Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parallel Patterns Library (PPL) in Visual C++ 2010

Presentation on new features of PPL library in Visual C++ 2010.

Presentation made on 2009-12-01.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Parallel Patterns Library (PPL) in Visual C++ 2010

 1. 1. Parallel Patterns Library(PPL)<br />Tomas Dabašinskas, Microsoft Student Partner<br />
 2. 2. Lygiagretus programavimas sudėtingas<br />Padaromas tik labiau patyrusių programuotojų<br />Lygiagretūs šablonai nėra paplitę, gerai žinomi ir lengvai įgyvendinami<br />Krūva galimų problemų:<br />Gijų varžymaisi (races)<br />Mirties taškas (deadlock)<br />Gyvas taškas (livelock)<br />Pamiršti pranešimai (lost event notifications)<br />…<br />
 3. 3. Ko nori programuotojai?<br />
 4. 4. Visual Studio 2010<br />
 5. 5. Parallel Patterns Library (PPL)<br />Veikia kaip ConcurrencyRuntimekomponentas<br />Abstrakcijos lygis tarp programos ir gijų mechanizmo<br />Lengvas panaudojimas<br />Galimybė plėstis (scalability)<br />
 6. 6. Struktūrinis ir nestruktūrinis lygiagretumas<br />Struktūrinis:<br />Lygiagretus kodas pradedamas ir baigiamas viename kontekste<br />Užduotis negali baigtis, kol nesibaigia jos dukterinės užduotys<br />Didesnis našumas<br />Nestruktūrinis:<br />Leidžia užduotį pradėti ir baigti ar jai laukti skirtinguose kontekstuose<br />Lankstesnis<br />
 7. 7. PPL sudėtis<br />Lygiagrečios užduotys (Task Parallelism)<br /> Kelios užduotys lygiagrečiai<br />Lygiagretūs algoritmai (Parallel Algorithms)<br /> Bendriniai algoritmai darbui su duomenų rinkiniais<br />Lygiagrečios talpyklos ir objektai (Parallel containers & objects)<br /> Bendrinės talpyklos/objektai saugiam darbui su jų viduje esančiais elementais<br />
 8. 8. PPL: Užduotys<br />Užduotis (Task)–skaičiavimas, kuris viduje gali būti išskaidytas<br />task_handle klasė<br />Užduočių grupė (Task group) – užduočių, formuojančių loginius skaičiavimus, grupė<br />task_group klasė<br />structured_task_group klasė<br />
 9. 9. Užduočių tipai<br />
 10. 10. Užduotys. Kada/kur naudoti?<br />Rekursiniuose metoduose<br />Norint išskaidyti darbą į atskiras dalis<br />Norėdami aprašysi savo lygiagretų algoritmą, kai neužtenka standartinių PPL algoritmų.<br />Jei galime, naudojame pastaruosius<br />
 11. 11. Let’s CODE!<br />AKA DEMO<br />
 12. 12. PPL: Algoritmai<br />PPL Algoritmai panašūs į STL algoritmus<br />Išnaudoja jau esamą ConcurrencyRuntimefunkctionalumą<br />Algoritmai:<br />parallel_for<br />parallel_for(begin,end,step,[](inti){ …});<br />parallel_for_each<br />parallel_for(v.begin(),v.end(),[](inti){ … });<br />parallel_invoke<br />parallel_invoke([]{…},[]{…},[]{…},…,[]{…});<br />
 13. 13. parallel_for()<br />Kartoja tą pačią užduotį lygiagrečiai<br />Optimaliai išskaido užduotis lygiagrečiam vykdymui<br />Balansuoja tarp išskaidytų dalių priklausomai nuo apkrovų.<br />Užduočių vykdymas neturi numatytos tvarkos<br />Argumentai:<br />Pradinė reikšmė, galinė reikšmė, žingsnis, funkcija<br />Pradinė reikšmė, galinė reikšmė, funkcija<br /> (Žingsnis tokiu atveju pagal nutylėjimą = 1)<br />
 14. 14. for()  parallel_for()<br />Daugelį for ciklų galima pakeisti parallel_for, tačiau:<br />Ciklo indeksas (_Index_type) gali būti tik sveiko tipo<br />Iteracija gali vykti tik į priekį (jei žingsnis (_Step) mažesnis nei 1, gauna klaida)<br />Pabaigos sąlyga turi būti konkreti. Iteracija baigiama, kai iteracijos kintamasis pasiekia reikšmę _Last<br />
 15. 15. parallel_for_each()<br />Lygiagrečiai atlieka veiksmus iteruojamoje talpykloje (tarkim tokioje, kokias suteikia STL)<br />Naudoja tą pačią užduočių skaidymo logiką kaip ir parallel_for<br />Užduočių vykdymas taip pat neturi numatytos tvarkos<br />Veikia tiek su einančiais į priekį (forward) iteratoriais, tiek su atsitiktinio priėjimo (randomaccess) iteratoriais. Su pastaraisiais greičiau.<br />
 16. 16. parallel_invoke()<br />Vykdo užduočių rinkinį paraleliai.<br />Nebaigia darbo tol, kol darbo nebaigia visos lygiagrečiai vykdomos užduotys<br />Priima nuo 2 iki 10 parametrų – funkcijų, kurias vykdys. Kiekviena perduodama funkcija neturi turėti parametrų.<br />Užduočių vykdymas taip pat neturi numatytos tvarkos<br />Patogus, kai norima vykdyti keletą nepriklausomų užduočių lygiagrečiai<br />
 17. 17. parallel_invoke() pavyzdys<br />unsignedintcount_primes(intstart,intend)<br />{<br />unsignedintcount=0u;<br />for(intn=start;n<end;++n)<br />{<br />if(is_prime(n))<br />++count;<br />}<br />returncount;<br />}<br />parallel_invoke(<br />[&]{prime_count1=count_primes(0,10000);},<br />[&]{prime_count2=count_primes(10000,20000);},<br />[&]{prime_count3=count_primes(20000,30000);},<br />[&]{prime_count4=count_primes(30000,40000);}<br />);<br />
 18. 18. Let’s CODE!<br />AKA DEMO<br />
 19. 19. PPL: Talpyklos ir objektai<br />
 20. 20. concurent_vector<br />Naudojimas panašus į STL bibliotekos vector klasės<br />Papildymas, paėmimas, iteracija veikia lygiagrečiai<br />Elementus pridėti galima tik į galą (nėra insert() metodo)<br />Galima pašalinti visus elementus su clear() metodu. Šalinti vieno elemento negalima.<br />Nesaugo savo elementų atmintyje iš eilės, tad negalima atlikti kai kurių masyvam būdingų operacijų<br />Galima keisti dydį su grow_by() ir grow_to_at_least() (atitikmuo resize())<br />
 21. 21. concurent_queue<br />Naudojimas panašus į STL bibliotekos queue() klasės<br />Leidžia pasiekti pirmą (dequeue) ir paskutinį (enqueue) elementus.<br />Nėra front() ir pop() metodų. Vietoj jų – try_pop()<br />Nėraback() metodo, tad negalima kreiptis į eilės galą<br />Metodu empty() galima patikrinti ar eilė tuščia.<br />Iteracija ir bei dydžio gavimas nėra pritaikyti lygiagrečiam veikimu<br />
 22. 22. combinable<br />Suteikia daug kartų naudojamą saugyklą gijoje, iš kurių rezultatai sujungiami į bendrą<br />Naudingas, kai reikia kažkokiu resursu dalintis keliose gijose/užduotyse<br />Nebereikia naudoti papildomų priemonių (tarkim mutex)<br />combinable<int>sum;<br />parallel_for_each(a.begin(),a.end(),[&](inti){<br />sum.local()+=(is_prime(i)?i:0);<br />});<br />prime_sum=sum.combine(plus<int>());<br />
 23. 23. PPL: Lygiagretaus darbo atšaukimas (sustabdymas)<br />tg1<br />t1<br />t2<br />t3<br />tg2<br />Užduotis<br />Užduočių grupė<br />t4<br />t5<br />
 24. 24. Lygiagrečių užduočių stabdymas<br />Du būdai sustabdyti:<br />task_group::cancel() ir structured_task_group::cancel()<br />Atšaukia užduočių grupę ir visas dukterines užduočių grupes (iš viršaus į apačią)<br />Efektyvesnis<br />Išimties (exception) išmetimas užduoties darbo funkcijoje.<br />Atšaukinėja kiekvieną užduočių grupę atskirai (iš apačios į viršų)<br />
 25. 25. Lygiagrečių algoritmų stabdymas<br />Kadangi PPL lygiagretūs algoritmai veikia lygiagrečių užduočių pagrindu, jiems sustabdyti (atšaukti) galime naudoti tuos pačios būdus.<br />structured_task_grouptg;<br />task_group_statusstatus=tg.run_and_wait([&]{<br />parallel_for(0,100,[&](inti){<br />// Atšaukiam užduotį, kai pasiekiam 50<br />if(i==50) {<br />tg.cancel();<br />}else{<br />// Normalus darbas<br />}<br />});<br />});<br />
 26. 26. (NE)stabdom<br />Lygiagretaus darbo stabdymas (atšaukimas) tinkamas naudoti, kai kiekviena susijusios grupės užduotis darbą gali baigti savo laiku<br />Yra atvejų, kai lygiagrečios užduočių grupės sustabdymas nėra geras sprendimas:<br />Užduotis, kuri atblokuoja kitą aktyvią užduotį, nėra startavusi  Ši užduotis nestartuoja, jei grupė atšaukiama  Galimas mirties taškas (deadlock)<br />
 27. 27. Parallel Debugger<br />
 28. 28. Parallel Debugger<br />Parallel Tasks<br />Parallel Stacks<br />
 29. 29. Let’s CODE!<br />AKA DEMO<br />
 30. 30. Ačiū už dėmesį<br />Tomas Dabašinskas<br />tomas@studentpartners.com<br />http://www.winblog.lt<br />

×