Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 02

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 02

 1. 1. 1/37
 2. 2. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen L’ordinador disposa d’una placa electrònica, anomenada placa de xarxa, que és la que pot establir comunicació amb altres ordinadors 2/37
 3. 3. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen La placa de xarxa que s’empra habitualment en les xarxes domèstiques i en els centres docents són del tipus Ethernet. 3/37
 4. 4. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen El cable de connexió és especial, i en els seus extrems porta un connector mascle anomenat RJ45 que es pot endollar indistintament a l‘ordinador o al concentrador. 4/37
 5. 5. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen •Per connectar diversos ordinadors a una xarxa cal un dispositiu anomenat switch, hub o concentrador. •Rep aquest nom pel fet que actua com si fos el centre de connexió d’un cablat en forma radial. 5/37
 6. 6. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen •La connexió sense fils o WiFi (de l’anglès Wireless Fidelity) fa la mateixa funció, però amb ones de ràdio en comptes de cable. •La flexibilitat i comoditat d’aquest tipus de connexió fa que estigui cada vegada més estesa. 6/37
 7. 7. Internet i xarxes localsXarxes: els ordinadors es comuniquen Aquests tipus de xarxes petites reben el nom de xarxes d’àrea local o LAN (de l’anglès Local Area Network). 7/37
 8. 8. Internet i xarxes localsXarxes: Recursos compartits en una xarxa local Una xarxa local permet, bàsicament, compartir recursos, de programari i de maquinari, i la connexió a Internet, en l’entorn d’una empresa, un centre, etc. La impressora, en aquest cas, és un recurs compartit. Es pot aconseguir de dues maneres: • La impressora es connecta a un ordinador. • La impressora porta una placa de xarxa Ethernet i es connecta a la xarxa directament. 8/37
 9. 9. Internet i xarxes localsXarxes: Recursos compartits en una xarxa local Una vegada la impressora està disponible per a tots els usuaris, per disposar-ne, des de cada ordinador cal instal—lar la impressora cercant-la entre la llista de les que pugui haver- hi a la xarxa. 9/37
 10. 10. Internet i xarxes localsXarxes: Recursos compartits en una xarxa local Es pot compartir també una carpeta del disc dur. Això és molt útil per diversos motius. Un d’ells és que s’hi poden desar els fitxers des de molts ordinadors diferents, i quan es torna a treballar no cal que ho fem sempre des del mateix. També s’hi poden desar fitxers d’ús comú per al treball en equip. 10/37
 11. 11. Internet i xarxes localsInternet, terminologia, estructura i funcionamentInternet és una xarxa La paraula internet ve de lad’abast mundial en la contracció de dues paraules dequal estan connectats llengua anglesa: internationalmilions d’ordinadors (internacional) i networkcomunicats entre ells per (xarxa).tal de fer ús de diferents Per tant, com ja hauràs deduït, volserveis i aplicacions dir xarxa internacional. En aquestbasades en sistemes cas, xarxa internacionaldigitals d’ordinadors.d’emmagatzematge i detransmissió de lainformació Internet Cal crear una xarxa física que permeti la connexió dels ordinadors entre ells. És l’àmbit de maquinari. L’ordinador ha de Router disposar d’un element que li permeti enviar i rebre informació digital amb altres ordinadors d’Internet. Per això cal algun dispositiu de connexió a la xarxa: un mòdem o un encaminador o 11/37 router.
 12. 12. Internet i xarxes localsInternet, terminologia, estructura i funcionament Cal configurar l’ordinador perquè formi part inequívoca d’aquesta i parli el mateix idioma que els altres ordinadors. Per això, cal que l’ordinador incorpori el protocol TCP/IP. Aquest protocol ve a ser l’equivalent del llenguatge humà però per als ordinadors en xarxa. És l’acrònim de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Per veure si el nostre ordinador té instal—lats aquests protocols, obriu el menú Inici i aneu a l’opció Configuració de xarxes, 12/37
 13. 13. Internet i xarxes localsInternet, terminologia, estructura i funcionament Cal configurar l’ordinador perquè formi part inequívoca d’aquesta i parli el mateix idioma que els altres ordinadors. Per això, cal que l’ordinador incorpori el protocol TCP/IP. Aquest protocol ve a ser l’equivalent del llenguatge humà però per als ordinadors en xarxa. És l’acrònim de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Seleccioneu l’opció Propietats. Podreu comprovar que aquest protocol és a l’ordinador 13/37
 14. 14. Internet i xarxes locals Internet, terminologia, estructura i funcionamentl’adreça IP? És un Cal configurar l’ordinadorconjunt de 4 blocs perquè formi part inequívocanumèrics, de tres xifres d’aquesta i parli el mateixcadascun (amb un idioma que els altresvalor limitat a 255), ordinadors. Per això, cal queque identifica l’ordinador incorpori ell’ordinador de forma protocol TCP/IP. Aquestúnica en una xarxa protocol ve a ser l’equivalentd’ordinadors del llenguatge humà però per als ordinadors en xarxa. És l’acrònim dePer fer possible la Transmission Controlintroducció dels noms Protocol/Internet Protocol.literals d’un web, en llocdel seu número IP, calque hi hagi un servidorque faci d’intèrpret de les Ara prem el botóadreces i les converteixi Propietats i tindràs accésal seu número IP. Això és als valors de configuraciójustament el que fa del protocol TCP/IP.l’ordinador servidor denoms o DNS (DomainName Service). 14/37
 15. 15. Internet i xarxes localsInternet, terminologia, estructura i funcionament Cal configurar l’ordinador perquè formi part inequívoca Dominis genèrics d’aquesta i parli el mateix .com Organitzacions comercials idioma que els altres .edu Educació ordinadors. Per això, cal que .net Estructures de la xarxa l’ordinador incorpori el .cat Per a la llengua i la cultura catalanes protocol TCP/IP. Aquest .org Organitzacions sense ànim de lucre protocol ve a ser l’equivalent del llenguatge humà però Dominis territorials per als ordinadors en xarxa. .es Espanya És l’acrònim de .fr França Transmission Control .jp Japó Protocol/Internet Protocol. .uk Regne Unit .cl Xile En l’establiment dels noms i els dominis d’un web tampoc no pot haver- hi repeticions, per això hi ha un registre on es porta un control dels dominis. Aquests dominis poden ser de caràcter genèric o de caràcter general. 15/37
 16. 16. Internet i xarxes localsEines i instruments de cerca d’informació. Una de les grans aportacions d’Internet és la facilitat que hi ha per difondre i accedir a la informació, de manera que el temps i la distància deixen de ser una limitació. 16/37
 17. 17. Internet i xarxes localsEines i instruments de cerca d’informació. Per accedir a la informació disponible a Internet es pot fer bàsicament per dues vies: anant directament al web on sabem que hi ha la informació o bé a través d’un sistema de cerca automàtica. 17/37
 18. 18. Internet i xarxes localsEines i instruments de cerca d’informació. Quan la informació no es troba en un lloc web hem d’emprar eines de cerca a tota la xarxa. Per això disposem de cercadors genèrics com el tan conegut i eficaç Google: www.google.es/ca. Aquest cercador s’ha anat adaptant a les diferents llengües, entre elles, la catalana. N’hi ha d’altres com ara Altavista: http://www.altavista.com/. 18/37
 19. 19. Internet i xarxes localsEines i instruments de cerca d’informació. Els cercadors integren programari i cataloguen per anar explorant contínuament la xarxa. Enregistren la informació de forma ordenada amb criteris que facilitin el retorn d’informació a l’usuari. 19/37
 20. 20. Internet i xarxes localsEines i instruments de cerca d’informació. A l’hora de plantejar una cerca cal tenir clar quins mecanismes i estratègies hem d’emprar per obtenir els resultats de la cerca més propers al nostre interès. D’entrada, a la finestra del cercador podem posar una única paraula, i ens retornarà les pàgines. 20/37
 21. 21. Internet i xarxes locals Eines i instruments de cerca d’informació. Per cercar informació de manera més acurada podem posar en la finestra de cerca més d’una paraula, de forma que el cercador retornarà tots els llocs on apareixen simultàniament totes les paraules, independentment de l’ordre d’aparició. Si volem cercar un conjuntExemples de paraules en unaTermes a cercar Resultat seqüència determinada,tecnologia Tots els llocs i documents que continguin la paraula tecnologia. hem de posar-les entretecnologia aeronàutica Tots els llocs i documents que continguin les cometes. paraules tecnologia i aeronàutica en alguna part del contingut.Tecnologia +aeronàutica Igual que l’anterior, però tindrà en compte l’accent.“tecnologia aeronàutica” Tots els llocs i documents que continguin la seqüència o frase tecnologia aeronàutica en alguna part del contingut. 21/37
 22. 22. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació Hi ha llocs web que ofereixen la descàrrega de fitxers amb diferents continguts: documents, imatges, vídeos, música, programes, etc. 22/37
 23. 23. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació Fent clic amb el ratolí damunt de l’enllaç de descàrrega, el mateix navegador obre una finestra que ens dóna dues opcions: descarregar o obrir el fitxer. En els dos casos, per poder accedir al contingut del fitxer cal que l’ordinador disposi del programa adequat capaç de mostrar-nos el seu contingut. 23/37
 24. 24. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació Quan el conjunt de recursos per a la descàrrega és gran, el mateix portal ofereix eines de cerca, on podem indicar una paraula clau i escollir el tipus de recurs que és del nostre interès: imatge, vídeo, sons... Un exemple és al portal del Ministerio de Educación y Ciencia: http://recursos.cnice.mec.es/banco imagenes4/ 24/37
 25. 25. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació De forma general, per descarregar una imatge qualsevol que estigui present en el navegador, cal situar el cursor del ratolí damunt la imatge i fer clic al botó dret del ratolí; apareix un menú contextual que disposa de diferents opcions, entre elles, la de desar en un fitxer de disc la imatge seleccionada. 25/37
 26. 26. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació Per tal de compartir informació amb altres usuaris de la xarxa, posant al seu abast el material del qual nosaltres siguem els autors, la via més habitual és a través de la nostra pàgina web personal o a través de pàgines de l’institut o d’altres institucions. També van apareixent servidors especialitzats en els quals els usuaris poden penjar lliurement i pública els seus fitxers, com és el cas de Youtube o Google Video per als vídeos domèstics. 26/37
 27. 27. Internet i xarxes localsDescàrrega i intercanvi d’informació Un sistema molt difós per compartir informació entre usuaris de forma privada són els programes de comunicació entre iguals (P2P) com l’eMule. Aquests programes permeten posar a disposició d’altres usuaris connectats a la xarxa els fitxers desats en la carpeta de compartició. 27/37
 28. 28. Internet i xarxes localsEines i instruments de publicació d’informació Per publicar informació sense restriccions a Internet cal disposar d’un espai en un servidor de pàgines web, ja sigui amb domini propi o simplement com a espai personal. Per disposar d’un espai en un servidor web cal que un operador de serveis d’Internet o un organisme ens l’ofereixi. Per dipositar els fitxers de les pàgines en el servidor s’ha de disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya; és el nivell mínim de seguretat per assegurar que la gestió de les pàgines la fan les persones autoritzades. Cada lloc disposa d’un reglament per ajustar els continguts de les pàgines a unes normes de conducta; és el seu codi ètic. 28/37
 29. 29. Internet i xarxes localsEines i instruments de publicació d’informació La web 3XL.cat és un espai on és possible publicar informació en diferents formats, entre els quals hi ha la pàgina web personal. 29/37
 30. 30. Internet i xarxes localsEines i instruments de publicació d’informació •Els blocs o blogs són diaris personals publicats a Internet en els quals l’autor o blocaire explica detalls de les seves activitats o opinions de fets de la vida quotidiana. •Els articles s’organitzen normalment per data, com els diaris. •Els blocs són pàgines web que s’editen en línia amb programes d’ús gratuït com Wordpress o Blogger i s’allotgen en servidors específics. Exemple: http://hortinstitutelmorell.blogspot.com/ 30/37
 31. 31. Internet i xarxes localsXats i fòrums a Internet Els xats i els fòrums són unes eines que permeten la comunicació interactiva entre usuaris de la xarxa, i són un recurs molt útil per al treball cooperatiu. La paraula xat és l’adaptació al català de l’anglès chat, xerrada o conversa. Quan s’empra la paraula xat actualment ja entenem que es tracta d’una conversa electrònica a través d’Internet en la qual els participants segueixen la conversa en directe. Per mantenir una conversa electrònica pública, cal accedir a alguna web que ofereixi aquest servei 31/37
 32. 32. Internet i xarxes localsXats i fòrums a Internet El fòrum a Internet és un espai virtual on els participants poden obrir temes de debat, i d’altres poden opinar i fer aportacions al tema. És una forma de comunicació però en diferit, la intervenció queda registrada en l’espai de pàgina web del fòrum i els participants poden llegir o participar en moments diferents, i no cal que estiguin necessàriament en línia. 32/37
 33. 33. Internet i xarxes localsComunicar-se amb el correu electrònic El correu electrònic és una aplicació que agilitza la comunicació entre persones per la seva rapidesa i flexibilitat. Presenta grans avantatges respecte el correu postal, el fax i la comunicació per telèfon, ja que permet enviar, de manera gairebé instantània, informació escrita a través dels anomenats missatges de correu electrònic (E-mail, en anglès). En els missatges de correu se’ls pot afegir fitxers, ja sigui d’imatges, de text o de música. 33/37
 34. 34. Internet i xarxes localsEls entorns virtuals per a l’aprenentatge Les tecnologies de la informació i de la comunicació ofereixen una oportunitat també en el camp de la formació, com un complement al treball presencial a l’aula, molt especialment per a aquelles persones que per motius diversos no poden assistir a classe. Un entorn virtual per a l’aprenentatge és un espai semblant a una pàgina web, però està estructurat per seguir un curs i unes determinades matèries o assignatures. L’accés és amb identificació de l’estudiant per tal que entri directament en un espai personalitzat on apareixen els cursos i assignatures on està matriculat. A través d’aquest entorn es pot seguir el pla de treball i les activitats de cada assignatura. 34/37
 35. 35. Internet i xarxes localsSistemes de seguretat a la xarxa. Antivirus i tallafocs La descàrrega i compartició de fitxers, tan comunes en les activitats relacionades amb la informació digital, porten associat el risc d’infectar el nostre ordinador amb programes de codi maliciós que no detectem fins que el codi mostra els seus efectes. Aquests programes incorporen estratègies d’infecció de fitxers i ordinadors que passen desapercebudes per als usuaris no experts. Per aquests motius, a aquests programes se’ls ha anomenat virus. 35/37
 36. 36. Internet i xarxes localsSistemes de seguretat a la xarxa. Antivirus i tallafocs Els programes antivirus tenen com a missió evitar la infecció i els efectes dels virus, els cucs i els troians. Tenen diverses estratègies per aconseguir ser efectius. Han de ser capaços de: •Detectar la infecció i presència del virus. •Evitar que executin els seus efectes. •Evitar que arribin a entrar a l’ordinador. 36/37
 37. 37. Internet i xarxes localsSistemes de seguretat a la xarxa. Antivirus i tallafocs Per evitar que els troians i els programes espia entrin al nostre ordinador i alhora privar que puguin enviar dades a través d’Internet, cal tenir activat un programa anomenat tallafocs o firewall. Aquest programa fa de barrera selectiva, de manera que només permet el flux d’informació de pàgines web i de correu electrònic. Qualsevol altre accés demana informació o simplement avisa i bloqueja l’accés d’intrusos. És molt convenient tenir activada aquesta protecció. 37/37

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

2,136

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,381

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×