Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Estructuras y Esfuerzos
Estructuras y Esfuerzos
Loading in …3
×
1 of 13

Unitat 3 forces, esforços i propietats

1

Share

Download to read offline

Presentació powerpoint sobre forces, esforços i estructures

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Unitat 3 forces, esforços i propietats

 1. 1. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Propietats mecàniques dels materials Cristina Rodon Balmaña 1/1/ 13 13 20 Departament de Tecnologia
 2. 2. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES 1. Les forces Les forces Les forces Esforços Propietats mecàniques dels materials UNA FORÇA ÉS UNA ACCIÓ DE: PRODUIR O PRODUIR-HI MODIFICAR L'ESTAT DE DEFORMACIONS MOVIMENT/REPÒS Cristina Rodon Balmaña 2/ 20 13 Departament de Tecnologia
 3. 3. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Les forces Esforços Propietats mecàniques dels materials Segons com actuïn les forces, els efectes que provoquen poden ser molt diferents Representacions de les forces Dinamòmetre (Per mesurar forces) Cristina Rodon Balmaña 3/ 20 13 Departament de Tecnologia
 4. 4. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Esforços Esforços Propietats mecàniques Propietats mecàniques dels dels materials materials 3. Esforços Esforç (σ)= Força = F TIPUS D'ESFORÇ Superfície A TRACCIÓ COMPRESSIÓ FLEXIÓ TORSIÓ CISALLAMENT Cristina Rodon Balmaña 4/ 13 4/ 20 Departament de Tecnologia
 5. 5. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Propietats mecàniques dels materials Esforç de tracció σ= F A Dues forces oposades que tendeixen a estirar o allargar el cos Cristina Rodon Balmaña 5/5/ 13 20 Departament de Tecnologia
 6. 6. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces LesEsforços forces Propietats mecàniques dels materials Esforç de compressió σ= F Dues forces que actuen sobre un A cos en la mateixa direcció Tendeix a aixafar-lo o Tendeix a doblegar-se. escurçar-lo Vinclament 6/ 13 20 6/
 7. 7. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Esforços Propietats mecàniques dels materials Esforç de flexió La resistència d’un cos a la flexió, a més del material, depèn de la longitud i de la forma de la secció. Moment Flexor (N.m)= F · d d= distància de la força al punt de suport Cristina Rodon Balmaña 7/7/ 13 20 Departament de Tecnologia
 8. 8. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Propietats mecàniques dels materials Esforç de torsió L’efecte de l’acció de les forces que fan que un cos giri o es torci. Moment Torçor (N.m)= F · r r= distància perpendicular al centre de gir “radi” en “m” Cristina Rodon Balmaña 8/8/ 13 20 Departament de Tecnologia
 9. 9. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Esforços Esforços Propietats mecàniques Propietats mecàniques dels dels materials materials Esforç de cisallament o tallant τ= F A Si tallem amb unes tisores, el que fem és concentrar dues forces oposades en una mateixa part d’aquest element Cristina Rodon Balmaña 9/ 13 9/ 20 Departament de Tecnologia
 10. 10. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces 2. Les propietats mecàniques dels materials Esforços Esforços Propietats mecàniques dels Propietats mecàniques Propietats mecàniques dels dels materials materials materials LES PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS LA TENACITAT I LA LA DURESA RESISTÈNCIA FRAGILITAT L'ELASTICITAT PLASTICITAT. Cristina Rodon Balmaña 10/13 10/ 20 Departament de Tecnologia
 11. 11. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces 2. Les propietats mecàniques dels materials Esforços Esforços Propietats mecàniques dels Propietats mecàniques Propietats mecàniques dels dels materials materials materials Propietats mecàniques: determinen el comportament del materials quan hi actuen una o més forces La resistència és la Quan un material és molt Diem que un material té De la plasticitat se’n capacitat que té un material resistent als cops, i no es plasticitat quan és fàcil deriven dues propietats de resistir forces sense trenca fàcilment, diem que donar-li formes diverses més: la ductilitat i la deformar-se excessivament és tenaç o que té tenacitat. sense trencar-lo. mal·leabilitat. ni trenacr-se. Ex: L’acer és un material Alguns materials poden Quan un material és fàcil Exemples: acer, fustes, tenaç igual que la fusta, ser estirats, aixafats o estirar-lo per donar-li alguns plàstics encara que no tant. doblegats en fred (a forma de fil sense que es temperatura ambient), i trenqui, diem que té En canvi, diem que un Contràriament, diem que d’altres caldrà escalfar-los ductilitat o que és dúctil. material és dur quan costa un material és fràgil quan es prèviament. L’acer és S molt ratllar-lo, tallar-lo o trenca fàcilment sense plàstic, sobretot quan està foradar-lo (amb un punxó, deformar-se gaire en donar- i és fàcil aixafar-lo per calent. per exemple). li un cop o d’aplicar-li una obtenir làmines primes i no força. es trenca, diem que té Exemples: mal·leabilitat o que és Ex: el vidre, tot i que és L’acer, el metall amb què mal·leable. resistent a alguns esforços. estan fetes unes tisores o la S’utilitza per fabricar taules, Exemples: fulla d’un ganivet, és molt prestatgeries, finestres, dur. També el vidre El coure és molt dúctil i peixeres, etc. l’alumini molt mal·leable. Contràriament, diem que la fusta és tova, ja que es ratlla amb facilitat. Cristina Rodon Balmaña 11/13 11/ 20 Departament de Tecnologia
 12. 12. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Propietats mecàniques dels Propietats mecàniques dels materials materials La resistència, tenacitat i fragilitat El vidre és fràgil. El martell és tenaç La resistència a deformar- se i a trencar-se Aquí el vidre ès molt resistent a alguns esforços 12/ 13 20 12/
 13. 13. UNITAT 3: FORCES I ESTRUCTURES Les forces Esforços Propietats mecàniques dels Propietats mecàniques dels materials materials L’elasticitat, la plasticitat i la duresa Materials elàstics El paper d’alumini és un material mal—leable i el coure és molt dúctil La duresa del diamant Cristina Rodon Balmaña 13/ 20 13/13 Departament de Tecnologia

×