagd actief mee te luisteren.
 25. 25. 13. Additionele (web)diensten en add-onsCRM Resultants biedt onderwijsinstellingeneen aantal standaard add-ons en integratiesmet de meest gebruikte administratievesystemen, zoals nOISe, OSIRIS, Peoplesoft…
 26. 26. 13. Additionele (web)diensten en add-ons Web- en contentservices Dit type diensten is bij ons sterk in ontwikkeling. Daarbij kunnen wij meerdere diensten als standaard aanbieden, maar uiteraard op verzoek specifieke diensten ontwikkelen. Momenteel bieden wij de volgende standaard diensten: Beschikbare stages i.s.m. Colo In samenwerking met Colo, de vereniging van samenwerkende kenniscentra, heeft CRM Resultants een koppeling ontwikkeld tussen Microsoft CRM en stagevacatures die Colo via de website stagemarkt.nl aanbiedt. Stageplaatsen zijn nu direct in CRM beschikbaar. Instellingen kunnen zo hun kwalificerende rol als bemiddelaar tussen leerbedrijf en student beter invullen. De koppeling verhoogt de efficiency en kwaliteit, want data is direct vanuit de bron beschikbaar. Stagemarkt.nl helpt mbo- en vmbostudenten een goede stage- en leerbaan te vinden. Stagemarkt biedt stage- en leerbanen van meer dan 200.000 erkende leerbedrijven met 400.000 leerplaatsen. Dat is de helft van het Nederlandse bedrijfsleven. Nog belangrijker is echter de kwaliteit: stagemarkt bevat uitsluitend leerbedrijven die officieel erkend zijn door de kenniscentra. Dit garandeert de goede kwaliteit. Stagemarkt wordt door de kenniscentra doorlopend uitgebreid met aanvullende bedrijfsinformatie. KvK gegevens De KvK koppeling biedt een koppeling met het bedrijvenbestand van de Kamer van Koophandel. Hiermee worden zowel NAW gegevens up-to-date gehouden, alsook kunnen betere en meer gerichte campagnes worden opgezet voor b.v. het werven van stagebedrijven.
 27. 27. 14. CRM Resultants: CRM toepassingen in het onderwijs Vanaf het begin heeft CRM Resultants zich ingezet om Microsoft CRM te optimaliseren voor toepassing in het beroeps- en hoger onderwijs. Recent is daar wetenschappelijk onderwijs aan toegevoegd. Voor deze branche zijn eigen onderwijstemplates ontwikkeld en standaardintegraties met veelgebruikte applicaties en databases. De templates bevatten in de meeste gevallen ca. 80% van gevraagde functionaliteit. Maatwerk blijft hierdoor beperkt. Naast de onderwijsinstellingen zelf bestaan er intensieve relaties met instellingen als SURFdiensten, SLBdiensten, COLO en Kenniscentra. Onze propositie voor onderwijs bevat meerdere componenten, zoals: • Microsoft CRM en Onderwijstemplates • ResultTrack implementatiemethodiek • Keuze uit in-house of Hosted CRM via het KPN datacenter • Training • Support • Consultancy • Kennisuitwisseling via roundtables, seminars en workshops • E-mailnieuwsbrief voor onderwijs • Blog
 28. 28. 14. CRM Resultants: CRMtoepassingen in het onderwijsCRM Resultants is een innovatiefbedrijf dat zich volledig richt opMicrosoft Dynamics CRM. Als eerstein Europa deed CRM Resultants ervaringop met Microsoft CRM en nog steedsloopt CRM Resultants voorop in de kennisvan en ervaring met deze applicatie.
 29. 29. 15. Microsoft Dynamics CRMIn korte tijd is Microsoft Dynamics CRMéén van de marktleiders in CRM geworden.Dit succes heeft meerdere oorzaken,waarvan de belangrijkste zijn:gebruiksgemak door het werken in eenvertrouwde omgeving en goede integratiein bestaande IT-infrastructuur. Compilatie van klantlogo’s
 30. 30. 15. Microsoft Dynamics CRM Volgens Microsoft is gebruikersadoptie succesfactor nummer één. Iedereen in de organisatie moet de CRM-oplossing kunnen gebruiken. Daarom maakt Microsoft zijn technologie zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk mogelijk door te zorgen dat gebruikers in een vertrouwde omgeving kunnen werken. Daarnaast vindt Microsoft dat CRM-oplossingen de organisatie in staat moet stellen zich snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, maar daarbij niet haar identiteit mag verliezen. Daarom is de software zo flexibel mogelijk gemaakt. Zodat iedere organisatie het systeem aan kan passen aan haar specifieke wensen, of dat nu gaat om eigen terminologie in de schermen, eigen processen of eigen rapportages. Door de flexibiliteit van het systeem, gebruiken veel klanten Microsoft Dynamics CRM voor meer dan alleen klantmanagement. Ze zetten het veel breder in: als toepassing om relaties te beheren en te verbeteren. Niet alleen met klanten, maar ook met partners, leveranciers of interne klanten. Zij zien Microsoft Dynamics CRM als een pakket om behalve relaties, ook processen te managen. Vaak doen ze dit in combinatie met SharePoint als oplossing voor documentbeheer en voor het creëren van Portals waarin bijvoorbeeld studenten of docenten informatie kunnen inzien of zelfs aanpassen.
 31. 31. 16. ReferentiesEen groot aantal onderwijsinstellingen maakt gebruik van de templates en dienstenvan CRM Resultants. Sommige met inhouse systemen en veel met onze Hosted CRM.Onze klanten:Hogeschool Utrecht Arcus CollegeROC Midden Nederland P3transferChristelijke Hogeschool Ede RijnIJssel CollegeInHolland Domstad HogeschoolROC Eindhoven ROC van TwenteROC Amsterdam ROC ter AAArtEZ SLBdienstenNOVA College SURFdienstenDrenthe College Kenniscentrum HandelROC Flevoland ROC RivorGraafschap College Wageningen University
 32. 32. Over CRM ResultantsCRM Resultants was één van de eerste bedrijvendie CRM op basis van Microsoft technologie op deEuropese markt bracht. Het succes van MicrosoftCRM is ook het succes van CRM Resultants.Onze kracht ligt in onze gestandaardiseerde aanpak,op basis van templates, waardoor Microsoft DynamicsCRM snel en beheersbaar ingevoerd kan worden.In de sector onderwijs heeft CRM Resultants datovertuigend bewezen. Tal van MBO en HBO instellingenzijn inmiddels klant.CRM Resultants biedt haar klanten twee software-opties: implementatie op de systemen in huis óf hosted- als Software as a Service - via het internet.CRM ResultantsSeinstraat 181223 DA HilversumTel 035 6460480Fax 035 6460482info@crm-resultants.nlwww.crm-resultants.nl

×