Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mitä ovat cp-vamma,
mmc-vamma ja
hydrokefalia?
CP-vamma (engl. Cerebral Palsy)
• Sikiöaikana tai varhaislapsuudessa ennen kahden vuoden ikää tapahtunut
aivovaurion aiheu...
CP-vamman liitännäisoireet
• cp-vamman liitännäisoireita voivat olla esimerkiksi epilepsia, puheen
tuottamisen vaikeudet, ...
Toimintaa aikuisille
• CP-liitto tarjoaa vammaisille aikuisille toimintaa ja yhdessäoloa, jonka
tavoitteena on luoda ja sä...
Toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille
• CP-liiton tavoitteena on edistää alle 29-vuotiaiden cp-, mmc- ja
hydrokefaliavamma...
CP-vamman eri muodot
Spastiset muodot
• Diplegia: alaraajat ovat vaikeammin spastiset kuin yläraajat
• Hemiplegia: spastis...
MMC-vamma
• MMC on lyhenne sanasta meningomyeloseele, joka tavallisesti
suomennetaan selkäydinkohjuksi.
• Meningomyeloseel...
MMC-vamman piirteitä
• Tuntohäiriöiden vuoksi alaraajat ja alavartalo ovat herkkiä makuuhaavoille,
paleltumille, palovammo...
Hydrokefalia
• Hydrokefalia tarkoittaa tilaa, jossa aivokammioiden paine on kasvanut
aivoselkäydinnesteen määrän lisäännyt...
Hydrokefalian liitännäisoireita
• Suntin toiminnan ongelmista kertovia oireita voivat olla päänsärky,
väsymys, oksentelu j...
Suomen CP-liitto ry
Malmin kauppatie 26 | 00700 Helsinki | p. (09) 5407 540 (ark. klo 9.00–15.00)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perustietoa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammasta

918 views

Published on

CP on lyhenne englannin kielen sanoista Cerebral Palsy.

Hydrokefalia on aivojen nestekierron häiriö.

MMC on lyhenne sanasta meningomyeloseele, joka tavallisesti suomennetaan sanalla selkäydinkohju. Se on selkänikamien ja selkäytimen synnynnäinen epämuodostuma.

Published in: Health & Medicine
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/nJAJ6 ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Perustietoa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammasta

 1. 1. Mitä ovat cp-vamma, mmc-vamma ja hydrokefalia?
 2. 2. CP-vamma (engl. Cerebral Palsy) • Sikiöaikana tai varhaislapsuudessa ennen kahden vuoden ikää tapahtunut aivovaurion aiheuttamaksi kyvyttömyys säilyttää normaali asento tai suorittaa normaaleja liikemalleja • Aivovaurio itsessään ei ole etenevä tai parantuva, mutta sen aiheuttama oirekuva usein muuntuu iän ja kasvun myötä (cp-vammaisen liikkumisedellytykset voivat iän myötä joko parantua tai huonontua)
 3. 3. CP-vamman liitännäisoireet • cp-vamman liitännäisoireita voivat olla esimerkiksi epilepsia, puheen tuottamisen vaikeudet, näkemisen ja hahmottamisen häiriöt sekä kognitiivisia ongelmia • Liikuntavammaan liittyy myös tuntoärsykkeiden heikentynyt aistiminen, mikä vaikeuttaa erityisesti kehon hahmottamista sekä liikkeiden suorittamista ja hallintaa
 4. 4. Toimintaa aikuisille • CP-liitto tarjoaa vammaisille aikuisille toimintaa ja yhdessäoloa, jonka tavoitteena on luoda ja säilyttää sosiaalisia suhteita sekä edistää jokaisen osallisuutta omassa elinympäristössään • Osallistuminen on avointa kaikille cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille aikuisille • Vuosittain järjestetään mm. Moijalan pääsiäinen, juhannus ja joulu • suunnittelija Miina Kajos p. 040 5895 893 miina.kajos@cp-liitto.fi
 5. 5. Toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille • CP-liiton tavoitteena on edistää alle 29-vuotiaiden cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten nuorten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia • Valtakunnallisia tapahtumia ja teemallisia harrasteleirejä, mm. Pajulahden liikuntaleiri • suunnittelija Anu Patrikka p. 044 353 3404 anu.patrikka@cp-liitto.fi
 6. 6. CP-vamman eri muodot Spastiset muodot • Diplegia: alaraajat ovat vaikeammin spastiset kuin yläraajat • Hemiplegia: spastisuutta on ainoastaan toisen puolen raajoissa • Tetraplegia: kaikki raajat ovat spastiset Dyskineettiset muodot • Dystonien tetraplegia: lihasjäntevyys vaihtelee matalasta hyvin korkeaan (mitä korkeampi lihasjäntevyys sitä vähemmän lihastoimintaa) • Atetoosi: kontrolloimatonta, luonteeltaan hidasta ja matomaisesti etenevää lihasliikettä. Peruslihasjäntevyys on usein matala. • Ataktinen: lihaksien yhteistoiminta on häiriintynyt, jolloin henkilön on vaikea säilyttää tasapaino ja liikkeiden koordinaatio
 7. 7. MMC-vamma • MMC on lyhenne sanasta meningomyeloseele, joka tavallisesti suomennetaan selkäydinkohjuksi. • Meningomyeloseele tarkoittaa selkäytimen tai selkäydinhermojen pullistumista selkänikamakaaren aukosta. Infektoitumisriskin vuoksi kohju suljetaan hyvin pian syntymän jälkeen. • MMC on liikuntavamma, joka vaikuttaa motoriseen kehitykseen. Siihen voi liittyä eriasteisia tunto- ja halvausoireita alaraajoissa, lantiossa tai vartalonlihaksissa. Lisäksi selkäydinkohjuun voi liittyä suolen ja rakon häiriöitä sekä noin 80–90 prosentilla hydrokefaliavammaisia
 8. 8. MMC-vamman piirteitä • Tuntohäiriöiden vuoksi alaraajat ja alavartalo ovat herkkiä makuuhaavoille, paleltumille, palovammoille ja murtumille • Toimintakykyyn vaikuttavat myös mahdollisen hydrokefaliavamman ja aivovaurion aiheuttama spastisiteetti (jäykkyys) sekä nivelten, lonkkien, polvien ja jalkaterien epämuodostumat ja niveljäykistymät
 9. 9. Hydrokefalia • Hydrokefalia tarkoittaa tilaa, jossa aivokammioiden paine on kasvanut aivoselkäydinnesteen määrän lisäännyttyä • Normaalisti aivoja ja selkäydintä ympäröivä selkäydinneste kulkeutuu aivokammioista verenkiertoon, mutta hydrokefaliassa nestekierto on häiriintynyt, jolloin selkäydineste kerääntyy aivokammioihin ja aiheuttaa aivopaineen nousua • Aivokammioiden paineen nousua voidaan estää asentamalla aivonestetilaan suntti, jonka yläpäässä oleva läppä sallii nesteen yhdensuuntaisen läpivirtauksen
 10. 10. Hydrokefalian liitännäisoireita • Suntin toiminnan ongelmista kertovia oireita voivat olla päänsärky, väsymys, oksentelu ja epileptiset kohtaukset • Yleisimmät liitännäisvammat ovat epilepsia (40 %), cp-vamma (40 %), vaikea kehitysvamma (9 %), vaikea psyykkinen häiriö (4 %) ja vaikea näkövamma (6 %)
 11. 11. Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 | 00700 Helsinki | p. (09) 5407 540 (ark. klo 9.00–15.00)

×