Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Unitat 5 (a) MAGNITUDS ELÈCTRIQUES
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Oleohidraulica [modo de compatibilidad]

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Oleohidraulica [modo de compatibilidad]

 1. 1. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulicsoleohidràulic oleohidràulic control bàsicsCristina Rodon Balmaña 1 /13
 2. 2. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics L’oleohidràulica. El francès Blaise Pascal (1653) precursor de la hidràulica: La pressió aplicada a un líquid contingut en un recipient es transmet per igual en totes les direccions.Principi Pascal: aprofitat pel mecànicJoseph Bramah (s. XVIII): construcciópremsa hidràulica. Cristina Rodon Balmaña 2 /13
 3. 3. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulicsoleohidràulicoleohidràulic oleohidràulic control bàsics Aplicacions oleohidràulica grues premses Elevadors - Fàcil regulació de la velocitat. - Transmissió de grans potències. Avantatges: - Control de la posició. - Reversibilitat dels accionaments. - Protecció del sistema. - Possibilitat darrencada i paro en càrrega. - Menys soroll que els sistemes d’aire comprimit. Inconvenients: - Molt costosos econòmicamentCristina Rodon Balmaña 3 /13
 4. 4. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulicsoleohidràulicoleohidràulic oleohidràulic control bàsics Un circuit oleohidràulic és un conjunt d’elements, disposats adequadament, que utilitzen oli mineral, com a fluid transmissor d’energia, per realitzar un treball o executar una sèrie d’accions destinades a l’accionament de màquines o mecanismes.Cristina Rodon Balmaña 4 /13
 5. 5. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Grup de pressió oleohidràulicCentral oleohidràulica, es l’encarregat de la producció i control del’energia hidràulica. Està compost pels elements següents:1. Recipient o dipòsit.2. Motor d’accionament (normalment elèctric).3. Bomba (habitualment d’engranatges o pistó).4. Conducció de sortida d’oli a pressió (P).5. Vàlvula de seguretat. Quan es sobrepassa la pressió de regulació,l’oli és retornat al recipient per mantenir la pressió de consigna alcircuit.6. Conducció de retorn de l’oli (R).7. Filtre de retorn (arribada).8. Filtre d’aspiració (sortida).9. Altres elements auxiliars: manòmetre, indicador de nivell, sonda detemperatura, radiador, etc. Símbol simplificat Vídeo Cristina Rodon Balmaña 5 /13
 6. 6. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i control Les vàlvules oleohidràuliques, tot i que tenen una constituciódistinta a les pneumàtiques perquè el fluid i les pressions detreball són també diferents, funcionen de manera semblant iexisteixen, fonamentalment, els mateixos tipus: vàlvules distribuïdores o direccionals, Símbol de dipòsit o tanc. vàlvules reguladores de cabal i vàlvules reguladores de pressió. Les vàlvules hidràuliques tenen una representació simbòlicanormalitzada en els esquemes (normes ISO i CETOP) similar ales pneumàtiques. En oleohidràulica cal disposar de conductes de retorn per fertornar l’oli al dipòsit. Cristina Rodon Balmaña 6 /13
 7. 7. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i controlVàlvula distribuïdora 4/2 Aquesta vàlvula s’utilitza per governar cilindresoleohidràulics de doble efecte. Permet el pas de fluid en ambdós sentits. Quan la vàlvula està en repòs, la via d’entrada P estàconnectada amb la d’utilització A, mentre que l’altra viad’entrada B està posada a escapament T. En accionar la vàlvula, les vies canvien de posició, el fluidcircula de P cap a B i d’A cap a T. Cristina Rodon Balmaña 7 /13
 8. 8. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics Elements de regulació i controlVàlvula distribuïdora 4/3 Serveix per governar cilindres oleohidràulics de doble efecte. Té una posició intermèdia que permet d’utilitzar-la per a diverses possibilitats defuncionament, com per exemple, controlar i bloquejar l’element de treball en posicionsintermèdies del seu recorregut. També s’utilitza per a l’accionament de motors hidràulics. Vàlvula distribuïdora oleohidràulica rotativa 4/3 Cristina Rodon Balmaña 8 /13
 9. 9. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsicsActuadors hidràulics Desenvolupen la força i el moviment necessaris mitjançant la transformació del’energia hidràulica en energia mecànica. En funció del moviment que executen, es classifiquen en: lineals (cilindres) rotatius (motors hidràulics) Cristina Rodon Balmaña 9 /13 Cilindre de doble efecte
 10. 10. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsicsCilindresCilindres de simple efecte : el fluid entra i surt per una sola cambra la força lineal es duu a terme en un únic sentit. La recuperació o moviment en sentit contrari s’efectua per molla o perforces externes al propi sistema (gravetat, forces mecàniques, etc.). Cilindre de simple efecteCilindres de doble efecte: el treball es realitza tant en l’avanç com en el retrocés. Quan el flux de fluid entra en la cambra posterior i el contingut de lacambra anterior s’evacua, la tija surt i s’efectua la cursa d’avanç delcilindre. En invertir l’entrada de flux a la cambra anterior, mentre el fluidcontingut en la cambra posterior s’evacua a tanc, la tija entra i el cilindre Cilindre de doble efecteefectua la cursa de retrocés.Cristina Rodon Balmaña 10 /13
 11. 11. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulicsoleohidràulic oleohidràulic control bàsicsMotors oleohidràulics Els motors oleohidràulics són els elements que transformen l’energia hidràulica en energia mecànicarotativa. Funcionen de forma inversa a les bombes: transformen energia hidràulica en mecànica Els més utilitzats són els motors de pistons i els motors d’engranatges. VídeoCristina Rodon Balmaña 11 /13
 12. 12. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics Circuits oleohidràulicsoleohidràulic oleohidràulic control bàsics bàsicsCircuits oleohidràulics bàsics Plataforma elevadora Comandament d’un cilindre de simple efecteCristina Rodon Balmaña 12 /13
 13. 13. UNITAT 4 (II): OLEOHIDRÀULICA El circuit Grup de pressió Elements de regulació i Actuadors hidràulics Circuits oleohidràulics Circuits oleohidràulics oleohidràulic oleohidràulic control bàsics bàsicsComandament d’un cilindre de doble efecte Comandament d’un cilindre de doble Comandament d’un cilindre de doble efecte mitjançant una vàlvula 4/2. efecte mitjançant una vàlvula 4/3. Cristina Rodon Balmaña 13 /13
 • tedmum

  Jan. 24, 2014

Views

Total views

1,582

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

37

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×